Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bán vé máy bay

Biểu đồ lương nhân viên bán vé máy bay

10 triệu 732 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bán vé máy bay10,732,000 VNĐ