Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm quản đốc

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

Quản Đốc Nhà Máy (Cọc, Bê tông)

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/09/2021 20 - 30 triệu Chat

1. Thử nghiệm nội bộ và đánh giá tính khả thi cho sản xuất 2. Hoàn thiện sản phẩm và xác định chi phí sản xuất (Bộ công thức BOM và quy trình sản xuất) 3. Hoàn thiện thông số kỹ thuật sản phẩm và báo cáo đánh giá mẫu 4. Xác nhận và ban hành lịch sản xuất chính thức 5. Lập phiếu đề nghị xuất nguyên vật liệu theo các lệnh sản xuất 6. Theo dõi thực hiện lệnh sản xuất 7. Xây dựng và tài liệu hóa Hệ thống quản lý chất lượng – EQMS, xác định khoảng cách và đề xuất cải tiến 8. Xây dựng kế hoạch bảo trì và bảo dưỡng 9. Rà soát và xác định chi phí trong hay ngoài ngân sách đã được phê duyệt 10. Xây dựng kế hoạch hành động để khắc phục vấn đề và cải tiến liên tục hiểu quả hoạt động

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Vinabox

Quản đốc sản xuất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Vinabox

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Hạn nộp: 15/09/2021 15 - 20 triệu Chat

-Xây dựng, setup hệ thống xưởng sản xuất một cách khoa học. - Xây dựng các qui trình, qui định liên quan đến xưởng sản xuất - Kiểm soát, xây dựng định mức nguyên liệu, hao hụt, phế phẩm cho từng công đoạn sản xuất - Cân đối năng lực sản xuất của nhà máy, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc. - Xây dựng môi trường đoàn kết; minh bạch trong đánh giá khen thưởng, kỷ luật để phát huy tối đa sự tự giác và năng lực của mỗi cán bộ, công nhân trong Xưởng; - Quản lý, tổ chức nhân sự cho từng tổ/ đội, thường xuyên đào tạo nội bộ và chú trọng đào tạo hội nhập cho các công nhân mới; - Tổng hợp và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng và trong nội bộ Công ty; - Thiết kế các bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập dự trù vật tư - nguyên liệu…; - Triển khai kế hoạch sản xuất: Lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra, giám sát… và báo cáo kết quả.

+ Xem thêm

Công ty CP Dược phẩm Elaphe

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT

Công ty CP Dược phẩm Elaphe

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 30/08/2021 10 - 15 triệu Chat

- Quản lý, điều hành bộ phận sản xuất. - Đảm bảo 100% sản phẩm sản xuất đúng tiêu chuẩn. - Tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào. - Đảm bảo 100% công suất máy. - Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm… - Phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để nhân viên cấp dưới, công nhân được biết để thực hiện.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Nosco Shipyard

QUẢNG NINH - TUYỂN ĐỐC CÔNG SƠN

Công Ty Cổ Phần Nosco Shipyard

Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Hạn nộp: 01/12/2021 10 - 15 triệu Chat

+ Trực tiếp đôn đốc công nhân trong ca và tham gia thực hiện các công việc theo sự phân công của quản đốc phân xưởng trong công việc kiểm tra bảo quản , bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc do PX quản lý đế đảm bảo luôn hoạt động tốt. Đôn đốc kiểm tra và trục tiếp tham gia làm sạch và sơn tàu , vệ sinh phân loại chất thải tại tàu và nơi sản xuất ,đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao. + Lập kế hoạch thi công chi tiết, tiến độ, phương án công nghệ của từng hạng mục và các yêu cầu khác có liên quan. + Quản lý nhân sự và một số công việc giấy tờ,......

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Công Nghiệp Protools Việt Nam

Quản đốc

Công Ty Tnhh Công Nghiệp Protools Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 31/10/2021 15 - 20 triệu Chat

Tổ chức phân công công việc, đánh giá hiệu suất của nhân viên, tạo ra các đề xuất, chương trình để tăng hiệu quả công việc. Quản lý 100-200 nhân sự. • Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch sản xuất hàng tháng/quý. • Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm. • Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, quy trình mới ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. • Quản lý hàng tồn kho và chu kỳ sản phẩm. • Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

+ Xem thêm

công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt sin

Quản Đốc xưởng

công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt sin

Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/07/2021 10 - 15 triệu Chat

Quản lý 3 xưởng sản xuất và kho bán thành phẩm. Triển khai kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao. Hàng ngày theo dõi số lượng sản xuất, so sánh với định mức, tìm các nguyên nhân để xử lý kịp thời. Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của sản xuất. Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của phân xưởng và đề xuất mua sắm, sửa chữa. Báo cáo đánh giá chuyên cần nhân viên hàng tháng. Báo cáo hàng ngày : Báo cáo toàn bộ công việc đã lên trước đó và các phát sinh trong ngày. Báo cáo tuần:Báo cáo toàn bộ công việc đã lên kế hoạch trước đó và những phát sinh nếu có trong tuần. Hàng tuần báo cáo công việc trong cuộc họp giao ban.Các phát sinh: Mẫu mã yêu cầu từ BGĐ, thử các loại phụ liệu mới từ P.thu mua và NCC gởi về để thử nghiệm và so sánh sự hiệu quả, nếu đạt yêu cầu thì đề xuất thay thế. Xử lý các phát sinh hàng ngày trong sản xuất nếu có Các công việc khác từ Ban giám đốc

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Bách Trà

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT (VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ)

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Bách Trà

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 7 - 10 triệu Chat

- Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy. - Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc và nguồn nhân lực của nhà máy. - Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên thuộc khối sản xuất. - Báo cáo số liệu sản xuất.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Tm Sx Organic Herbs

Phó Quản Đốc Kho Xưởng

Công Ty Tnhh Tm Sx Organic Herbs

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/08/2021 Thỏa thuận Chat

1. Triển khai thực hiện công việc theo sự phân công của Quản đốc xưởng: - Tham mưu, hỗ trợ quản đốc điều hành nhà xưởng, xây dựng kế hoạch sản xuất định kỳ hàng tháng/ quý để trình cấp trên phê duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua. - Hỗ trợ quản đốc giám sát, đôn đốc các đội/ nhóm công nhân trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo đúng quy trình, quy định đã được phân công. - Thừa lệnh giám sát, theo dõi hoạt động sản xuất hàng ngày/ tuần/ tháng; phát hiện những bất cập đang gặp phải, tiến hành phân tích, đánh giá để tìm ra hướng khắc phục. - Thông báo kịp thời những phát sinh về năng suất, chất lượng, thiết bị, lao động, … cho quản đốc xưởng để có hướng chỉ đạo giải quyết. 2. Trực tiếp tham gia quản lý, điều hành công việc sản xuất tại xưởng: - Triển khai tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất của xưởng dưới sự giám sát của quản đốc xưởng. - Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Tổ trưởng, Nhóm trưởng thuộc xưởng sản xuất được phân công phụ trách, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện công việc. - Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và dây chuyền sản xuất theo phân công của quản đốc. - Kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất, năng suất, chất lượng trong ca làm việc của từng đội/ nhóm trong xưởng; quản lý, siết chặt hiệu quả sản xuất, tránh chậm tiến độ công việc. - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá sự không phù hợp của quy trình sản xuất (bố trí nhân sự, điều phối công việc, chất lượng máy móc thiết bị, ,…) để tìm ra nguyên nhân khắc phục; đồng thời chủ động phòng ngừa và tìm hướng cải tiến. - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra máy móc thiết bị trong ca làm việc, đảm bảo mọi thứ đều hoạt động ổn định, không hư hỏng, trục trặc. - Máy móc trong kho xưởng không được hư hỏng quá 1 tuần mà chưa có biện pháp khắc phục sửa chữa xử lý. - Xây dựng, hướng dẫn, giám sát thực hiện các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến hoạt động sản xuất theo sự chỉ đạo của quản đốc. - Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo nhân sự. - Hướng dẫn và phân công công việc hàng ngày cho các công nhân trong xưởng. - Hướng dẫn công nhân thao tác, chấp hành đúng quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực sản xuất. - Thừa lệnh xây dựng quy trình chuẩn trong sản xuất, huấn luyện và đào tạo công nhân. - Tham mưu và hỗ trợ quản đốc phê duyệt cấp bậc, tay nghề công nhân, đề xuất tăng lương, khen thưởng cho đội ngũ công nhân thuộc xưởng sản xuất trình cấp trên phê duyệt. - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc công nhân hoàn thành công việc; cuối ngày nhắc nhở công nhân sắp xếp hàng hóa gọn gàng và vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc. - Rà soát chặt chẽ, quan tâm, chăm lo kịp thời đời sống tinh thần, vật chất của công nhân. - Tuân thủ cam kết bảo mật của công ty cũng như quản lý áp dụng đảm bảo tất cả các nhân viên cấp dưới đều tham gia tuân thủ quá trình bảo mật. Chịu trách nhiệm hoàn toàn với sự cố bảo mật xảy ra trong khu vực Kho/Xưởng/Nhà máy mình quản lý. - Hoàn thành công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao trước khi ra về, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của công ty. - Thực hiện xây dựng, hoàn thành chỉ tiêu KPI hàng ngày/tháng của công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên, Giám đốc sản xuất, Giám đốc công ty. 3. Các công việc khác: - Thay quyền quản đốc tổ chức, điều hành các buổi họp giao ban định kỳ, đột xuất với các Tổ trưởng, nhóm trưởng của xưởng sản xuất khi quản đốc vắng mặt. - Thừa lệnh quản đốc giải quyết những công việc liên quan, những phát sinh xảy ra trong thời gian quản đốc vắng mặt. - Chịu trách nhiệm đề ra nội quy, quy định cho xưởng sản xuất. - Chịu trách nhiệm hao tổn thất thoát chi phí khi sản xuất sai lỗi, không đúng kỹ thuật. - Được tham gia khen thưởng nếu đạt chất lượng sản xuất và tiến độ luôn đạt yêu cầu. - Định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo công việc cho quản đốc và ban lãnh đạo. - Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo, giao phó của quản đốc và ban lãnh đạo.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH GFS VN

GIAM DOC SAN XUAT

CÔNG TY TNHH GFS VN

Bình Dương

Hạn nộp: 01/07/2021 Thỏa thuận Chat

1.Khả năng lập kế hoạch tiến độ sx. 2. Khả năng giao tiếp tốt 3. Khả năng giải quyết các vấn đề tốt 4. Có khả năng đào tạo cấp dưới 5. Phẩm chất đạo đức tôt 6. Khả năng quản lý mạnh mẽ, dứt khoát 7. Hiểu biết về gỗ Kiến thức - Nắm vững các kiến thức và phương pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp. * Kỹ năng - Kỹ năng lập kế hoạch sản xuất - Kỹ năng điều hành họp, thảo luận - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình. - Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Internet và trình chiếu Powerpoint - Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại... * Khả năng - Khả năng lãnh đạo, điều hành. - Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc - Khả năng thiết lập mục tiêu, xây dựng chiến lược kinh doanh - Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức - Khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác và tạo dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ - Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc.

+ Xem thêm

NY Hoa Viet Co., Ltd

Quản đốc Hoàn thiện

NY Hoa Viet Co., Ltd

Thanh Hóa

Hạn nộp: 31/07/2021 7 - 10 triệu Chat

1. Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên làm việc tại xưởng,máy móc thiết bị, chất lượng và tiến độ sản xuất các công đoạn : Chuyên dùng, Là hoàn thiện, gấp xếp, đóng gói, KCS 2. Lập kế hoạch triển khai sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, theo dõi tiến độ sản xuất các công đoạn: Chuyên dùng, Là hoàn thiện, gấp xếp, đóng gói, KCS 3. Quản lý nhân sự - Hỗ trợ cho các nhân viên dưới cấp về quản lý công nhân, kỹ thuật sản xuất, am hiểu các quy trình sản xuất của nhà máy - Hướng dẫn trực tiếp cho công nhân các thao tác trong sản xuất. - Theo dõi, giám sát về kỹ thuật, thao tác làm việc của nhân viên 4. Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của Giám đốc sản xuất và BGĐ

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype