Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

Công ty CP SXDV và TM Phát Linh

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công ty CP SXDV và TM Phát Linh

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 01/10/2021 7 - 10 triệu Chat

- Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. - Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty - Kiểm tra, đối chiếu số liệu các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán - Báo cáo thuế và các vấn đề liên quan đến thuế - Kiểm soát và theo dõi thu chi dòng tiền của Cty

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PIA

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PIA

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2021 15 - 20 triệu Chat

- Nhập liệu một số phần hành, mảng công việc kế toán được phân công; - Kiểm tra, đối chiếu các định khoản nghiệp vụ phát sinh; - Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu; - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; - Cân đối chỉ tiêu chi phí, doanh thu, lợi nhuận hàng tháng, định hướng hoàn thiện Báo cáo tài chính; - Định kỳ kê khai thuế, lập báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thuế, lập báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; - Tham gia phối hợp kiểm kê, kiểm soát nội bộ; - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu khi có yêu cầu từ cấp trên; - Lưu trữ sổ sách, dữ liệu kế toán theo quy định; - Các công việc khác, chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

+ Xem thêm

công ty cổ phần coninco 19

Nhân viên kế toán tổng hợp

công ty cổ phần coninco 19

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/03/2021 Thỏa thuận Chat

• Kiểm tra, hạch toán, theo dõi nghiệp vụ phát sinh. • Kiểm tra, thực hiện các báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. • Sắp xếp đóng sổ chứng từ theo hướng dẫn của Quản lý và nhân viên Bộ phận kế toán. • Cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của Quản lý vào File cứng và phần mềm kế toán Misa • Các công việc khác theo sự phân công của KT trưởng và Ban GĐ..

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Map Tech Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Map Tech Việt Nam

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 10 - 15 triệu Chat

+ Chịu trách nhiệm theo dõi tất cả chi tiết của sổ cái, thực hiện Bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, lỗ/lãi, báo cáo thuế GTGT, TNDN, thuế môn bài; + Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các khoản tiền, TSCĐ, công nợ, doanh thu, chi phí… + Chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính, và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị chính xác + Các công việc khác do Ban lãnh đạo chỉ định.

+ Xem thêm

công ty cổ phần phát triển nhân lực jis

Kế toán tổng hợp (Hà Nội)

công ty cổ phần phát triển nhân lực jis

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/03/2020 10 - 15 triệu Chat

-Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. -Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty -Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp -Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán -Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết -Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu -Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu -Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán -Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần tập đoàn Việt BT

kế toán tổng hợp

Công ty cổ phần tập đoàn Việt BT

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/10/2019 7 - 10 triệu Chat

• Nhập liệu hóa đơn, chứng từ kế toán. • Thực hiện việc lưu trữ, sắp xếp chứng từ, sổ sách theo quy định hiện hành; • Kê khai thuế định kỳ • Hạch toán sổ sách kế toán • Lập Báo cáo tài chính • Phát hiện, xử lý và tư vấn với những vấn đề vướng mắc của Khách hàng • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, Ban giám đốc • Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype