Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trợ lý quản lý tòa nhà

Hoosiers Living Service

[HCM] - Trợ lý trưởng Ban Quản Lý tòa nhà

Hoosiers Living Service

Quận 3, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/10/2020 10 - 15 triệu Chat

- Theo dõi các công việc hàng ngày tại dự án và hỗ trợ thực hiện việc quản lý khi Trưởng BQL vắng mặt - Tiếp nhận các yêu cầu mua sắm của các bộ phận và kiểm soát chất lượng việc mua sắm. Đánh giá đơn vị cung cấp/nhà thầu để chọn đơn vị tốt và phù hợp - Theo dõi và xem xét các hợp đồng trong quá trình quản lý vận hành hàng ngày - Lưu trữ và theo dõi thanh toán các hợp đồng thu, chi tại dự án - Theo dõi thu mua văn phòng phẩm, phân phối hợp lý - Kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho tại dự án trước khi thực hiện mua sắm - Chuẩn bị nội dung và phòng họp khi được yêu cầu - Lập, ghi biên bản họp - Giao nhận văn thư theo đúng quy trình và lưu trữ cẩn thận - Liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ để thúc đẩy công tác thanh toán, phản ảnh chất lượng (nếu có) - Hỗ trợ và chuẩn bị các hợp đồng dịch vụ đến khi hoàn thành. Lưu trữ và lập danh sách theo dõi hợp đồng để chuẩn bị ký mới cho các hợp đồng đến hạn - Theo dõi chấm công, ngày nghỉ của nhân sự tại dự án - Lập các thông báo khi cần thiết

+ Xem thêm

2

Công việc liên quan

Hoosiers Living Service

[HCM] - Trợ lý trưởng Ban Quản Lý tòa nhà

Hoosiers Living Service

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/10/2020 10 - 15 triệu

- Theo dõi các công việc hàng ngày tại dự án và hỗ trợ thực hiện việc quản lý khi Trưởng BQL vắng mặt - Tiếp nhận các yêu cầu mua sắm của các bộ phận và kiểm soát chất lượng việc mua sắm. Đánh giá đơn vị cung cấp/nhà thầu để chọn đơn vị tốt và phù hợp - Theo dõi và xem xét các hợp đồng trong quá trình quản lý vận hành hàng ngày - Lưu trữ và theo dõi thanh toán các hợp đồng thu, chi tại dự án - Theo dõi thu mua văn phòng phẩm, phân phối hợp lý - Kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho tại dự án trước khi thực hiện mua sắm - Chuẩn bị nội dung và phòng họp khi được yêu cầu - Lập, ghi biên bản họp - Giao nhận văn thư theo đúng quy trình và lưu trữ cẩn thận - Liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ để thúc đẩy công tác thanh toán, phản ảnh chất lượng (nếu có) - Hỗ trợ và chuẩn bị các hợp đồng dịch vụ đến khi hoàn thành. Lưu trữ và lập danh sách theo dõi hợp đồng để chuẩn bị ký mới cho các hợp đồng đến hạn - Theo dõi chấm công, ngày nghỉ của nhân sự tại dự án - Lập các thông báo khi cần thiết

no image

Trợ Lý Quản Lý Tòa Nhà ( Bc Manager Assistant)

công ty TNHH công nghệ và tư vấn kinh doanh

Hà Nội

Hạn nộp: 16/09/2018 Thỏa thuận

Thành lập năm 2004, Tbizcon chuyên hoạt động trong lịnh vực đầu tư và kinh doanh cho thuê bất động sản với các dự án tập trung tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Tbizcon cần tuyển gấp Nhân viên Hành chính kiêm Trợ lý Quản lý Tòa nhà (BC Manager Assistant) cho chi nhánh mới (Lakeside Green) của công ty tại quận Ba Đình – Hà Nội, cụ thể như sau: 1. Mô tả công việc: - Quản lý tòa nhà văn phòng đảm bảo duy trì mô trường làm việc chất lượng cao tại Lakeside Green và hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu. - Quản lý và thực thi các hợp đồng cho thuê. - Lựa chọn và quản lý các đơn vị / nhân viên cung cấp dịch vụ, đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ tại Lakeside Green tuân thủ các quy định về chất lượng của công ty. - Xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đối với khách hàng. - Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hành chính / Marketing / Dư án được giao.

