Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ in offset

Biểu đồ lương thợ in offset

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ in offset11,000,000 VNĐ