Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm nhân viên iso tại Bình Dương

Tnhh Mtv Thực Phẩm Nguyên Thành Đạt

Nhân viên ISO QA

Tnhh Mtv Thực Phẩm Nguyên Thành Đạt

Bình Dương

Hạn nộp: 26/12/2022 10 - 15 triệu Chat

NHIỆM VỤ CHUNG - Đảm bảo hệ thống QLCL, FSSC 22000, , 5S… được thực hiện đúng. - Đảm bảo hệ thống tài liệu luôn được kiểm soát, cập nhật, chỉnh sửa kịp thời. - Theo dõi giám sát việc áp dụng 5S, FSSC 22000, VIETGAP…tại nhà máy. - Đảm bảo cảnh quan nhà máy luôn được duy trì trong tình trạng tốt. - Duy trì vệ sinh khu vực rãnh thoát nước, bùn thải được thu gom định kỳ. - Duy trì kiểm soát pest control tại nhà máy • TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN • * Trách nhiệm - Kiểm soát, lưu trữ, duy trì hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến HTQLCL: 5S, FSSC 22000, VIETGAP... đảm bảo chỉ có những phiên bản hiện hành mới được sử dụng. - Kiểm soát, lưu trữ và thu hồi, hủy bỏ các tài liệu lỗi thời, đảm bảo không có sự sử dụng sai phiên bản/tài liệu đã lỗi thời. - Soạn thảo, cập nhật, chỉnh sửa kịp thời tất cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến hệ thống QLCL và 5S, FSSC 22000, VIETGAP...theo yêu cầu từ TBP. - Ban hành tài liệu đến các bộ phận liên quan, đảm bảo chính xác, kịp thời. - Thực hiện, đôn đốc và tổng kết các báo cáo truy xuất thử nghiệm, đánh giá nội bộ, xử lý sự cố, đánh giá 5S…đảm bảo kịp thời và đúng kế hoạch đã lập. - Đôn đốc, tổng kết các hành động KP-PN và lập bảng theo dõi, phân tích báo cáo hàng tháng/quý - Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về ATTP, ATLĐ tại nhà máy. - Kiểm tra, báo cáo tình hình cơ sở hạ tầng, sự tuân thủ ATTP hàng tháng. - Duy trì, chăm sóc cảnh quan nhà máy xanh đẹp. - Phân công, giám sát nhân viên thu gom bùn thải tại các đường nước thải, cho nhân viên phun xịt đường rãnh thoát nước hàng ngày. - Theo dõi, giám sát đơn vị thực hiện Pest Control hàng tháng, lập báo cáo và thông tin đến các bộ phận về tình hình côn trùng tại nhà máy mỗi tháng. - Sắp xếp khu nhà rác gọn gàng, phân chia đúng loại rác, yêu cầu thu gom định kỳ. - Rác nguy hại được thu gom, lập chứng từ và lưu trữ đầy đủ theo quy định. - Sắp xếp phòng học mỗi khi có khóa đào tạo nội nộ, bên ngoài do phòng ISO đảm nhiệm. - Sắp xếp đào tạo Pest control – xông trùng nội bộ hàng năm. - Duy trì bảng tin 5S – An toàn với đầy đủ thông tin, kịp thời. - Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận • * Quyền hạn - Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận liên quan để tuân thủ các quy định ATTP, ATLĐ, các tiêu chuẩn 5S, FSSC 22000, VIETGAP… - Báo cáo đến trưởng ban ATTP các vấn đề không phù hợp theo quy định, theo tiêu chuẩn của hệ thống.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Quốc Tế Di Hưng

Nhân viên ISO

Công ty TNHH Quốc Tế Di Hưng

Bình Dương

Hạn nộp: 12/01/2022 10 - 15 triệu Chat

Tổ chức Xây dựng, áp dụng, duy trì, đánh giá và cải tiến Hệ thống chất lượng của công ty. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá về việc thực hiện các qui định, qui trình, tiêu chuẩn kỹ thuật của công ty. Đảm bảo chất lượng. Tìm hiểu, áp dụng tiêu chuẩn mới.

+ Xem thêm

Công ty TNHH STK

Nhân viên quản lí ISO

Công ty TNHH STK

Bình Dương

Hạn nộp: 30/04/2021 Thỏa thuận Chat

- Hiểu quy định ISO - Thiết lập hệ thống ISO cho công ty vận hành, áp dụng

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Hồng Phúc Chi Nhánh Bình Dương

Nhân viên Iso- QA

Công Ty Tnhh Hồng Phúc Chi Nhánh Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 31/12/2020 5 - 7 triệu Chat

– Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sản phẩm – Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc đáp ứng theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng – Tiếp nhận thông tin phản ánh sản phẩm, dịch vụ từ khách hàng và xử lý theo quy định của công ty – Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra

+ Xem thêm

Công ty TNHH SX TM DV Tiến Đại Phát

nhân viên iso

Công ty TNHH SX TM DV Tiến Đại Phát

Bình Dương

Hạn nộp: 23/08/2020 7 - 10 triệu Chat

- Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 của Công ty được thực hiện và duy trì - Tổ chức và đào tạo thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng cho toàn bộ CNV Công ty, Xây dựng STCL, CSCL, MTCL chung cho công ty - Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đánh giá nội bộ, khắc phục phòng ngừa, cải tiến hệ thống - Phối hợp xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành động cho từng bộ phận theo mục tiêu chất lượng chung - Chủ trì các phòng ban giải quyết, xử lý các vấn đề: quy trình, HDCV, Sự KPH, KPPN, biên bản sự cố, biên bản vi phạm - Báo cáo định kỳ và bất thường cho ban GĐ về kết quả hoạt động của hệ thống - Tham mưu và đề xuất cho GĐ tất cả các vấn đề bất thường, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng - Đại diện công ty tiếp xúc và trao đổi với các cơ quan tư vấn, đánh giá hệ thống chất lượng bên ngoài - Một số công việc khác hỗ trợ Phònh Hành Chính Nhân Sự chỉ đạo của cấp trên - Chi tiết công việc sẽ trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn

+ Xem thêm

Công Ty CP visimex

Nhân Viên ISO Hệ Thống (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)

Công Ty CP visimex

Bình Dương

Hạn nộp: 31/07/2020 Thỏa thuận Chat

- Xây dựng và duy trì Hệ thống ISO cho toàn nhà máy. Đảm bảo duy trì hệ thống ISO theo tiêu chuẩn 9001 – 2015 của Công ty hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. - Lập và thực hiện kế hoạch (năm) kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ. - Ghi nhận các điểm không phù hợp. Phát hành Phiếu Yêu Cầu Khắc phục (Corrective Action Request) và theo dõi, nhắc nhở các Khối, Phòng ban, Bộ phận trong việc khắc phục những điểm không phù hợp của. Lập và lưu hồ sơ Khắc phục cho tất cả các điểm không phù hợp của từng phòng ban. - Tìm kiếm các giải pháp cải thiện các hệ thống quản lý chất lượng của công ty. - Phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng bởi bên thứ ba. - Cải tiến hệ thống văn bản ISO - Đào tạo hệ thống ISO trong phạm vị nội bộ các phòng ban, bộ phận - Quản lý hệ thống tài liệu hồ sơ ISO: 9001-2015 - Xây dựng các quy trình quản lý và tác nghiệp toàn công ty - Phối hợp với phòng Dịch vụ nhân sự xây dựng các chính sách khen thưởng, kỷ luật trong công ty - Xây dựng quy trình quản lý sản xuất và vận hành tại các nhà máy - Chuẩn hóa lại các văn bản, giấy tờ của công ty - Kiểm soát hệ thống của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 - Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

+ Xem thêm

TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR

NHÂN VIÊN ISO

TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR

Bình Dương

Hạn nộp: 30/04/2020 Thỏa thuận Chat

- Chủ trì xây dựng, cải tiến hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật trong nước và quốc tế. - Quản lý vận hành và cải tiến hệ thống ISO của Công ty. - Chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp, đánh giá, đề xuất giải pháp liên quan đến công việc được phân công để Trưởng phòng trình Lãnh đạo công ty quyết định. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của cấp trên.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ XANH

TUYỂN NHÂN VIÊN PART-TIME TƯ VẤN BÁN SỮA FRISO

CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ XANH

Bình Dương

Hạn nộp: 20/12/2019 5 - 7 triệu Chat

Gọi điện theo danh sách khách hàng có sẵn Tư vấn chế độ dinh dưỡng cho mẹ và bé Thuyết phục và chốt đơn hàng trên hệ thống

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH GREENSPEED

NHÂN VIÊN TELESALE NHÃN HÀNG SỮA FRISO TẠI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH GREENSPEED

Bình Dương

Hạn nộp: 14/12/2019 5 - 7 triệu Chat

Công việc: • Gọi điện tư vấn và bán sản phẩm sữa Friso • Dữ liệu sẽ được công ty cung cấp • Có chỉ tiêu đơn hàng thành công mỗi tháng

+ Xem thêm

aeon vietnam

Nhân viên cửa hàng Đồng giá Daiso - Aeon Bình Dương

aeon vietnam

Bình Dương

Hạn nộp: 31/12/2019 3 - 5 triệu Chat

- Bán hàng, tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến sản phẩm - Sắp xếp, trưng bày, bổ sung tem, bảng giá,hàng hóa lên quầy kệ - Kiểm tra hàng hư hỏng, hết thời gian sử dụng trên kệ và loại bỏ - Kiểm tra và nhận hàng từ nhà cung cấp - Thực hiện công việc Thu ngân - Quản lý, vệ sinh quầy hàng, nhận hang và vận chuyển hàng từ kho lên quầy hàng

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype