Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm tại Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp

công ty cổ phần artex đồng tháp

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

công ty cổ phần artex đồng tháp

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

1. Tuyển dụng: - Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban trong Công ty - Tìm và quản lý nguồn ứng viên cho tất cả các vị trí thông qua: đăng tuyển dụng trên các trang web tuyển dụng, mạng xã hội, thông báo nội bộ,…. - Chọn lọc hồ sơ, liên lạc với ứng viên và lên lịch phỏng vấn. - Lập báo cáo về tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Giám Đốc. 2. Đào tạo: - Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho nhân viên mới, theo dõi quá trình thử việc của nhân viên; - Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ các phòng ban trong Công ty, lập kế hoạch đào tạo và theo dõi giám sát chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đào tạo; - Biết thiết lập các quy trình , đạo tạo theo quy trình và các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

TECHNICAL STAFF OF AQUACULTURE/ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Position Title/ Chức vụ: Technical Staff Of Aquaculture/ Nhân viên kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Department/ Bộ phận : Sustainable Development/ Bộ phận Phát triển bền vững. Location/ Nơi làm việc: Phat Tien 2 Seafood Joint Stock Company - My Hiep Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province, Vietnam/ Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến - xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Indirect / Gián tiếp. REPORT TO/ BÁO CÁO CHO: Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Director of Sustainable Development/ Giám đốc Phát triển bền vững. Director of Sustainable Development/ Báo cáo gián tiếp cho: General manager/ Tổng giám đốc. List Primary Responsibilities/ Accountabilities/ Các trách nhiệm chính: 1. Maintain the documenting process and maintain the records of the area fully compliant with current international standards, customer standards and industry regulations/ Lưu giữ quy trình tài liệu và duy trì hồ sơ vùng nuôi đầy đủ, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đang áp dụng, tiêu chuẩn khách hàng và quy định ngành; 2. Coordinate the training of staff and workers in farming areas on special topics as required by the periodical quality management program/ Phối hợp đào tạo nhân viên, công nhân vùng nuôi về các chuyên đề theo yêu cầu chương trình quản lý chất lượng nuôi định kỳ; 3. Guide, maintain the monitoring of farming areas are operating according to current standards/ Hướng dẫn, duy trì việc giám sát vùng nuôi được vận hành theo các tiêu chuẩn đang áp dụng; 4. Participate in periodical internal reviews/ Tham gia đánh giá nội bộ định kỳ; 5. Participate in the inspection of the breeding areas of the company/ Tham gia kiểm tra đánh giá các vùng nuôi của công ty; 6. To aggregate data and related information for customers, functional agencies and related units/ Tổng hợp số liệu, thông tin liên quan cho khách hàng, cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan; 7. Perform other related tasks as assigned by the Direct Manager or the Board of Directors/ Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần artex đồng tháp

Nhân viên sale xuất khẩu : kinh nghiệm trên 1 năm

công ty cổ phần artex đồng tháp

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

-Thực hiện các yêu cầu : báo giá, làm triển khai mẫu, triển khai đơn hàng và theo sát những yêu cầu của khách sau đó tư vấn cho quản lý về kế hoạch nhận thêm đơn và xuất hàng -Liên lạc với khách dịch tài liệu Audit, tiếp nhận lưu mẫu QA, tiếp nhận lịch kiểm hàng của Mar, Tiếp kiểm hàng ( theo mẫu QA ) - Triển khai đơn hàng chi tiết theo yêu cầu của khách cho các bộ phận tiếp quản, theo sát đơn hàng. -Chăm sóc khách hàng, xây dưng và duy trì quan hệ với khách hàng. -Nghiên cứu xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng về các dòng sản phẩm để đưa ra ý tưởng phát triển mẫu mã. - Những việc khác theo yêu cầu của quản lý.

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

DOCUMEMTARY STAFF – IMPORT-EXPORT/ NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ - XUẤT NHẬP KHẨU JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Position Title/ Chức vụ: Documentary staff - import-export/ Nhân viên chứng từ - xuất nhập khẩu. Department/ Bộ phận: Business Department/ Phòng Kinh Doanh. Location/ Nơi làm việc: Phat Tien 2 Seafood Joint Stock Company - 642, Pham Huu Street, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam/ Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2 - Số 642, đường Phạm Hữu Lầu Phường 6, thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Direct/ Trực tiếp. REPORT TO/ BÁO CÁO CHO: Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Sales manager/ Trưởng phòng Kinh Doanh. LIST PRIMARY RESPONSIBILITIES/ ACCOUNTABILITIES/ CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH: 1. Responsible for making and handling import and export documents/ Chịu trách nhiệm làm và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu; 2. Preparing necessary procedures for goods import and export: A set of customs declaration documents for export and import goods, a set of documents applying for C / O issuance, a set of import and export payment documents, a dossier of application licensing (for goods requiring a license), application file for quality registration (for some items), official documents submitted to relevant parties .../ Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xuất, nhập khẩu hàng hoá: Bộ chứng từ khai hải quan hàng xuất, nhập khẩu, bộ chứng từ xin cấp C/O, bộ chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu, hồ sơ xin cấp phép (đối với hàng yêu cầu phải có giấy phép), hồ sơ xin đăng ký chất lượng (đối với một số mặt hàng), các công văn tờ trình cho các bên có liên quan…; 3. Carry out procedures related to product testing with authorities/ Làm các thủ tục liên quan đến vấn đề test mẫu sản phẩm với các cơ quan chức năng; 4. Making an application to open LC, TT, DA .../ Làm đơn mở LC, TT, DA …; 5. Supplementing the original documents and carrying out tax refund procedures/ Bổ sung chứng từ gốc và làm thủ tục hoàn thuế; 6. Keep track of imported goods, date of departure, arrival, please save container, yard in advance/ Theo dõi lịch hàng nhập, ngày tàu đi, tàu đến, xin trước lưu cont, lưu bãi; 7. Keeping records of orders, purchases, such as correspondence of transactions, orders, documents, samples…./ Lưu trữ hồ sơ đặt hàng, mua hàng, như: thư từ giao dịch liên quan, đơn đặt hàng, bộ chứng từ, hàng mẫu ….; 8. Transactions with shipping lines for booking/ Giao dịch với các hãng tàu làm booking; 9. Transact and contact suppliers and customers about shipping schedule and delivery/ Giao dịch và liên hệ với các nhà cung cấp và khách hàng về lịch chuyển hàng và giao nhận hàng; 10. Updating legal documents related to import and export goods/ Cập nhật thông tin văn bản pháp luật liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu; 11. Making reports at the request of the Head of Department/ Làm các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng; 12. Perform other related duties as required under the direction of direct supervisor/ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC)

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

QUALITY MANAGEMENT/ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Position Title/ Chức vụ: QC staff/ Nhân viên quản lý chất lượng. Department/ Bộ phận: Quality Management Department/ Phòng Quản Lý Chất Lượng. Location/ Nơi làm việc: Phat Tien 2 Seafood Joint Stock Company - Lot B3, My Hiep industrial cluster, My Hiep commune, Cao Lanh district, Dong Thap province, Vietnam/ Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2 - Lô B3, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Pay Classification/ Nhóm nhân viên: Indirect/ Gián tiếp. REPORTS TO/ BÁO CÁO CHO: Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: QC supervisor/ Tổ trưởng QC. Indirect report to/ Báo cáo gián tiếp cho: Technical head or deputy head/ Trưởng hoặc phó phòng kỹ thuật. List Primary Responsibilities/ Accountabilities/ Các trách nhiệm chính: 1. Monitor the quality of products by employee’s manipulation during the production period to be in line with quality standard of the Company/ Giám sát chất lượng sản phẩm thông qua thao tác của công nhân trong quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty; 2. Take sample of incoming material lot and send to Planning department before production/ Lấy mẫu định mức của lô nguyên liệu đầu vào trước khi sản xuất và gởi cho phòng Kế hoạch; 3. Take sample by operations, analyze sample, record data of inspection into the format/ Lấy mẫu theo từng công đoạn, phân tích mẫu, ghi chép thông số kiểm hàng vào biểu mẫu; 4. Check the appearance of product after defrosting daily and report to QC supervisor, head of deputy head of technical department in order to make a decision on color, surplus amount for each product/ Kiểm tra cảm quan sản phẩm sau khi rã đông hàng ngày, báo cáo cho Tổ trưởng QC và Trưởng - Phó phòng kỹ thuật để quyết định màu sắc, lượng phụ trội cho từng loại sản phẩm; 5. File sufficient information on products and QC reports in order to provide information in a timely manner when customer complaints and requires traceability/ Lưu thông tin đầy đủ về sản phẩm vào báo cáo của QC để có thể cung cấp thông tin khi khách hàng khiếu nại và yêu cầu truy xuất nguồn gốc; 6. Report immediately all the quality issues to head or deputy head of technical department in order to solve in time/ Báo cáo các vấn đề chất lượng ngay lập tức cho Trưởng/Phó phòng Kỹ thuật để giải quyết và xử lý kịp thời; 7. Align with production supervisor to monitor the compliance of regulation on Personal Protective Equipments (PPE) in order to ensure the product safety/ Kết hợp với Tổ trưởng sản xuất giám sát việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn vệ sinh chất lượng sản phẩm; 8. Besides, QC staff will support the following works/ Ngoài ra, nhân viên chất lượng sản phẩm hỗ trợ một số công việc sau: a. Facilitate diluting chemical substances for cleaning tools and equipments as well as sterilizing for individuals/ Hướng dẫn pha các loại hóa chất tẩy rửa cho vệ sinh dụng cụ thiết bị và khử trùng cho cá nhân; b. Monitor the concentration of cleaning and sterilizing chemicals at all the operations/ Giám sát nồng độ hóa chất tẩy rửa khử trùng tại các công đoạn; c. Monitor and experiment all the chemical substances and additives/ Theo dõi và thực nghiệm các hóa chất, phụ gia; 9. Perform other related duties as required under the direction of QC supervisor/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ trưởng QC.

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức vụ: Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Bộ phận: Phòng Kinh Doanh. Nhóm nhân viên: Direct/ Trực tiếp. BÁO CÁO CHO: Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Kinh Doanh. CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH: 1. Thực hiện công việc bán hàng theo kế hoạch tuần, tháng, quý, năm theo định hướng tăng trưởng của Công ty; 2. Nghiên cứu nhu cầu khách hàng, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu; 3. Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, giới thiệu và bán dịch vụ; 4. Xây dựng các mối quan hệ khách hàng, chia sẻ và cuốn hút khách hàng tham gia các chương trình hoạt động của Công ty; 5. Nhận và phối hợp với các phòng ban trong Công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ khách hàng; 6. Trực tiếp thực hiện, giám sát thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao; 7. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai; 8. Phối hợp bộ phận kỹ thuật - sản xuất thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết với khách hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng; 9. Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi; 10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp. CÁC CÔNG VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU KHÁC: 1. Giao tiếp, trả lời email, văn bản với đối tác và khách hàng với thái độ cởi mở, hòa nhã; 2. Tự chịu trách nhiệm trong các văn bản dịch thuật; 3. Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp; 4. Có mục tiêu rõ ràng, đưa Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn; 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

Nhân Viên Thống Kê

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

STATISTICAL STAFF/ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Position Title/ Chức vụ: Statistical staff/ Nhân viên Thống Kê. Department/ Bộ phận: Plan room/ Phòng Kế Hoạch. Location/ Nơi làm việc: Phat Tien 2 Seafood Joint Stock Company - Lot B3, My Hiep industrial cluster, My Hiep commune, Cao Lanh district, Dong Thap province, Vietnam / Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2 - Lô B3, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Indirect/ Gián tiếp. REPORT TO/ BÁO CÁO CHO: Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Head of Planning Department/ Trưởng phòng Kế Hoạch. Indirect report to/ Báo cáo gián tiếp cho: Deputy Head of Planning, Head of Statistics/ Phó phòng Kế Hoạch, Tổ trưởng Thống Kê. LIST PRIMARY RESPONSIBILITIES/ ACCOUNTABILITIES/ CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH: 1. Statistics of goods import and export in the warehouse and report to the Chief, Deputy Manager of Planning/ Thống kê xuất nhập hàng hóa trong kho và lập báo cáo cho Trưởng, Phó phòng Kế Hoạch; 2. Check the quantity of raw materials for semi-finished products, finished products on a conveyor or production process and report back to the Chief, Deputy Manager of Planning/ Kiểm tra thống kê số lượng nguyên liệu hàng hóa bán thành phẩm, thành phẩm trên một dây chuyền hoặc một quy trình sản xuất và báo cáo lại cho Trưởng, phó phòng Kế Hoạch; 3. Consolidate, follow up and reconcile daily and periodically the quantity of import and export goods, report to direct supervisor and department head/ Tổng hợp, theo dõi đối chiếu số lượng xuất nhập hàng hóa hàng ngày và định kỳ, báo cáo công việc cho Quản lý trực tiếp và Trưởng bộ phận; 4. Record the statistics of semi-finished products, finished products from which aggregate the statistics have been recognized as evidence or specific value-added invoices/ Ghi nhận số liệu thống kê bán thành phẩm, thành phẩm từ đó tổng hợp những số liệu thống kê đã hoàn chỉnh làm bằng chứng từ cụ thể hoặc các hóa đơn giá trị gia tăng; 5. Make packing list, schedule and invoices for shippinh ( if requested)/ Làm packing list, làm lịch, làm chứng từ xuất hàng (khi có yêu cầu); 6. Monitor and enforce the proceed of import and export goods/ Theo dõi đôn đốc tiến độ nhập xuất hàng; 7. Perform other related duties as required under the direction of direct supervisor/ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

Nhân Viên Kế Toán

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

STAFF ACCOUNTANT/ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Position Title/ Chức vụ: accountants/ Nhân viên kế toán Department/ Bộ phận: Accounting department/ Phòng Kế Toán Location/ Nơi làm việc: Phat Tien 2 Seafood Joint Stock Company - 642, Pham Huu Street, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam/ Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2 - Số 642, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Direct/ Trực tiếp. REPORT TO/ BÁO CÁO CHO: Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Accounting manager/ Trưởng phòng Kế Toán. Indirect report for/ Báo cáo gián tiếp cho: Chief Financial Officer/ Giám đốc Tài Chính. LIST PRIMARY RESPONSIBILITIES/ ACCOUNTABILITIES/ CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH: I. ACCOUNTING - DOMESTIC SALES/ KẾ TOÁN – BÁN HÀNG TRONG NƯỚC: 1. Based on Contract or order Export sales invoice/ Căn cứ vào Hợp đồng hoặc đơn hàng xuất hóa đơn bán hàng; 2. Fully check the consistency of the delivery slip with ex-warehousing bills before issuing invoices/ Kiểm tra đầy đủ tính thống nhất của phiếu giao hàng với phiếu xuất kho trước khi xuất hóa đơn; 3. Monitor, update and compare with input invoices and debts of traded goods with related parties/ Theo dõi, cập nhật và đối chiếu với các hóa đơn đầu vào, công nợ của hàng hóa mua bán với các bên liên quan; 4. Report sales debt to the Chief accountant on a regular basis or Chief Financial Officer upon request/ Báo cáo công nợ bán hàng cho kế toán Trưởng theo định kỳ hoặc Giám đốc Tài Chính khi có yêu cầu. II. ACCOUNTING - FOREIGN SALES/ KẾ TOÁN - BÁN HÀNG NGOÀI NƯỚC: 1. Based on documents and export contracts, Export invoices/ Căn cứ vào bộ chứng từ và hợp đồng xuất khẩu, xuất hóa đơn bán hàng; 2. Fully check the consistency of the voucher set with ex-warehousing bills before issuing invoices/ Kiểm tra đầy đủ tính thống nhất của bộ chứng từ với phiếu xuất kho trước khi xuất hóa đơn; 3. Monitor, update and compare with input invoices, debts of goods traded or entrusted with related parties/ Theo dõi, cập nhật và đối chiếu với các hóa đơn đầu vào, công nợ của hàng hóa mua bán hoặc ủy thác với các bên liên quan; 4. Calculate trust fees and Export trust bills with related parties/ Tính phí ủy thác và xuất hóa đơn ủy thác với các bên liên quan; 5. Report export turnover and sales details to the Head of Accounting Department periodically or Finance Director when required/ Báo cáo kim ngạch xuất khẩu, bán hàng chi tiết cho Trưởng phòng Kế toán theo định kỳ hoặc Giám đốc Tài chính khi có yêu cầu. III. OTHER ACCOUNTING WORKS/ CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHÁC: 1. Store accounting data according to regulations/ Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định; 2. Recognize, request and propose corrective measures to improve development/ Ghi nhận, kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục để cải tiến phát triển; 3. Performing other tasks as assigned by the Head of Accounting Department or the Board of Directors/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kế toán hoặc Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Địa điểm:

Công ty:

Với tổng diện tích khoảng 491.000 Km2, cách thành phố Cao Lãnh khoảng 8km, huyện Cao Lãnh được biết đến là một trong những trung tâm kinh tế vệ tinh quan trọng của tỉnh Đồng Tháp. Nổi tiếng với những đặc sản cơm sen, thịt chuột đồng...gắn liền với nền nông nghiệp thuần túy, hòa vào nhịp phát triển sôi động của cả nước,  đảng bộ và nhân dân huyện Cao Lãnh đã phấn đấu nỗ lực làm sáng màu bức tranh kinh tế với tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ. Bạn đang mong muốn tìm kiếm một vị trí việc làm ưng ý tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp nhưng chưa rõ ở đây gồm những việc làm gì nổi bật? Và tìm việc làm tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp ở đâu uy tín nhất? Hãy cùng timviec365.vn khám phá ngay trong bài viết sau nhé. 

1. Sơ lược về huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 

 Sơ lược về huyện Cao Lãnh
 Sơ lược về huyện Cao Lãnh 

Nhắc đến tên huyện Cao Lãnh lần đầu với những ai chưa từng đến Đồng Tháp sẽ mất khoảng vài giây bối rối. Bởi lẽ, không ngờ trong vùng đất “cò bay thẳng cánh” và “ lóng lánh cá tôm” ấy có đến tận hai địa danh mang tên Cao Lãnh.

Một là mang tên huyện, một tên còn lại mang tên thành phố. Huyện Cao Lãnh thực ra là tên mà người dân nơi đây gọi theo tên cũ của quận lỵ, thời điểm Thực dân Pháp thành lập quận cùng tên ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũ vào năm 1913. Là một huyện rộng có diện tích lớn nhất nhì tỉnh Đồng Tháp với 1 thị xã là Mỹ Thọ và 17 xã. Nhưng xuất phát điểm ban đầu của huyện Cao Lãnh chỉ là một ngôi chợ quê nhỏ tại ngôi làng nông nghiệp Mỹ Trà chuyên trồng lúa nước và đánh bắt cá tôm ở làng Mỹ Trà, Tổng Phong Thạnh. 

Tọa lạc ở phía Bắc, Sông Tiền, huyện Cao Lãnh tiếp xúc với huyện Tháp Mười và tỉnh Tiền Giang ở phía Đông, Phía Tây tiếp giáp với huyện Thanh Bình, Tam Nông và thành phố Cao Lãnh. Huyện vùng tiếp giáp với huyện Tháp Mười ở phía Bắc và giáp lần lượt huyện Lấp Vò và thành phố Sa Đéc và sông Tiền về phía Nam.

Vịt quay - đặc sản của vùng Cao Lãnh, Đồng Tháp
Vịt quay - đặc trưng của vùng Cao Lãnh

Nắm vị trí chấn thủ ở cửa ngõ sông Tiền, sở hữu  thế mạnh phát triển nông nghiệp truyền thống, nhưng nhờ tiếp giáp với các khu vực công nghiệp, dịch vụ sôi động của tỉnh như Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc...kết hợp với những chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế hiện đại của tỉnh, bộ mặt kinh tế cùng với thị trường việc làm của huyện có bước chuyển biến sâu sắc. 

2. Những lợi thế phát triển việc làm tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Sở hữu hệ thống đường thủy dài hơn 170 km gồm sông Tiền, Sông Cần Lố và kênh đào Nguyễn Văn Tiếp, An Phong, Mỹ Hòa và nhiều hệ thống kênh rạch nhỏ cùng với hệ thống đường bộ dài hơn 464 km,  gồm hơn 70km đường chính và 3 tuyến tỉnh lộ. Huyện Cao Lãnh cũng gồm khoảng 36km địa bàn trên quốc lộ 30. Đây được ví là cửa ngõ đi vào Thành phố Hồ Chí Minh và tỏa đi các huyện lân cận. Thế mạnh hiếm có này là thúc đẩy tình hình thương mại, giao lưu buôn bán giữa huyện với các khu vực kinh tế xung quanh một cách dễ dàng hơn.

Giao thông thuận tiện tạo cho Cao Lãnh thế mạnh phát triển triển thương mại, dịch vụ
Giao thông thuận tiện tạo cho Cao Lãnh thế mạnh phát triển triển thương mại, dịch vụ

Kết hợp với thế mạnh về nông nghiệp sẵn có, huyện Cao Lãnh trở thành vùng hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao. Nằm trong vùng kinh tế phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, tính đến năm 2019, theo thống kê của Tổng cục thuế, huyện Cao Lãnh có khoảng trên 1200 doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu về nông sản.  Trong đó, thị trấn Mỹ Thọ - trung tâm của quận là địa phương sở hữu số lương doanh nghiệp nhiều nhất lên gần 500 doanh nghiệp, tiếp đến là xã An Bình khoảng 120 công ty, xã Tân Mỹ là 62 công ty...Mặc dù số lượng này chưa đủ lớn để so sánh với những những quận nằm trong khu vực kinh tế trung tâm như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội.

Tuy vậy, vẫn đủ cơ sở để xác định rằng, tiềm năng phát triển tại huyện cao lãnh rất cao. Theo định hướng của ban lãnh đạo huyện, thế mạnh nông nghiệp gồm các xoài, cá điêu hồng, lúa, chanh, ổi... sẽ được kiện toàn lại theo hướng sản xuất trên quy mô lớn, áp dụng những trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến. Đồng thời xúc tiến đầu tư mở rộng các nhà máy về sản xuất, chế biến và bảo quản các mặt hàng nông sản xuất khẩu. 

 Những lợi thế phát triển việc làm tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
 Những lợi thế phát triển việc làm tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Sự lên hương của ngành công nghiệp chế biến bởi hệ thống nhà máy , công ty trang bị hiện đại,tiêu biểu như Công ty TNHH chế biến Nông sản Vinafruit tại Số 219, Nguyễn Trãi, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, công ty TNHH Thương Mại Nông Nghiệp Việt Á tại Ấp 2, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp...Điều này là tiền đề tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân nơi đây tăng tỉ lệ xóa đói, giảm nghèo và tạo  ra nhiều công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn các xã mà không phải đi xa phương cầu thực.

Những thế mạnh của huyện Cao Lãnh bắt đầu được giới kinh doanh chú ý và triển khai thành lập nhiều chi nhánh doanh nghiệp tiêu biểu có thể kể đến như: Chi nhánh Đồng Tháp, Công ty TNHH Điền Phát Sài Gòn, Công ty TNHH xăng dầu Phước Nhân...

Do vậy, bên cạnh những lựa chọn việc làm lao động phổ thông từ văn hóa nông nghiệp và đại bộ phận công nhân sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp, hiện tại các công ty tại Đồng Tháp đang có nhu cầu về tuyển dụng các vị trí về hành chính, văn phòng lớn tập trung tại một số doanh nghiệp tiêu biểu có thể kể đến  như Doanh nghiệp TN Phước Lộc Thọ Toàn, Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hoàng quân Food, Công ty TNHH xây dựng Trung Tín đồng Tháp. 

Thế mạnh phát triển việc làm tại quận Cao Lãnh
Thế mạnh phát triển việc làm tại quận Cao Lãnh 

Thế mạnh về vị trí và dân số cũng như chính sách phát triển về cơ sở hạ tầng của lãnh đạo quận, nền bất động sản tại Cao Lãnh bắt đầu nóng và thu hút sự quan tâm đông đảo của các công ty về địa chất, xây dựng tiêu biểu có thể kể đến công ty TNHH MTV Nguyễn Tín, Đồng Tháp tại Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Công ty Bê Tông Minh Khoa Hay Công ty Cp Xây dựng Thủy Lợi, Đồng Tháp…

3. Một số việc làm nổi bật tại Huyện Cao Lãnh  

3.1. Việc làm lao động phổ thông tại Huyện Cao Lãnh

Là một trong những vựa lúa lớn của Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đồng Tháp nói riêng, huyện Cao Lãnh nói chung là xứ sở của việc làm nông nghiệp bởi chăn nuôi và trồng trọt với những loại quả đã làm nên đặc trưng của Cao Lãnh như Xoài, Cá Diêu Hồng, ổi, chanh..Kết hợp với sự chuyên môn hóa trong sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, phần lớn ngư dân, nông dân đã chuyển qua đầu quân cho những nhà máy sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản..

Việc làm lao động phổ thông tại Huyện Cao Lãnh
Cơm sen - một trong những đặc trưng đại diện của nền Nông nghiệp Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

.So với việc tự trồng trọt, đánh bắt và chăn nuôi nhỏ lẻ, các nhà máy, doanh nghiệp  quy mô lớn như Công ty Cổ phần sản xuất nhựa và chế biến nông sản Việt Tân tại Quốc lộ 30, ấp 1 - Xã Mỹ Long - Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp, công ty TNHH MTV Thủy Sinh Minh Châu tại Tổ 13, ấp 4 - Xã Bình Hàng Trung - Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Á tại : ấp Mỹ Phú Đất Liền - Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp….Bạn có thể tìm kiếm một vị trí công nhân sản xuất, chế biến tại đây nhé. Đặc thù là việc làm nông nghiệp, đầu vào không yêu cầu quá cao về trình độ học vấn và kinh nghiệm. 

3.2. Việc làm thương mại, dịch vụ

Sở hữu lợi thế đắc địa về giao thông về đường bộ và đường thủy với sông Tiền chảy qua và hàng ngàn những kênh rạch nhỏ, đặc biệt là trục đường quốc lộ nối liền với trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và hai thành phố nội tỉnh là Thành phố Cao Lãnh và Sa Đéc...tạo lợi thế cho việc giao lưu buôn bán các mặt hàng thế mạnh như nông sản đi các vùng miền khác nhau trên cả nước và nước ngoài. Nếu là dân mê kinh doanh, yêu thích xuất nhập khẩu, bán hàng, việc làm liên quan đến kho hàng,... các công ty hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thương mại như: Công ty Cổ phần chế biến và Xuất nhập khẩu Đồng Tháp tại Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, ấp 2, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH Thương mại T&T Đại Thắng là lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua.  

3.3. Việc làm du lịch 

Bên cạnh nông nghiệp với các đặc sản, thế mạnh về thương mại, du lịch cũng được đánh giá là một trong những đặc điểm ưu viết trong tổng bức tranh kinh tế của huyện Cao Lãnh, trong giai đoạn tập trung xây dựng cơ sở nền tảng cho phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Không xô bồ, đông đúc, hiện đại như các quận thành phố lớn, các danh thắng du lịch của huyện Cao Lãnh như khu sinh thái Gáo Giồng, Di tích quốc gia Xẻo quýt với những mái nhà tranh, đầm sen, cơm sen, cá nướng...mang đến cho du khách những dư vị rất riêng của vùng đất Tây Nam Bộ với hòa vào thiên thiên, mộc mạc, giản dị…Nếu yêu thích du lịch, bạn cũng có thể săn tìm cho mình một việc làm từ hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, sales, kế toán du lịch tại một số thương hiệu du lịch nổi tiếng gồm tập trung tại thị trấn Mỹ Thọ Cao Lãnh như Công ty Du lịch Hoàng Gia tại Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển du lịch Cao Lãnh, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Kiến An tại xã Số 439, ấp 2, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

 Việc làm du lịch tại huyện Cao Lãnh
 Việc làm du lịch tại huyện Cao Lãnh

3.4. Việc làm xây dựng tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngoài các việc làm nổi bật trên đây, xây dựng và bất động sản cũng đang có tốc độ phát triển mạnh trên địa bàn huyện Cao Lãnh bởi sự nâng cấp các cơ sở hạ tầng nông thôn và nhu cầu xây dựng kiến thiết nhà ở, các khu nhà máy, cụm công nghiệp nổ ra mạnh mẽ.

Nền xây dựng của Cao Lãnh được đại biểu bởi một số công ty như: Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành tại  Đường Tỉnh 847, Tổ 3, Ấp Hòa Dân, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Tín tại Ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Tân Nghĩa, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Công ty xây dựng Thuận Tiến tại Ấp 1, Xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp… Bạn có thể đầu quân tại đây cho các vị trí kỹ sư thiết kế kết cấu và kỹ thuật viên xây dựng.

Việc làm xây dựng tại huyện Cao Lãnh có tiềm năng phát triển cao
Việc làm xây dựng tại huyện Cao Lãnh có tiềm năng phát triển cao

Trên đây chính là những việc làm nổi bật nhất tại huyện Cao Lãnh của tình Đồng Tháp? Chắc chắn bạn đã có một cái nhìn tổng quát nhất về bức tranh kinh tế của huyện và lựa chọn cho mình được một công việc phù hợp nhất rồi đúng không? Đừng quên theo dõi ngay sau đây về kinh nghiệm việc làm để tìm việc hiệu quả nhất nhé. 

4. Kinh nghiệm tìm việc làm tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giúp mở rộng cơ hội việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện, các lãnh đạo huyện phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra quyết định thành lập trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh vào năm 1992. Tọa lạc tại Số 04 Nguyễn Thái Học,P. Hòa Thuận,TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp chỉ cách huyện Cao Lãnh tầm 8 km2, dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Tháp là lựa chọn đầu tiên, uy tín giúp người dân nhanh chóng sở hữu một việc làm như ý qua những hướng dẫn chi tiết của đội ngũ tư vấn viên.

Ngoài gợi ý việc làm, đây còn là địa chỉ giúp những người dân lao động được giải đáp toàn bộ những vấn đề về bảo hiểm, chế độ quyền lợi cho người lao động một cách đầy đủ nhất để tránh nguy cơ bị lừa đảo. 

Kinh nghiệm tìm việc làm tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
Kinh nghiệm tìm việc làm tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngoài ra, nếu đang muốn săn tìm một vị trí công việc tốt tại huyện Cao Lãnh mà không muốn mất quá nhiều thời gian đi đến trung tâm dịch vụ việc làm, bạn có thể lựa chọn ngay timviec365.vn. Đây là một trong những trang web cung ứng dịch vụ việc làm tốt và uy tín nhất với thao tác cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập vào website tạo tài khoản và lựa chọn công việc yêu thích sau đó nộp hồ sơ, CV đã tạo trên website. 

Mong rằng những thông tin trên đây của timviec365.vn về việc làm tại Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp sẽ thật sự hữu ích với bạn trong quá trình săn tìm cho mình một lựa chọn công việc hấp dẫn tại huyện Cao Lãnh nhé.


Việc làm tại huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Bạn đang mong muốn tìm kiếm một vị trí việc làm tại huyện Tháp Mười, Đồng Tháp  nhưng chưa rõ có những cơ hội việc làm nổi bật nào và tìm việc ở đâu uy tín thì cập nhật ngay bài viết sau nhé. 

Việc làm tại huyện Tháp Mười, Đồng Tháp  

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm Đồng Tháp

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm Đồng Tháp

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại