Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trưởng phòng nhân sự tại Hà Nội

công ty TNHH hóa chất mega việt nam

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

công ty TNHH hóa chất mega việt nam

Hà Nội

Hạn nộp: 21/10/2021 15 - 20 triệu Chat

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng. - Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và các hoạt động nhân sự có liên quan. - Tham mưu với Ban Giám đốc để xây dựng Quy trình, Quy chế, Quy định của Công ty và giám sát việc thực hiện của nhân viên. - Xây dựng hoạt động phát triển văn hoá Công ty - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty

+ Xem thêm

Công ty TNHH hóa chất mega việt nam.

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty TNHH hóa chất mega việt nam.

Hà Nội

Hạn nộp: 23/10/2021 Thỏa thuận Chat

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng. - Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và các hoạt động nhân sự có liên quan. - Tham mưu với Ban Giám đốc để xây dựng Quy trình, Quy chế, Quy định của Công ty và giám sát việc thực hiện của nhân viên. - Xây dựng hoạt động phát triển văn hoá Công ty - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty

+ Xem thêm

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dich vụ SHC Việt Nam.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dich vụ SHC Việt Nam.

Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 20 - 30 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý bộ phận hành chính nhân sự đảm bảo thực hiện tốt các chức năng của phòng ban bao gồm tuyển dụng, chấm công tính lương, đào tạo và phát triển đội ngũ. - Tham gia kiểm soát các chi phí nhân sự, lập các báo cáo liên quan. Đề xuất các điều chỉnh cần thiết. - Lên các kế hoạch đánh giá và phát triển đội ngũ nhằm đáp ứng cho nhu cầu tương lai. - Thực hiện các chính sách phúc lợi cho nhân viên. - Lên kế hoạch cho các hoạt động đoàn thể, xây dựng đội ngũ. - Dự trù, quản lý ngân sách hàng năm liên quan tới hành chính nhân sự. - Xây dựng các chính sách về con người đảm bảo hài hòa các yếu tố. - Quản trị văn phòng. - Xây dựng văn hóa làm việc toàn chi nhánh đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH TM&DV DND (Lọc Nước 365)

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH TM&DV DND (Lọc Nước 365)

Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2021 Thỏa thuận Chat

- Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển nhân sự... - Hoạch định nguồn nhân lực - Tuyển dụng - Đào tạo - Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự (KPIs), khung năng lực và triển khai thực hiện. - Xây dựng quy chế tiền lương, thang bảng lương, phụ cấp, phúc lợi. Xây dựng chính sách nhân sự - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV công ty; Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Quản lý giải quyết các thủ tục, chế độ cho người lao động - Xây dựng các chính sách tạo môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp phù hợp. Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

+ Xem thêm

Công  Ty  Cổ  Phần  Dịch  Vụ  Và  Đầu  Tư  Tân  Long

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2021 20 - 30 triệu Chat

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng - Xây dựng chiến lược nhân sự: Dự báo tình hình nhân sự, kế hoạch tuyển dụng nhân sự, Kế hoạch thu hút nguồn nhân sự, kế hoạch phát triển – đào tạo nhân sự, kế hoạch duy trì – đánh giá nguồn nhân lực - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và ngân sách tuyển dụng hàng năm - Xây dựng và thực hiện lộ trình thăng tiến cho CBNV toàn công ty - Định biên nhân sự để đưa ra giải pháp tối ưu sử dụng nguồn nhân lực tại công ty - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động - Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Giám đốc - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về nội quy,quy chế tại công ty - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty - Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó - Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác hành chính, đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… - Thực hiện các công việc khác do Giám đốc chỉ đạo.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Xanh

Trưởng Phòng Nhân Sự [ Thu nhập 12-15 triệu ]

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Xanh

Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo định hướng của công ty 2. Xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty 3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. 6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. 7. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 8. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. 9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. 11. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. 12. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. 13. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. 14. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. 15. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. 16. Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chính của công ty. 17. Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

+ Xem thêm

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 24/05/2021 Thỏa thuận Chat

- Điều hành & Quản lý các hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự - Lập kế hoạch, triển khai và quản lý tuyển dụng - Xây dựng kế hoạch, ngân sách và phụ trách các chương trình đào tạo, phát triển năng lực, đánh giá hiệu quả đào tạo cho CBNV các cấp - Phân tích và sắp xếp các số liệu cụ thể liên quan đến nhân sự bao gồm các số đo về KPIs, đánh giá năng lực nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự, các chỉ tiêu trong chính sách nhân sự của doanh nghiệp tương ứng với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. - Hiểu rõ ngành nghề của doanh nghiệp, tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng chiến lược về bộ máy tổ chức hoạt động của công ty, các vấn đề thuộc Tổ chức – Hành chính – Nhân sự và chiến lược tuyển dụng nhân sự phù hợp với xu thế kinh doanh hiện đại, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. - Thực hiện các nhiệm vụ về nhân sự khác mà ban quản trị ủy nhiệm.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam 1

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam 1

Hà Nội

Hạn nộp: 31/05/2021 15 - 20 triệu Chat

• Quản lý công việc chung phòng Hành chính – Nhân sự • Xây dựng định biên nhân sự các Phòng ban; xây dựng mô tả công việc các vị trí trong Công ty • Tổ chức quản lý, triển khai công tác tuyển dụng • Tổ chức quản lý, triển khai đào tạo hội nhập, đào tạo phát triển • Xây dựng, triển khai hệ thống đánh giá KPI • Xây dựng chính sách, thưởng, các chế độ phúc lợi cho người lao động • Xây dựng, phát triển hệ thống quy trình, quy chế quản trị nội bộ • Bổ sung, điều chỉnh các quy định, chính sách phù hợp với pháp luật, định hướng chiến lược phát triển của Công ty • Quản trị công tác hành chính, lập, giám sát chi phí hành chính • Quản trị công tác an ninh, vệ sinh • Quản lý hệ thống thông tin, hồ sơ lưu trữ Công ty • Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của Công ty mảng Hành chính nhân sự

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam 1

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam 1

Hà Nội

Hạn nộp: 31/05/2021 15 - 20 triệu Chat

• Quản lý công việc chung phòng Hành chính – Nhân sự • Xây dựng định biên nhân sự các Phòng ban; xây dựng mô tả công việc các vị trí trong Công ty • Tổ chức quản lý, triển khai công tác tuyển dụng • Tổ chức quản lý, triển khai đào tạo hội nhập, đào tạo phát triển • Xây dựng, triển khai hệ thống đánh giá KPI • Xây dựng chính sách, thưởng, các chế độ phúc lợi cho người lao động • Xây dựng, phát triển hệ thống quy trình, quy chế quản trị nội bộ • Bổ sung, điều chỉnh các quy định, chính sách phù hợp với pháp luật, định hướng chiến lược phát triển của Công ty • Quản trị công tác hành chính, lập, giám sát chi phí hành chính • Quản trị công tác an ninh, vệ sinh • Quản lý hệ thống thông tin, hồ sơ lưu trữ Công ty • Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của Công ty mảng Hành chính nhân sự

+ Xem thêm

công ty TNHH mỹ phẩm edally

Trưởng phòng nhân sự

công ty TNHH mỹ phẩm edally

Hà Nội

Hạn nộp: 10/04/2021 15 - 20 triệu Chat

Trưởng phòng nhân sự là cánh tay phải của Ban Lãnh đạo trong việc vận hành tổ chức và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trưởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm những công việc như sau: 1. Tuyển dụng nhân sự • Thực hiện công tác tuyển dụng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty 2. Quản lý mối quan hệ người lao động • Đầu mối xây dựng văn bản quy trình liên quan đến nhân sự và quản lý mối quan hệ với người lao động; • Xây dựng định biên lao động; • Quản lý mối quan hệ với người lao động phát sinh tại đơn vị. • Phát triển nhân sự. • Triển khai các chương trình đo lường hài lòng nhân viên; chương trình gắn kết nhân viên 3. Lương thưởng, BHXH, phúc lợi, các chế độ phúc lợi cho người lao động • Đầu mối xây dựng văn bản quy trình liên quan đến lương, thưởng và các chế độ phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động; • Tổ chức thực hiện công tác lương, thưởng, bảo hiểm (xã hội, y tế) và phụ cấp phát sinh tại đơn vị đúng hạn. • Theo dõi, cập nhật thông tin lương, thưởng và các chế độ phụ cấp, đãi ngộ 4. Hành chính, văn phòng • Công tác quản lý VPP, chấm công, CCDC/trang thiết bị/tài sản • Văn thư lưu trữ • Tổ chức hội họp, an toàn vệ sinh lao động • Tổ chức thực hiện 5S 5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Xây dựng những giá trị và chuẩn mực về niềm tin, hành vi, cách nhận thức và phương pháp tư duy được mọi người trong công ty cùng công nhận, suy nghĩ và hành động như một thói quen

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype