Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm pháp lý dự án

Công ty Luật TNHH Linh Anh

Chuyên viên pháp lý dự án

Công ty Luật TNHH Linh Anh

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 30/09/2021 Thỏa thuận Chat

- Tiến hành lập, đánh giá, xây dựng các kế hoạch khai thác các dự án và trình duyệt dự án; - Thực hiện/phối hợp trong các công tác xây dựng, chuẩn bị hồ sơ năng lực (hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu, hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất,... ); - Sắp xếp, thông báo các cuộc họp, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc đàm phán và ký kết các hợp đồng; - Báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch cho Ban GĐ, soạn thảo văn bản, công văn trả lời; - Kiểm soát hồ sơ pháp lý các dự án đầu tư được giao phụ trách; - Làm việc với các đơn vị, cơ quan có liên quan để giải quyết vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục đầu tư; - Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương; - Hỗ trợ cung cấp thông tin về Dự án cho các bộ phận khác, đôn đốc các bên liên quan trong quá trình triển khai; - Cập nhật thông tin chính sách, quy định pháp luật về xây dựng, đất đai; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần  TPS Thành Phong

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN BĐS ( Nữ-1 năm kinh nghiệm)

Công ty cổ phần TPS Thành Phong

Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Nghiên cứu, tổng hợp quy định pháp luật liên quan đến pháp lý dự án - Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan nhà nước phê duyệt - Quản lý hồ sơ, tài liệu (bản mềm, bản sao y và các tài liệu khác) - Hỗ trợ bộ phận pháp lý liên quan đến công tác đối ngoại - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

+ Xem thêm

Công ty cổ phần  TPS Thành Phong

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Công ty cổ phần TPS Thành Phong

Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 14/07/2021 15 - 20 triệu Chat

- Thực hiện các hồ sơ thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng dự án bất động sản. - Thực hiện các thủ tục M&A các dự án bất động sản - Tìm hiểu, tham mưu, tư vấn cho cấp trên về các thay đổi của luật pháp về các vấn đề liên quan - Liên hệ với các đối tác, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án - Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục pháp lý dự án - Soạn thảo các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án - Theo dõi và đảm bảo các hồ sơ, công việc được hoàn thành đúng tiến độ - Thực hiện lưu trữ có hệ thống các hồ sơ pháp lý của dự án để thuận tiện cho việc truy xuất và báo cáo. - Chi tiết cụ thể trao đổi khi tham gia phỏng vấn

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Chuyên viên pháp lý đầu tư các dự án BĐS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 17/06/2021 15 - 20 triệu Chat

* Triển khai kế hoạch thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư - Lập kế hoạch các thủ tục pháp lý từng dự án - Lập kế hoạch chi phí để triển khai kế hoạch đã được phê duyệt - Tham gia lập quy trình chuẩn bị đầu tư: đến khi có GPXD - Tìm hiểu, tập hợp quy trình giải quyết các thủ tục pháp lý của các cơ quan hữu quan - Chủ trì lập các hồ sơ pháp lý theo trình tự kế hoạch đã được duyệt - Nộp hồ sơ pháp lý vào cơ quan có thẩm quyền xin thẩm duyệt - Giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình thẩm duyệt hồ sơ pháp lý - Nhận kết quả thủ tục pháp lý từ cơ quan thẩm quyền và lưu trữ theo quy định - Rà soát tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý, có báo cáo - Họp giao ban với các bộ phận có liên quan để hoàn thành các thủ tục pháp lý - Báo cáo cấp trên giải quyết các vướng mắc vượt quá khả năng giải quyết - Tham gia lựa chọn và kiểm soát tiến độ của các đơn vị tư vấn pháp lý dự án * Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan hữu quan - Lập kế hoạch thiết lập mối quan hệ với các cơ quan hữu quan - Thiết lập và duy trì thường xuyên các mối quan hệ theo kế hoạch - Thực hiện các công việc khác được Trưởng phòng Đầu tư giao

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật

Chuyên viên pháp lý dự án

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/01/2021 15 - 20 triệu Chat

- Thu thập, đánh giá, nghiên cứu và phân tích về mặt pháp lý của các dự án dự định phát triển theo khả năng chuyên môn công việc được giao. - Lập Báo cáo hiện trạng pháp lý cho các dự án dự án dự định phát triển - Lập Lộ trình pháp lý / Báo cáo thẩm tra pháp lý của các dự án dự định đầu tư và phối hợp với các phòng ban khác có liên quan để tối ưu hóa phương án và lộ trình thực hiện. - Lập Văn bản đề xuất dự án, chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan cho việc trình duyệt Chủ trương đầu tư dự án. - Nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp hoặc của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

công ty TNHH bất động sản nam thiên

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN

công ty TNHH bất động sản nam thiên

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/12/2020 20 - 30 triệu Chat

- Kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến pháp lý các dự án Bất động sản - Đề nghị chấp thuận chủ trương dự án đầu tư - Thủ tục phê duyệt QHCT 1/500... - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng - Trực tiếp làm việc với các Sở, ban, ngành các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư, và các vấn đề liên quan - Hỗ trợ pháp lý cho các bộ phận ở Văn phòng Tập đoàn và các Công ty Con - Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Pi Group

Phó Phòng Pháp Lý Dự Án Đất Nền

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Pi Group

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11/12/2020 15 - 20 triệu Chat

- Thực hiện các công việc có liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án bất động sản: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thỏa thuận ký quỹ, xin điều chỉnh quy hoạch, cấp phép quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, cấp phép xây dựng, … theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án. - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác mua bán/chuyển nhượng bất động sản; công tác nghiệm thu, hoàn công, xin cấp Giấy chứng nhận, … theo quy định của pháp luật. - Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến các thủ tục của Pháp lý dự án (báo cáo tiến độ dự án cho Lãnh đạo trực tiếp). - Chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đảm bảo dự án đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. - Liên hệ làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. - Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo trực tiếp/ BGĐ về tính chính xác, đầy đủ, phù hợp theo quy định đối với các công việc theo nhiệm vụ được giao. Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ Lãnh đạo trực tiếp/ BGĐ. - Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản trong quá trình xin thực hiện/triển khai dự án. - Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án. - Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ được chấp thuận, thực hiện các hạng mục công việc pháp lý cần thiết để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành. - Quản lý nhân viên Pháp lý dự án theo sự phân công của Lãnh đạo trực tiếp. - Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Lãnh đạo trực tiếp/BGĐ.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MTV LUẬT KHANG MINH

Nhân viên pháp lý thu hồi tính dụng cho ngân hàng và công ty tài chính .

CÔNG TY TNHH MTV LUẬT KHANG MINH

Quận 10, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 04/12/2020 10 - 15 triệu Chat

Khu vực: TPHCM- MIỀN ĐÔNG NAM BỘ - Chi nhánh MeKong : BẾN TRE, TIỀN GIANG, VĨNH LONG, ĐỒNG THÁP, AN GIANG, KIÊN GIANG, CÀ MAU, HẬU GIANG, BẠC LIÊU, TRÀ VINH, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG, LONG AN, TPHCM ( CÁC QUẬN HUYỆN) ĐỒNG NAI, TÂY NINH. VŨNG TÀU, BÌNH DƯƠNG , BÌNH PHƯỚC. Thời gian làm việc : giờ hành chính. Mô tả công việc : chăm sóc khách hàng, giải thích những thắc mắc của khách. Hoặc đến tận nhà khách hàng làm việc theo yêu cầu của khách hàng và điều động của cấp trên.

+ Xem thêm

BDS MeeyLand

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án Bất Động Sản MeeyLand

BDS MeeyLand

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 30/03/2020 10 - 15 triệu Chat

- Phối hợp, làm việc với các cơ quan nhà nước, các bộ phận liên quan đẻ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án đầu tư Bất động sản - Xây dựng và lựa chọn phương án pháp lý tối ưu cho các dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản - Tham gia các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype