Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trưởng phòng hành chính tại Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cp Ô Tô Tmt Tại Tp.hcm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (18 - 20 triệu)

Chi Nhánh Công Ty Cp Ô Tô Tmt Tại Tp.hcm

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25/05/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tham mưu cho BGĐ xây dựng chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty. Tham mưu, đề xuất cho BGĐ các vấn đề thuộc lĩnh vực Hành chính Nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, cơ cấu tổ chức nhân sự, phương án về lương bổng, khen thưởng, chế độ phúc lợi, các biện pháp tạo động lực cho người lao động làm việc - Xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa hệ thống quản trị, quy trình, quy định được hệ thống hóa và phù hợp với hoạt động Công ty. Giám sát việc chấp hành các quy trình, quy định đó của các bộ phận, phòng ban. - Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc (KPI). - Xây dựng các hoạt động để kết nối mọi người, khiến cho tất cả nhân viên tạo thành một tập thể đoàn kết.- Tổ chức, triển khai xây dựng văn hoá doanh nghiệp và thúc đẩy văn hoá Công ty đi đúng hướng. - Lập ngân sách tuyển dụng, đào tạo, lương & thưởng. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty - Giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội quy, quy định Công ty và pháp luật hiện hành. - Quản lý và điều hành phòng Hành chính – Nhân sự theo chức năng và nhiệm vụ

+ Xem thêm

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ BFO

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ BFO

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/08/2021 20 - 30 triệu Chat

HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ - Theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự trong Công ty và đề xuất thực hiện các chính sách phát triển nhân sự. - Lập và trình ban hành, tổ chức thực hiện và hoàn thiện các chế độ chính sách, nội quy, quy chế Công ty cho phù hợp từng thời điểm. - Phối hợp với các cấp quản lý để tiến hành định biên nhân sự trong các Phòng ban-bộ phận. - Quản lý phân công nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức-Hành chính-Nhân sự. - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty. - Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong Công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chính của Công ty. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính. Lao động tiền lương và chế độ chính sách - Xây dựng quy định chính sách quản lý thời giờ làm việc của người lao động, lịch làm việc hằng tuần, tháng. - Rà soát, điều chỉnh cải tiến các chính sách quản lý lao động, tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ cho phù hợp với mục tiêu của công ty và mong muốn của người lao động. - Quản lý và chịu trách nhiệm về hồ sơ lương của người lao động trong Công ty. - Quản lý và kiểm soát ngày công làm việc của người lao động tại văn phòng Công ty. - Tham mưu và đề xuất thực hiện các quy định về HĐLĐ và các chế độ, quyền lợi của người lao động theo Pháp luật về lao động, BHXH. - Quản lý và theo dõi tình hình khen thưởng, kỷ luật trong Công ty, ra quyết định kỷ luật đối với nhân viên khi vi phạm (theo chức danh công việc).. TUYỂN DỤNG - Hoạch định nhu cầu nhân sự, dự báo nhu cầu nhân sự trong tương lai. Lên kế hoạch tuyển dụng và hướng dẫn các phòng ban-bộ phận thực hiện công tác tuyển dụng theo quy chế, quy định Công ty. - Xây dựng chương trình hội nhập và hướng dẫn triển khai cho nhân viên mới trong thời gian đầu tiếp nhận công việc. - Phối hợp với các cấp quản lý để xây dựng tiêu chí chức danh công việc. Trực tiếp xây dựng quy trình, biểu mẫu có liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự. - Trực tiếp và gián tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tuyển dụng tại Công ty. ĐÀO TẠO - Xây dựng chính sách đào tạo nhân viên trong Công ty. - Xây dựng nội dung và tổ chức huấn luyện, đào tạo các kỹ năng cho cấp quản lý và nhân viên. - Kết hợp với các trưởng bộ phận hay đối tác bên ngoài xây dựng nội dung & thực hiện chương trình đào tạo có tính chuyên ngành, chuyên sâu về nghiệp vụ của từng bộ phận hay từng vị trí. - Đánh giá kết quả sau đào tạo, quy hoạch nguồn lực kế thừa. Đánh giá năng lực, thành tích - Tổ chức đánh giá năng lực các cấp quản lý và nhân viên. - Đánh giá thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên. - Tham gia xây dựng các chỉ tiêu thi/ các kế hoạch hành động theo kế hoạch. - Đánh giá nhân viên mới sau thời gian thử việc (tùy theo chức danh). XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG TY - Định kỳ và đột xuất đề xuất và thực hiện một số hoạt động cụ thể mang tính phát triển các giá trị văn hóa, tinh thần và không khí làm việc sôi động mang tính cộng đồng cho nhân viên. - Tổ chức định kỳ hàng năm các hoạt động team building, tham quan, du lịch cho CBCNV được nghỉ ngơi. Tạo kết nối cộng đồng giữa các bộ phận & các cá nhân lại với nhau. - Tổ chức các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, TDTT, thi tay nghề, … nhằm nâng cao tinh thần cũng như kỹ năng chuyên môn hóa. Tạo hướng phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh trong CB CNV của công ty.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Biển Xanh

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Biển Xanh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 14/09/2021 Thỏa thuận Chat

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp: - Phối hợp phòng Marketing thực hiện các hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu - Tư vấn, tham mưu cho BLĐ công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. - Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty - Kết hợp phòng Marketing xây dựng và thực hiện các chương trình vì cộng đồng của công ty - Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty Quản lý nhân viên - Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp - Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài … - Xây dựng & đề xuất chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài - Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên … Xây dựng hệ thống phần mềm nhân sự Lập ngân sách nhân sự. Đề xuất & thực hiện các biện pháp tối ưu hóa chi phí hành chính nhân sự Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh. Thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo khối, báo cáo định kỳ và báo cáo khác theo yêu cầu Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu ban lãnh đạo Quản trị hành chính: - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. - Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các sự kiện, hội họp của công ty - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. Tổ chức thực hiện - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ - Quản lý tủ thuốc y tế và việc cấp phát thuốc, xử lý tai nạn tại văn phòng - Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng

+ Xem thêm

voltrans logistics

HR Manager - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

voltrans logistics

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/08/2021 Thỏa thuận Chat

– Quản lý Phòng Hành Chính Nhân sự kiêm pháp lý. – Xây dựng Quy Trình (SOP) về quản trị nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá (KPI). – Xây dựng và quản trị chương trình khen thưởng và các chính sách của nhân viên. – Thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ tuần/tháng/quý/năm; báo cáo kết quả thực hiện hoặc khi được yêu cầu. – Nắm rõ chính sách của nhà nước và có kinh nghiệm xử lý các sự vụ liên quan tới nhân sự. – Báo cáo trực tiếp lên Giám đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Công Nghệ Cộng Đồng Landz

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Công Nghệ Cộng Đồng Landz

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 26/01/2021 10 - 15 triệu Chat

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng Nhân sự: - Là cầu nối giữa BGĐ và người lao động (NLĐ). Phụ trách tham mưu cho BGĐ ra các quyết định về NS. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự - Thực hiện và đề xuất quy chế lương, thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực. - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến NS: Chế độ học việc, thử việc, HĐLĐ, lương, thưởng, phép năm, quyết định NS, chấm công tính lương, nghỉ phép,… - Hoàn thiện và thực thi hệ thống Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc. - Xây dựng hệ thống các quy định, quy chế, quy trình. Xây dựng cơ cấu tổ chức của Cty – các bộ phận trong Cty và giám sát việc chấp hành. - Cập nhật các thay đổi của Luật LĐ, Luật BH, luật thuế thu nhập.... và đề xuất các chế độ chính sách cho NLĐ đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. - Các yêu cầu công việc phát sinh từ BGĐ.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 20 - 30 triệu Chat

Quản lý Nhân sự • Thường xuyên rà soát và cải tiến các quy định, chính sách nhân sự nhằm thống nhất trong công tác quản lý nguôn nhân lực và đảm bảo tính linh hoạt cho từng thời kỳ phát triển. • Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng HCNS • Xây dựng hiệu chỉnh chính sách quy trình nhân sự cho Công ty. • Tham gia thiết kế cơ cấu tổ chức của Công ty và của Phòng ban. • Xây dựng các chính sách, chương trình hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc tại Công ty. • Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế lương, thưởng. Tư vấn, đề xuất, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của Luật và đặc thù của Công ty. • Lập kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự chất lượng, kịp thời và hiệu quả. • Đề xuất bố trí nhân sự Công ty và nhân sự của phòng phù hợp và hiệu quả. • Quản lý Đào tạo, thiết kế chương trình và thực hiện đào tạo nội bộ. • Phụ trách Quan hệ lao động, chấm công, tính lương, BHXH, thi đua khen thưởng Công ty, tổ chức các hoạt động sự kiện là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động. Quản lý Hành chính • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty. • Xem xét và ký các chi phí hành chính, lưu trữ hồ sơ giấy tờ. • Quan hệ đối ngoại hành chính, đảm bảo duy trì tốt với cơ quan tổ chức bên ngoài. • Quản lý quy trình và đảm bảo hệ thống KPI được tuân thủ, đánh giá và cải tiến hệ thống.

+ Xem thêm

Công ty CP kỹ thuật và thương mại Dasan

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty CP kỹ thuật và thương mại Dasan

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/03/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng sơ đồ tổ chức công ty, bộ phận và các phòng ban. Công tác đào tạo tuyển dụng, xây dựng chính sách, phúc lợi cho người lao động. - Xây dựng thang lương – bảng lương. - Kế hoạch & ngân sách hằng năm. - Xây dựng các quy trình & quy chế nội bộ thuộc chức năng nhiệm vụ của P.HCNS. - Tiếp nhận, xử lý và giải đáp khiếu nại, phản ánh của CBNV. - Cập nhật thông tin và các quy định của nhà nước về chính sách lao động, tiền lương. - Tổ chức thực hiện quan hệ lao động và xử lý kỷ luật lao động. - Soạn thảo các quyết định, văn bản hành chính. - Xây dựng, kiểm soát công tác BHLĐ – ATLĐ –VSLĐ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. - Theo dõi và giám sát công tác bảo vệ môi trường. - Cơ cấu sắp xếp lại tổ chức biên chế, lương thưởng cho các bộ phận. - Xây dựng và tổ chức các chương trình kế hoạch hoạt động phát sinh mới của công ty. - Những công việc khác được giao từ BGĐ.

+ Xem thêm

3S Solution Corporation

Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

3S Solution Corporation

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2020 15 - 20 triệu Chat

Recruitment and Selection (20%) - Keep track of and improve the recruitment efficiency of the recruitment team - Develop and implement recruitment process for achieving professional standard - Work with oursourcer to ensure human resource sufficiency in a lowest cost Compensation and Benefits (40%) - Manage all compensation related issues, including working timesheet, payment of salaries, social insurance, personal income tax, contract termination and other requirements with relevant authorities - Monitor PIT, Social Insurance/Health Insurance/ Unemployment Insurance of the company - Build up the company’s salary structure, KPI for the whole company and appraisal system (performance of department and key persons) - Recommend HR budget and manage HR budget approved - Negotiate salary and benefits based on individual’s experience and performance Employee Relations (30%) - Develop, update, review and follow up company policy, procedure and regulations in accordance to the Vietnamese Labour Law - Handle employee relations, deal with and follow up employee suggestion via “employee meeting” Training and development (10%) - Build up orientation training program and other training courses and personal training roadmap - Set up and operate HR system based on digital/automation - Manage the HR team via allocation of work, providing personal development and performance appraisal of the individuals.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Tm-Dv Green Home Sài Gòn

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng BĐS

Công Ty Tnhh Tm-Dv Green Home Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/10/2020 7 - 10 triệu Chat

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tuyển dụng của công ty. Quản lý các kênh đăng tuyển của công ty, tuyển dụng theo nhu cầu phát sinh. - Xây dựng mạng lưới ứng viên sáng giá, phục vụ các nhu cầu tuyển dụng khi cần thiết. - Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, tiếp nhận nhân sự mới theo quy định. - Tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự, gắng kết nhân viên. - Soạn hợp đồng lao động, lưu trữ hợp đồng. - Thực hiện lưu trữ hồ sơ ứng viên vào dữ liệu của công ty - Cập nhật số lượng nhân sự, theo dõi quá trình thử việc. - Và một số công việc khác liên quan thuộc mảng tuyển dụng, nhân sự theo yêu cầu của Ban giám đốc.

+ Xem thêm

Công Ty TNHH bTaskee

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công Ty TNHH bTaskee

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10/10/2020 20 - 30 triệu Chat

- Tham mưu, đề xuất cho BGĐ các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, công tác tuyển dụng đào tạo, các chính sách về lương thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên. - Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ; hoạch định tuyển dụng, chiến lược đào tạo và phương pháp quản lý nguồn nhân lực. - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty. - Là cầu nối giữa Ban giám đốc và nhân sự các chi nhánh, phòng ban trong công ty. - Tiến hành phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đào tạo nhân viên, đánh giá nhân sự định kỳ. - Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng; hỗ trợ Leader của phòng ban khác. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc phù hợp với quy chế của công ty và pháp luật hiện hành.

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype