Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên pháp chế

Biểu đồ lương chuyên viên pháp chế

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp chế10,166,000 VNĐ