Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm trưởng phòng nhân sự tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 1.1. Xây dựng và quản trị hệ thống: -Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên – tiêu chuẩn nhân sự, tinh gọn và hiệu quả. -Xây dựng hệ thống mô tả công việc, quy trình làm việc – tương tác từ cá nhân đến từng phòng ban, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục. -Xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả. -Xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự gắn kết và đoàn kết nội bộ. -Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho công việc và chiến lược kinh doanh của Công ty. -Xây dựng quy định, chính sách, quy chế, quy trình. -Xây dựng và quản trị giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính. 1.2. Tuyển dụng và đào tạo: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: -Tuyển dụng: Đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng nhân sự theo đúng các yêu cầu về nguồn lực trong hiện tại & tương lai của Công ty. -Đào tạo & phát triển: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận. -Đề xuất các thuê ngoài các trang mạng, báo chí hỗ trợ công việc tuyển dụng nhân sự hiệu quả khi điều kiện tuyển dụng tự thân và sử dụng mạng tuyển dụng miễn phí không hiệu quả 1.3. C&B: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: -Tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty. -Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách,.. khi có phát sinh. 2. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH: -Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự bên dưới các công việc sau: -Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần, kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty. -Tham mưu, đề xuất xây dựng/thiết lập các chính sách, quy chế khác phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành. -Phối hợp tham gia xây dựng quy trình vận hành, tác nghiệp của các phòng ban, bộ phận. Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập kế hoạch triển khai các hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Xem xét các đề xuất mua sắm mới, sửa chữa do nhân viên Hành chính hoặc các bộ phận khác gửi lên. -Quản lý tài sản, trang thiết bị. -Làm việc với những cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục hành chính (nếu có). -Quản lý công tác văn thư lưu trữ. -Quản lý và lưu trữ hồ sơ công ty, hồ sơ thiết bị, hồ sơ phương tiện. 3 . CÁC CÔNG VIỆC KHÁC Các công việc khác thực hiện theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Quản lý Nhân sự • Thường xuyên rà soát và cải tiến các quy định, chính sách nhân sự nhằm thống nhất trong công tác quản lý nguôn nhân lực và đảm bảo tính linh hoạt cho từng thời kỳ phát triển. • Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng HCNS • Xây dựng hiệu chỉnh chính sách quy trình nhân sự cho Công ty. • Tham gia thiết kế cơ cấu tổ chức của Công ty và của Phòng ban. • Xây dựng các chính sách, chương trình hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc tại Công ty. • Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế lương, thưởng. Tư vấn, đề xuất, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của Luật và đặc thù của Công ty. • Lập kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự chất lượng, kịp thời và hiệu quả. • Đề xuất bố trí nhân sự Công ty và nhân sự của phòng phù hợp và hiệu quả. • Quản lý Đào tạo, thiết kế chương trình và thực hiện đào tạo nội bộ. • Phụ trách Quan hệ lao động, chấm công, tính lương, BHXH, thi đua khen thưởng Công ty, tổ chức các hoạt động sự kiện là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động. Quản lý Hành chính • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty. • Xem xét và ký các chi phí hành chính, lưu trữ hồ sơ giấy tờ. • Quan hệ đối ngoại hành chính, đảm bảo duy trì tốt với cơ quan tổ chức bên ngoài. • Quản lý quy trình và đảm bảo hệ thống KPI được tuân thủ, đánh giá và cải tiến hệ thống.

xem thêm Xem thêm

Chi Nhánh Công Ty Cp Ô Tô Tmt Tại Tp.hcm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (18 - 20 triệu)

Chi Nhánh Công Ty Cp Ô Tô Tmt Tại Tp.hcm

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho BGĐ xây dựng chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty. Tham mưu, đề xuất cho BGĐ các vấn đề thuộc lĩnh vực Hành chính Nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, cơ cấu tổ chức nhân sự, phương án về lương bổng, khen thưởng, chế độ phúc lợi, các biện pháp tạo động lực cho người lao động làm việc - Xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa hệ thống quản trị, quy trình, quy định được hệ thống hóa và phù hợp với hoạt động Công ty. Giám sát việc chấp hành các quy trình, quy định đó của các bộ phận, phòng ban. - Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc (KPI). - Xây dựng các hoạt động để kết nối mọi người, khiến cho tất cả nhân viên tạo thành một tập thể đoàn kết.- Tổ chức, triển khai xây dựng văn hoá doanh nghiệp và thúc đẩy văn hoá Công ty đi đúng hướng. - Lập ngân sách tuyển dụng, đào tạo, lương & thưởng. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty - Giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội quy, quy định Công ty và pháp luật hiện hành. - Quản lý và điều hành phòng Hành chính – Nhân sự theo chức năng và nhiệm vụ

xem thêm Xem thêm

Công Ty Nhà Thời Đại

Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Nhà Thời Đại

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

* Mô tả công việc: - Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sàng lọc ứng viên theo kế hoạch của công ty. - Lên kế hoạch và sắp xếp phỏng vấn cho cán bộ chuyên môn. - Làm thủ tục tiếp nhận nhân sự mới. - Tổ chức các sự kiện liên quan tới tuyển dụng nhân sự. - Cập nhật thông tin, đánh giá chất lượng, lập kế hoạch và báo cáo về công tác tuyển dụng cho công ty. - Thực hiện các yêu cầu khác của trưởng bộ phận.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH

Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Thực hiện Tuyển Dụng Thực hiện đào tạo ( trong & ngoài ) Tiếp nhận & phát triển NNL Xây dựng hệ thống mô tả công việc Theo dõi HĐ & chính sách NLĐ Xây dựng hệ thống KPI Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công

xem thêm Xem thêm

voltrans logistics

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - Human Resource Manager

voltrans logistics

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

– Quản lý Phòng Hành Chính Nhân sự kiêm pháp lý. – Xây dựng Quy Trình (SOP) về quản trị nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá (KPI). – Xây dựng và quản trị chương trình khen thưởng và các chính sách của nhân viên. – Thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ tuần/tháng/quý/năm; báo cáo kết quả thực hiện hoặc khi được yêu cầu. – Nắm rõ chính sách của nhà nước và có kinh nghiệm xử lý các sự vụ liên quan tới nhân sự. – Báo cáo trực tiếp lên Giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Công ty CP kỹ thuật và thương mại Dasan

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty CP kỹ thuật và thương mại Dasan

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng sơ đồ tổ chức công ty, bộ phận và các phòng ban. Công tác đào tạo tuyển dụng, xây dựng chính sách, phúc lợi cho người lao động. - Xây dựng thang lương – bảng lương. - Kế hoạch & ngân sách hằng năm. - Xây dựng các quy trình & quy chế nội bộ thuộc chức năng nhiệm vụ của P.HCNS. - Tiếp nhận, xử lý và giải đáp khiếu nại, phản ánh của CBNV. - Cập nhật thông tin và các quy định của nhà nước về chính sách lao động, tiền lương. - Tổ chức thực hiện quan hệ lao động và xử lý kỷ luật lao động. - Soạn thảo các quyết định, văn bản hành chính. - Xây dựng, kiểm soát công tác BHLĐ – ATLĐ –VSLĐ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. - Theo dõi và giám sát công tác bảo vệ môi trường. - Cơ cấu sắp xếp lại tổ chức biên chế, lương thưởng cho các bộ phận. - Xây dựng và tổ chức các chương trình kế hoạch hoạt động phát sinh mới của công ty. - Những công việc khác được giao từ BGĐ.

xem thêm Xem thêm

Công Ty CPDT Kinh Doanh Tiên Phong Real

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty CPDT Kinh Doanh Tiên Phong Real

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

+ Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ. + Lập ngân sách nhân sự. + Xây dựng, hoàn thiện quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích và phát triển người lao động. + Sắp xếp, bàn giao, quản lý quy trình làm việc của nhân viên công ty. + Tham gia tuyển dụng, đào tạo ứng viên, tiếp nhận hồ sơ và quản lý hồ sơ nhân viên. + Theo dõi nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kiểm tra việc thực hiện quy trình của nhân viên. + Soạn thảo văn bản, hợp đồng có liên quan. + Quản lý tài sản, thiết bị, báo sửa chữa và đặt mua văn phòng phẩm. + Thực hiện các công việc khác dựa trên sự sắp xếp của giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

Trưởng phòng hành chánh nhân sự

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động HCNS của phòng theo quy định của Công ty. - Hoạch định, xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, hệ thống quản lý nguồn nhân lực, đề xuất các dự án phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược sản xuất – kinh doanh và phát triển toàn diện của Công ty. - Hoạch định và phát triển kế hoạch xây dựng văn hóa công sở phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên định kỳ theo quy định của Công ty nhằm đánh giá nguồn nhân sự và chất lượng nhân sự của Công ty. - Cập nhật các văn bản pháp luật mới có liên quan đến người lao động để kịp thời cố vấn cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu cũng như áp dụng và truyền thông nội bộ Công ty. - Phối hợp với các Phòng/ BP theo dõi xử lý vi phạm nội quy quy định công ty. - Là kết nối đối thoại giữa BGĐ và nhân viên Công ty, tổ chức hòa giải và/ hoặc giải quyết các mâu thuẩn phát sinh (nếu có) hoặc trực tiếp/ phối hợp quyết khiếu nại, kỷ luật, tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. - Quan tâm đời sống tinh thần, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của CB – CNV. - Quản lý, thực hiện/ Hướng dẫn (nếu có), điều hành các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của công ty và đào tạo - Hướng dẫn (nếu có) và thực hiện áp dụng đúng hệ thống lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của Công ty - Kiểm tra giám sát và hướng dẫn (nếu có) trong công tác xử lý hồ sơ BHXH theo quy định của pháp luật cụ thể trtong các vấn đề - Kiểm tra giám sát và hướng dẫn (nếu có) trong công tác :theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty - Hướng dẫn (nếu có) và trực tiếp thực hiện/ kiểm tra giám sát trong công tác Công đoàn - Hướng dẫn và trực tiếp xử lý trong các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động - Hướng dẫn và trực tiếp Xây dựng nội quy lao động, Thang bảng lương, Các loại báo cáo lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động. - Hướng dẫn(nếu có) và điều hành cũng như phối hợp các thành viên khác trong phòng đối với các công việc hành chính của phòng HCNS - Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc trong phạm vi Công việc HCNS

xem thêm Xem thêm

voltrans logistics

Trưởng Phòng Nhân Sự HR Suppervisor

voltrans logistics

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá nhân sự (KPI). - Xây dựng và quản trị hệ thống nhân sự. - Xây dựng và quản trị chương trình khen thưởng và các chính sách của nhân viên. - Thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm; báo cáo kết quả thực hiện hoặc khi được yêu cầu. - Tuyển dụng và đào nguồn nhân lực của công ty.

xem thêm Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại