Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Map Tech Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Map Tech Việt Nam

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

+ Chịu trách nhiệm theo dõi tất cả chi tiết của sổ cái, thực hiện Bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, lỗ/lãi, báo cáo thuế GTGT, TNDN, thuế môn bài; + Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các khoản tiền, TSCĐ, công nợ, doanh thu, chi phí… + Chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính, và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị chính xác + Các công việc khác do Ban lãnh đạo chỉ định.

xem thêm Xem thêm

no image

Kế toán tổng hợp (Hà Nội)

công ty cổ phần phát triển nhân lực jis

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

-Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. -Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty -Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp -Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán -Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết -Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu -Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu -Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán -Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý.

xem thêm Xem thêm

no image

Kế toán tổng hợp

công ty cổ phần phát triển nhân lực jis

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. - Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty - Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán - Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán - Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý.

xem thêm Xem thêm

no image

kế toán tổng hợp

Công ty cổ phần tập đoàn Việt BT

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• Nhập liệu hóa đơn, chứng từ kế toán. • Thực hiện việc lưu trữ, sắp xếp chứng từ, sổ sách theo quy định hiện hành; • Kê khai thuế định kỳ • Hạch toán sổ sách kế toán • Lập Báo cáo tài chính • Phát hiện, xử lý và tư vấn với những vấn đề vướng mắc của Khách hàng • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, Ban giám đốc • Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại