Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm chuyên viên pháp lý tại Hà Nội

Công Ty Luật Tnhh Năm Sao

Thừa phát lại

Công Ty Luật Tnhh Năm Sao

Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2021 Thỏa thuận Chat

- Làm những công việc của Thừa Phát lại theo quy định của pháp luật - Được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với Thừa Phát Lại - Chi tiết công việc sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn - Số lượng tuyển dụng : 5 người - Đã có quyết định bổ nhiệm Thừa Phát Lại

+ Xem thêm

Công Ty Cp Tập Đoàn Bắc Hà

Cán bộ Pháp chế

Công Ty Cp Tập Đoàn Bắc Hà

Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 10 - 15 triệu Chat

• Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty • Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty • Cố vấn, tư vấn cho ban giám đốc về pháp luật Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty • Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan • Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

+ Xem thêm

Công Ty Luật Tnhh Mtv Hpdr

Cán bộ pháp lý địa bàn kv Hà Nội

Công Ty Luật Tnhh Mtv Hpdr

Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 15 - 20 triệu Chat

* Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của Khách hàng theo vụ việc ủy quyền của Ngân hàng; - Xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện đối với các trường hợp Khách hàng được Ngân hàng ủy quyền; - Tư vấn, giải thích pháp luật; - Chuyển văn bản, công văn khởi kiện đến Khách hàng/ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân công; - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện (nếu có);

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Chuyên viên pháp lý đầu tư các dự án BĐS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang

Hà Nội

Hạn nộp: 17/06/2021 15 - 20 triệu Chat

* Triển khai kế hoạch thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư - Lập kế hoạch các thủ tục pháp lý từng dự án - Lập kế hoạch chi phí để triển khai kế hoạch đã được phê duyệt - Tham gia lập quy trình chuẩn bị đầu tư: đến khi có GPXD - Tìm hiểu, tập hợp quy trình giải quyết các thủ tục pháp lý của các cơ quan hữu quan - Chủ trì lập các hồ sơ pháp lý theo trình tự kế hoạch đã được duyệt - Nộp hồ sơ pháp lý vào cơ quan có thẩm quyền xin thẩm duyệt - Giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình thẩm duyệt hồ sơ pháp lý - Nhận kết quả thủ tục pháp lý từ cơ quan thẩm quyền và lưu trữ theo quy định - Rà soát tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý, có báo cáo - Họp giao ban với các bộ phận có liên quan để hoàn thành các thủ tục pháp lý - Báo cáo cấp trên giải quyết các vướng mắc vượt quá khả năng giải quyết - Tham gia lựa chọn và kiểm soát tiến độ của các đơn vị tư vấn pháp lý dự án * Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan hữu quan - Lập kế hoạch thiết lập mối quan hệ với các cơ quan hữu quan - Thiết lập và duy trì thường xuyên các mối quan hệ theo kế hoạch - Thực hiện các công việc khác được Trưởng phòng Đầu tư giao

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Fg Việt Nam

Nhân viên Hành chính Pháp lý

Công Ty Tnhh Fg Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 07/06/2021 7 - 10 triệu Chat

- Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các văn bản Hành chính đảm bảo tuân thủ theo quy định Công ty và pháp luật. - Cập nhật và làm nổi bật những thay đổi của các quy định mới do cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời và chính xác. - Tham gia cố vấn, tư vấn pháp lý, xây dựng quy trình, hoàn thiện thủ tục pháp lý cho Công ty. - Làm việc các cơ quan Nhà nước thực hiện xin cấp các loại giấy phép cho Công ty và các cơ sơ kinh doanh thuộc Công ty đảm bảo kịp thời và đúng quy định. - Đăng ký sản phẩm, nhãn hiệu, thương hiệu với các ban nghành liên quan - Tham gia tiếp các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành và cung cấp giấy tờ pháp lý theo yêu cầu. - Củng cố, rà soát, lưu trữ hệ thống hợp đồng, văn bản pháp lý - Căn cứ vào thực tế làm việc tại công ty, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Trưởng bộ phận, người được ủy quyền và hỗ trợ các bộ phận trong công ty hoàn thành nhiệm vụ.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

Chuyên viên Pháp chế

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

Hà Nội

Hạn nộp: 01/05/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Phụ trách những công việc có liên quan đến Công ty niêm yết bao gồm: - Lập kế hoạch tổ chức, soạn thảo tài liệu và thực hiện các thủ tục ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và ĐHĐCĐ bất thường, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo yêu cầu của Công ty. - Soạn thảo các Biên bản, Nghị quyết và các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát. - Thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định pháp luật chứng khoán & thị trường chứng khoán, luật doanh nghiệp và quy định về quản lý công ty đại chúng. - Thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phần riêng lẻ, phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và các công việc khác phát sinh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. 2. Tham gia soạn thảo, thẩm định tính pháp lý, đàm phán các hợp đồng dự án, đầu tư… của công ty thành viên khác của tập đoàn. 3. Phối hợp với các bộ phận liên quan tham gia soạn thảo các quy chế, quy định quản lý nội bộ và các văn bản khác để đảm bảo tính pháp lý. 4. Giám sát, quản lý, lưu trữ các văn bản, hồ sơ pháp lý của tập đoàn, các công ty thành viên của Tập đoàn. 5. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

+ Xem thêm

Công Ty Luật Hà Nội Sài Gòn Dragon

Tuyển tập sự hành nghề luật sư

Công Ty Luật Hà Nội Sài Gòn Dragon

Hà Nội

Hạn nộp: 15/04/2021 Thỏa thuận Chat

Được hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư, được tham gia trực tiếp các vụ việc công ty đang làm. Được tạo điều kiện tiếp xúc trực tiếp vố khách hàng,, trực tiếp tham gia làm các thủ tục hành chính, dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật. Vv...

+ Xem thêm

công ty cổ phần icheck

Content Marketing Dịch Vụ Pháp Lý

công ty cổ phần icheck

Hà Nội

Hạn nộp: 24/01/2021 Thỏa thuận Chat

- Content: + Xây dựng nội dung bài viết chuẩn SEO liên quan đến các dịch vụ pháp lý công ty đang cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp như: Đăng ký doanh nghiệp,… + Xây dựng nội dung các bài viết tư vấn, hỏi đáp về các tình huống pháp luật, tài chính, kế toán. + Xây dựng nội dung các bài viết cập nhật các quy định mới của pháp luật, các bài viết mang tính chất so sánh các quy định của pháp luật... - Marketing: + Lập và triển khai thực hiện chương trình/ kế hoạch Marketing phù hợp với các định hướng và mục tiêu của dịch vụ; + Liên tục theo dõi, kiểm soát quá trình thực hiện các chương trình Marketing; Tương tác, làm việc với các phòng ban khác đảm bảo chương trình Marketing được thực hiện hiệu quả và đúng thời điểm.

+ Xem thêm

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SUNLAW

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ - XỬ LÝ NỢ TÍN CHẤP

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SUNLAW

Hà Nội

Hạn nộp: 01/08/2020 10 - 15 triệu Chat

- Trực tiếp gặp khách hàng tại địa chỉ nhà, công ty hoặc các địa chỉ liên quan để nhắc nhở khách hàng về khoản nợ đã quá hạn hoặc đã chuyển sang nợ xấu. Thương lượng với khách hàng để đạt được cam kết thanh toán đồng thời theo dõi cam kết của khách hàng. - Theo dõi và điều tra các địa chỉ liên quan đến khách hàng để phục vụ việc thu hồi nợ. - Liên hệ với người thân của khách hàng hoặc những người có liên quan đến khách hàng để tìm hướng thanh toán khoản nợ đồng thời khai thác thông tin mới liên quan đến khách hàng. - Phát hiện, điều tra và báo cáo kịp thời các trường hợp có dấu hiệu gian lận cho cấp trên. - Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày. - Các công việc khác khi được phân công.

+ Xem thêm

BDS MeeyLand

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án Bất Động Sản MeeyLand

BDS MeeyLand

Hà Nội

Hạn nộp: 30/03/2020 10 - 15 triệu Chat

- Phối hợp, làm việc với các cơ quan nhà nước, các bộ phận liên quan đẻ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án đầu tư Bất động sản - Xây dựng và lựa chọn phương án pháp lý tối ưu cho các dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản - Tham gia các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype