Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương giám sát vận hành tốt nhất hiện nay

17 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát vận hành17,000,000 VNĐ