Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên dự án

Biểu đồ lương chuyên viên dự án

13 triệu 851 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên dự án13,851,000 VNĐ