Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm chuyên viên iso

Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế

[HOT] Chuyên viên Tư vấn quản lý chất lượng ISO (ĐI LÀM NGAY)

Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 25/10/2021 10 - 15 triệu Chat

- Chuyên viên Tư vấn ISO, hướng dẫn áp dụng các quy trình/ văn bản ISO chất lượng, an toàn và môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Thực hiện các cuộc đánh giá ISO và đưa ra các phát hiện đánh giá về kết quả thực hiện ISO tại cơ sở khách hàng. - Hướng dẫn khách hàng khắc phục và cải tiến ISO nâng cao hiệu quả, chất lượng, an toàn và môi trường. - Thẩm xét tính hợp lệ kết quả ISO về tính phù hợp, đầy đủ trước cuộc đánh giá chứng nhận độc lập bên thứ 3.

+ Xem thêm

Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế

Chuyên viên Tư vấn Đánh giá chất lượng ISO (Đi làm ngay)

Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 25/10/2021 7 - 10 triệu Chat

- Đào tạo, Tư vấn & Đánh giá độc lập bên thứ 2 đối với một trong các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP/GMP/ ISO 22000/ FSSC 22000, IATF 16949, VDA6.3, ISO 17025, ISO 13485, ISO 50001, WRAP/BSCI/ SEDEX... - Đào tạo, tư vấn các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: 5S, Lean, VDA, KPI, 8D, 7Muda... - Nghiên cứu, tư vấn triển khai áp dụng các mô hình quản lý năng suất, chất lượng tiên tiến trên thế giới vào các hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần GONSA

CHUYÊN VIÊN QUY TRÌNH

Công ty Cổ phần GONSA

Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/10/2021 10 - 15 triệu Chat

- Phối hợp cùng các Ban/ Bộ phận xây dựng và ban hành Quy trình; - Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quy trình. Kiểm soát tính tuân thủ trong nội bộ; - Rà soát, cải tiến Quy trình; - Quản lý và lưu trữ hệ thống Quy trình; - Dịch biểu mẫu thuộc Quy trình sang song ngữ Việt – Anh; - Một số công việc khác theo phân công của Quản lý.

+ Xem thêm

Công Ty CP visimex

Chuyên Viên ISO Hệ Thống Nhà Máy Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Công Ty CP visimex

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2021 20 - 30 triệu Chat

- Hướng dẫn các bộ phận trong nhà máy xây dựng các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý; - Soạn thảo các tài liệu được Ban Lãnh Đạo kiểm soát hệ thống quản lý giao; - Kiểm tra tài liệu hệ thống quản lý do các phòng ban gửi về. - Phối hợp với cá nhân, phòng, bộ phận liên quan, trong việc hướng dẫn áp dụng tài liệu của hệ thống quản lý vào hoạt động chuyên môn; - Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ hệ thống quản lý theo sự phân công của TGĐ và nhà máy; - Đề xuất các chương trình, kế hoạch triển khai đánh giá tuân thủ hệ thống quản lý khi cần thiết; - Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động, kết quả kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý tại khu vực phụ trách; - Phối hợp với các phòng, bộ phận triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai áp dụng hệ thống thống quản lý; - Huấn luyện, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về quản lý chất lượng khi được yêu cầu; - Yêu cầu các Bộ phận liên quan phối hợp và tuân thủ các quy định hay các phần công việc liên quan; - Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan làm việc với các đối tác có liên quan đến hệ thống quản lý của Công ty; - Đề xuất các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. - Tham gia quản lý và phát triển vùng trồng của công ty. - Các công việc khác theo sự phân công/ yêu cầu của TGĐ và nhà máy.

+ Xem thêm

công ty tư vấn iso vintecom quốc tế

Chuyên viên đánh giá chất lượng ISO

công ty tư vấn iso vintecom quốc tế

Hà Nội

Hạn nộp: 08/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Đánh giá độc lập bên thứ 2 theo tiêu chuẩn ISO và hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn hóa công việc ISO tại cơ sở khách hàng. - Lập kế hoạch Kiểm tra/ đánh giá áp dụng các văn bản quy trình hệ thống quản lý ISO (Ví dụ: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001...) - Thẩm định kết quả hồ sơ thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình ISO như: Quy trình quản lý nhân sự, Máy móc thiết bị, Nhà cung cấp, Rủi ro, An toàn, Sản xuất và các văn bản quy trình ISO khác có liên quan. - Tiến hành xem xét tính phù hợp, đầy đủ và hợp lệ kết quả hồ sơ, Hành động khắc phục đã thực hiện trước khi đề xuất chuyển sang giai đoạn đánh giá chứng nhận độc lập bên thứ 3.

+ Xem thêm

công ty tư vấn iso vintecom quốc tế

Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý Chất lượng ISO

công ty tư vấn iso vintecom quốc tế

Hà Nội

Hạn nộp: 08/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tư vấn hướng dẫn khách hàng áp dụng tiêu chuẩn ISO và hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn hóa công việc ISO. - Lập kế hoạch Kiểm tra/ đánh giá áp dụng các văn bản quy trình hệ thống quản lý ISO (Ví dụ: Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001...) - Thẩm định kết quả hồ sơ thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình ISO như: Quy trình quản lý nhân sự, Máy móc thiết bị, Nhà cung cấp, Rủi ro, An toàn, Sản xuất và các văn bản quy trình ISO khác có liên quan. - Tiến hành xem xét tính phù hợp, đầy đủ và hợp lệ kết quả hồ sơ, Hành động khắc phục đã thực hiện trước khi đề xuất chuyển sang giai đoạn đánh giá chứng nhận độc lập bên thứ 3.

+ Xem thêm

Công ty TNHH công nghệ bao bì YUZHAN Việt Nam

TUYỂN CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG ISO

Công ty TNHH công nghệ bao bì YUZHAN Việt Nam

Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Hạn nộp: 02/11/2021 15 - 20 triệu Chat

"- Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp của công ty như tổ chức đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống, các biện pháp phòng ngừa khắc phục - Thiết lập quy trình liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của công ty - Nhận báo cáo không phù hợp của hệ thống và yêu cầu theo dõi cải tiến, và theo dõi tính hiệu quả khắc phục phòng ngừa, - Có thể làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đối ứng với khách hàng - Tiếng Trung 4 kỹ năng tốt"

+ Xem thêm

Công Ty CP visimex

Chuyên Viên ISO KCN Phú Tài - Bình Định

Công Ty CP visimex

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/01/2021 7 - 10 triệu Chat

- Xây dựng và duy trì Hệ thống ISO cho toàn nhà máy. Đảm bảo duy trì hệ thống ISO của Công ty hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. - Lập và thực hiện kế hoạch (năm) kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. - Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ. - Ghi nhận các điểm không phù hợp. Phát hành Phiếu Yêu Cầu Khắc phục (Corrective Action Request) và theo dõi, nhắc nhở các Khối, Phòng ban, Bộ phận trong việc khắc phục những điểm không phù hợp của. Lập và lưu hồ sơ Khắc phục cho tất cả các điểm không phù hợp của từng phòng ban. - Tìm kiếm các giải pháp cải thiện các hệ thống quản lý chất lượng của công ty. - Phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng bởi bên thứ ba. - Cải tiến hệ thống văn bản ISO - Đào tạo hệ thống ISO trong phạm vị nội bộ các phòng ban, bộ phận - Quản lý hệ thống tài liệu hồ sơ ISO: 9001-2015 - Xây dựng các quy trình quản lý và tác nghiệp toàn công ty - Phối hợp với phòng Dịch vụ nhân sự xây dựng các chính sách khen thưởng, kỷ luật trong công ty - Xây dựng quy trình quản lý sản xuất và vận hành tại các nhà máy - Chuẩn hóa lại các văn bản, giấy tờ của công ty - Kiểm soát hệ thống của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 - Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc. Hỗ trợ thủ tục chứng từ hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu: - Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa: Nộp hồ sơ kiểm dịch, lấy lệnh của hãng tàu, nộp tiền cược, xin cắt seal kiểm dịch và kiểm dịch, nộp hồ sơ hải quan để thông quan, thanh lý tờ khai để kéo cont về NM, lấy tiền cược cont. - Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa: nộp hồ sơ kiểm dịch để lấy mẫu kiểm dịch tại NM, thanh lý cont, lấy chứng thư kiểm dịch.

+ Xem thêm

công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu kiến nam

Chuyên viên QAQCISO

công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu kiến nam

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/09/2020 15 - 20 triệu Chat

• Lên kế hoạch sản xuất theo yêu cầu của phòng kinh doanh, đảm bảo sản xuất đủ sản lượng và chất lượng theo yêu cầu • Triển khai sản xuất các sản phẩm cà phê. Tính toán phân bổ nhân sự sản xuất, đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhất. • Kiểm soát chi phí sản xuất: Chi phí NVL, hao hụt sản xuất, chi phí nhân công. • Chỉ đạo xử lý các sự cố phát sinh, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy. • Hướng dẫn thực hiện theo quy trình VSATTP, quy trình ISO • Thực hiện và lưu trữ các hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản xuất, sản phẩm,… đáp ứng yêu cầu các cơ quan chứ năng và khách hàng nội địa và xuất khẩu • Thiết lập qui trình và theo dõi, kiểm soát NVL đầu vào để đảm bảo chất lượng từng công đoạn sản xuất. • Kiểm tra kế hoạch nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất • Thiết lập qui trình và theo dõi, kiểm soát các sản phẩm đầu ra, xử lý các sản phẩm trả về • Đôn đốc, kiểm tra nhân viên thực hiện sản xuất từng giai đoạn theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng, định mức sản phẩm và tiến độ theo yêu cầu của Công ty • Kiếm soát qui trình và chất lượng sản phẩm từ đầu vào cho đến đầu ra. • Qui định cách sử dụng sản phẩm và đưa ra phương hướng xử lý các tình huống về chất lượng • Lên kế hoạch vệ sinh, bảo trì máy móc hàng ngày / hàng tuần. Lập báo cáo thường xuyên về tình trạng hoạt động hệ thống máy móc công cụ trong nhà máy • Chịu trách nhiệm cuối cùng trước Giám đốc điều hành về hoạt động phòng sản xuất. • Tham mưu Giám đốc về quy trình sản xuất hiệu quả • Tham mưu Giám đốc về cải tiến sản phẩm • Tổng kết và báo cáo kết quả hàng tuần. hàng tháng, hàng năm cho Ban Giám đốc • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Sự Toanf Cầu Nic

Chuyên Viên ISO – Bắc Tân Uyên Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nhân Sự Toanf Cầu Nic

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2020 10 - 15 triệu Chat

- Xây dựng và duy trì Hệ thống ISO cho toàn nhà máy. Đảm bảo duy trì hệ thống ISO theo tiêu chuẩn 9001 – 2015 của Công ty hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. - Lập và thực hiện kế hoạch (năm) kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ. - Ghi nhận các điểm không phù hợp. Phát hành Phiếu Yêu Cầu Khắc phục (Corrective Action Request) và theo dõi, nhắc nhở các Khối, Phòng ban, Bộ phận trong việc khắc phục những điểm không phù hợp của. Lập và lưu hồ sơ Khắc phục cho tất cả các điểm không phù hợp của từng phòng ban. - Tìm kiếm các giải pháp cải thiện các hệ thống quản lý chất lượng của công ty. - Phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng bởi bên thứ ba. - Cải tiến hệ thống văn bản ISO - Đào tạo hệ thống ISO trong phạm vị nội bộ các phòng ban, bộ phận - Quản lý hệ thống tài liệu hồ sơ ISO: 9001-2015 - Xây dựng các quy trình quản lý và tác nghiệp toàn công ty - Phối hợp với phòng Dịch vụ nhân sự xây dựng các chính sách khen thưởng, kỷ luật trong công ty - Xây dựng quy trình quản lý sản xuất và vận hành tại các nhà máy - Chuẩn hóa lại các văn bản, giấy tờ của công ty - Kiểm soát hệ thống của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 - Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype