Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự tại Hà Nội

Công Ty Tnhh Xây Tm Minh Việt

Trưởng phòng Hành chính nhân sự Giám đốc Hành chính nhân sự

Công Ty Tnhh Xây Tm Minh Việt

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự -Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.. - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu Nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm, quyết định nhân sự, hợp đồng lao động, ...… - Các công việc khác do Ban lãnh đạo giao.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Xây dựng, triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; các chương trình đào tạo & phát triển nguồn lực; các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV; xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện qui chế lương, thưởng, các chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích, kích thích người lao động gắn kết làm việc lâu dài. - Nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện. - Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs. - Xây dựng định biên nhân sự theo kế hoạch thực mục tiêu kinh doanh hàng năm. - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả công tác tuyển dụng và đào tạo. - Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết khiếu nại…liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật… trong Công ty. - Quản lý lao động. Tham gia vào các quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ hoặc sa thải nhân viên. - Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, nhà ăn, hệ thống thông tin liên lạc. - Đại diện/ thay mặt BGĐ trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV. - Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa người sử dụng lao động và Người LĐ trong Công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

[HÀ NỘI] - Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công ty Onpun

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hà Nội

- Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong công ty, đảm nhiệm các công việc trong quy trình tuyển dụng ( Đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vẫn, đào tạo) - Tiếp nhận nhân sự mới và phối hợp các phòng ban đánh giá sau thử việc. - Quản lý việc nghỉ phép, thực hiện chấm công và các chế độ khác hàng tháng. - Lập và theo dõi hợp đồng lao động , hồ sơ nhân sự của nhân viên công ty. Lập các văn bản liên quan đến công tác nhân sự. - Quản lý team thực tập sinh nhân sự - Tham gia xây dựng quy trình và các tiêu chí đánh giá kết quả công việc của nhân viên. - Tham gia xây dựng quy chế thi đua khen thưởng – kỷ luật của công ty. - Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

Công ty cổ phần TM và DV Hành Tinh Xanh

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần TM và DV Hành Tinh Xanh

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Xây dựng KPI. - Hiểu về lương 3P - Một số công việc khác khi có yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần thương mại hương việt

Trưởng phòng Hành Chính - Nhân Sự

công ty cổ phần thương mại hương việt

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hà Nội

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng năm, quý, tháng. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các báo cáo bảo hiểm, các thủ tục nhận bảo hiểm xã hội & các thủ tục chấm dứt bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc. Tổ chức thực hiện các công tác soạn thảo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. Lập ngân sách nhân sự. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp để khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động. Tổ chức thực hiện & giám sát việc thực hiện công tác 5S của công ty. Tham mưu cho BGĐ về cơ cấu tổ chức điều hành, công tác đào tạo tuyển dụng, phương án lương bổng khen thưởng & phúc lợi, công tác hành chính của công ty Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng hành chính nhân sự

công ty cổ phần phát triển nhân lực jis

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty, chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban giám đốc và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự. - Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Công ty CP Tập đoàn Bắc Thăng Long

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

Quản lý và bao quát toàn bộ hoạt động của Phòng HCNS • Công tác Nhân sự: - Quản lý, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của công ty. Phối hợp các phòng ban trong việc thực hiện các kế hoạch tuyển dụng. - Hoạch định, xây dựng hệ thống mạng lưới nhân sự trong công ty, xây dựng chính sách đào tạo, phát triển nguồn lực nội bộ. - Tham mưu Ban lãnh đạo xây dựng chính sách lương, thưởng, các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân sự giỏi. - Phối hợp với các Trưởng bộ phận để thiết lập hệ thống KPI, các tiêu chí đánh giá nhân sự. Theo dõi và cùng với các Trưởng bộ phận đánh giá năng lực nhân viên định kỳ. - Theo dõi việc đóng BHXH và giải quyết chế độ BHXH cho nhân viên. - Xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp. • Công tác Hành chính: - Xây dựng hệ thống biểu mẫu hành chính và giám sát việc thực hiện; xây dựng các quy trình liên quan đến nghiệp vụ hành chính. - Quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng của Công ty. - Tổ chức công tác hậu cần, công đoàn, đời sống tinh thần cho CBNV Công ty: sinh nhật, du lịch, các ngày lễ tết.... - Tổ chức, thực hiện và điều hành các công việc hành chính có liên quan. - Các công việc khác phát sinh hàng ngày được giao.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường (ALMA)

mức lương Trên 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Xây dựng bộ máy tổ chức và các chính sách quản lý, phát triển con người theo định hướng và nguyên lý quản trị do HĐTV xác lập - Giám sát thực thi của các đơn vị trong công tác Nhân sự - Hành chính - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Triển khai, rà soát việc mua sắm, quản lý tài sản - Giám sát chất lượng dịch vụ khách hàng, cơ sở vật chất tại các Trung tâm

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng hành chính- nhân sự

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí An Dương

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

* Công tác nhân sự: - Lập kế hoạch, định biên nhân sự, ngân sách nhân sự hàng năm. - Tuyển dụng, đào tạo, kiểm soát nguồn nhân lực. - Tổ chức thực hiện hoạt động chế độ chính sách của doanh nghiệp. - Tham mưu cho BLĐ về quy trình, biểu mẫu làm việc và công tác Hành chính văn phòng - Tham mưu trong công tác tổ chức Nhân sự: Tuyển dụng, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng ,bố trí nhân sự phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu công việc. - Tham gia xử lý khiếu tố, khiếu nại của CBCNV. * Công tác hành chính - Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ. - Tham gia công đoàn trong đơn vị - Duy trì và phát triển các mối quan hệ với địa phương và các ban ngành liên quan. - Kiểm tra thực hiện các Quy chế, quy định, nội quy của doanh nghiệp . - Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Vietsourcing Human Resources Services

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

a) Mô tả công việc 1 Tham mưu cho BGĐ về xây dựng bộ máy Nhân sự và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn Công ty. 2 Xây dựng các chế độ, chính sách cho Công ty 3 Xây dựng và điều chỉnh hệ thống quản lý dữ liệu hồ sơ thông tin nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển 4 Xây dựng các quy trình thực hiện công việc. 5 Xây dựng tiêu chí tuyển dụng và tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí thuộc quyền quản lý 6 Xây dựng các công cụ quản lý hành chính trong bộ phận. 7 Lập, điều chỉnh kế hoạch công việc và tổ chức phân công công việc cho các vị trí thuộc quyền quản lý. 8 Lập kế hoạch chi phí bộ phận năm, quý, tháng. 9 Đào tạo, giao việc và đánh giá công việc cho các vị trí dưới quyền. 10 Đề xuất các phương án đào tạo nhân sự nhằm khắc phục những vấn đề hiện tại: nâng cao kỷ luật và chất lượng hiệu suất công việc; 11 Xây dựng các chương trình quản lý rủi ro để đảm bảo tính liên tục của công việc trong các tình huống khẩn cấp. b) Thực hiện 1 Triển khai kế hoạch phân công công việc cho các vị trí dưới quyền; 2 Nhận chỉ tiêu về số lượng toàn Công ty theo năm. 3 Nhận chỉ tiêu về chất lượng nhân sự toàn Công ty theo năm. 4 Tổng hợp và lập kế hoạch tuyển dụng định kỳ: năm, quý, tháng. 5 Tổng hợp và lập kế hoạch đào tạo định kỳ: năm, quý, tháng. 6 Tổng hợp và xây dựng chi phí tuyển dụng, đào tạo cho toàn Công ty theo năm, quý; 7 Giám sát hoạt động tuyển dụng của nhân viên dưới quyền. 8 Giám sát các cuộc phỏng vấn, sát hạch ứng viên. 9 Giám sát việc thực hiện các chế độ, thủ tục pháp lý với người lao động của nhân viên dưới quyền. 10 Giám sát và duy trì việc cập nhật tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng. c) Báo cáo 1 Báo cáo kết quả tuyển dụng tháng/quý 2 Báo cáo kết quả đào tạo tháng/quý 3 Báo cáo tình hình biến động nhân sự toàn công ty 4 Báo cáo khảo sát tiền lương, thu nhập, chế độ phúc lợi của các doanh nghiệp cùng ngành nghề lĩnh vực hoạt động theo năm, quý 5 Báo cáo giải trình theo yêu cầu của Tổng giám đốc, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Đại diện lãnh đạo về Chất lượng;

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Bài viết liên quan:

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm Hà Nội

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm Hà Nội

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại