Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm chuyên viên khách hàng tại Hải Phòng

Ngân Hàng Tmcp Quốc Dân

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP SME MIỀN BẮC

Ngân Hàng Tmcp Quốc Dân

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hải Phòng

- Lập kế hoạch bán hàng và khai thác khách hàng theo khu vực, địa bàn và phân khúc khách hàng được giao; - Triển khai kế hoạch bán hàng, thẩm định và lên phương án cho vay; - Theo dõi, giám sát việc thực thi các cam kết của khách hàng; - Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng; - Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ dưới tiêu chuẩn đối với khách hàng trong danh mục quản lý; - Cập nhật và truyên thông chính sách quy định về sản phẩm, dịch vụ mới của NCB tới khách hàng; - Phối hợp khai hoạt động của các chiến dịch quảng bá, tiếp thị sản phẩm phân khúc KHDN; - Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường/ngành, phân tích đặc điểm khách hàng trên địa bàn và đề xuất các phương án nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như phát triển sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu cụ thể;

xem thêm Xem thêm

no image

Chuyên Viên/ Chuyên viên chính Khách Hàng Cá Nhân - (KV Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hải Phòng

1. Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN – phân khúc khách hàng đại chúng trên địa bàn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao 2. Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN 3. Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank 4. Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng Khách hàng cá nhân . 5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khách hàng Cá nhân và Ban Giám đốc Chi nhánh. 6. Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Khách hàng Cá nhân/ Giám đốc PGD

xem thêm Xem thêm

no image

Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp - (KV Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hải Phòng

1. Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho KHDN 2. Quản lý, chăm sóc, phát triển danh mục khách hàng theo mục tiêu, định hướng kinh doanh mảng KHDN 3. Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHDN 4. Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng Khách hàng SME/PRO; 5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc KH SME/PRO và Ban Giám đốc Chi nhánh; 6. Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Khách hàng SME/PRO

xem thêm Xem thêm

ngân hàng tmCP đông nam á seabank

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hải Phòng

ngân hàng tmCP đông nam á seabank

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hải Phòng

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ; Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng SME/PRO trong danh mục; - Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng Khách hàng SME/PRO; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng KH SME/PRO và Ban Giám đốc Chi nhánh; - Báo cáo trực tiếp với Trưởng Phòng Khách hàng SME/PRO.

xem thêm Xem thêm

ngân hàng tmCP đông nam á seabank

Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Phòng

ngân hàng tmCP đông nam á seabank

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hải Phòng

- Tìm kiếm, Tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của SeABank tới khách hàng theo đúng định hướng của Ngân hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao - Thực hiện các công tác chăm sóc và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng sau bán hàng. - Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trước, trong và sau bán hàng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ được quy định của ngân hàng SeABank - Báo cáo kết quả thực hiện công việc, báo cáo định kì/ đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Chi nhánh ... - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

xem thêm Xem thêm

ngân hàng tmCP đông nam á seabank

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Phòng

ngân hàng tmCP đông nam á seabank

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hải Phòng

- Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu được giao về doanh số bán hàng, sản phẩm, dịch vụ KHCN, về số lượng khách hàng mới; - Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng cá nhân: phát triển quan hệ khách hàng trong danh mục được giao; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng KHCN/ Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh; - Báo cáo trực tiếp lên Trưởng phòng Khách hàng cá nhân/ TPGD.

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại