Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phục vụ nhà hàng

Biểu đồ lương nhân viên phục vụ nhà hàng

7 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phục vụ nhà hàng7,500,000 VNĐ