công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh miền bắc

Trợ Lý Kinh Doanh Quản Lý Tòa Nhà

công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh miền bắc

Hà Nội

Hạn nộp: 10/08/2018 15 - 20 triệu

- Cập nhật số liệu/ dữ liệu định kỳ của các đơn vị trực thuộc TT. - Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc TT. - Giám sát, theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả các hoạt động toàn Trung tâm, đối chiếu số liệu với Phòng TCKT. - Theo dõi, đối chiếu số liệu thi đua khen thưởng, kỷ luật. - Cập nhật và Quản lý thông tin nhân viên toàn TT - Kết hợp với các Phòng, ban trong TT xây dựng, điều chỉnh kế hoạch & KPI toàn TT. - Tiếp nhận các thông tin kiến nghị, khiếu nại; báo cáo lên GĐ TT và tham gia điều phối xử lý phản hồi; cung cấp thông tin ra bên ngoài về số liệu kinh doanh của TT. - Xây dựng mẫu biểu & đề xuất cải tiến quy chế, luồng tác nghiệp; gửi thông báo hướng dẫn thực hiện theo quy định của ĐXMB. - Tổng hợp các đề xuất về cơ chế chính sách nghiệp vụ; tờ trình của các đơn vị lên GĐ TT/ BLĐ ĐXMB - Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, lưu trữ hồ sơ tài liệu, thông báo các văn bản/ quy định liên quan đến hoạt động toàn TT. - Làm báo cáo và tính hoa hồng cho các phòng/cá nhân trong TT. - Các nhiệm vụ khác được phân công. - Thực hiện nhiệm vụ kết nối các hoạt động giữa Trung tâm với các phòng ban liên quan thuộc hệ thống ĐXMB nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động cung ứng dịch vụ - Xây dựng cơ sở dữ liệu các chủ đầu tư/ban quản trị tiềm năng để chào dịch vụ - Liên hệ các Chủ đầu tư của các tòa nhà chuẩn bị hoàn thành hoặc tòa nhà đã hoạt động cần đơn vị quản lý vận hành để chào dịch vụ của Dịch vụ QLBĐS - ĐXMB. - Khảo sát thực địa, thu thập thông tin tòa nhà để nhân sự chức năng xây dựng phương án chào dịch vụ cho các chủ đầu tư/ban quản trị. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

ttc land- địa ốc sài gòn thương tín

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Quận 6 - Dự Án Summer Square

ttc land- địa ốc sài gòn thương tín

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2018 10 - 15 triệu

- Triển khai kế hoạch quản lý, vận hành tòa nhà theo ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo và trưởng ban quản lý tòa nhà; - Tiếp nhận thông tin phản hồi của cư dân và giải đáp thắc mắc trong phạm vi khả năng và thẩm quyền giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của trưởng ban quản lý và Ban lãnh đạo; - Làm việc với cơ quan, ban ngành liên quan về vận hành quản lý tòa nhà: đăng ký tạm trú tạm vắng…; - Tổ chức sự kiện tại khu vực quản lý; - Phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra định kỳ đảm bảo an toàn an ninh, phòng chống cháy nổ trong tòa nhà; - Thực hiện công việc khác theo sự phân công của trưởng ban quản lý tòa nhà.

công ty cổ phần bảo gia

Trợ Lý Hành Chính Quản Lý Tòa Nhà

công ty cổ phần bảo gia

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27/06/2018 5 - 7 triệu

Xử lý công việc hành chánh quản lý tòa nhà theo yêu cầu của chủ quản

no image

Trợ Lý Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

công ty cổ phần quản lý và khai thác bất động sản rivera homes

Hà Nội

Hạn nộp: 15/06/2018 15 - 20 triệu

1. Hỗ trợ, giúp việc Giám đốc Ban xây dựng và quản lý hệ thống văn bản hành chính - Soạn thảo, phân loại, đánh mã và lưu trữ các văn bản pháp lý, quy trình, biểu mẫu thuộc Ban quản lý Tòa nhà đảm bảo đầy đủ, rõ ràng và chuyên nghiệp; - Giúp việc Giám đốc Ban (“GĐ Ban”) với vai trò thư ký trong các buổi họp giao ban, họp với nhà thầu dịch vụ thực hiện công tác ghi chép biên bản, theo dõi phân công và cập nhật kết quả theo quy định; - Soạn thảo thông báo/ thư mời họp/ văn bản liên quan hoạt động của Ban, thay mặt GĐ Ban gửi thông báo/ thư mời/ văn bản đến các phòng ban/ đối tác khi được yêu cầu; - Quản lý các thủ tục hành chính của Ban quản lý Tòa nhà về nhân sự, vận hành, báo cáo tài chính và các văn bản khác liên quan. - Tổng hợp các báo cáo liên quan đến Quản lý Tòa nhà hàng ngày và định kỳ theo quy định của Công ty trình GĐ Ban. 2. Hỗ trợ, giúp việc Giám đốc Ban điều phối, giám sát công tác vận hành Quản lý Tòa nhà - Hỗ trợ, giúp việc GĐ Ban trong công tác quản lý vận hành Tòa nhà bao gồm: An ninh & An toàn PCCC Tòa nhà, Kỹ thuật Tòa nhà, Dịch vụ Tòa nhà và các công tác kế toán, thủ kho, hành chính; - Tham mưu cho GĐ Ban trong công tác vận hành quản lý Tòa nhà, tham gia đóng góp ý kiển trong việc xử lý các tình huống vận hành, dịch vụ củaTòa nhà; - Điều phối thông tin phân bổ công việc từ GĐ Ban đến các Trưởng Bộ phận liên quan trong vận hành Tòa nhà hàng ngày, hỗ trợ giám sát quá trình áp dụng quy trình, biểu mẫu vào thực tế để báo cáo GĐ Ban kịp thời xử lý; - Lên kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện công việc của các Bộ phận/ NCC ngoài và báo cáo GĐ Ban hàng ngày và định kỳ theo quy định; - Hỗ trợ, nhắc việc Giám đốc Ban và các Trưởng Bộ phận trong công tác triển khai theo kế hoạch Công ty đã phê duyệt; - Phối hợp cùng các Trưởng bộ phận trực thuộc Ban tham gia các công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn đảm bảo các tiêu chuẩn an ninh an toàn của Tòa nhà; - Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban/ BGĐ Công ty phân công.

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype