Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm chuyên viên phân tích tại Hồ Chí Minh

công ty cổ phần quốc huy anh

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

công ty cổ phần quốc huy anh

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

- Quản trị các yếu tố SXKD, mua sắm, hàng tồn kho, sử dụng lao động và tiền lương. - Quản trị về chi phí, phân loại chi phí, khoản mục, tính toán, phân bổ chi phí. Lập báo cáo phân tích chi phí theo bộ phận, theo các ngành hàng... - Quản trị về doanh thu và kết quả kinh doanh. Phân loại doanh thu, xác định giá bán, lập dự toán doanh thu...Xác định kết quả chi tiết, lập báo cáo phân tích kết quả chi tiết theo bộ phận, ngành hàng. - Quản trị các khoản nợ, các hoạt động đầu tư và các hoạt động khác liên quan đến chi phí của Công ty. - Phân tích xác định lợi nhuận, nợ phải trả, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, tính thanh khoản và tính ổn định. - Đánh giá hiệu quả của từng hoạt động của Công ty, khả năng giải quyết rủi ro về tài chính, thanh toán tài chính của Công ty. - Phân tích các thông tin tài chính, phân tích xu hướng và đưa ra các dự báo. Thu thập các bảng thống kê, báo cáo kinh doanh, báo cáo kế toán và đưa ra các báo cáo nhằm tư vấn tài chính và đầu tư cho Ban Giám đốc - Chịu trách nhiệm điều phối hoạt động lập kế hoạch hoạt động và ngân sách các bộ phận phòng ban hàng quý/ năm của Công ty. - Cập nhật và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch ngân sách, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng theo đúng nguyên tắc đã được phê từ ban điều hành - Tham gia xây dựng các định mức, hạn mức chi phí phục vụ cho việc lập Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách và điều hành hoạt động của Công ty. - Thu thập dữ liệu và lập các báo cáo phân tích, kiểm soát tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh. - Xây dựng các biểu mẫu báo cáo quản trị định kỳ, các báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động, hiệu quả đầu tư theo yêu cầu của các BP, Phòng ban. - Tiến hành xây dựng mô hình tài chính đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, hiệu quả hoạt động kinh doanh theo mô hình B2B của Công ty - So sánh, phân tích, đánh giá giữa thực tế thực hiện với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính

xem thêm Xem thêm

Long Beach Group

Chuyên viên phân tích phần mềm

Long Beach Group

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

2.1. Chuyên viên CNTT phụ trách phần mềm ứng dụng có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia triển khai các dự án phần mềm trong doanh nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án phục vụ trong lĩnh vực kinh doanh; 2.2. Là cầu nối giữa các đơn vị nội bộ và lập trình viên; 2.3. Chịu trách nhiệm xấy dựng triển khai kế hoạch về phần mềm ứng dụng cho toàn hệ thống; 2.4 Tối ưu hóa các công nghệ, liên tục cập nhật, cải tiến để cải thiện hệ thống IT; 2.5 Chịu trách nhiệm trước Ban quản trị về: - Tiến độ thực hiện, triển khai các chương trình, dự án phần mềm; - Sự chuẩn hóa về quy trình vận hành;

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH phân phối phương việt

Chuyên viên phân tích kinh doanh

công ty TNHH phân phối phương việt

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Phối hợp với bộ phận kế toán lập báo cáo quản trị định kỳ cho công ty gồm: Báo cáo bán hàng (doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất…): + Báo cáo bán hàng định kỳ (ngày/ tuần/ tháng…): báo cáo theo nhân viên, theo phòng ban, theo chủng loại hàng hóa, theo vùng miền, theo nhóm khách hàng… + Báo cáo tiến độ đã đạt so với kế hoạch tuần/ tháng, so với tháng trước/ tuần trước. Phân tích lý do tăng giảm và đề xuất cải thiện cho Trưởng phòng/Ban giám đốc. Báo cáo tồn kho: + Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho định kỳ (ngày/ tuần/ tháng…). + Phối hợp với các bộ phận liên quan đề xuất chương trình đẩy hàng tồn kho…. Tính các chỉ số và hiệu quả của chương trình. Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình và kết quả. Báo cáo khách hàng: tỷ trọng doanh số từng khách hàng, lợi nhuận và tỷ trọng lợi nhuận của khách hàng, số lượng đơn hàng trong tuần, giá trị trung bình/đơn hàng. Báo cáo tình hình công nợ: phối hợp với kế toán công nợ định kỳ báo cáo tình hình công nợ: tổng công nợ, tỷ lệ nợ trong hạn, quá hạn, nợ xấu. Báo cáo tài sản, nguồn vốn. Phân tích báo cáo quản trị (lý do tăng/ giảm kỳ này so với kỳ trước, so với cùng kỳ năm ngoái, so với kế hoạch…) và đưa ra các đề xuất cải thiện cho Trưởng phòng/Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH phân phối phương việt

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

công ty TNHH phân phối phương việt

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Thực hiện báo cáo phân tích, lập chiến lược tài chính, đầu tư của Công ty theo từng giai đoạn cụ thể. - Phân tích/ báo cáo định kỳ hàng ngày/ tuần/ tháng/ năm (tiến độ bán hàng, tổng kết doanh số, tiến độ thực hiện điểm tích lũy lợi nhuận, hàng tồn kho, các chỉ số sinh lời, chỉ số thanh toán…) và đưa ra khuyến nghị cải thiện tình hình tài chính cho Công ty. - Kiểm soát hàng tồn kho, biến động, hàng chậm luân chuyển và đề xuất hướng giải quyết. - Phân tích giá bán ra của công ty. - Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình lập ngân sách, dự báo dòng tiền cho năm tài khoá tiếp theo của Công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

BA/Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm

Công ty CP Công nghệ Truyền thông Four Zero

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

1.1 Phân tích nghiệp vụ ERP - Khảo sát nhu cầu, phân tích nghiệp vụ và đưa ra mô hình, giải pháp phù hợp. - Tư vấn giải pháp cho khách hàng. - Xây dựng hồ sơ giải pháp, thiết kế tổng thể, lập dự toán, làm hồ sơ thầu. 1.2 Viết tài liệu báo cáo - Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến nhiệp vụ khách hàng. - Tài liệu đào tạo nội bộ. 1.3 Đào tạo - Đào tạo nghiệp vụ cho đội lập trình và teser.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH công nghệ và truyền thông 365 đẹp

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BUSINESS ANALYST)

công ty TNHH công nghệ và truyền thông 365 đẹp

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tiếp nhận yêu cầu từ Leader và xử lý các yêu cầu liên quan đến hệ thống đang chạy - Đưa ra các phân tích, đánh giá quy trình công việc, lên kế hoạch và triển khai - Ngôn ngữ PHP, Framework Yii2 là một lợi thế

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại