Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm nhân viên kinh doanh sơn

Công ty TNHH Sơn Seamaster (VN)

NHÂN VIÊN KINH DOANH SƠN PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

Công ty TNHH Sơn Seamaster (VN)

Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Hạn nộp: 03/12/2021 7 - 10 triệu Chat

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng phát triển doanh số thị trường được giao - Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty - Chăm sóc, nắm bắt được các nhu cầu về sản phẩm của các khách hàng, nhận đơn hàng, xây dựng và duy trì quan hệ với các khách hàng, thu hồi nợ. - Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng - Báo cáo hàng tuần và tháng cho Giám đốc kinh doanh

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

chuyên viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

- Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao cho Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

chuyên viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

- Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao cho Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

chuyên viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

- Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao cho Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

chuyên viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

- Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao cho Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

chuyên viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao cho Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

chuyên viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

- Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao cho Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Chuyên viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

- Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao cho Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Chuyên viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao cho Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

nhân viên kinh doanh

công ty cổ phần đầu tư sản xuất sơn quốc tế nano 1

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2022 7 - 10 triệu Chat

- Kinh doanh sản phẩm Sơn nước Nội Ngoại thất tại khu vực sinh sống và khu vực công ty bàn giao ch Hãng Sơn Quốc Tế Nano dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo Công ty. - Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang sản xuất. - Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing. - Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng. - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy và các dự án do công ty thi công. - Cập nhật thông tin thị trường để phục vụ công tác kinh doanh. - Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng. - Giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Lập kế hoạch kinh doanh - Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện & đào tạo của công ty

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Việc làm nhân viên kinh doanh sơn không phải là việc dễ theo đuổi. Và khi thị trường ngày càng rộng mở, các đại lý bán sơn cũng nhiều hơn và họ cũng đòi hỏi ở nhân viên của mình nhiều hơn. Vậy cơ hội việc làm dành cho nhân viên kinh doanh sơn như thế nào? Hãy theo dõi bài viết này để bỏ túi cho mình nhiều thông tin hữu ích nhé. 

1. Vài nét về việc làm nhân viên kinh doanh sơn

Người ta thường nói ngành kinh doanh là vốn ít mà lợi nhuận thì cao. Đây hoàn toàn là sự thật nếu như bạn nắm rõ được các quy trình để trở thành đại lý cấp 1 hoặc 2 của một hãng sơn nào đó. Đây là một ngành kinh doanh nên đơn giản nó là ngành buôn bán sơn tổng hợp. Sơn được dùng trong khi xây dựng các công trình, khu đô thị…. tóm lại là dùng trong ngành xây dựng. 

Nhân viên kinh doanh sơn là gì?
Nhân viên kinh doanh sơn là gì?

Khi xây dựng thì không thể thiếu các vật liệu xây dựng như xi măng, thép, đá, cát… và đặc biệt là sơn - chìa khóa cuối cùng để giúp công trình của con người được hoàn thiện. Một ngôi nhà, khu đô thị sẽ không được gọi là hoàn thiện nếu nó chưa được sơn, nên ta có thể hiểu được cơ hội trong thị trường kinh doanh sơn là khá lớn dành cho bạn. 

2. Mô tả việc làm nhân viên kinh doanh sơn 

Nhân viên kinh doanh sơn sẽ cho ta hai cách hiểu về hai vị trí khác nhau. Một bên bạn là một người nhân viên được ông chủ thuê về để làm nhân viên làm công ăn lương. Cũng có một cách hiểu khác là chính người này làm cả nhiệm vụ ông chủ và nhân viên tự mở cửa hàng kinh doanh sơn. Tuy nhiên, cách hiểu thứ nhất vẫn rõ ràng hơn nên chúng ta sẽ đi tìm hiểu mô tả việc làm nhân viên kinh doanh sơn là như thế nào nhé. 

2.1. Nhân viên kinh doanh sơn là làm gì? 

Nhiều người chỉ nghĩ nhân viên kinh doanh thì chỉ làm nhiệm vụ bán hàng, nhưng sự thật có đúng hoàn toàn không? Mỗi cửa hàng, đại lý sẽ có những mô tả công việc cụ thể dành cho nhân viên của mình để phù hợp với cửa hàng. Tuy nhiên, cơ bản thì mô tả công việc chung dành cho nhân viên kinh doanh sơn là: 

Yêu cầu dành cho nhân viên kinh doanh sơn là gì?
Yêu cầu dành cho nhân viên kinh doanh sơn là gì?

–  Đầu tiên, muốn bán được hàng thì trước hết là phải tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Khi khách hàng tìm đến cửa hàng của bạn là họ đã có tìm hiểu về cửa hàng của bạn nên thái độ của bạn khi tư vấn cho khách hàng là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định được việc khách hàng có chọn sử dụng sản phẩm của cửa hàng bạn hay không. 

– Thứ hai là mỗi nhân viên kinh doanh sơn đều phải tự xây dựng quan hệ tư vấn thiết kế, nhà thầu, chủ nhà, đưa sản phẩm sơn vào công trình. Một mối quan hệ tốt sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi làm việc với họ. 

–Thứ ba, bạn sẽ không chỉ ngồi yên và chờ có khách hàng đến thì mới tiếp được mà bạn cần tìm kiếm và mở rộng nhà phân phối, đại lý tại các khu vực được phân công. Qua đó có thể mở rộng cửa hàng, đưa thương hiệu đi xa hơn và tăng doanh thu. 

– Thứ tư, sau khi mở các nhà phân phối rồi bạn không thể bỏ lơ họ như vậy được mà bạn phải hỗ trợ các nhà phân phối, các đại lý bán hàng giúp họ trưng bày hàng hóa, triển khai các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng và bạn phải hướng dẫn họ cách tiếp cận khách hàng ra sao, tư vấn ra sao cho khách để đạt hiệu quả cao nhất. 

– Và công việc của bạn không chỉ là giúp đỡ các đại lý mà bạn còn phải thực hiện nhiệm vụ của mình với cửa hàng chính. Đó là việc bạn phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh số theo tháng, quý và năm. Việc hoàn thành doanh số còn cho thấy bạn là người hợp với công việc này, giúp bạn có ấn tượng đẹp với ông chủ. 

–  Tiếp theo là bạn phải luôn theo dõi và đốc thúc công nợ khách hàng, để tránh ảnh hưởng đến cửa hàng của mình. Vì vấn đề tài chính còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự duy trì và đầu tư của cửa hàng. 

– Công việc tiếp theo của nhân viên kinh doanh sơn là giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Bạn sẽ là người thành công nếu bạn biết khách hàng đang muốn gì. Đưa cho họ thứ họ muốn thì chắc chắn sẽ không ai từ chối. Nói cách khác nhân viên kinh doanh sơn còn phải tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng để thuyết phục họ sử dụng sản phẩm của cửa hàng mình. 

Nhân viên kinh doanh sơn cũng là người phân tích thị trường
Nhân viên kinh doanh sơn cũng là người phân tích thị trường

– Ngoài những công việc “đo ni đóng giày” như trên dành cho nhân viên kinh doanh sơn thì họ còn phải thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý và tùy theo hướng hoạt động, phát triển khác nhau của từng cửa hàng mà họ sẽ dành cho bạn những sự đòi hỏi, yêu cầu và những công việc khác dành cho bạn. 

2.2. KPI dành cho nhân viên kinh doanh sơn như thế nào?

Để thực hiện tốt việc giám sát và quản lý thì đã có những KPI dành riêng cho nhân viên kinh doanh sơn. Việc lập ra KPI là để giúp xem xét về thái độ, năng lực làm việc của mỗi nhân viên xem họ đã làm tốt hay chưa. Nếu nhân viên chưa đủ KPI thì ông chủ sẽ tìm cách khắc phục. Một số KPI phổ biến dành cho nhân viên kinh doanh sơn như: 

KPI dành cho nhân viên kinh doanh sơn
KPI dành cho nhân viên kinh doanh sơn

- Đầu tiên là báo cáo về số liệu: Cụ thể là bạn phải cung cấp báo cáo về cấp trên xem mức độ tiêu thụ, số liệu hàng tồn của sơn trong cửa hàng mình là như thế nào 

- Bạn sẽ luôn phải báo cáo về số lượng công nợ và việc thu hồi nợ từ những đơn vị làm việc hợp tác để tránh ảnh hưởng đến cửa hàng. Bản báo cáo càng cẩn thận càng tốt. 

- Bạn sẽ báo cáo bằng cách đưa ra được số lần hoàn thành và việc mà nhân viên báo cáo chậm về số liệu cần thiết để khắc phục. 

- Là người chủ động, cầu tiến nên bạn cần lập ra được một kế hoạch kinh doanh cụ thể dựa trên định hướng công ty đề ra ban đầu để phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm. 

- Bạn phải báo cáo doanh thu mà bạn đã đạt được để xem hiệu quả bán hàng của bạn là như thế nào. Thì tùy vào từng cửa hàng sẽ cho bạn những KPI về doanh thu khác nhau trong từng thời điểm. 

3. Nhân viên kinh doanh sơn cần những kỹ năng gì?

Việc làm nhân viên kinh doanh sơn có vẻ phức tạp nhưng sự thật thì nó không khó, nó cũng không đòi hỏi gì nhiều về trình độ chuyên môn hay kinh nghiệm. Tuy nhiên việc gì cũng sẽ đòi hỏi ở bạn một số kỹ năng, chuyên môn nhất định. Một số yêu cầu cơ bản được đưa ra dành cho nhân viên kinh doanh sơn là: 

- Thứ nhất bạn phải là người có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, luôn sẵn sàng đón nhận thử thách, có khát vọng làm việc với thu nhập cao khi đó thì bạn mới làm tốt công việc được. 

- Thứ hai, chắc chắn rồi bạn cần nắm vững kiến thức về các loại sơn, công dụng, tính năng của các loại sơn thì bạn cần nắm rõ được. 

Những kỹ năng cần có của nhân viên kinh doanh sơn
Những kỹ năng cần có của nhân viên kinh doanh sơn

- Bạn cần có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, và nhất định phải có sức khỏe tốt.

- Nếu bạn thể hiện cho ông chủ thấy bạn có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty/ cửa hàng thì bạn sẽ được chú ý hơn. 

- Bất cứ ngành nghề nào cũng thế bạn cần nhanh nhẹn, trung thực, có tính kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, khi đó bạn mới hoàn thành tốt công việc và thành công được. 

- Bạn sẽ được ông chủ ưu tiên hơn nếu bạn có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trong ngành vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Tuy nhiên nếu không có thì bạn có thể tự học, trau dồi. 

- Khối lượng công việc và thời gian làm việc của nhân viên kinh doanh sơn là khá nhiều, do đó bạn cần phải có khả năng tổ chức, sắp xếp và chịu được áp lực trong suốt quá trình làm việc.

- Họ là những người luôn cập nhật các thông tin mới nhất, mẫu sơn mới nhất để cập nhật, làm mới cửa hàng mình. 

- Bạn phải có thái độ tốt đối khách hàng của mình vì bạn là người tư vấn trực tiếp cho khách hàng nên thái độ rất quan trọng. 

- Công việc này không đòi hỏi bạn phải có bằng cấp kinh doanh hay gì nhưng bạn phải là người ham học hỏi và bạn sẽ tự học được thông qua những tình huống cụ thể hay là bạn học từ chính ông chủ của mình. Cơ bản việc gì cũng cần bản thân bạn nhiều hơn những yếu tố bên ngoài. 

4. Nhân viên kinh doanh sơn được hưởng quyền lợi gì? 

- Đầu tiên, là thu nhập của họ ở mức giá trung bình khoảng từ 7.000.000 đồng, sau đó sẽ tùy thuộc vào ý thức, kỹ năng của bạn để tăng lên thêm. 

- Nhân viên kinh doanh sơn sẽ có thời gian làm việc linh động, không gò bó và có thể chỉ căng thẳng là lúc vào mùa còn lại thì sẽ nhẹ nhàng hơn. 

Quyền lợi mà nhân viên kinh doanh sơn được hưởng
Quyền lợi mà nhân viên kinh doanh sơn được hưởng

- Họ vẫn được hưởng các chế độ bảo hiểm, đãi ngộ của người lao động đúng theo Luật Lao động quy định trước đó. 

- Họ dĩ nhiên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và bán hàng chuyên nghiệp do cửa hàng, công ty tổ chức. 

- Và ở lĩnh vực này vẫn được đánh giá là có cơ hội thăng tiến cao. Chỉ cần bạn biết chớp lấy thời cơ thì bạn sẽ thành công. 

Như vậy bài viết này đã chia sẻ cho bạn những thông tin cơ bản, cần thiết nhất của một nhân viên kinh doanh sơn hiện nay. Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được đúng theo nguyện vọng của mình và bạn nên nhớ thị trường kinh doanh sơn vẫn rộng mở để dành cơ hội cho bạn. 

Việc làm nhân viên kinh doanh

Nếu đọc xong bài viết này bạn thấy mình không hợp với vị trí này thì đừng lo vì còn nhiều vị trí khác dành cho bạn nữa. Bạn có thể tìm việc làm nhân viên kinh doanh tại link bên dưới để tìm kiếm cho mình một công việc ưng ý: 

                                             Việc làm nhân viên kinh doanh

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype