Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm hr manager

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

HR MANAGER - Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 Thỏa thuận Chat

1. HR TASK: 1.1. System building and administration: - Building a system of organizational structure, staffing standards, streamlined and effective. - Building a system of job description, working process - interaction from individual to each department, ensuring stable, smooth and continuous operation. - Develop a system of appropriate, fair and effective salary, welfare and remuneration policies. - Building company culture, creating internal cohesion and solidarity. - Planning personnel to serve the work and business strategy of the Company. - Improving regulations, policies, regulations and procedures. - Building and managing solutions to save administrative costs. 1.2. Recruitment and training: Manage, operate and control subordinate personnel for the following jobs: - Recruitment: Meeting the schedule and ensuring the quality of personnel in accordance with the current and future resource requirements of the Company. - Training & development: Develop training programs and plans (internal and external) that are appropriate and meet the needs of professional skills, skills, as well as develop the next management team. - Proposing outsourcing websites and newspapers to support effective human resource recruitment when the conditions of self-employment and the use of free recruitment networks are ineffective. 1.3. C&B: Managing, operating and controlling subordinate personnel for the following jobs: - Calculate salary, bonus, benefits, ... monthly for the entire Company. - Resolve questions and complaints about regimes, policies, etc. when they arise. 2. ADMINISTRATIVE WORKS: Manage, operate and control personnel below the following jobs: - Develop regulations on organization of administrative work, logistics, control budget/administrative expenses in the company. - Advise and propose to develop/establish other policies and regulations arising from actual work during operation. - Coordinate and participate in the construction of operating procedures and operations of departments and divisions. - Direct and guide the review, planning and implementation of repair items of facilities, equipment, tools, Review proposals for new purchases or repairs submitted by Administration staff or other departments. - Management of assets and equipment. - Work with state agencies related to administrative procedures (if any). - Management of archival work. - Manage and store company records, equipment records, vehicle records. 3. OTHER WORKS - Other tasks performed at the request of the General Director. _____________________________________________________________________________________ 1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 1.1. Xây dựng và quản trị hệ thống: - Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên – tiêu chuẩn nhân sự, tinh gọn và hiệu quả. - Xây dựng hệ thống mô tả công việc, quy trình làm việc – tương tác từ cá nhân đến từng phòng ban, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục. - Xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả. - Xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự gắn kết và đoàn kết nội bộ. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho công việc và chiến lược kinh doanh của Công ty. - Xây dựng quy định, chính sách, quy chế, quy trình. - Xây dựng và quản trị giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính. 1.2. Tuyển dụng và đào tạo: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tuyển dụng: Đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng nhân sự theo đúng các yêu cầu về nguồn lực trong hiện tại & tương lai của Công ty. - Đào tạo & phát triển: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận. - Đề xuất các thuê ngoài các trang mạng, báo chí hỗ trợ công việc tuyển dụng nhân sự hiệu quả khi điều kiện tuyển dụng tự thân và sử dụng mạng tuyển dụng miễn phí không hiệu quả. 1.3. C&B: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty. - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách,.. khi có phát sinh. 2. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH: - Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự bên dưới các công việc sau: - Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần, kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty. - Tham mưu, đề xuất xây dựng/thiết lập các chính sách, quy chế khác phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành. - Phối hợp tham gia xây dựng quy trình vận hành, tác nghiệp của các phòng ban, bộ phận. - Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập kế hoạch triển khai các hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Xem xét các đề xuất mua sắm mới, sửa chữa do nhân viên Hành chính hoặc các bộ phận khác gửi lên. - Quản lý tài sản, trang thiết bị. - Làm việc với những cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục hành chính (nếu có). - Quản lý công tác văn thư lưu trữ. - Quản lý và lưu trữ hồ sơ công ty, hồ sơ thiết bị, hồ sơ phương tiện. 3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC - Các công việc khác thực hiện theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

GPO – Grow People & Organizations

Trợ lý GĐ nhân sự

GPO – Grow People & Organizations

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 15/12/2021 Trên 30 triệu Chat

Trợ lý GĐ nhân sự – Mã tuyển dụng: TLGĐNS-KT * Lương: 30-50 triệu gross (Thoả thuận theo năng lực) * Địa điểm làm việc: VP tập đoàn tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. * Kinh nghiệm: từ 3 năm ở vị trí trưởng phòng ở các tập đoàn đa ngành, Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở những tập đoàn kinh doanh bán lẻ, hoạt động chuỗi (siêu thị, nhà thuốc, bách hóa) Mô tả công việc: • Tham mưu xây dựng và triển khai ngân sách và kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn lực của Công ty đáp ứng nhân sự cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất, chuỗi cửa hàng trưng bày sản phẩm mới. • Xây dựng và cải tiến hệ thống bảng mô tả công việc, khung năng lực, KPIs, chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho từng vị trí công việc. • Tổ chức tuyển dụng và đào tạo, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, phát triển năng lực của đội ngũ kế thừa. • Xây dựng phương pháp và thực hiện công tác đánh giá hiệu quả làm việc và thành tích làm việc của Nhân viên định kỳ. • Xây dựng, cải tiến và triển khai các chính sách, quy trình, quy chế làm việc, biểu mẫu của Công ty do Bộ phận phụ trách. • Xây dựng chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ, các chương trình gắn kết nhân viên. • Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo và các Trưởng bộ phận các vấn đề liên quan tới nhân sự và thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác được giao bởi Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Nhân sự Hành chính)

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạn nộp: 25/12/2021 20 - 30 triệu Chat

Quản lý, điều hành các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Công ty: Tham mưu, giúp việc cho Ban Lãnh đạo trong công tác tổ chức, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động về Công tác hành chính quản trị và Công tác nhân sự: 1. Công tác Quản trị Nhân sự: - Phụ trách công tác tuyển dụng và đào tạo của Công ty - Xây dựng chế độ tiền lương, phúc lợi và quan hệ lao động; - Xây dựng Quy trình, quy định, quy chế của công ty; - Quản lý chi phí nhân sự. 2. Công tác Hành chính Quản trị: - Tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, lễ tân, khánh tiết; - Tổ chức quản lý công tác mua sắm và sử dụng tài sản của Công ty; - Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính; - Tổ chức, triển khai việc đảm bảo vệ sinh, an ninh văn phòng; - Tổ chức, điều hành công tác văn thư lưu trữ; - Theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ nội quy Công ty; - Quản lý chi phí vận hành văn phòng. 3. Phụ trách Công tác truyền thông nội bộ, truyền thông đại chúng, công tác PR, quảng cáo và các sự kiện của công ty. 4. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

+ Xem thêm

Công Ty CP Giáo Dục Và Công Nghệ Hùng Vương

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty CP Giáo Dục Và Công Nghệ Hùng Vương

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 10 - 15 triệu Chat

- Phát triển nguồn nhân lực tiềm năng, cập nhật nguồn tuyển dụng - Phát triển kho CV cho từng vị trí tuyển dụng - Tìm kiếm, phân loại CV, sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên và các bộ phần yêu cầu tuyển dụng - Lập kế hoạch tuyển dụng và triển khai kế hoạch tùy vào tình hình nhân sự của công ty - Khai thác, phát triển nguồn ứng viên nội bộ và bên ngoài - Làm việc trực tiếp với các đơn vị, phòng ban nhằm nắm bắt tình hình và nhu cầu tuyển dụng - Cung cấp các báo cáo liên quan đến kế hoạch tuyển dụng, chi phí tuyển dụng,.. - Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng

+ Xem thêm

Tuyển Dụng Mass

HR MANAGER

Tuyển Dụng Mass

Quận 12, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2021 20 - 30 triệu Chat

Thực hiện quản lí giám sát các công việc hành chánh và nhân sự tại nhà máy sản xuất - Quản lí kiểm tra theo dõi chấm công, tính lương cho toàn bộ nhà máy tại địa phương (>500 công nhân viên) - Đảm bảo việc thực hiện các chính sách về lương và phúc lợi, đảm bảo quy trình chính sách được thực hiện đúng và đầy đủ theo các tiêu chuẩn đã cam kết - Đảm bảo công tác hành chánh nhân sự vận hành theo đúng quy định - Các công việc khác được phân công bởi các cấp quản lí

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Ttv

TRƯỞNG BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Ttv

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hạn nộp: 29/11/2021 20 - 30 triệu Chat

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Lập ngân sách nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. - Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM.

Trưởng phòng Nhân sự [HCM]

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM.

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/10/2021 20 - 30 triệu Chat

- Xây dựng mục tiêu và chiến lược trong công tác tuyển dụng - Lập kế hoạch và trực tiếp tham gia vào công tác tuyển dụng (Tìm kiếm hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá) để đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực theo yêu cầu của Công ty - Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng (Trường, CLB, Headhunt, Network nhân sự, CTV Tuyển dụng) nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng - Tổ chức, điều phối và giám sát các hoạt động đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, phát triển đội ngũ - Đảm bảo hồ sơ nhân sự đầy đủ, cập nhật, đúng quy định - Đảm bảo thủ tục ký, chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy trình, quy định - Đảm bảo giải quyết các tranh chấp lao động với CBNV được thực hiện theo đúng luật lao động - Đảm bảo các thủ tục liên quan đến nhân sự cho CBNV được hỗ trợ kịp thời, đầy đủ

+ Xem thêm

Orgtech

HR Manager

Orgtech

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/12/2021 20 - 30 triệu Chat

Responsibilities HR tasks: • Track staffing requirements, hiring new employees as needed • Support BOD with the recruitment process including: posting job advertisement, arranging interview, testing, conducting reference check or any related task as requested • Monitor onboard program for newcomers • Follow a labor contract, offer a letter, leave balance, PA... • Organize the company events • Inspiring and motivating employees to perform at their best through positive encouragement and incentive initiatives Administrative task • Follow daily incoming phone, couriers and mails • Proceed visa, air ticket domestic and international, hotel, travel insurance, etc... • Make the plan for annual performance appraisal • Make the expenses report • Other tasks nominated by Manager/ BOD

+ Xem thêm

Ecozen International Co.,Ltd

TP. HCNS - HR MANAGER

Ecozen International Co.,Ltd

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/10/2021 20 - 30 triệu Chat

- Phụ trách tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng các vị trí theo nhu cầu phát triển công ty - Phát triển các kênh tuyển dụng tiềm năng và chịu trách nhiệm kết quả tuyển dụng - Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo hội nhập, đào tạo trong/ ngoài - Đào tạo, giúp nhân viên mới hòa nhập môi trường làm việc - Quản lý nhân viên và toàn bộ công việc hành chính nhân sự. - Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, kết hợp các Chương trình vì cộng đồng. - Tham mưu cho BGĐ về các vấn đề liên quan đến đánh giá KPIs của các bộ phận

+ Xem thêm

26 -28 Đường 8B, P. An Phú, Q. 2, Tp. Hcm

[KCN Đất Đỏ - BRVT] Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

26 -28 Đường 8B, P. An Phú, Q. 2, Tp. Hcm

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25/09/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Công tác Hành chính Phân công công việc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của phòng cũng như giám sát cách thức thực hiện công việc của toàn bộ nhân viên trong phòng Hành chính Tổng hợp Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư: Công văn đi và đến, sử dụng điện thoại, quản lý tài liệu và lưu trữ, văn phòng phẩm,… theo đúng quy định hiện hành Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ Đảm bảo về trang thiết bị, máy móc và tài sản chung của Nhà máy, môi trường làm việc cũng như môi trường văn hóa cho toàn bộ công nhân viên của Nhà máy Lên kế hoạch và chiến lược cụ thể để tham mưu với Ban Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến mảng hành chính văn phòng của Nhà máy Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện trong và ngoài của Nhà máy Đón tiếp, hướng dẫn khách đến giao dịch công tác và chăm lo nơi ăn, ở của khách; đảm nhận công tác khánh tiết, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, ngày lễ,... 2. Công tác Nhân sự Tham mưu xây dựng chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý Nhà máy, đề xuất điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển từng giai đoạn Quản lý & Tuyển dụng Nguồn nhân lực: Quản lý và tổ chức phân công thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự: HĐLĐ, quản lý lao động, bố trí công việc, đánh giá, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ phép, nghỉ việc riêng...theo quy định pháp luật lao động và quy định công ty Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, quản lý điều động, điều chuyển, tăng cường, tuyển dụng để cân đối hiệu quả nhất Quản lý và thực hiện công tác đánh giá thi đua, năng lực CBCNV từ đó tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển nhân sự,… và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà máy Xây dựng hệ thống mô tả công việc, xác định hao phí lao động từng vị trí công việc từ đó xác định định biên nhân sự phù hợp nhất Tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực Tham mưu các chính sách quản trị cho Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo việc quản trị Nhà máy phù hợp với quy định pháp luật và đúng định hướng của Công ty Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực: Xây dựng và chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực CBCNV Thiết lập hệ thống các quy định nội bộ về đào tạo, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đào tạo Xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho CBCNV Xây dựng, giám sát vận hành hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ và các chế độ cho CBCNV: Xây dựng và quản lý thực hiện ngân sách tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi của Nhà máy Tham mưu Ban lãnh đạo về chính sách lương, mức lương phù hợp với xu hướng thị trường và chiến lược phát triển của Nhà máy Phối hợp cùng với Công đoàn giải quyết các trường hợp khiếu nại, tranh chấp Thiết lập và kiểm soát thực hiện các định mức, chi phí cho tất cả các lĩnh vực quản lý của phòng gồm: công lao động, đơn giá tiền lương, quản lý công lao động,... 3. Công tác Kế toán - Tài chính Theo dõi và quản lý chi tiêu từng tháng của các bộ phận trong Nhà máy Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành chính xác, kịp thời. Tổ chức tự kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Nhà máy Định kỳ giám sát việc thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản theo quy định Tổ chức lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype