Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị

công ty cổ phần đầu tư nhật huy

Trợ lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

công ty cổ phần đầu tư nhật huy

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 15/11/2021 15 - 20 triệu Chat

Giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động do Chủ tịch HĐQT chỉ đạo về sản xuất, kinh doanh, marketing. Tiếp nhận và truyền đạt thông tin chỉ đạo của CT HĐQT tới các đơn vị và nhận thông tin phản hồi đến CT HĐQT. Tổng hợp thông tin, rà soát kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các đơn vị. Kiểm soát các báo cáo của các đơn vị gửi HĐQT và BGĐ (tổng hợp, đánh giá, từ đó tham mưu kịp thời cho HĐQT) Giám sát các trưởng phó đơn vị thực hiện và triển khai hệ thống văn bản/quy trình/quy định của Công ty và báo cáo HĐQT, BGĐ. Thiết lập các biểu mẫu, thu thập, xử lý và phân tích thông tin cần thiết theo yêu cầu của CT HĐQT, BGĐ. Tham mưu, hỗ trợ CT HĐQT trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Công ty. Tổng hợp, tham mưu giúp việc cho CT HĐQT trong triển khai hoạt động kinh doanh cũng như trong hoạt động điều hành hàng ngày. Đề xuất các ý tưởng, xây dựng các quy trình, tài liệu, công cụ nhằm hỗ trợ CT HĐQT quản trị, kiểm soát hiệu quả công việc của các đơn vị. Tiếp nhận và kiểm soát tài liệu trình ký của các đơn vị trước khi trình HĐQT (kiểm tra, ký nháy trước khi trình) Tham dự, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành. Thay mặt BLĐ tham gia các cuộc họp được ủy quyền Soạn thảo các văn bản/tài liệu liên quan theo yêu cầu của CT HĐQT hoặc liên quan đến CT HĐQT. Tiếp nhận và sắp xếp lịch làm việc của CT HĐQT. Hỗ trợ CTHĐQT trong việc tiếp đón đối tác. Thực hiện các CV khác khi được phân công.

+ Xem thêm

nhat huy group

Trợ Lý Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

nhat huy group

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 31/10/2021 20 - 30 triệu Chat

- Lương 18 - 25 tr/tháng - Giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động do Chủ tịch HĐQT chỉ đạo về sản xuất, kinh doanh, marketing. - Tiếp nhận và truyền đạt thông tin chỉ đạo của CT HĐQT tới các đơn vị và nhận thông tin phản hồi đến CT HĐQT. - Tổng hợp thông tin, rà soát kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các đơn vị. - Kiểm soát các báo cáo của các đơn vị gửi HĐQT và BGĐ (tổng hợp, đánh giá, từ đó tham mưu kịp thời cho HĐQT) - Giám sát các trưởng phó đơn vị thực hiện và triển khai hệ thống văn bản/quy trình/quy định của Công ty và báo cáo HĐQT, BGĐ. - Thiết lập các biểu mẫu, thu thập, xử lý và phân tích thông tin cần thiết theo yêu cầu của CT HĐQT, BGĐ. - Tham mưu, hỗ trợ CT HĐQT trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Công ty. - Tổng hợp, tham mưu giúp việc cho CT HĐQT trong triển khai hoạt động kinh doanh cũng như trong hoạt động điều hành hàng ngày. - Đề xuất các ý tưởng, xây dựng các quy trình, tài liệu, công cụ nhằm hỗ trợ CT HĐQT quản trị, kiểm soát hiệu quả công việc của các đơn vị. - Tiếp nhận và kiểm soát tài liệu trình ký của các đơn vị trước khi trình HĐQT (kiểm tra, ký nháy trước khi trình) Tham dự, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành. Thay mặt BLĐ tham gia các cuộc họp được ủy quyền Soạn thảo các văn bản/tài liệu liên quan theo yêu cầu của CT HĐQT hoặc liên quan đến CT HĐQT. Tiếp nhận và sắp xếp lịch làm việc của CT HĐQT. Hỗ trợ CTHĐQT trong việc tiếp đón đối tác. Thực hiện các CV khác khi được phân công.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Money LMD

Trợ lý Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Money LMD

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 15/07/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Hỗ trợ Chủ tịch/Phó chủ tịch HĐQT trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Tập đoàn. 2. Tham mưu cho Chủ tịch/ Phó chủ tịch lập, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc trong toàn bộ hoạt động của Tập đoàn. 3. Tham mưu cho Chủ tịch/ Phó chủ tịch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính. 4. Tham gia phân tích và thẩm định tính khả thi của các dự án, nhận diện được các rủi ro và đề xuất với Chủ tịch/Phó chủ tịch các biện pháp quản lý rủi ro về phương diện tài chính. 5. Trợ giúp Chủ tịch/ Phó chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện khi được phân công. 6. Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch/ Phó chủ tịch Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Chủ tịch/ Phó chủ tịch 7. Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Tập đoàn. 8. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, kiểm tra, đề xuất ý kiến trước khi trình Chủ tịch/ Phó chủ tịch phê duyệt. 9. Truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Chủ tịch/ Phó chủ tịch với các bộ phận và ngược lại. 10. Chi tiết công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

+ Xem thêm

Công ty TNHH TT và QC Đất Võ

NAM TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH TT và QC Đất Võ

Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/04/2021 15 - 20 triệu Chat

- Hỗ trợ Tổng giám đốc và Phó giám đốc trong công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. - Phối hợp với BGĐ và HĐTV trong công tác giám sát, quản lý, triển khai các hợp đồng hiện hành, theo đó lập ra các báo cáo, kế hoạch và hướng điều phối sao cho hiệu quả nhất. - Phối hợp với tất cả các phòng ban khác trong công ty để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, hoàn thành các ủy quyền khác từ Ban lãnh đạo; cũng như đưa ra quyết định phù hợp trong một số trường hợp gấp có thể đưa ra các kiểm soát, theo dõi tiến độ để kết quả công việc thành công nhất. - Trợ lý cần cung cấp đầy đủ thông tin cho các vấn đề liên quan hiện hành trình BGĐ và HĐTV. - Đối với các khách hàng tiềm năng phải có trách nhiệm tìm hiểu đối tác và gửi hồ sơ năng lực, giới thiệu công ty, ngoại giao khác để phục vụ công tác tăng doanh thu. - Theo dõi sát sao và cùng các phòng ban hoàn thành mục tiêu năm 2021 cũng như các hỗ trợ khác khi cần.

+ Xem thêm

Công ty TNHH TT và QC Đất Võ

NAM TRỢ LÝ CHỦ TỊCH

Công ty TNHH TT và QC Đất Võ

Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05/04/2021 15 - 20 triệu Chat

- Hỗ trợ Tổng giám đốc và Phó giám đốc trong công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. - Phối hợp với BGĐ và HĐTV trong công tác giám sát, quản lý, triển khai các hợp đồng hiện hành, theo đó lập ra các báo cáo, kế hoạch và hướng điều phối sao cho hiệu quả nhất. - Phối hợp với tất cả các phòng ban khác trong công ty để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, hoàn thành các ủy quyền khác từ Ban lãnh đạo; cũng như đưa ra quyết định phù hợp trong một số trường hợp gấp có thể đưa ra các kiểm soát, theo dõi tiến độ để kết quả công việc thành công nhất. - Trợ lý cần cung cấp đầy đủ thông tin cho các vấn đề liên quan hiện hành trình BGĐ và HĐTV. - Đối với các khách hàng tiềm năng phải có trách nhiệm tìm hiểu đối tác và gửi hồ sơ năng lực, giới thiệu công ty, ngoại giao khác để phục vụ công tác tăng doanh thu. - Theo dõi sát sao và cùng các phòng ban hoàn thành mục tiêu năm 2021 cũng như các hỗ trợ khác khi cần. - Hằng tuần báo cáo với cấp trên lịch làm việc đã được cập nhật, lịch họp, lịch công tác khác liên quan đến công việc. - Hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chiến lược, chính sách cập nhật hằng tuần trình BGĐ để có sự phân công và phân bổ hợp lý nhất.

+ Xem thêm

Công ty TNHH TT và QC Đất Võ

NAM TRỢ LÝ CHỦ TỊCH TẠI NHÀ BÈ

Công ty TNHH TT và QC Đất Võ

Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/03/2021 10 - 15 triệu Chat

- Hỗ trợ Tổng giám đốc và Phó giám đốc trong công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Phối hợp với BGĐ và HDDTV trong công tác giám sát, quản lý, triển khai các hợp đồng hiện hành, theo đó lập ra các báo cáo, kế hoạch và hướng điều phối sao cho hiệu quả nhất. - Phối hợp với tất cả các phòng ban khác trong công ty để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. - Trợ lý cần cung cấp đầy đủ thông tin cho các vấn đề liên quan hiện hành trình BGĐ và HĐTV - Báo cáo với cấp trên về lịch làm việc, lịch họp, công tác... - Tham mưu và trợ giúp BGĐ trong tất cả các công việc liên quan đến xây dựng định hướng, chiến lược cty, triển khai thực hiện của 3 công ty (ĐẤT VÕ, XUÂN TIẾN, DELI) - Các phát sinh khác theo sự chỉ định của BGĐ cũng như HĐTV

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype