Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm phó phòng nhân sự

NY Hoa Viet Co., Ltd

Phó phòng Nhân sự

NY Hoa Viet Co., Ltd

Thanh Hóa

Hạn nộp: 30/06/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Tham mưu cho Ban Giám Đốc tổ chức bộ máy, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chế quản lý doanh nghiệp. - Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban; - Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và cải tiến chính sách phát triển nhân lực, đãi ngộ, lương thưởng, quy chế quản lý, nội quy, quy trình làm việc; 2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Theo dõi và dự báo biến động nhân sự, lập kế hoạch sử dụng và phát triển nhân sự; - Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, định biên, bố trí sắp xếp nhân sự ; - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự, tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn nhân sự, dự thảo Hợp đồng lao động trình Giám đốc ; 3. Lập kế hoạch và tổ chức quản trị thực hiện hệ thống đãi ngộ lao động và đánh giá hoàn thành công việc tại các phòng ban. - Giám sát thực hiện các quy chế và quy định về tiền lương, tiền thưởng ; - Lập kế hoạch, xác định tổng quỹ lương, bảo hiểm xã hội, y tế, và tổ chức thực hiện chi trả, trích nộp hàng tháng cho người lao động; - Đề xuất các phương án điều chỉnh tiền lương của Công ty, phòng ban và cá nhân ; - Đề xuất phương án thưởng định kỳ và đột xuất cho người lao động; - Tổ chức giám sát việc áp dụng và thực hiện các quy định về đánh giá hoàn thành công việc và xếp loại lao động tại các phòng ban ; - Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động trong Công ty. - Cập nhật và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động. 4. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. - Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng; - Phân công công việc cho từng nhân viên ; - Kiểm tra kế hoạch thực hiện công việc của nhân viên; - Giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện công việc. - Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch khi cần thiết và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên; - Động viên, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên thực hiện công việc; 5. Phối hợp và thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của B.Giám Đốc

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam 1

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam 1

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/05/2021 15 - 20 triệu Chat

• Quản lý công việc chung phòng Hành chính – Nhân sự • Xây dựng định biên nhân sự các Phòng ban; xây dựng mô tả công việc các vị trí trong Công ty • Tổ chức quản lý, triển khai công tác tuyển dụng • Tổ chức quản lý, triển khai đào tạo hội nhập, đào tạo phát triển • Xây dựng, triển khai hệ thống đánh giá KPI • Xây dựng chính sách, thưởng, các chế độ phúc lợi cho người lao động • Xây dựng, phát triển hệ thống quy trình, quy chế quản trị nội bộ • Bổ sung, điều chỉnh các quy định, chính sách phù hợp với pháp luật, định hướng chiến lược phát triển của Công ty • Quản trị công tác hành chính, lập, giám sát chi phí hành chính • Quản trị công tác an ninh, vệ sinh • Quản lý hệ thống thông tin, hồ sơ lưu trữ Công ty • Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của Công ty mảng Hành chính nhân sự

+ Xem thêm

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Phó phòng nhân sự

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2021 10 - 15 triệu Chat

- Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp. - Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định Công ty và giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình, quy định đó. - Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng chức năng nhiệm vụ/mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban. - Kế hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá KPIs. - Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý. - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Theo dõi việc tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của Công ty và các phòng ban năm, quý, tháng, tuần … - Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc. - Lập ngân sách nhân sự. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng và quản lý tài sản, trang thiết bị của Công ty. - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm, chế độ nhân sự tại Công ty (quyết định nhân sự, HĐLĐ, chấm công tính lương, nghỉ phép, công tác ngoài, đăng ký mã số thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh, tài khoản ATM, tham gia và thực hiện các chế độ BHXH-BHYT-BHTN-CĐ, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của Công ty, Thông tin CBNV…). - Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CB-NV, giải quyết tranh chấp lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự đồng thời là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự,… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh. - Tư vấn, tham mưu cho BLĐ Công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. - Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên Công ty. - Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của Công ty. - Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của Công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo kỹ nằng mềm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn mà kỹ năng giao tiếp/ứng xử cho Nhân viên. - Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp. - Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp. - Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài, … - Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài - Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên … - Tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý (hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, hợp động mua bán và cho thuê văn phòng, hợp đồng nha cung cấp như mua hoa tươi/văn phòng phẩm ….) và tham mưu các chiến lược/hướng xử lý cho Ban giám đốc đảm bảo việc thực thi hợp pháp và hợp lý.

+ Xem thêm

 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Bất Động Sản Tân Kiến

Phó Phòng Nhân sự

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Bất Động Sản Tân Kiến

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 09/04/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Công tác Tuyển dụng – Phân tích, tổng hợp nhu cầu/ kế hoạch nhân sự của các phòng/ đơn vị kinh doanh. – Lập kế hoạch và ngân sách tuyển dụng: nghiên cứu đề xuất phương pháp, hình thức tuyển dụng phù hợp, tìm kiếm đối tác tuyển dụng phù hợp, hiệu quả. (chỉ đạo nhân viên và phối hợp thực hiện): soạn và đăng tin đăng tuyển, lựa chọn kênh tuyển dụng, phối hợp sàng lọc và phỏng vấn sơ ứng tuyển. – Khảo sát, tìm hiểu và đánh giá về thị trường tuyển dụng nhằm đưa ra các chương trình tuyển dụng phù hợp, hiệu quả. Xây dựng & triển khai thực hiện các chương trình tìm kiếm ứng viên tiềm năng, thực tập sinh. – Định kỳ tổng hợp đánh giá số lượng, chất lượng ứng viên dự tuyển, lập báo cáo về công tác tuyển dụng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng 2. Hỗ trợ Đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự công ty – Phân tích, tổng hợp nhu cầu/ kế hoạch đào tạo, nâng cao kiến thức của các phòng/ đơn vị kinh doanh. – Lập kế hoạch và ngân sách đào tạo: nghiên cứu đề xuất phương pháp, hình thức đào tạo phù hợp, tìm kiếm đối tác đào tạo phù hợp, hiệu quả. – Triển khai tổ chức các khóa đào tạo theo kế hoạch được duyệt theo từng nhóm đối tượng: tìm kiếm đối tác, phối hợp tổ chức và xây dựng chương trình hoặc tìm hiểu thông tin về các khóa / chương trình đào tạo / hội thảo để tổ chức / đề xuất cử CBNV tham dự, đánh giá sau đào tạo và tổng hợp kết quả. – Triển khai tổ chức các khóa kiểm tra kiến thức cho CBNV định kỳ. – Định kỳ tổng hợp đánh giá, lập báo cáo về tình hình đào tạo và nâng cao kiến thức và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng. – Xây dựng kế hoạch cập nhật ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức và phối hợp với các phòng chức năng để triển khai thực hiện. 3. Xây dựng văn hóa Công ty – Đề xuất các biện pháp, chương trình hành động nhằm nâng cao tinh thần tự đào tạo nâng cao kiến thức của CBNV. – Đề xuất các biện pháp, chương trình giúp thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn tới các vị trí tuyển dụng của Công ty. 4. Cải tiến, hoàn thiện quy trình, quy định về nhân sự – Cải tiến, hoàn thiện các quy định, quy trình về tuyển dụng và chấm dứt HĐLĐ, đào tạo và nâng cao kiến thức. – Phối hợp với các phòng chức năng hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn nhân sự. 5. Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để hoàn thành mục tiêu chung của toàn công ty.

+ Xem thêm

công ty cổ phần artex đồng tháp

Trưởng phòng Nhân sự

công ty cổ phần artex đồng tháp

Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hạn nộp: 30/04/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. 2. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. 3. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 4. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. 5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 6. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. 7. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự và việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. 8. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

+ Xem thêm

Tập Đoàn Thủy Sản Việt-Úc

Phó Phòng Nhân Sự tại Nghệ An

Tập Đoàn Thủy Sản Việt-Úc

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2020 7 - 10 triệu Chat

1.Tuyển dụng: -Các vị trí lao động phổ thông như: + Đăng tuyển và Sàng lọc hồ sơ + Tổ chức phỏng vấn cho GĐĐH + Thông báo và tiếp nhận NLĐ mới: MTCV, KPIs, đào tạo hội nhập…. + Lưu hồ sơ, thông tin nhân sự (theo qui định) + Phối hợp NS tập đoàn tuyển dụng các vị trí có trình độ chuyên môn (theo qui trình tuyển dụng của TĐ): + Phải đảm bảo nhận hồ sơ nhân sự đầy đủ nếu cộng sự mới làm việc tại địa phương nơi mình quản lý 2 Đào tạo - Đào tạo hồi nhập: tổ chức đào tạo cho cộng sự mới (có thể trực tiếp hoặc phân công cho quản lý trực tiếp của công sự mới, sau đó theo dõi qui trình thực hiện) bao gồm nội qui lao động, qui trình làm việc, hướng công việc mới…. - Đào tạo chuyên môn làm nghề: + Định kỳ update lại hoặc khi có thông tin mới cần bổ sung cho qui trình làm việc + Đào tạo các chứng chỉ hoặc kỹ năng theo qui định của NN - Đào tạo kỹ năng quản lý: +Tổng hợp nhu cầu gửi TP ĐT (TĐ). +Career path - Phát hiện các nhân tố quản lý trong tuơng lai, hỗ trợ đề xuất chương trình đào tạo phù hợp 3. Tiền lương, chính sách và phúc lợi - Trách nhiệm rà soát và tổng hợp chấm công ngày làm việc, nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ bù, nghỉ bệnh… - Tính và thanh toán lương thời gian văn phòng, sản xuất - Thực hiện đăng ký tăng, giảm BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ và lưu hồ sơ - Giải quyết các chế độ hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và đối chiếu BHXH theo từng tháng- - Đăng ký MST cá nhân cho người mới, hồ sơ người phụ thuộc (nếu có) - Lập hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm PVI, chế độ bảo hiểm TNLĐ cho các cộng sự - Chi trả các khoản phúc lợi theo chính sách của Cty / TĐ / Công Đoàn 4. ATVSLĐ - Triển khai nội quy an toàn vệ sinh lao động - Bố trí người làm công tác ATVSLĐ và công tác y tếTổ chức huấn luyện theo ATVSLĐ theo qui định, thuê đơn vị có năng lực đến huấn luyện và cấp chứng chỉ Công tác phòng chống cháy nổ - Quan trắc môi trường lao động và trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho từng bộ phận nhómBáo cáo ATVSLĐ theo quy định - Lưu trữ hồ sơ 5. Y tế: - Thuốc phòng: kiểm tra, lên kế yêu cầu mua, làm danh mục sử dụng thuốc phòng - Chương trình khám sức khoẻ định kỳ và các chương trình sức khoẻ cộng đồng 6.Compliance Luật: - Rà soát và đề xuất thực hiện các nghiệp vụ nhân sự đảm bảo đúng chính sách của TĐ và phù hợp với luật định - Thường xuyên cập nhật các nội dung pháp luật mới liên quan đến lao động và chính sách đối với NLĐ (nếu có) cho GĐ ĐH, và những người liên quan. Đăng ký thư viện pháp luật. - Theo dõi hồ sơ quá trình vi phạm và xử lý vi phạm, kỷ luật lao động, 7. Sự kiện (cuộc họp với NLĐ, teambuilding, kỷ niệm thành lập…) - Lên kế hoạch năm vàTổ chức & thực hiện; Quảng bá hình ảnh của Nhân Sự TĐVU. 8. Khác: -Xác nhận cấp phát – thu hồi công cụ dụng: đồng phục, sim, name card, những đồ dùng phòng tập thể… -Làm báo cáo cho quản lý cấp trên (nếu cần) -Phần nhân sự SAP: phải tối ưu hoá chức năng phần mềm ứng dụng trong công việc

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Phó phòng Nhân sự phụ trách C&B

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Bình Định

Hạn nộp: 17/09/2020 20 - 30 triệu Chat

- Thực hiện công tác xây dựng chế độ-chính sách, hệ thống thang-bảng lương, các phương án trả lương trả thưởng và thực hiện đãi ngộ cho Cán bộ - nhân viên trong toàn công ty; - Trực tiếp thực hiện việc tính lương định mức, chi trả lương, phúc lợi cho toàn bộ Cán bộ, nhân viên của Công ty - Lập báo cáo, làm thủ tục, đăng ký mã số, kê khai giảm trừ, quyết toán hằng năm thuế Thu nhập cá nhân. - Thực hiện các quan hệ ngoại giao với các đơn vị doanh nghiệp, BHXH, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động-Tiền lương; - Nghiên cứu cải tiến quy trình làm việc trong hệ thống Tiền lương-chế độ-chính sách nhằm đạt được hiệu quả công việc cao hơn. + Xây dựng quy trình về nhân sự và Tổ chức lưu trữ, quản lý hồ sơ, thông tin, dữ liệu nhân sự + Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và tham gia xây dựng các mối quan hệ lao động – các tổ chức đoàn thể; Tham gia xử lý kỷ luật kịp thời, đúng người, đúng việc và khen thưởng đối với từng cá nhân

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Phó phòng Nhân sự phụ trách Tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

Bình Định

Hạn nộp: 17/09/2020 20 - 30 triệu Chat

– Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho dự án theo kế hoạch chung, và theo định kỳ năm, quý, tháng,: – Hỗ trợ Lãnh đạo DA trong việc tìm, phỏng vấn ứng viên phù hợp để tuyển vào dự án – Phối hợp với các phòng ban để lập định biên nhân sự theo kế hoạch hoạt động – Quản lý số lượng nhân sự tuyển dụng theo đúng biên chế được duyệt. – Phối hợp với khoa phòng để tuyển dụng hoặc trực tiếp tuyển dụng nhân sự. – Phối hợp với các headhunter trong/ngoài nước, các Công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng để phối hợp tuyển dụng ứng viên, ứng viên cấp cao. – Tìm kiếm và hợp tác với các nguồn ứng viên tiềm năng để đảm bảo công tác tuyển dụng được kịp thời.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

Đồng Tháp

Hạn nộp: 31/12/2020 Thỏa thuận Chat

ADMINISTRATIVE STAFF PERSONNEL/ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự. Bộ phận: Phòng Hành Chính Nhân Sự. Nơi làm việc: Lô B3, đường Số 2, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Nhóm nhân viên: Gián tiếp. REPORT TO/ BÁO CÁO CHO: Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự. Các trách nhiệm chính: 1. Nắm vững các quy định pháp lý về Hành Chính Nhân Sự trong Công Ty; 2. Nắm vững các quy trình bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, tiền lương...

+ Xem thêm

Worklink Việt Nam

Phó phòng hành chính nhân sự công ty Nhật ở Hoàng Mai Hà Nội

Worklink Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 20 - 30 triệu Chat

Vị trí tuyển dụng/ Positions: HR Assistant Manager Nhà máy của Nhật Mô tả công việc Job Description • Overall HR activities: Recruitment, Training, Compensation &Benefit… • Assist HR Manager in setting up & developing HR policies and procedures (Training, Evaluation system, etc.) • Provide input to HR Manager in regard to potential enhancements to current personnel practices; assist in evaluation of reports, decisions, etc. • Counsel employees regarding human resources policies, procedures, and practices • Participate in monitoring performance evaluation & training process • Perform other duties as assigned by upper management

+ Xem thêm

< 1 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype