Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm php tại Hồ Chí Minh

Công ty Thiết Kế Website Nina Việt Nam 20 giờ Nhân viên lập trình website PHP

Từ 7.000.000 VNĐ

Từ 7.000.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: + Mưc lương: Thu nhâp hâp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân va các khoan phụ câp va lương thưởng. + Môi trương lam viêc thân thiên, trẻ trung, năng đông. + Tham gia các dự án lớn, có cơ hôi phát triển ban thân. + Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao đông + Được hỗ trợ, đao tạo ky năng công viêc + Xét tăng lương nếu hiêu qua công viêc tôt + Tham gia vao các hoạt đông tâp thể, du lịch, teambuilding

+ Mưc lương: Thu nhâp hâp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân va các khoan phụ câp va lương thưởng. + Môi trương lam viêc thân thiên, trẻ trung, năng đông. + Tham gia các dự án lớn, có cơ hôi phát triển ban thân. + Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao đông + Được hỗ trợ, đao tạo ky năng công viêc + Xét tăng lương nếu hiêu qua công viêc tôt + Tham gia vao các hoạt đông tâp thể, du lịch, teambuilding

Yêu cầu: Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript - Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios la môt lợi thế. - Ky năng giải quyết vân đề và làm viêc theo nhóm. - Có khả năng làm viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiêm, nhiêt tình trong công viêc, khiêm tôn, cởi mở. - Có khả năng học hỏi và làm viêc trong môi trường chịu áp lực cao

Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript - Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios la môt lợi thế. - Ky năng giải quyết vân đề và làm viêc theo nhóm. - Có khả năng làm viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiêm, nhiêt tình trong công viêc, khiêm tôn, cởi mở. - Có khả năng học hỏi và làm viêc trong môi trường chịu áp lực cao

+ Xem thêm

công ty phần mềm quang trung	3 ngày NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHP

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/12/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: - Cơ hội lớn cho sinh viên mới ra trường - Lương từ 7tr-15tr + thưởng - Làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp - Hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc - Xét tăng tiến khi có thành tích tốt - Chính sách theo quy định Địa chỉ: Lầu 1-2-3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12, HCM

- Cơ hội lớn cho sinh viên mới ra trường - Lương từ 7tr-15tr + thưởng - Làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp - Hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc - Xét tăng tiến khi có thành tích tốt - Chính sách theo quy định Địa chỉ: Lầu 1-2-3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12, HCM

Yêu cầu: - Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript - Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios là một lợi thế. - Ky năng giai quyết vân đề va lam viêc theo nhóm. - Có khả năng lam viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiệm, nhiêt tình trong công viêc, khiêm tôn, cởi mở. - Có khả năng học hỏi va làm viêc trong môi trường chịu áp lực cao.

- Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript - Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios là một lợi thế. - Ky năng giai quyết vân đề va lam viêc theo nhóm. - Có khả năng lam viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiệm, nhiêt tình trong công viêc, khiêm tôn, cởi mở. - Có khả năng học hỏi va làm viêc trong môi trường chịu áp lực cao.

+ Xem thêm

Công ty TNHH TMDV NINA TUYỂN NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH WEB PHP

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/12/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: +Mưc lương: Thu nhâp hâp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân va các khoan phụ câp va lương thưởng. + Môi trương lam viêc thân thiên, trẻ trung, năng đông. + Tham gia các dự án lớn, có cơ hôi phát triển ban thân. + Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao đông + Được hỗ trợ, đao tạo ky năng công viêc + Xét tăng lương nếu hiêu qua công viêc tôt + Tham gia vao các hoạt đông tâp thể, du lịch, teambuilding

+Mưc lương: Thu nhâp hâp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân va các khoan phụ câp va lương thưởng. + Môi trương lam viêc thân thiên, trẻ trung, năng đông. + Tham gia các dự án lớn, có cơ hôi phát triển ban thân. + Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao đông + Được hỗ trợ, đao tạo ky năng công viêc + Xét tăng lương nếu hiêu qua công viêc tôt + Tham gia vao các hoạt đông tâp thể, du lịch, teambuilding

Yêu cầu: -Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript - Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios la môt lợi thế. - Ky năng giai quyết vân đề va lam viêc theo nhóm. - Có kha năng lam viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiêm, nhiêt tình trong công viêc, khiêm tôn, cởi mở. - Có kha năng hoc hỏi va lam viêc trong môi trương chịu áp lực cao.

-Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript - Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios la môt lợi thế. - Ky năng giai quyết vân đề va lam viêc theo nhóm. - Có kha năng lam viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiêm, nhiêt tình trong công viêc, khiêm tôn, cởi mở. - Có kha năng hoc hỏi va lam viêc trong môi trương chịu áp lực cao.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH HOMENAY VIỆT NAM Nhân viên lập trình PHP (PHP Developer Staff)

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/12/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: - Bảo hiểm xã hội và y tế - Nghỉ thường niên - Ăn trưa và phụ cấp đậu xe - Đào tạo và nâng cao kỹ năng - Làm việc trong môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện, khuyến khích phát triển bản thân, đãi ngộ theo quy định của công ty.

- Bảo hiểm xã hội và y tế - Nghỉ thường niên - Ăn trưa và phụ cấp đậu xe - Đào tạo và nâng cao kỹ năng - Làm việc trong môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện, khuyến khích phát triển bản thân, đãi ngộ theo quy định của công ty.

Yêu cầu: - Có từ 1 năm kinh nghiệm đối với PHP - Có khả năng xây dựng, chỉnh sửa theme/template, plugin của WordPress - Thành thạo HTML, CSS, JavaScript (hoặc các library tương tự) - Có kinh nghiệm chuyển từ file PSD sang HTML - Biết một trong các framework PHP là một lợi thế: Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Yii… - Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

- Có từ 1 năm kinh nghiệm đối với PHP - Có khả năng xây dựng, chỉnh sửa theme/template, plugin của WordPress - Thành thạo HTML, CSS, JavaScript (hoặc các library tương tự) - Có kinh nghiệm chuyển từ file PSD sang HTML - Biết một trong các framework PHP là một lợi thế: Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Yii… - Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Tm & Dv Nina Vietnam Q12 tuyển 2 Lập trình viên PHP

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/12/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: + Mưc lương: Thu nhâp hâp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân va các khoan phụ câp va lương thưởng. + Môi trương lam viêc thân thiên, trẻ trung, năng đông. + Tham gia các dự án lớn, có cơ hôi phát triển ban thân. + Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao đông + Được hỗ trợ, đao tạo ky năng công viêc + Xét tăng lương nếu hiêu qua công viêc tôt + Tham gia vao các hoạt đông tâp thể, du lịch, teambuilding

+ Mưc lương: Thu nhâp hâp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân va các khoan phụ câp va lương thưởng. + Môi trương lam viêc thân thiên, trẻ trung, năng đông. + Tham gia các dự án lớn, có cơ hôi phát triển ban thân. + Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao đông + Được hỗ trợ, đao tạo ky năng công viêc + Xét tăng lương nếu hiêu qua công viêc tôt + Tham gia vao các hoạt đông tâp thể, du lịch, teambuilding

Yêu cầu: - Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript - Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios la môt lợi thế. - Ky năng giai quyết vân đề va lam viêc theo nhóm. - Có kha năng lam viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiêm, nhiêt tình trong công viêc, khiêm tôn, cởi mở. - Có kha năng hoc hỏi va lam viêc trong môi trương chịu áp lực cao.

- Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript - Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios la môt lợi thế. - Ky năng giai quyết vân đề va lam viêc theo nhóm. - Có kha năng lam viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiêm, nhiêt tình trong công viêc, khiêm tôn, cởi mở. - Có kha năng hoc hỏi va lam viêc trong môi trương chịu áp lực cao.

+ Xem thêm

X-Techno Co., Ltd PHP C DEVELOPER

Đến 1.500 USD

Đến 1.500 USD

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/10/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: LƯƠNG & THƯỞNG • Đánh giá xem xét tăng lương 1 lần/ 1 năm. • Thưởng 1 năm 2 lần (Tháng 7 và tháng 12) (Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty - Lương tháng 13 và thưởng sẽ được tính chung với hệ số từ 0 đến không giới hạn) BẢO HIỂM VÀ SỨC KHỎE • Tất cả nhân viên có HĐLĐ chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm NGHỈ PHÉP • Cứ mỗi tháng làm việc, có 01 ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo Hợp đồng lao động. • Với mỗi 02 năm làm việc liên tục thì sẽ có thêm 01 ngày phép thâm niên và ngày phép thâm niên được quy đổi thành tiền nếu không sử dụng hết. HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ • Du lịch công ty 1 lần/năm • Tiệc công ty 1 lần/tháng • Đào tạo nội bộ phát triển kỹ năng 1 lần/tháng PHÚC LỢI • Quà và thiệp chúc mừng vào ngày sinh nhật • Tết Âm lịch: Quà cuối năm và tiền lì xì đầu năm • Bánh trung thu và các phần vào các dịp đặc biệt như 8/3, 20/10 (Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty) • Bánh ngọt, mì gói, trà, cà phê luôn sẵn có tại khu vực bếp MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC • Được cung cấp màn hình máy tính và Laptop, đồ dùng văn phòng cần thiết. • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp • Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện • Công ty mới thành lập, có nhiều cơ hội thăng tiến • Làm trong môi trường đa văn hóa

LƯƠNG & THƯỞNG • Đánh giá xem xét tăng lương 1 lần/ 1 năm. • Thưởng 1 năm 2 lần (Tháng 7 và tháng 12) (Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty - Lương tháng 13 và thưởng sẽ được tính chung với hệ số từ 0 đến không giới hạn) BẢO HIỂM VÀ SỨC KHỎE • Tất cả nhân viên có HĐLĐ chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm NGHỈ PHÉP • Cứ mỗi tháng làm việc, có 01 ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo Hợp đồng lao động. • Với mỗi 02 năm làm việc liên tục thì sẽ có thêm 01 ngày phép thâm niên và ngày phép thâm niên được quy đổi thành tiền nếu không sử dụng hết. HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ • Du lịch công ty 1 lần/năm • Tiệc công ty 1 lần/tháng • Đào tạo nội bộ phát triển kỹ năng 1 lần/tháng PHÚC LỢI • Quà và thiệp chúc mừng vào ngày sinh nhật • Tết Âm lịch: Quà cuối năm và tiền lì xì đầu năm • Bánh trung thu và các phần vào các dịp đặc biệt như 8/3, 20/10 (Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty) • Bánh ngọt, mì gói, trà, cà phê luôn sẵn có tại khu vực bếp MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC • Được cung cấp màn hình máy tính và Laptop, đồ dùng văn phòng cần thiết. • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp • Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện • Công ty mới thành lập, có nhiều cơ hội thăng tiến • Làm trong môi trường đa văn hóa

Yêu cầu: YÊU CẦU • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình PHP hoặc C# • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình APIs • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình web, bảo mật web, xử lý HTML/CSS/JavaScript • Có kinh nghiệm về Linux, Apache, NGINX, Security, AWS, Firebase • Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống CSDL lớn như MySQL, NoSQL, Memcached, Redis, RabbitMQ... • Am hiểu 1 trong các frameworks: Laravel, Codeigniter, CakePHP, WordPress... ƯU TIÊN • Có khả năng quản lí và định hướng công việc. • Có tư duy tốt về lập trình hướng đối tượng và áp dụng vào các dự án thực tế • Công ty đặc thù là công ty start up và cần những bạn có tinh thần xây dựng, đóng góp để công ty hoàn thiện.

