Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm trưởng phòng tài chính tại Hồ Chí Minh

no image

Trưởng phòng tài chính kế toán

Công ty TNHH TM Bách Quang

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

1. Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ, quy trình tài chính kế toán Xây dựng các quy trình, quy chế thể lệ của phòng Tài chính-Kế toán phù hợp với pháp luật Việt nam, với quy chế tài chính Công ty để áp dụng có hiệu quả. Tham gia vào việc phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên các số liệu tài chính kế toán nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm thiểu các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước. Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính cho cơ quan thuế. Trực tiếp lập và chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước, trước Giám Đốc. 3. Thực hiện các báo cáo tài chính và quản trị cho Giám Đốc Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ nhằm xây dựng hệ thống báo cáo quản trị và báo cáo tài chính có hiệu quả. Chịu trách nhiệm lập các báo cáo quản trị đúng quy định và thời gian báo cáo. 4. Quản lý vốn, quỹ đầu tư. Lập hồ sơ vay vốn, hồ sơ tín dụng theo yêu cầu của Giám đốc. Theo dõi tình tình vay vốn của Công ty. 5. Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền Kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền trong công ty, hiểu rõ nguồn tiền mặt, cũng như biết sử dụng tiền mặt, duy trì tính toàn vẹn của vốn, chứng từ và các tài liệu có giá trị khác. Nắm bắt & hiểu tất cả các khoản nợ của công ty 6. Thực thi các nghĩa vụ tài chính Chịu trách nhiệm thông qua cũng như thực thi các thỏa thuận liên quan đến các nghĩa vụ tài chính như hợp đồng về tài sản và dịch vụ CNTT…hay các yêu cầu cam kết về nguồn tài chính của doanh nghiệp. 7. Quản lý ngân sách & kiểm soát chi phí Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ ngân sách, thu thập các tỷ số tài chính, và so sánh hiệu suất thực tế của công ty với ngân sách

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Billionaire

Trưởng phòng tư vấn tài chính

Công Ty Cổ Phần Billionaire

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

o Tìm kiếm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp o Xây dựng kế hoạch tài chính để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn và ngắn hạn. o Tư vấn cho khách hàng về kế hoạch nghỉ hưu, đầu tư và quyết định bảo hiểm, tùy thuộc vào mục tiêu tài chính của họ. o Đánh giá mức độ thay đổi cuộc sống và thay đổi tình trạng tài chính nhất định ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của khách hàng và điều chỉnh các kế hoạch đó cho phù hợp. o Tham gia khảo sát các dự án nếu cần thiết để đưa ra lời khuyên tài chính tối ưu nhất cho khách hàng. o Giám sát thị trường tài chính và cập nhật các xu hướng, thay đổi ảnh hưởng đến quyết định tài chính. o Tạo dựng uy tín, niềm tin với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. o Thiết lập, duy trì mối quan hệ và chăm sóc khách hàng o Nghiên cứu cơ hội đầu tư phù hợp cho khách hàng. o Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH cơ điện lạnh lê quốc

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

công ty TNHH cơ điện lạnh lê quốc

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

 Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo tài chính, kế toán và quản trị chi phí, lập kế hoạch và kiểm soát, lập và phân tích báo cáo quản trị, tài chính doanh nghiệp.  Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn của Công ty. Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong việc kiểm soát tài chính của Công ty và nghiệp vụ về thủ tục tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ...;  Quản trị nguồn ngân sách, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, thuế và hệ thống thông tin kế toán,…  Lập kế hoạch tài chính của công ty, triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch tài chính.;  Giám sát mọi hoạt động nghiệp vụ của kế toán viên trong công tác kiểm soát ngân quỹ, quản lý dòng tiền của công ty hiệu quả và đúng Pháp luật và chịu trách nhiệm trước BGĐ về kết quả hoạt động của phòng Tài chính kế toán nói chung;  Cập nhập các văn bản pháp luật liên quan và triển khai cho Ban giám đốc, kế toán viên và các phòng ban có liên quan.  Tính toán các phương án tài chính khả thi cho các dự án , chương trình kinh doanh của công ty, Phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm, hiệu quả chiến lược bán hàng và giá thành cho tương lai ít nhất trước 6 tháng làm cơ sở để các bộ phận liên quan quyết định giá bán cho phù hợp.  Báo cáo với Ban lãnh đạo công ty định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ.  Làm báo cáo và thực hiện một số công việc liên quan theo sự chỉ đạo của giám đốc

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH phân phối phương việt

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

công ty TNHH phân phối phương việt

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tiến hành tổng hợp các phân tích tình hình tài chính của công ty trên phương diện tổng quát nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của công ty. - Điều hành các hoạt động tài chính và phối hợp với phòng kế toán sao cho phù hợp với tình hình doanh nghiệp, các chế độ chính sách của Nhà nước. - Hoạch định chiến lược tài chính của công ty trong thời gian trung hạn và dài hạn. - Đánh giá các chương trình hoạt động của công ty trên phương diện tài chính. - Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất. - Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho công ty - Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý. - Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn. - Phối hợp với các hoạt động của Phòng Kế toán trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty

xem thêm Xem thêm

no image

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc( Hồ Chí Minh)

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Quản lý chung, phân công nhiệm vụ, phân bổ công việc, dự án cho nhân viên cấp dưới, giám sát, đôn đốc họ hoàn thành tốt vai trò của mình; - Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả. - Lập dự toán chi tiết, kiểm tra thu chi, theo dõi và phân tích dữ liệu kế toán, lập báo cáo tài chính và các loại báo cáo liên quan; - Xây dựng, thực hiện kế hoạch, phương pháp, chính sách, nguyên tắc kế toán phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, quy định của nhà nước; - Cải thiện hệ thống, quy trình và đưa ra biện pháp khắc phục, đáp ứng mục tiêu tài chính; - Trách nhiệm tuân thủ thuế, nộp thuế và xử lý các vấn đề liên quan đến cục thuế Báo cáo theo quy định của bộ phận và yêu cầu của Quản lý trực tiếp; - Quản lý nguồn vốn, tài sản, các nguồn lực kinh tế của công ty theo quy định; - Xây dựng kế hoạch định kỳ về kinh phí hoạt động, giá thành sản phẩm, chi phí bảo dưỡng,... các kế hoạch tài chính khác; - Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ. - Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc. - Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp - Chi tiêt trao đổi khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

công ty bách quang

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

1. Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ, quy trình tài chính kế toán  Xây dựng các quy trình, quy chế thể lệ của phòng Tài chính-Kế toán phù hợp với pháp luật Việt nam, với quy chế tài chính Công ty để áp dụng có hiệu quả.  Tham gia vào việc phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên các số liệu tài chính kế toán nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm thiểu các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước.  Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.  Trực tiếp lập và chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước, trước Giám Đốc. 3. Thực hiện các báo cáo tài chính và quản trị cho Giám Đốc  Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ nhằm xây dựng hệ thống báo cáo quản trị và báo cáo tài chính có hiệu quả.  Chịu trách nhiệm lập các báo cáo quản trị đúng quy định và thời gian báo cáo. 4. Quản lý vốn, quỹ đầu tư.  Lập hồ sơ vay vốn, hồ sơ tín dụng theo yêu cầu của Giám đốc.  Theo dõi tình tình vay vốn của Công ty. 5. Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền  Kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền trong công ty, hiểu rõ nguồn tiền mặt, cũng như biết sử dụng tiền mặt, duy trì tính toàn vẹn của vốn, chứng từ và các tài liệu có giá trị khác.  Nắm bắt & hiểu tất cả các khoản nợ của công ty 6. Thực thi các nghĩa vụ tài chính  Chịu trách nhiệm thông qua cũng như thực thi các thỏa thuận liên quan đến các nghĩa vụ tài chính như hợp đồng về tài sản và dịch vụ CNTT…hay các yêu cầu cam kết về nguồn tài chính của doanh nghiệp. 7. Quản lý ngân sách & kiểm soát chi phí  Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ ngân sách, thu thập các tỷ số tài chính, và so sánh hiệu suất thực tế của công ty với ngân sách

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại