Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương kỹ sư dự án tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương kỹ sư dự án

12 triệu 444 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư dự án12,444,895 VNĐ