YÊU CẦU • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình PHP hoặc C# • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình APIs • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình web, bảo mật web, xử lý HTML/CSS/JavaScript • Có kinh nghiệm về Linux, Apache, NGINX, Security, AWS, Firebase • Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống CSDL lớn như MySQL, NoSQL, Memcached, Redis, RabbitMQ... • Am hiểu 1 trong các frameworks: Laravel, Codeigniter, CakePHP, WordPress... ƯU TIÊN • Có khả năng quản lí và định hướng công việc. • Có tư duy tốt về lập trình hướng đối tượng và áp dụng vào các dự án thực tế • Công ty đặc thù là công ty start up và cần những bạn có tinh thần xây dựng, đóng góp để công ty hoàn thiện.

+ Xem thêm

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Sunshine Nhân viên lập trình PHP

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/10/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Lương: up to 20.0000.0000tr, thỏa thuận theo năng lực Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Có cơ hội làm việc trên các công nghệ mới. Được làm việc trong môi trường Startup năng động, chuyên nghiệp, văn phòng xinh đẹp. Thời gian làm việc: từ 2- thứ 6, 8h30-18h, nghỉ trưa 1,5 tiếng.

Lương: up to 20.0000.0000tr, thỏa thuận theo năng lực Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Có cơ hội làm việc trên các công nghệ mới. Được làm việc trong môi trường Startup năng động, chuyên nghiệp, văn phòng xinh đẹp. Thời gian làm việc: từ 2- thứ 6, 8h30-18h, nghỉ trưa 1,5 tiếng.

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT (phần mềm)/ Khoa học máy tính,…hoặc các nghành nghề liên quan Có kinh nghiệm lập trình PHP Lavarel 6 tháng - 1 năm trở lên Có khả năng làm được cả Frontend, Backend, web API... Ưu tiên thành thạo kỹ năng lập trình Web service, Api cho hệ thống. Kinh nghiệm về Vuejs và Wordpress là 1 lợi thế Có khả năng phân tích và xử lý logic tốt Có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập, có khả năng chịu áp lực, sẵn sàng chủ động trong công việc Ham học hỏi, sẵn sàng nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong công việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT (phần mềm)/ Khoa học máy tính,…hoặc các nghành nghề liên quan Có kinh nghiệm lập trình PHP Lavarel 6 tháng - 1 năm trở lên Có khả năng làm được cả Frontend, Backend, web API... Ưu tiên thành thạo kỹ năng lập trình Web service, Api cho hệ thống. Kinh nghiệm về Vuejs và Wordpress là 1 lợi thế Có khả năng phân tích và xử lý logic tốt Có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập, có khả năng chịu áp lực, sẵn sàng chủ động trong công việc Ham học hỏi, sẵn sàng nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong công việc

+ Xem thêm

công ty cổ phần bravesoft việt nam Tuyển Web Developer (Golang Ruby ReactJS PHP)

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/10/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: + Môi trường làm việc năng động, thân thiện + Được trang bị Mac Mini dùng SSD và 2 màn hình LCD + Thưởng dự án + Lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động thể thao + Thử việc 100% lương + Phụ cấp tiền gửi xe, sinh nhật...

+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện + Được trang bị Mac Mini dùng SSD và 2 màn hình LCD + Thưởng dự án + Lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động thể thao + Thử việc 100% lương + Phụ cấp tiền gửi xe, sinh nhật...

Yêu cầu: + Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/Toán Tin các trường đại học/cao đẳng + Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình dùng 1 trong các ngôn ngữ: Golang/Ruby/ReactJS/PHP + Có kỹ năng tự tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ mới + Yêu thích văn hoá Nhật Bản và có mong muốn làm việc lâu dài cho các công ty Nhật Bản + Làm việc cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao

+ Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/Toán Tin các trường đại học/cao đẳng + Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình dùng 1 trong các ngôn ngữ: Golang/Ruby/ReactJS/PHP + Có kỹ năng tự tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ mới + Yêu thích văn hoá Nhật Bản và có mong muốn làm việc lâu dài cho các công ty Nhật Bản + Làm việc cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao

+ Xem thêm

công ty TNHH mtv đầu tư và công nghệ fibo Tuyển Developer PHP (Frontend- Backend)

Đến 25.000.000 VNĐ

Đến 25.000.000 VNĐ

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/09/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: • Mức lương từ 10 triệu -25 triệu tùy năng lực • Được training, đào tạo kỹ năng chuyên môn • Phụ cấp ăn trưa, gửi xe,… • Đồng nghiệp trẻ trung, hòa đồng • Môi trường làm việc thân thiện, nhiều hoạt động gắn kết tâp thể • Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, không ngừng thăng tiến với các vị trí thích hợp. • Thưởng lương tháng 13. • Review lương 2 lần trên năm khi đạt được thành tích tốt. • Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định. • Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. • Các hoạt đông ăn uống, buffet, sinh nhật, tất niên, du lịch công ty thường niên.

• Mức lương từ 10 triệu -25 triệu tùy năng lực • Được training, đào tạo kỹ năng chuyên môn • Phụ cấp ăn trưa, gửi xe,… • Đồng nghiệp trẻ trung, hòa đồng • Môi trường làm việc thân thiện, nhiều hoạt động gắn kết tâp thể • Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, không ngừng thăng tiến với các vị trí thích hợp. • Thưởng lương tháng 13. • Review lương 2 lần trên năm khi đạt được thành tích tốt. • Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định. • Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. • Các hoạt đông ăn uống, buffet, sinh nhật, tất niên, du lịch công ty thường niên.

Yêu cầu: • Kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống. • 01 năm kinh nghiệm lập trình PHP (Laravel) hoặc Framework tương tự. Biết thêm Java là một lợi thế. • Có hiểu biết về HTML/HTML5, CSS/CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax. • Có hiểu biết về Apache server, Database MySQL, Linux server, Network, and Security.

• Kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống. • 01 năm kinh nghiệm lập trình PHP (Laravel) hoặc Framework tương tự. Biết thêm Java là một lợi thế. • Có hiểu biết về HTML/HTML5, CSS/CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax. • Có hiểu biết về Apache server, Database MySQL, Linux server, Network, and Security.

+ Xem thêm

tma solutions Fresher PHP Developer - Không yêu cầu kinh nghiệm

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/09/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: • Được đào tạo kỹ thuật và công nghệ trước khi tham gia dự án với khách hàng Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc • Mức lương thỏa thuận và hưởng 100% lương trong thời gian đào tạo • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến • Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

• Được đào tạo kỹ thuật và công nghệ trước khi tham gia dự án với khách hàng Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc • Mức lương thỏa thuận và hưởng 100% lương trong thời gian đào tạo • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến • Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Yêu cầu: • Nắm vững kiến thức nền tảng (OOP, cấu trúc dữ liệu, thuật toán) • Có kiến thức về Laravel/CodeIgniter. • Kiến thức về các công nghệ front-end bao gồm CSS3, JavaScript và HTML5. • Có kinh nghiệm căn bản với SQL/NoSQL databases. • Có tư duy lập trình tốt

• Nắm vững kiến thức nền tảng (OOP, cấu trúc dữ liệu, thuật toán) • Có kiến thức về Laravel/CodeIgniter. • Kiến thức về các công nghệ front-end bao gồm CSS3, JavaScript và HTML5. • Có kinh nghiệm căn bản với SQL/NoSQL databases. • Có tư duy lập trình tốt

+ Xem thêm

Chat Chat với nhà tuyển dụng

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng