Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm trưởng phòng tài chính tại Hà Nội

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

Trưởng Phòng Tài Chính

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hà Nội

- Tham gia xây dựng và thẩm định các phương án kinh doanh, dự án đầu tư, đề xuất cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án thuộc khối quản lý. - Tham gia phối hợp tìm kiếm và triển khai với các đối tác hợp tác đầu tư, huy động vốn. - Lập kế hoạch tài chính toàn Công ty. - Hướng dẫn xây dựng và thẩm định hệ thống qui trình, qui định liên quan đến hoạt động tài chính. - Hỗ trợ công tác tổ chức bộ máy tài chính kế toán bao gồm: xây dựng sơ đồ tổ chức, số lượng định biên, đánh giá chất lượng nhân sự TCKT. - Hướng dẫn xây dựng và thẩm định qui định về phân quyền tài chính. - Hướng dẫn xây dựng ngân sách, và báo cáo quản trị. - Hướng dẫn xây dựng và thẩm định các bộ định mức, hạn mức nhằm kiểm soát hoạt động và kiểm soát chi phí. - Tổ chức thẩm định, phân tích và lập báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính, ngân sách. - Thực hiện thẩm định và kiểm soát các chính sách kinh doanh, các khoản chi phí lớn theo bảng phân quyền quản lý tài chính. - Phân tích và lập các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát các rủi ro cho Ban tổng giám đốc - Hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn, phân công công việc và giám sát tình hình thực hiện và đánh giá chất lượng của các chuyên viên cấp dưới. - Xây dựng các qui định, qui chế, hướng dẫn thực hiện công việc đối với chuyên môn quản lý ngành dọc, và các qui trình phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Mtv Ht Vina

trưởng phòng tài chính kế toán

Công Ty Tnhh Mtv Ht Vina

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hà Nội

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán _Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, Phân công nhiệm vụ nhân viên bộ phận kế toán phù hợp. _Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. _Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp. _ Quản lý dòng tiền, quản lý rủi ro tài chính, Tham mưu cho lãnh đạo công tác hoạch định, kiểm soát hoạt động tài chính, định mức chi phí... _ Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh. _Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học. Kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán phát sinh kịp thời. _ Thiết lập đầy đủ, đúng hạn, chất lượng Báo cáo theo quy định nhà nước, Báo cáo theo quy định công ty, các BC khác theo yêu cầu BGD: Báo cáo tài chính, Thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, Báo cáo quản trị .... _ Cân đối công nợ phải thu, phải trả, các chi phí khác ... _ Tổ chức theo dõi doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh. _ Tổ chức theo dõi TSCD, CCDC...

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần govi việt nam

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

công ty cổ phần govi việt nam

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Quản lý và điều hành phòng Kế toán, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc về hoạt động của phòng kế toán. - Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị. - Kiểm tra, rà soát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. - Kiểm soát tiền lương, hạch toán tiền lương và các khoản theo lương. - Kiểm soát xử lý ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của công ty. - Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. - Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn. - Lập báo cáo tài chính, quản trị định kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả. - Điều phối, làm việc với các đối tác, cơ quan nhà nước như: ngân hàng, thuế - Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc

xem thêm Xem thêm

GOVI GROUP

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

GOVI GROUP

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Quản lý và điều hành phòng Kế toán, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc về hoạt động của phòng kế toán. - Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị. - Kiểm tra, rà soát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. - Kiểm soát tiền lương, hạch toán tiền lương và các khoản theo lương. - Kiểm soát xử lý ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của công ty. - Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. - Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn. - Lập báo cáo tài chính, quản trị định kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả. - Điều phối, làm việc với các đối tác, cơ quan nhà nước như: ngân hàng, thuế - Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng tài chính

Vietsourcing Human Resources Services

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

a) Kế hoạch/Tổ chức công việc 1. Tham mưu cho BGĐ về các chính sách tài chính của chính phủ, các chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 2. Thiết lập chuỗi giá trị tài chính từ hoạt động nghiên cứu phát triển, thu mua nguyên liệu và các yếu tố đầu vào sản xuất, quá trình sản xuất, quá trình tiêu thụ sản phẩm; 3. Thiết lập các mô hình vận hành tài chính cho các hoạt động: - Các dự án nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm; - Các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh; - Các nghiệp vụ giao nhận, vận chuyển kho bãi; - Các nghiệp vụ gia công sản xuất; - Các nghiệp vụ tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm; - Các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị thành viên; 4.Thiết lập quy chế chi tiêu nội bộ 5. Thiết lập hệ thống mã chi phí đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của các bộ phận, ban, phòng, các đơn vị thành viên; 6. Thiết lập hệ thống mã chi phí đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của các bộ phận, ban, phòng, các đơn vị thành viên; 7. Xây dựng tiêu chí tuyển dụng và tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí thuộc quyền quản lý 8. Xây dựng các công cụ quản lý hành chính trong bộ phận. 9. Xây dựng các công cụ quản lý hành chính trong bộ phận. 10. Lập kế hoạch chi phí bộ phận năm, quý, tháng. 11. Đào tạo, giao việc và đánh giá công việc cho các vị trí dưới quyền. 12. Đề xuất các phương án đào tạo nhân sự nhằm khắc phục những vấn đề hiện tại: nâng cao kỷ luật và chất lượng hiệu suất công việc; 13. Xây dựng các chương trình quản lý rủi ro để đảm bảo tính liên tục của công việc trong các tình huống khẩn cấp b) Thực hiện 1. Xây dựng các chương trình quản lý rủi ro để đảm bảo tính liên tục của công việc trong các tình huống khẩn cấp; 2. Lập kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm toàn công ty; 3. Lập kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm toàn công ty; - Chỉ tiêu sản lượng sản xuất; - Giá thu mua tiêu chuẩn của các yếu tố đầu vào hoạt động sản xuất; - Giá xuất kho thành phẩm và các yếu tố đầu vào của hoạt động bán hàng; - Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và giá bán tiêu chuẩn; - Hạn mức công nợ và vòng quay nợ phải thu; - Chính sách than quay nợ phải trả; - Giá trị trung bình và vòng quay hàng tồn kho - Chính sách lương, thưởng, đãi ngộ, phúc lợi; - Ngân sách và hạn mức chi tiêu các bộ phận, ban, phòng, các đơn vị thành viên; 4. Lập nhu cầu sử dụng vốn và triển khai kế hoạch tài trợ vốn của toàn công ty, bao gồm các đơn vị thành viên; 5. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, phê duyệt các hồ sơ thanh toán theo thẩm quyền; 6. Giám sát và duy trì việc cập nhật tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng. c)Báo cáo Báo cáo giải trình theo yêu cầu của Tổng giám đốc, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Đại diện lãnh đạo về Chất lượng;;

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại