Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trưởng phòng đào tạo tại Hà Nội

Công Ty Cp Giáo Dục Jaxtina

TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO HỌC THUẬT R D

Công Ty Cp Giáo Dục Jaxtina

Hà Nội

Hạn nộp: 07/06/2021 15 - 20 triệu Chat

- Quản lý Team Học thuật R&D: Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của Team, điều phối và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên; - Nghiên cứu nhu cầu người học tiếng Anh, phát triển, nâng cấp chương trình học, giáo trình, tài liệu hiện tại và xây dựng các chương trình đào tạo mới, các chương trình học cho doanh nghiệp; - Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo định kỳ cho giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giáo viên; - Tham gia đánh giá các buổi dạy demo để đảm bảo chất lượng đầu vào của giáo viên mới.

+ Xem thêm

Cty Tnhh Mtv Cpn Thuận Phong

Nhân Viên Đào Tạo CÔNG TY TNHH MTV CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG (J T Express)

Cty Tnhh Mtv Cpn Thuận Phong

Hà Nội

Hạn nộp: 02/09/2021 Thỏa thuận Chat

- Tham gia xây dựng, rà soát định biên nhân sự các bộ phận trong toàn công ty. - Tham gia xây dựng, rà soát mô tả công việc các vị trí trong toàn công ty. - Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng. - Triển khai kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt. - Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng phù hợp về chi phí và chất lượng ứng viên. - Xây dựng và truyền thông thương hiệu tuyển dụng của công ty. - Quản lý fanpage Facebook và trang linkedin tuyển dụng của công ty. - Cập nhật, quản lý và xây dựng nguồn data ứng viên cho công ty. - Định kỳ tháng, quý, năm đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng. - Có kinh nghiệm xây dựng các biểu mẫu báo cáo, đánh giá và phân tích hiệu quả tuyển dụng. - Cập nhật mức lương các vị trí cần tuyển dụng trên thị trường và của các công ty cùng ngành làm căn cứ đề xuất lên cấp trên mức lương cạnh tranh khi tuyển dụng.- Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo hội nhập và triển khai đào tạo hội nhập cho nhân viên mới. - Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Scots English Australia

Quản lý học thuật chi nhánh

Công ty cổ phần Scots English Australia

Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Tuyển dụng và đánh giá giáo viên định kỳ tháng, quý, năm: Tùy theo nhu cầu thực tế dựa trên Kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh được phê duyệt hàng năm, lập kế hoạch tuyển dụng (sau khi đã trao đổi/ thống nhất với CM và DoS) và triển khai tuyển dụng trong phạm vi phân quyền; Tổ chức đánh giá giáo viên định kỳ theo tháng, quý, năm; 2. Bồi dưỡng, đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên môn 3. Nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo gắn với lợi thế kinh doanh của các cơ sở do bản thân quản lý. 4. Xây dựng các văn bản, nội quy có tính đặc thù riêng để đảm bảo các yêu cầu từ khách hàng/ học viên; 5. Training cho các bạn TA các bạn Sales về sản phẩm 6. Tư vấn lộ trình, làm syllabus với học viên OD & các khóa học phát sinh 7. Quản lý chất lượng, cam kết đầu ra với học viên ký cam kết IE 8. Quản lý chương trình Tutoring

+ Xem thêm

công ty CP đầu tư và công nghệ vela

Chuyên viên Đào tạo Nội bộ

công ty CP đầu tư và công nghệ vela

Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tiếp nhận, tìm hiểu nhu cầu đào tạo từ các phòng ban, các bộ phận thuộc hệ thống Trâu Ngon, Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo. - Thiết kế chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy. - Tổ chức lớp học: Quản lý học liệu (giấy, sách, slide bài giảng, ebooks, …), các dụng cụ giảng dạy (bảng, Micro, máy tính, máy chiếu, …) - Trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa đào tạo hội nhập và nghiệp vụ theo kế hoạch và lịch trình được duyệt bởi TP HCNS - Tổng hợp ý kiến phản hồi và đóng góp của các học viên tham gia chương trình đào tạo cũng như nguyện vọng về nhu cầu đào tạo của học viên và gửi cho Giám đốc ban HCNS nhằm cải thiện chương trình đào tạo hiện tại và xây dựng chương trình đào tạo mới. - Tham gia, hỗ trợ nghiên cứu các hình thức, chương trình đào tạo mới. Thiết lập và duy trì quan hệ với các Tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo, các trường Đại học, các Học viện, các tổ chức, cá nhân tư vấn – đào tạo - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

+ Xem thêm

Công ty THNN CORE SEARCH VIETNAM

Chuyên viên Tuyển dụng Đào tạo

Công ty THNN CORE SEARCH VIETNAM

Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 15 - 20 triệu Chat

*Tuyền dụng: - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng căn cứ định biên và nhu cầu bổ sung nhân sự của các Phòng ban theo tháng/ quý/ năm. - Phụ trách tuyển dụng các vị trí key theo sự phân công của Trưởng phòng. - Đề xuất các phương án tuyển dụng hiệu quả; *Đào tạo: - Xây dựng chương trình đào tạo theo bộ Giá trị cốt lõi và Hành vi của Công ty. - Xây dựng các chỉ tiêu đào tạo, đánh giá sau đào tạo, theo dõi kết quả sau quá trình đào tạo của từng chương trình. - Phụ trách công tác đào tạo hội nhập cho nhân sự mới. - Tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ - Thiết lập data theo dõi, báo cáo chương trình và kết quả đào tạo. *Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng.

+ Xem thêm

công ty cổ phần kombo

Trưởng phòng Đào Tạo

công ty cổ phần kombo

Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực toàn hệ thống nhà hàng của Công ty tổng và các đơn vị nhượng quyền. - Xác định nhu cầu đào tạo từ các phòng ban và theo chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên toàn hệ thống. - Làm việc với các bộ phận để phân tích và xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng. - Thiết kế lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo, nhằn đáp ứng nhu cầu đào tạo. - Xây dựng và triển khai quy chế, quy trình đào tạo, tổ chức, giám sát công tác đào tạo trên toàn hệ thống. - Xây dựng chương trình giảng dạy, thiết kế nội dung khóa học phù hợp với chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo. - Quản lý thông tin về nhu cầu đạo tạo và kết quả đào tạo của từng cá nhân, phòng ban, đội nhóm trong toàn hệ thống. - Xây dựng các công cụ đánh giá nhân lực tiềm năng và lộ trình phát triển tương ứng với các nhóm đối tượng. - Thực hiện báo cáo tổng kết khóa đào tạo và đề xuất cải tiến chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng đào tạo. - Xây dựng và kiểm soát hiệu quả sử dụng nhân sách đào tạo. - Xây dựng và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự trong phòng đào tạo. - Quản lý đội ngũ nhân sự trong phòng, phân công và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong phòng. - Thực hiện những công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Vitus

Trợ lý trưởng phòng đào tạo

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Vitus

Hà Nội

Hạn nộp: 15/06/2021 7 - 10 triệu Chat

- Tham gia vào việc hoạch định chương trình đào tạo; - Phân tích nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo - Xây dựng, xem xét nội dung đào tạo, hình thức tổ chức chương trình đào tạo theo sự ủy quyền của Trưởng phòng đào tạo; - Tham gia tổ chức các chương trình đào tạo, phối hợp với các Phòng Ban để triển khai chương trình; - Lưu trữ, cập nhật và truy xuất tài liệu, hồ sơ đào tạo;

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Trưởng Phòng Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 15 - 20 triệu Chat

​- Phụ trách chung, tổ chức quản lý, điều hành các nội dung công việc của Bộ phận đào tạo. - Chịu trách nhiệm xây dựng các Kế hoạch đào tạo hàng năm. - Tiếp nhận, tìm hiểu nhu cầu đào tạo từ TGĐ, các phòng ban, các bộ phận thuộc hệ thống trong công ty. Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo. - Khảo sát nhu, Phân tích nhu cầu để trực tiếp đào tạo cho CBVN trong Công ty - Trực tiếp xây dựng nội dung chương trình đào tạo - Trực tiếp đứng lớp đào tạo các chương trình đào tạo cơ bản của Công ty - Trực tiếp đào tạo các dự án BĐS cùng các Quy chế, quy định, quy trình làm việc và Văn hóa cho các Đơn vị/Ban/Phòng/Cá nhân - Tổ chức, theo dõi chương trình đào tạo - Báo cáo tổng kết đào tạo, thu thập phản hồi của nhân viên, đưa ra đánh giá đóng góp ý kiến để cải tiến chương trình Đào tạo tới TGĐ - Theo dõi, đánh giá sau đào tạo - Tổng hợp, theo dõi các dữ liệu của khóa đào tạo

+ Xem thêm

Công ty Tiếng Anh ACET

Trưởng phòng Đào Tạo Trung Tâm Tiếng Anh

Công ty Tiếng Anh ACET

Hà Nội

Hạn nộp: 27/12/2019 10 - 15 triệu Chat

Trưởng phòng Đào tạo chịu trách nhiệm và báo cáo trực tiếp với giám đốc trung tâm về chất lượng đào tạo tại cơ sở mình phụ trách cụ thể như sau: - Các công việc liên quan đến quản lý quá trình học của Học viên: Giám sát chặt quá trình học tập của học viên và đề xuất hoặc quyết định các hỗ trợ nếu cần thiết để học viên học tốt hơn; - Các công việc liên quan đến quản lý Giáo viên: Quản lý giáo viên trong quá trình làm việc tại trung tâm đảm bảo họ tuân thủ đúng qui trình giảng dạy và chăm sóc học viên đã đề ra; đánh giá giờ dạy của giáo viên định kỳ và đưa ra các quyết định phù hợp (thay thế, sa thải, đào tạo thêm …); - Các công việc liên quan đến quản lý Nhân viên đào tạo: hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhân viên mới hội nhập; lên kế hoạch đào tạo nhân viên cũ ở các vị trí cao hơn để tạo nguồn nhân lực kế thừa trong tương lai; đánh giá nội bộ và đưa ra các đề xuất phù hợp (thăng tiến, sa thải, tăng lương, đào tạo thành nhân sự cấp cao hơn …); - Các công việc liên quan đến quản lý Chương trình học: Theo sát tiến độ dạy và ghi nhận các bất cập (nếu có) khi thực hiện chương trình để có các đánh giá, điều chỉnh phù hợp nhất; - Tạo lập mối quan hệ với các Khoa tiếng Anh hoặc các trường Đại học, Cao đẳng nhằm tạo nguồn tuyển dụng nhân sự trong tương lai; - Giải quyết các tình huống phát sinh khác mà nhân viên không xử lý được (phàn nàn, thắc mắc từ phụ huynh, học viên …); - Các công việc khác được cấp trên giao trực tiếp.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup

Trưởng phòng Đào tạo

Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup

Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2019 20 - 30 triệu Chat

- Tham mưu và cùng Ban lãnh đạo công ty xây dựng chính sách, chương trình đào tạo về sản phẩm, kỹ năng theo từng mục đích và từng nhóm đối tượng nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển của công ty. - Xây dựng quy trình đào tạo, kế hoạch đào tạo; lựa chọn phương pháp; theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổ chức các lớp/chương trình đào tạo và tổ chức đánh giá kết quả sau đào tạo. - Phối hợp và chủ trì xây dựng bộ tài liệu đào tạo nội bộ của Công ty. - Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện đào tạo theo quy trình; xây dựng hệ thống đánh giá sau đào tạo dựa trên mục tiêu cần đạt được đối với từng nhóm đối tượng đào tạo và nội dung đào tạo. - Định kỳ rà soát lại nội dung cam kết đào tạo đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với thực tiễn hoạt động. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype