Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trưởng phòng hành chính tại Hà Nội

Công việc liên quan

Công Ty Cp Công Nghệ Phần Mềm Exsoft

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cp Công Nghệ Phần Mềm Exsoft

Hà Nội

Hạn nộp: 15/04/2023 Trên 30 triệu

1. Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự - Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty; trực tiếp chỉ đạo hoạt động tuyển dụng. - Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự, phát triển nguồn lực. - Phối hợp với các phòng ban xây dựng tiêu chí & thực hiện đánh giá năng lực nhân viên, các đánh giá định kỳ. - Cập nhật quy chế lương thưởng, phúc lợi, các biện pháp nhằm kích thích tinh thần và giữ chân nhân sự. - Trực tiếp báo cáo & chịu trách nhiệm với BLĐ về kết quả công việc. 2. Quản trị công tác hành chính nhân sự - Tham gia và đảm bảo các công việc C&B, hành chính, truyền thông nội bộ. - Tổ chức thực hiện các công việc hành chính đúng với nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban. - Cập nhật nội quy, chỉ đạo và theo dõi việc chấp hành nội quy của nhân sự. - Tổ chức mọi hoạt động về hành chính nhân sự, đưa ra các kế hoạch về sử dụng tài sản công ty; lưu trữ tài liệu; quản lý các văn bản, biểu mẫu… 3. Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp - Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa gắn kế thành viên trong nội bộ doanh nghiệp. - Phổ biến trong doanh nghiệp về văn hoá ứng xử và văn hoá làm việc - Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu tuyển dụng & văn hoá doanh nghiệp. - Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của BLĐ.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Otopro

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Otopro

Hà Nội

Hạn nộp: 26/03/2023 20 - 30 triệu

1. Tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực a. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng theo yêu cầu của BGĐ theo đúng Quy trình tuyển dụng và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của công ty trong từng thời kỳ, b. Khảo sát nhu cầu đào tạo. Xây dựng, tổ chức và triển khai công tác đào tạo hội nhập. Khảo sát chất lượng và theo sát nhân viên mới trong quá trình thử việc 2. Xây dựng và quản trị hệ thống chuyển đổi số a. Triển khai chuyển đổi số: triển khai các phần mềm 1 office, Amis nhân sự để phục vụ quá trình truyền thông nội bộ và các chính sách của công ty đến cán bộ nhân viên b. Đưa các quy trình, bảng lương, chấm công lên hệ thống phần mềm chuyển đổi số 3. Quan hệ lao động và kết nối nhân viên a. Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác b. Tạo mối liên kết với CBNV trong công ty : Giải đáp các thắc mắc liên quan đến cơ chế và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định của công ty c. Nắm bắt tâm tự nguyện vọng của CBNV trong từng giai đoạn từ đó tổng hợp ý kiến tham mưu cho Ban giám đốc 4. Công tác tiền lương và phúc lợi a. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp để khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động. b. Tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động phù hợp với công ty c. Thực hiện công tác tổng hợp chấm công, tính lương, phúc lợi, đãi ngộ cho cán bộ nhân viên 5. Công tác hành chính văn phòng a. Theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung … b. Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự

Tập Đoàn Nhựa Bình Thuận

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Tập đoàn

Tập Đoàn Nhựa Bình Thuận

Hà Nội

Hạn nộp: 24/03/2023 20 - 30 triệu

Trách nhiệm và quyền hạn: - Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Phó TGĐ phụ trách Khối về các lĩnh vực quản lý được phân công. Hỗ trợ Trưởng Ban quản lý chung hoạt động nhân sự toàn Tập đoàn và các nhiệm vụ khác của Ban do Trưởng Ban phân công. Trong trường hợp vị trí Trưởng Ban bị trống, Trưởng phòng HCNS Tập đoàn giữ vai trò và thực thi các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Trưởng Ban. - Thực hiện chế độ báo cáo định kì theo phân cấp/phân quyền quy định. Chức năng, nhiệm vụ: - Chủ trì xây dựng kế hoạch, chiến lược và tổ chức triển khai, điều hành công tác quản trị Nhân sự toàn Tập đoàn và các Nhà máy/Đơn vị thành viên trực thuộc, đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ của công tác quản trị nhân sự về các chức năng; - Định hướng, tư vấn, hỗ trợ các Đơn vị thành viên trong Tập đoàn xây dựng, triển khai công tác hoạch định và quản trị nhân tài cho tổ chức; Có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ HCNS các Đơn vị về nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của Tập đoàn; Quản lý, giám sát và yêu cầu các Công ty/Nhà máy thành viên tuân thủ theo chiến lược phát triển nhân sự và chính sách nhân sự của Tập đoàn; - Xây dựng các quy chế, quy định, chính sách nhân sự chung áp dụng cho Tập đoàn và tham chiếu áp dụng cho các Công ty/Đơn vị thành viên; - Đối với công ty thành viên mới thành lập, Ban Nhân sự có trách nhiệm xây dựng kế hoạch nhân sự và triển khai việc tuyển dụng , thiết lập hệ thống nhân sự khung cơ bản , thực hiện việc đào tạo văn hóa và hội nhập chung và chuyển giao cho nhân sự tại đơn vị; - Tổ chức các sự kiện tuyên dương, khen thường nội bộ: lề bổ nhiệm, khen thưởng, tuyên dương... nhân sự trong Tập đoàn liên quan đến nghiệp vụ quan hệ lao động tới CBCNV Tập đoàn và hướng dần cho các Đơn vị thành viên thực hiện; - Đánh giá năng lực của cán bộ nhân viên và phối hợp xây dựng chính sách, chương trình đào tạo phát triển năng lực của cán bộ nhân viên tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên; - Xây dựng và triển khai các chương trình phát triển đội ngũ kế cận cấp quản lý, cấp Lành đạo Tập đoàn và các Đơn vị thành viên; - Tổ chức hoạt động quản trị hành chính văn phòng Trụ sở Tập đoàn đảm bảo hoạt động vận hành, tối ưu chi phí; - Tổ chức thực hiện các công tác Công đoàn, Đảng bộ, thiện nguyện theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Hà Nội

Hạn nộp: 22/03/2023 20 - 30 triệu

- Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai, giám sát toàn bộ các công việc hành chính tổng hợp như Quản lý văn phòng, tài sản, trang thiết bị Văn phòng, Quản lý và điều phối các đầu mối Hành chính ở các VP và Nhà Máy... - Xây dựng văn hóa công ty: tổ chức các chương trình, sự kiện theo định hướng phát triển của công ty. - Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động tổ chức đạt hiệu quả và theo đúng các mục tiêu đề ra. - Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

công ty TNHH ô tô hyundai giải phóng

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

công ty TNHH ô tô hyundai giải phóng

Hà Nội

Hạn nộp: 31/03/2023 15 - 20 triệu

– Thực hiện công việc quản lý thông tin nhân sự trên phần mềm ERP – Thực hiện công tác nhân sự: tuyển dụng, ký kết HĐLĐ, tiếp nhận, bổ nhiệm, nghỉ việc, đánh giá, thi đua khen thưởng, các quyết định nhân sự,… – Thực hiện chấm công, tính lương cho NLĐ trên phần mềm ERP – Theo dõi, thực hiện các chế độ cho NLĐ trong công ty – Quản lý công tác 5S, DRP theo quy định của công ty và nhà phân phối – Quản lý hành chính nội bộ công ty: bếp ăn, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, công tác văn thư khánh tiết, an ninh bảo vệ, vệ sinh môi trường,… – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

công ty cổ phần thịnh cường

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

công ty cổ phần thịnh cường

Hà Nội

Hạn nộp: 31/03/2023 Thỏa thuận

 Xây dựng quy chế, chính sách nhân sự như: lương, thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động;  Phối hợp với các bộ phận khác như công đoàn, quản lý của các bộ phận trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp, phát sinh giữa các nhân viên và công nhân;  Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng, báo cáo tình hình theo quy định và yêu cầu;  Giám sát nhân viên thực hiện lưu trữ, bảo mật các thông tin, hồ sơ, chứng từ của công ty thuộc phạm vi quản lý, giám sát thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường làm việc;  Theo dõi, giám sát công tác HCNS tại VP Công ty;  Tổ chức xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định và giám sát việc chấp hành các quy định đó;  Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;  Trực tiếp Xây dựng và khiển khai hệ thống đánh giá nhân sự định kỳ trong Công ty làm cơ sở xét tăng lương, thăng tiến cho nhân sự;  Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty;  Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc;  Theo dõi quản lý việc sử dụng tài sản, trang thiết bị trong Công ty;  Xây dựng môi trường làm việc, phát triển và duy trì văn hóa Công ty.

Chat Chat với nhà tuyển dụng

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Địa điểm:

Công ty:

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng