Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Phương pháp trả lương theo 3P

Hiện nay có rất nhiều người chưa hiễu rõ về phương pháp trả lương theo 3P nên cho rằng nó khó hoặc nghĩ rằng do công ty mình làm không trả lương theo hình thức đó nên mình không cần quan tâm. Những nhận định trên là không phù hợp, đây là những kiến thức rất bổ ích mà người lao động và đặc biệt là những người làm nghề nhân sự đặc biệt lưu tâm

Vậy phương pháp trả lương theo 3P là gì?

3P ở đây bao gồm: Position - Person - Performance Có rất nhiều công ty tại Việt Nam đang áp dụng phương pháp trả lương 3P này, mục tiêu mà phương pháp trả lương 3P hướng tới là đảm bảo sự cân bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động. 

>>>Xem thêm: Những điều cần lưu ý về tiền lương hiện nay

chính sách lương 3p

Phương pháp trả lương 3P giải quyết những vấn đề cơ bản và cần thiết: - Pay for Position (P1): xây dựng tiêu chuẩn của từng vị trí và đánh giá vị trí công việc để trả lương theo giá trị của vị trí nhằm đảm bảo việc trả lương công bằng, không phụ thuộc vào yếu tố nào khác, giúp mỗi doanh nghiệp chủ động tra cứu lương trong việc trả lương. Bản chất là xác định xem mỗi vị trí trong doanh nghiệp có giá bao nhiêu để trả lương sao cho thật đúng giá.  - Pay for Person (P2): xây dựng tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí và đánh gái năng lực thực tế của từng nhân viên để từ đó co thể so sánh với năng lực chuẩn xem nhân viên đạt bao nhiêu %, lấy đó làm cơ sở để trả lương theo năng lực. Tựu chung lại đây là vấn đề cơ ản và cốt lõi mà doanh nghiệp chưa làm được nên việc phán xét/nhận định về năng lực của nhân viên là hoàn toàn theo cảm tính.  - Pay for Performance (P3): hoạch định mục tiêu và xây dựng KPI theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART cho từng phân tầng chức năng và vị trí đánh giá hiệu quả trên cơ sở việc thực hiện KPI nhằm liên kết các chính sách như trả lương, tăng lương, khen thưởng, bổ nhiệm, thăng chức,... đảm bảo theo nguyên tắc công bằng. Đây là quá trình cần thiết để xác định hiệu quả làm việc của nhân viên. 

Lợi ích của việc trả lương theo phương pháp 3P là gì?

- Đảm bảo được sự công bằng nội bộ: Việc trả lương theo hình thức 3P giải thích thắc mắc của đại đa số người lao động trước kia là tại sao lương của các vị trí và các nhân viên là khác nhau. Điều này giúp cho người lao động nhận thức rõ hơn các vấn đề làm thế nào để được hưởng lương cao và thu nhập tốt hơn, từ đó họ sẽ có động lực để phấn đấu, cạnh tranh làm việc mang lại năng suất và hiệu quả tốt hơn trong công việc, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.  - Đảm bảo được sự công bằng bên ngoài:  Theo Pay forr Position và pay for Person thì công bằng bên ngoài là việc xác định mức lương thị trường đang trả cho các vị trí, theo từng quy mô doanh nghiệp dựa vào khảo sát thị trường để xác định mức lương phù hợp với nhu cầu, do đó các doanh nghiệp có thể thu hút được những nhân tài thực sự với chính sách lương của mình.  - Tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp: Với hình thức trả lương pay for Performance, nó khuyến khích nhân viên quan tâm nhiều hơn đến kết quả cuối cùng của công việc và có nhiều đóng góp hơn để hạn chế những rủi ro, hiệu quả xấu không mong muốn từ đó dẫn tới năng suất lao động cao hơn, hiệu quả hơn và doanh nghiệp sẽ chi ra những khoản lương phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp vào từng thời điểm. 

>>>Cập nhật thêm hình thức so sánh lương hiện nay của chúng tôi để có thể nắm rõ thị trường lao động đã và đang cập nhật cho từng lĩnh vực việc làm.

chính sách trả lương 3P

Nên áp dụng phương pháp trả lương 3P như thế nào cho thật phù hợp và hiệu quả:

Để có thể áp dụng được phương pháp trả lương 3P một cách khoa học và hiệu quả vào trong doanh nghiệp thì chúng ta cần phải hiểu được bản chất của nó và tình hình hoạt động, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp để từ đó xây dựng được những lộ trình áp dụng hợp lý: - Giai đoạn đầu tiên cần xây dựng và áp dụng P1 và P2 trước để có thể xác định giá trị của từng vị trí và xác định được năng lực thực tế của nhân viên, sau đó mới xem xét xây dựng và áp dụng P3. - Khi xây dựng và áp dụng P3 chúng ta cần chọn làm trước các bộ phận như kinh doanh, bán hàng,... - Cần phải có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực của doanh nghiệp để xây dựng các KPI sát thực tế, không mang tính máy móc thiếu khoa học, qua loa mà phải thật sự SMART để tạo ra thử thách, khích lệ động viên nhân viên phải thật sự cố gắng để hoàn thành KPI. - Khi áp dụng những phương pháp quản trị mục tiêu thì doanh nghiệp cũng đồng thời cần phải xây dựng các chính sách phù hợp để liên kết khi nhân viên đạt hoặc vượt mục tiêu.   Khác với phương pháp trả lương truyền thống là quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên làm việc, không phân biệt được năng lực làm việc và đóng góp vào tập thể của mỗi nhân viên, phương pháp tính lương 3P tạo ra một sự công bằng trong nội bộ hệ thống lương thưởng của doanh nghiệp, loại trừ bớt những yếu tố cảm tính hay thiên vị trong công việc, đồng thời luôn tạo động lực cho người lao động làm việc có hiệu quả hơn. 

 Qua những phân tích trên chúng ta đã có những hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của phương pháp trả lương 3P, nó có thể giải quyết những vấn đề cơ bản nhưng quan trọng mà mỗi doanh nghiệp chưa làm được. Không phải chi khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp trả lương theo 3P chúng ta mới quan tâm đến nó, hãy hiểu thực sự về phương pháp để có thể áp dụng nó bất cứ lúc nào cho doanh nghiệp của bạn. 


Từ khóa liên quan