Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm kế toán trưởng lương cao

Công ty cổ phần tập đoàn TLG Việt Nam

Kế toán trưởng

Công ty cổ phần tập đoàn TLG Việt Nam

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 20/09/2021 20 - 30 triệu Chat

Tổ chức bộ máy kế toán văn phòng Công ty mẹ và các Công ty con. Tổ chức hạch toán kế toán. Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ, hóa đơn, tài liệu liên quan trong hệ thống Kế toán. Xây dựng & cải tiến các quy trình, quy định kế toán (tạm ứng, chi tiêu, thanh toán). Chủ trì thực hiện báo cáo Doanh thu - Chi phí hàng tháng. Chủ trì thực hiện Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất. Chủ trì thực hiện Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN. Lập các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thuế, thanh tra thuế, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

+ Xem thêm

ShopDunk

Kế Toán Trưởng

ShopDunk

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 26/08/2021 20 - 30 triệu Chat

- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. - Lập bảng cân đối kế toán, điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp. - Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho các cơ quan thế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán có yêu cầu. - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. - Quản lý & rà soát công việc của kế toán viên. - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán & lập quyết toán. - Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. - Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. - Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến các hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi doanh nghiệp. - Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp. - Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp. - Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.

+ Xem thêm

AZ Consulting

Kế toán trưởng (Xây dựng)

AZ Consulting

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/08/2021 Trên 30 triệu Chat

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC - Tổ chức bộ máy kế toán phục vụ hoạt động của công ty; đảm bảo việc hạch toán kế toán, kế toán thuế tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế công ty. - Đảm bảo việc trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý; giảm thiểu rủi ro trong việc kê khai và quyết toán thuế. - Cung cấp báo cáo đúng hạn theo quy định của công ty và pháp luật. - Đảm bảo cung cấp báo cáo quản trị kịp thời theo yêu cầu của BLĐ công ty với các thông tin quản trị có ý nghĩa phục vụ công tác điều hành. - Quản lý tài chính, kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh. Phối hợp với các phòng ban chức năng trong việc xây dựng các quy định có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. - Đào tạo và phát triển lực lượng, đảm bảo yêu cầu công việc và định hướng phát triển của công ty. NHIỆM VỤ 1. Kế toán tài chính, thuế - Kiểm tra, ký duyệt chứng từ thanh toán liên quan đến chức danh Kế toán trưởng theo quy định. - Tổ chức bộ máy kế toán; triển khai công tác kế toán/ thống kê phù hợp với yêu cầu công việc, tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật về chế độ kế toán, chính sách tài chính, thuế… - Tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế, và báo cáo thống kê theo quy định của công ty và pháp luật. - Các công việc khác liên quan đến chức danh Kế toán trưởng theo quy định. 2. Quản lý tài chính - Kiểm soát chi phí, ngân sách nhằm đảm bảo lợi nhuận kế hoạch. - Theo dõi, đôn đốc việc xác nhận khối lượng công trình và thu hồi công nợ. - Quản lý dòng tiền, tài sản và cân đối nguồn vốn hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản. - Tham gia vào quá trình giao budget công trình; tổ chức thực hiện việc cập nhật và kiểm soát budget công trình, báo cáo tài chính công trình. Kiểm tra tình hình thực tế tại công trường và đưa ra các đánh giá, khuyến nghị kịp thời nhằm kiểm soát tốt budget công trình. - Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. -Xem xét các hợp đồng với chủ đầu tư, nhà cung cấp, nhà thầu phụ và có ý kiến đề xuất chỉnh sửa phù hợp 3. Kế toán quản trị - Tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo quản trị theo quy định. - Thống kê, phân tích doanh thu, chi phí, giá thành, lãi vay …., đề xuất/thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả hoạt động. - Chuẩn bị số liệu cho các cuộc họp điều hành với HĐQT, TGĐ, CFO. 4. Đào tạo phát triển lực lượng - Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên PKT công ty và các đơn vị theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế. 5. Đề xuất tuyển dụng nhân sự PKT và phỏng vấn/đánh giá ứng viên; - Tự đào tạo và phát triển bản thân; đào tạo trong công việc và phát triển nhân viên. 6. Các công việc khác - Đề xuất các quy trình công việc, quy định quản lý nhằm nâng cao công tác quản lý điều hành. - Đại diện đơn vị làm việc với cơ quan Thuế, ngân hàng, kiểm toán … - Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định. - Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ công ty

+ Xem thêm

Công ty CP Bao bì Việt Đức

KẾ TOÁN TRƯỞNG LƯƠNG CAO

Công ty CP Bao bì Việt Đức

Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Hạn nộp: 21/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tổ chức và thực hiện quản lý nhân sự, mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. - Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Ban Giám đốc. Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm. - Quản trị, tài chính, lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế, giải trình số liệu với các cơ quan thanh tra nhà nước, kiểm toán… - Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành liên quan - Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhân sự phòng kế toán về kỹ năng chuyên môn. - Chịu trách nhiệm trong việc lập các báo cáo tài chính trước Ban Giám đốc. - Tham mưu Ban Giám đốc về tình hình tài chính công ty, những rủi ro và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. - Lập kế hoạch thanh toán cho các khoản chi hàng tháng. - Quản lý chứng từ sổ sách kế toán phù hợp với quy định của kế toán. - Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn (Cty Sagomed)

Kế toán trưởng - Accountant Manager

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn (Cty Sagomed)

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/07/2021 20 - 30 triệu Chat

• Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, quản lý hiệu quả hoạt động hàng ngày của Phòng Tài chính - Kế toán đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán và các quy định, quy chế hoạt động, kiểm soát nội bộ; • Lập dự toán chi tiết, kiểm tra thu chi, theo dõi và phân tích dữ liệu kế toán, lập báo cáo tài chính và các loại báo cáo quản trị liên quan. • Xây dựng, thực hiện kế hoạch, phương pháp, chính sách, nguyên tắc kế toán phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, quy định của nhà nước. • Cải thiện hệ thống, quy trình làm việc, kiểm soát rủi ro và đưa ra biện pháp phòng ngừa, khắc phục, đáp ứng mục tiêu tài chính của Công ty • Trách nhiệm tuân thủ thuế, nộp thuế và xử lý các vấn đề liên quan đến cục thuế. • Chịu trách nhiệm giao dịch làm việc với các Ngân hàng, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng. • Phân công nhiệm vụ, phân bổ công việc, dự án cho nhân viên cấp dưới, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên cấp dưới hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. • Quản lý nguồn vốn, tài sản, các nguồn lực kinh tế của công ty theo quy định. • Lập kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất, kế hoạch đầu tư. • Xây dựng kế hoạch định kỳ về kinh phí hoạt động, giá thành sản phẩm, chi phí dự án và các kế hoạch tài chính khác. • Lưu trữ, bảo quản sổ sách, chứng từ, bảo mật số liệu tài chính kế toán. Xác định, phản ánh kịp thời kết quả kiểm kê tài sản của doanh nghiệp. • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TGĐ.

+ Xem thêm

Công Ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Cititel

Kế toán Trưởng Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Cititel

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tổ chức, điều hành, không ngừng cải tiến bộ máy Kế toán tài chính phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. - Trực tiếp chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và quy định của Công ty; - Đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn, đề xuất với lãnh đạo các giải pháp để sử dụng hiệu quả vốn và tài sản Công ty; - Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của pháp luật và Công ty; - Trực tiếp kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu chi, thanh toán theo đúng quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật và của Công ty; - Hàng tuần phải kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định - Chỉ đạo nhân viên thu hồi công nợ theo định kỳ; - Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào khách sạn để có phương án điều chỉnh phù hợp; - Trực tiếp kiểm soát hệ thống dòng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định; - Tham mưu ban giám đốc về tình hình hoạt động tài chính trong Công ty; - Xây dựng, thiết lập các quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty; - Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn đảm bảo tối ưu hiện quả công việc; - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán trong Công ty. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

Công Ty TNHH SUNHOUSE VIỆT NAM.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công Ty TNHH SUNHOUSE VIỆT NAM.

Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Hạn nộp: 14/07/2021 Thỏa thuận Chat

1. Quản lý công việc kế toán nội bộ: - Ký tất cả các loại chứng từ phát sinh - Kiểm tra và ký duyệt giá thành, báo giá sp mới - Kiểm tra dữ liệu phát sinh; Kiểm tra và ký các BCTC 2. Hướng dẫn các hoạt động kế toán nội bộ - Xây dựng các quy trình, quy định về hạch toán của phòng kế toán - Kiểm tra và hướng dẫn các nhân viên phòng kế toán - Xử lý các sự việc khi các nhân viên không thực hiện được - Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên phòng kế toán - Xây dựng các chỉ tiêu định mức về quản lý vốn, chi phí, lợi nhuận 3. Quản lý công tác kế toán thuế: - Kiểm tra và ký bộ hồ sơ thuế - Xử lý các số liệu thuế - Xây dựng các mục tiêu của kế toán thuế 4. Các công việc khác - Tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng, năm, đột xuất - Đáp ứng các yêu cầu dữ liệu từ các phòng ban khác - Triển khai công tác kế toán theo các dự án phát sinh - Lập các báo cáo tài chính năm, hợp nhất các nhà máy - Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo yêu cầu 5 Các công việc định kỳ thực hiện: - Xây dựng quỹ lương - Lập báo cáo 6 tháng - Lập báo cáo năm

+ Xem thêm

Công Ty Cp Công Nghệ Và Giải Pháp Nước Tân Á Đại Thành

Kế toán trưởng làm việc tại Hà Nam

Công Ty Cp Công Nghệ Và Giải Pháp Nước Tân Á Đại Thành

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 15 - 20 triệu Chat

Tổ chức hoạt động bộ máy kế toán của Công ty theo quy định của Tập đoàn và pháp luật. Kiểm tra phân tích chi phí, giá thành sản xuất tại nhà máy. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng tháng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Tập đoàn và yêu cầu quản trị của Công ty Kiểm tra tình hình thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Các công việc khác theo phân công Làm việc giờ hành chính, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật

+ Xem thêm

CÔNG TY SANAKY VIỆT NAM

KẾ TOÁN TRƯỞNG Hoặc KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY SANAKY VIỆT NAM

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 28/07/2021 15 - 20 triệu Chat

₋ Tham mưu cho Ban Giám đốc, kiện toàn và xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán ₋ Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của đơn vị ₋ Huớng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên. Giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình TC-KT cho các bộ phận ₋ Kiểm soát việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của đơn vị. ₋ Kiểm soát giá thành, giá bán, hóa đơn, chính sách bán hàng, Hợp đồng kinh tế trong hoạt động kinh doanh. ₋ Lập các báo cáo tài chính tháng, quý, năm ₋ Trực tiếp điều hành hoạt động bộ máy TC-KT. Thiết lập hệ thống chứng từ sổ sách, báo cáo tài chính, thuế, quản trị dữ liệu và Phần mềm Kế toán theo quy chế của công ty và cơ quan nhà nước.

+ Xem thêm

THỰC PHẨM SẠCH BHFOOD

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Làm Việc Tại Hà Nam

THỰC PHẨM SẠCH BHFOOD

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 29/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Theo dõi công nợ nhà cung cấp. - Theo dõi và quản lý đơn hàng. - Theo dõi và đối chiếu nhập – xuất – tồn hàng hóa. - Lập báo cáo và báo cáo với ban lãnh đạo - Căn cứ vào cơ chế công ty, tính lương cho nhân viên. - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype