Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm thư ký iso

< 1

Công việc liên quan

công ty cổ phần kiến trúc kopa

Thư Ký Iso

công ty cổ phần kiến trúc kopa

Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2018 7 - 10 triệu

1. Thư ký Tổng Giám Đốc - support theo dõi các công việc điều hành hằng ngày, thực hiện các công việc do Tổng GD giao và báo cáo mỗi ngày cho Tổng GĐ. 2. Thư ký ISO -Xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL – môi trường của toàn Cty (ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004) -Soạn thảo, chỉnh sửa, kiểm soát tài liệu cho phù hợp với yêu cầu của hệ thống ISO liên quan đến các đơn vị mình phụ trách hoặc đúng theo yêu cầu của trưởng ban ISO. -Thực hiện trao đổi thông tin nội bộ, cảnh báo & bảo đảm tiến độ thực hiện của các đơn vị đúng theo kế hoạch đặt ra. -Hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát việc thực hiện áp dụng các qui trình, chỉ dẫn thử nghiệm, biểu mẫu theo hệ thống. -Đôn đốc , cảnh báo & support các đơn vị trong việc thực hiện các hành động giải quyết đối với những điểm không phù hợp trong các đợt đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá bên ngoài (Bao gồm đánh giá của KH & đánh giá chứng nhận ISO) -Lập chương trình và kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, đánh giá nhà cung cấp bên ngoài. -Chuẩn bị các file liên quan đến các đợt đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá bên ngoài (Bao gồm đánh giá của KH & đánh giá chứng nhận ISO) -Theo dõi & QC SP từ nhà cung ứng, trong quá trình sản xuất và trước khi xuất hàng. -Phối hợp với các đơn vị để xây dựng & quản lý các tiêu chí, yêu cầu chất lượng. -Tiếp nhận & phối hợp các bộ phận khắc phục các tình huống xảy ra liên quan đến chất lượng sản phẩm

công ty cổ phần kiến trúc kopa

Thư Ký Iso Kiêm trợ tá Tổng Giám Đốc

công ty cổ phần kiến trúc kopa

Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2018 5 - 7 triệu

1. Thư ký Tổng Giám Đốc - support theo dõi các công việc điều hành hàng ngày, thực hiện các công việc do Tổng GĐ giao và báo cáo mỗi ngày cho Tổng GD. 2. Thư ký ISO -Xây dựng, duy trì & cải tiến hệ thống quản lý chất lượng – môi trường của toàn Cty (ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004) -Soạn thảo, chỉnh sửa, kiểm soát file cho phù hợp với yêu cầu của hệ thống ISO liên quan đến các phòng ban mình phụ trách hoặc đúng theo yêu cầu của trưởng ban ISO. -Thực hiện trao đổi thông tin nội bộ, nhắc nhở & đảm bảo tiến độ thực hiện của các bộ phận đúng theo kế hoạch đặt ra. -Hướng dẫn, đào tạo & kiểm soát việc thực hiện áp dụng các qui trình, hướng dẫn check, biểu mẫu theo hệ thống. -Đôn đốc , nhắc nhở và hỗ trợ các đơn vị trong việc thực hiện các hành động khắc phục đối với những điểm không phù hợp trong các đợt đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá bên ngoài (Bao gồm đánh giá của khách hàng & đánh giá chứng nhận ISO) -Lập chương trình & kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, đánh giá nhà phân phối bên ngoài. -Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến các đợt đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá bên ngoài (Bao gồm đánh giá của KH & đánh giá chứng nhận ISO) -Theo dõi và kiểm soát chất lượng Sản phẩm từ nhà cung cấp, trong quá trình sản xuất và trước khi xuất hàng. -Phối hợp với các bộ phận để xây dựng & quản lý các tiêu chí, yêu cầu chất lượng. -Tiếp nhận và phối hợp các phòng ban giải quyết các tình huống xảy ra liên quan đến chất lượng sản phẩm

công ty CP kiến trúc kopa

Thư Ký Iso

công ty CP kiến trúc kopa

Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2018 5 - 7 triệu

1. Thư ký Tổng Giám Đốc - hỗ trợ theo dõi các công việc điều hành hàng ngày, thực hiện các công việc do Tổng giám đốc giao & báo cáo hằng ngày cho Tổng giám đốc. 2. Thư ký ISO -Xây dựng, duy trì & cải tiến hệ thống quản lý chất lượng – môi trường của toàn C ty (ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004) -Soạn thảo, chỉnh sửa, kiểm soát file cho phù hợp với yêu cầu của hệ thống ISO liên quan đến các phòng ban mình phụ trách hoặc đúng theo yêu cầu của trưởng bộ phận ISO. -Thực hiện trao đổi thông tin nội bộ, nhắc nhở và đảm bảo tiến độ thực hiện của các phòng ban đúng theo kế hoạch đặt ra. -Hướng dẫn, đào tạo & kiểm soát việc thực hiện áp dụng các quy trình, chỉ dẫn test, biểu mẫu theo hệ thống. -Đôn đốc , cảnh báo & hỗ trợ các bộ phận trong việc thực hiện các hành động xử lý đối với những điểm không phù hợp trong các đợt đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá bên ngoài (Bao gồm đánh giá của khách hàng & đánh giá chứng nhận ISO) -Lập chương trình và kế hoạch đánh giá hệ thống QLCL nội bộ, đánh giá nhà phân phối bên ngoài. -Chuẩn bị các file liên quan đến các đợt đánh giá chất lượng nội bộ & đánh giá bên ngoài (Bao gồm đánh giá của khách hàng và đánh giá chứng nhận ISO) -Theo dõi và QC Sản phẩm từ nhà cung ứng, trong quá trình sản xuất & trước khi xuất hàng. -Phối hợp với các bộ phận để xây dựng & quản lý các chỉ tiêu, yêu cầu chất lượng. -Tiếp nhận & phối kết hợp các đơn vị xử lý các tình huống xảy ra liên quan đến chất lượng sản phẩm

công ty cổ phần tm-dv cơ điện lạnh p&m

Thư Ký Iso - Q, 10

công ty cổ phần tm-dv cơ điện lạnh p&m

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2018 5 - 7 triệu

Duy trì & vận hành Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015, bao gồm: • Kết hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng các các bước, quy định để bảo đảm hoạt động của các bộ phận vận hành theo chỉ tiêu & hệ thống của Công ty; • Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống QLCL. • Thống kê, báo cáo các sự không phù hợp tại Phòng/Ban/BCHCT. • Phát hành các yêu cầu hành động xử lý, phòng ngừa đối với các điểm không phù hợp phát hiện trong quá trình thử nghiệm. • Hướng dẫn và theo dõi việc khắc phục các điểm không phù hợp. • Giám sát việc Chấp hành quy định, quy trình, bảo đảm chất lượng toàn Công ty; • Theo dõi việc duy trì & cải tiến hệ thống file hồ sơ của các phòng ban trong Cty. • Quản lý các tài liệu, hồ sơ ISO 9001:2015 của công ty • Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện hệ thống của toàn bộ các bộ phận và đảm bảo tính Tuân thủ và báo cáo kịp thời đầy đủ hằng tháng. • Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan đánh giá. • Đào tạo nhân viên về hệ thống ISO 9001:2015.

công ty CP new rice ( nhà máy bánh gạo one one)

Hành Chính Nhân Sự Kiêm Thư Ký Iso

công ty CP new rice ( nhà máy bánh gạo one one)

Hưng Yên

Hạn nộp: 30/03/2018 5 - 7 triệu

- Chấm công văn phòng & Update công hàng tháng cho CNV - Lập bảng quyết toán lương & làm bảng lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên - Quản lý, theo dõi các vấn đề liên quan đến nhân sự như hợp đồng lao động, Bảo hiểm X, hội, BHYT; - Xây dựng các Quy định, quy chế, lập kế hoạch cho việc quản lý sử dụng tài sản & trang thiết bị của công ty. - Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, quy trình làm việc & đánh giá công việc. - Hướng dẫn và chỉ đạo quy chế, luật lệ cho nhân sự mới. - Theo dõi tiến độ công việc nhân sự, đánh giá nhân viên. - Điều phối & hỗ trợ cho những phòng ban - Tổ chức các hoạt động tham quan nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ của toàn công ty - Tổ chức chương trình tuyển dụng theo quy trình, quy chế; - Thực hiện kiểm soát hoạt động tuyển dụng, khai thác & tìm nguồn người dự tuyển mới. - Xây dựng văn hóa công ty - lên ý tưởng đánh giá nội bộ, đánh giá nhà cung cấp, thẩm tra những hoạt động Tuân thủ quy trình các đơn vị phòng ban. - cập nhật, phổ biến những văn bản liên quan đến lĩnh vực VS ATTP - Điều phối xây dựng file và các bước theo ISO. - thử nghiệm, giám sát Chấp hành thực hiện theo ISO. - Xây dựng các bước theo tiêu chuẩn ISO.

công ty cổ phần nafoods group

Thư Ký Iso (Làm Việc Tại Đức Hòa - Long An) Có Xe Đưa Rước

công ty cổ phần nafoods group

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/12/2017 5 - 7 triệu

- Lập kế hoạch đánh giá nội bộ, đánh giá nhà cung ứng, thẩm tra các hoạt động tuân thủ quy trình các phòng ban bộ phận. - cập nhật, phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực VS ATTP - Điều phối xây dựng tài liệu và quy trình theo ISO. - Kiểm tra, giám sát tuân thủ thực hiện theo ISO. - Xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO.

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype