Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm trưởng phòng nhân sự tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tổ chức quản lý nguồn nhân lực: Tuyển dụng, hành chính, thu mua, quan hệ lao động, C&B...; - Trực tiếp tham gia phát triển, quản trị bộ máy nguồn lực 1000+ nhân sự - Xây dựng, triển khai, quản lý, hạch toán và phân tích chi phí lương nhân viên; - Xây dựng chính sách và cơ cấu lương theo khoán sản lượng và doanh thu; - Xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên; - Tư vấn, xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan đến nhân sự, hành chính theo định hướng phát triển của công ty; đảm bảo cho quy trình này được thực hiện đúng quy định pháp luật; - Xây dựng, triển khai hệ thống chính sách, quy định liên quan đến công tác: hành chính, quản trị, vận hành hệ thống, quản lý và mua sắm, cấp phát tài sản, trang thiết bị, công cụ lao động, an ninh, an toàn lao động, môi trường làm việc, ... - Đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo và định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn. - Xây dựng đội ngũ kế thừa, phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng cho các nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Xây dựng, triển khai, và giám sát thực hiện các Hoạt động Tập thể, gắn kết đội ngũ hình thành văn hóa doanh nghiệp - Thực hiện công việc đột xuất được giao từ người quản lý; - Thực hiện các báo cáo liên quan công việc định kỳ.

xem thêm Xem thêm

3S Solution Corporation

Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

3S Solution Corporation

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Recruitment and Selection (20%) - Keep track of and improve the recruitment efficiency of the recruitment team - Develop and implement recruitment process for achieving professional standard - Work with oursourcer to ensure human resource sufficiency in a lowest cost Compensation and Benefits (40%) - Manage all compensation related issues, including working timesheet, payment of salaries, social insurance, personal income tax, contract termination and other requirements with relevant authorities - Monitor PIT, Social Insurance/Health Insurance/ Unemployment Insurance of the company - Build up the company’s salary structure, KPI for the whole company and appraisal system (performance of department and key persons) - Recommend HR budget and manage HR budget approved - Negotiate salary and benefits based on individual’s experience and performance Employee Relations (30%) - Develop, update, review and follow up company policy, procedure and regulations in accordance to the Vietnamese Labour Law - Handle employee relations, deal with and follow up employee suggestion via “employee meeting” Training and development (10%) - Build up orientation training program and other training courses and personal training roadmap - Set up and operate HR system based on digital/automation - Manage the HR team via allocation of work, providing personal development and performance appraisal of the individuals.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH

Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Thực hiện Tuyển Dụng Thực hiện đào tạo ( trong & ngoài ) Tiếp nhận & phát triển NNL Xây dựng hệ thống mô tả công việc Theo dõi HĐ & chính sách NLĐ Xây dựng hệ thống KPI Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ngân Viên

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ngân Viên

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng Nhân sự: - Là cầu nối giữa BGĐ và người lao động (NLĐ). Phụ trách tham mưu cho BGĐ ra các quyết định về NS. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự - Thực hiện và đề xuất quy chế lương, thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực. - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến NS: Chế độ học việc, thử việc, HĐLĐ, lương, thưởng, phép năm, quyết định NS, chấm công tính lương, nghỉ phép,… - Hoàn thiện và thực thi hệ thống Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc. - Xây dựng hệ thống các quy định, quy chế, quy trình. Xây dựng cơ cấu tổ chức của Cty – các bộ phận trong Cty và giám sát việc chấp hành. - Cập nhật các thay đổi của Luật LĐ, Luật BH, luật thuế thu nhập.... và đề xuất các chế độ chính sách cho NLĐ đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. - Các yêu cầu công việc phát sinh từ BGĐ.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Nhà Thời Đại

TrưởngPhó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Nhà Thời Đại

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

I. Công việc thực hiện: 1. Tuyển dụng: - Lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo kết quả việc tuyển dụng (Đảm bảo việc tuyển dụng đúng kế hoạch, đúng qui trình, qui định, đảm bảo đủ nhân sự làm việc) - Làm tất cả các thủ tục hội nhập cho nhân sự mới - Thực hiện sa thải đúng qui định, qui trình 2. Chấm công: - Tổ chức thực hiện, tổng hợp dữ liệu, đối chiếu với các bộ phận liên quan trình ký bảng công. 3. Tính lương, thưởng: - Tổ chức, tập hợp dữ liệu, đối chiếu với các bộ phận liên quan, tính lương, thu nhập cho nhân viên. - Nhắc nhở, đôn đốc các bộ phận gom dữ liệu tính lương. 4. Phúc lợi: - Tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, TNCN...cho người lao động theo đúng qui định. - Tổ chức, theo dõi thực hiện các khoản phúc lợi, chế độ của nhà nước, công ty cho người lao động. - Tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra theo qui trình, đề xuất thưởng. 5. Kỷ luật: - Tổ chức giám sát thực hiện - Xử lý, đề xuất xử lý kỷ luật nhân sự làm sai các cấp. 6. Xử lý phát sinh: - Xử lý phát sinh theo đúng qui định, qui trình - Quản lý, tổ chức lưu trữ, cất giữ hồ sơ chứng từ liên quan đến người lao động. 7. Các công việc khác: - Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu - Xây dựng tài liệu huấn luyện -Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. * Công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH du thuyền hoa sen

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

công ty TNHH du thuyền hoa sen

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

Bao quát, thực hiện tất cả các chức năng của Phòng Hành chính – Nhân sự gồm: Nhân sự: 1. Họach định nguồn nhân lực 2. Tuyển dụng 3. Đào tạo 4. Đánh giá thành tích CBNV (thi đua – khen thưởng – kỷ luật) 5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH 6. Xử lý quan hệ lao động 7. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động Hành chính: 1. Văn thư lưu trữ 2. Lễ tân 3. Tạp vụ 4. Đội xe 5. Bảo trì văn phòng 6. Văn phòng phẩm 7. Tổ chức sự kiện Quản lý thuyền viên: 1. Điều động, phân bổ thuyền viên 2. Hệ thống quản lý an toàn hàng hải đối với thuyền viên 3. Lao động Cambodia phục vụ tàu nhà hàng

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH du thuyền hoa sen

Trưởng phòng Hành Chánh - Nhân Sự

công ty TNHH du thuyền hoa sen

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

Bao quát, thực hiện tất cả các chức năng của Phòng Hành chính – Nhân sự gồm:  Nhân sự: 1. Họach định nguồn nhân lực 2. Tuyển dụng 3. Đào tạo 4. Đánh giá thành tích CBNV (thi đua – khen thưởng – kỷ luật) 5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH 6. Xử lý quan hệ lao động 7. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động  Hành chính: 1. Văn thư lưu trữ 2. Lễ tân 3. Tạp vụ 4. Đội xe 5. Bảo trì văn phòng 6. Văn phòng phẩm 7. Tổ chức sự kiện  Quản lý thuyền viên: 1. Điều động, phân bổ thuyền viên 2. Hệ thống quản lý an toàn hàng hải đối với thuyền viên 3. Lao động Cambodia phục vụ tàu nhà hàng

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Tm-Dv Green Home Sài Gòn

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng BĐS

Công Ty Tnhh Tm-Dv Green Home Sài Gòn

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tuyển dụng của công ty. Quản lý các kênh đăng tuyển của công ty, tuyển dụng theo nhu cầu phát sinh. - Xây dựng mạng lưới ứng viên sáng giá, phục vụ các nhu cầu tuyển dụng khi cần thiết. - Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, tiếp nhận nhân sự mới theo quy định. - Tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự, gắng kết nhân viên. - Soạn hợp đồng lao động, lưu trữ hợp đồng. - Thực hiện lưu trữ hồ sơ ứng viên vào dữ liệu của công ty - Cập nhật số lượng nhân sự, theo dõi quá trình thử việc. - Và một số công việc khác liên quan thuộc mảng tuyển dụng, nhân sự theo yêu cầu của Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Green Group Việt Nam

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Green Group Việt Nam

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu quả theo từng giai đoạn - Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh doanh của Chi nhánh theo tháng/quý/năm. - Xây dựng, triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; các chương trình đào tạo & phát triển nguồn lực; các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV; xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi, các quy định về an toàn lao động và sức khỏe cho nhân viên. - Xây dựng quan hệ tốt với các tổ chức bên ngoài liên quan đến công việc nhân sự. - Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs - Nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện. - Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết khiếu nại…liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật… trong Công ty. - Quản lý lao động. Tham gia vào các quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ hoặc sa thải nhân viên. - Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: - Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, nhà ăn, hệ thống thông tin liên lạc. - Đại diện/ thay mặt BGĐ chi nhánh trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV trong chi nhánh với Cơ quan, đoàn thể khác khi được ủy quyền. - Xây dựng và kiểm soát ngân sách Hành chính - Nhân sự của chi nhánh. - Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa người sử dụng lao động và NLĐ trong Công ty.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

Trưởng phòng hành chánh nhân sự

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động HCNS của phòng theo quy định của Công ty. - Hoạch định, xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, hệ thống quản lý nguồn nhân lực, đề xuất các dự án phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược sản xuất – kinh doanh và phát triển toàn diện của Công ty. - Hoạch định và phát triển kế hoạch xây dựng văn hóa công sở phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên định kỳ theo quy định của Công ty nhằm đánh giá nguồn nhân sự và chất lượng nhân sự của Công ty. - Cập nhật các văn bản pháp luật mới có liên quan đến người lao động để kịp thời cố vấn cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu cũng như áp dụng và truyền thông nội bộ Công ty. - Phối hợp với các Phòng/ BP theo dõi xử lý vi phạm nội quy quy định công ty. - Là kết nối đối thoại giữa BGĐ và nhân viên Công ty, tổ chức hòa giải và/ hoặc giải quyết các mâu thuẩn phát sinh (nếu có) hoặc trực tiếp/ phối hợp quyết khiếu nại, kỷ luật, tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. - Quan tâm đời sống tinh thần, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của CB – CNV. - Quản lý, thực hiện/ Hướng dẫn (nếu có), điều hành các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của công ty và đào tạo - Hướng dẫn (nếu có) và thực hiện áp dụng đúng hệ thống lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của Công ty - Kiểm tra giám sát và hướng dẫn (nếu có) trong công tác xử lý hồ sơ BHXH theo quy định của pháp luật cụ thể trtong các vấn đề - Kiểm tra giám sát và hướng dẫn (nếu có) trong công tác :theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty - Hướng dẫn (nếu có) và trực tiếp thực hiện/ kiểm tra giám sát trong công tác Công đoàn - Hướng dẫn và trực tiếp xử lý trong các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động - Hướng dẫn và trực tiếp Xây dựng nội quy lao động, Thang bảng lương, Các loại báo cáo lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động. - Hướng dẫn(nếu có) và điều hành cũng như phối hợp các thành viên khác trong phòng đối với các công việc hành chính của phòng HCNS - Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc trong phạm vi Công việc HCNS

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty - Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty, phụ trách tham mưu cho Ban Giám đốc ra các quyết định về nhân sự - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu Nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm, quyết định nhân sự, hợp đồng lao động, chấm công tính lương, nghỉ phép,… - Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên - Hoàn thiện và thực thi hệ thống Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc. - Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận trong Công ty và giám sát việc chấp hành - Đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch đạo tạo và định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn. Xây dựng và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn lực và đào tạo hội nhập - Quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh, nhân sự

CÔNG TY CP BĐS SAIGON CITY

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kinh doanh (02 người) – Mức lương từ 12 triệu/tháng trở lên + thưởng kinh doanh + Hoa hồng (ưu tiên các ứng viên có đội nhóm). . Chuyên viên kinh doanh (20 người) – Mức lương từ 5 triệu – 10 triệu/tháng + hoa hồng từ 30 triệu – 50 triệu/tháng. Chuyên viên tuyển dụng (01 người) – Mức lương từ 7 triệu – 10 triệu/tháng + hoa hồng.

xem thêm Xem thêm

no image

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngôi Sao Đỏ

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Sắp xếp nhân sự đúng người, đúng việc. - Quản lý dữ liệu và hồ sơ nhân sự: có trách nhiệm bảo quản dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân sự đầy đủ và bảo mật; bảo quản và lưu trữ các hồ sơ sơ nhân viên như nghỉ phép năm, chấm công.. - Quan hệ lao động: duy trì tuân thủ kỷ luật của toàn công ty đồng thời nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên. - Lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện việc đánh giá công việc; đánh giá định kỳ hàng tháng và hàng năm cho nhân viên - Giám sát thực hiện nội qui, quy định công ty và làm việc trực tiếp với các Trưởng bộ phận. - Xây dựng quy định, quy trình và quy chế quản lý trong lĩnh vực nhân sự cho toàn công ty. - Thực hiện các chính sách lao động tuân thủ quy định của Pháp luật. - Tham mưu cho Ban Giám đốc các chiến lược trong bộ máy tổ chức và điều hành hoạt động của công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng Nhân sự

Công ty CP điện thoại di động Thành Công

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự - Quản trị tài sản, điều hành - Xây dựng chính sách lương, BHXH, KPI - Thủ tục pháp lý - Phát triển, xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo các chính sách khác

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH bTaskee

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công Ty TNHH bTaskee

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tham mưu, đề xuất cho BGĐ các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, công tác tuyển dụng đào tạo, các chính sách về lương thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên. - Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ; hoạch định tuyển dụng, chiến lược đào tạo và phương pháp quản lý nguồn nhân lực. - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty. - Là cầu nối giữa Ban giám đốc và nhân sự các chi nhánh, phòng ban trong công ty. - Tiến hành phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đào tạo nhân viên, đánh giá nhân sự định kỳ. - Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng; hỗ trợ Leader của phòng ban khác. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc phù hợp với quy chế của công ty và pháp luật hiện hành.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Golden Land

Cần Tuyển 1 Trưởng Phòng Nhân Sự - (Kinh Nghiệm 1 Năm Trở Lên)

Công Ty Cổ Phần Golden Land

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công ty - Theo dõi và cập nhật tình hình nguồn nhân lực của Công ty, nắm rõ, dự báo và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nhu cầu về nguồn nhân lực. - Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình tuyển dụng. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám Đốc. - Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức và giám sát công việc -Thực hiện việc tổng hợp và báo cáo kết quả tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng. - Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, trung thực nhiệt tình, chủ động trong công việc.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Lập ngân sách nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. - Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

xem thêm Xem thêm

NGÂN HÀNG WOORI BANK VIỆT NAM

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ ( TUYỂN GẤP)

NGÂN HÀNG WOORI BANK VIỆT NAM

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực Quản trị Nhân sự (lộ trình thăng tiến, lộ trình đào tạo, chế độ đãi ngộ, hệ thống đánh giá, luật lao động... ) Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng đủ định biên nhân sự và phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty (xây dựng cơ cấu tổ chức, kế hoạch nhân sự, thực hiện tuyển dụng, kế hoạch đào tạo, đánh giá.. ) Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích, tạo động lực cho người lao động. Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định chung cho Công ty, phòng HCNS và giám sát việc chấp hành nội quy công ty. Phối hợp xây dựng hệ thống đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Quản lý các công việc thuộc phòng HCNS Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phát Minh Vượng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phát Minh Vượng

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm thực hiện và điều hành thực hiện những nhiệm vụ sau: 1. Điều hành bộ máy hành Chánh Nhân Sự trong Công ty. Tổ chức sắp xếp, phân công, quản lý công việc của từng nhân viên trong Phòng Hành Chánh Nhân Sự tại HCM và tại các văn phòng chi nhánh của Công ty trên cả nước sao cho hiệu quả và phát huy tối đa năng lực của từng nhân viên. 2. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành tiến độ và chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự cho công ty. Chủ động các kế hoạch, phương pháp tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp cho công ty. Đảm bảo chủ động đầy đủ nguồn nhân lực cho công ty trong mọi tình huống. 3. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành nhân sự bảo vệ phục vụ khách hàng. Điều phối, sắp xếp các nhân sự đến phục vụ khách hàng sao cho phù hợp giữa điều kiện Người lao động và đặc điểm yêu cầu của từng khách hàng. 4. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành những công việc hành chánh như Phép, Bảo Hiểm … để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động theo quy chế của công ty. 5. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng nhân sự

Công ty TNHH Sĩ Tấn (Củ Chi)

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

03 năm kinh nghiệm làm nhân sự Tuổi từ 30 đến 40 Có kinh nghiệm trọng việc ban hành các quy định của Công ty. Am hiểu và đam mê Quy trình. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Bài viết liên quan:

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm Hồ Chí Minh

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm Hồ Chí Minh

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại