Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm chuyên viên đầu tư tại Hồ Chí Minh

CÔNG  TY  CỔ  PHẦN  CHỨNG  KHOÁN  PHÚ  HƯNG

[HCM] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

- Tư vấn cho khách hàng đầu tư chứng khoán. - Phát triển kênh khách hàng: tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. - Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản và xây dựng danh mục đầu tư cho khách hàng. - Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

xem thêm Xem thêm

SAM Holdings

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ

SAM Holdings

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

Quản lý danh mục đầu tư và tổ chức thực hiện các giao dịch Phân tích theo dõi và tìm kiếm các khoản đầu tư phối hợp các bộ phận liên quan trong công tác quản lý cổ đong, công bố thông tin

xem thêm Xem thêm

no image

chuyên viên quản lý vốn đầu tư

Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, quyền cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. - Nghiên cứu, đề xuất các phương án quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư . - Theo dõi, cập nhật, đánh giá hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính, quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. - Đề xuất phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư vốn để tối đa hóa giá trị vốn đầu tư của Tổng công ty. - Quản lý, làm việc với Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty. - Phối hợp cùng các Phòng, Ban khác để thực hiện các công việc liên quan.

xem thêm Xem thêm

no image

Chuyên viên quản lý vốn đầu tư

TCT

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Công tác xây dựng thể chế, chiến lược, kế hoạch: xây dựng kế hoạch đầu tư, bán vốn đầu tư của Tổng công ty; Tham mưu cho các quyết định và tổ chức triển khai việc đầu tư vốn, bán vốn đảm bảo đúng quy chế, quy trình và các quy định liên quan. - Công tác thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp: Tham mưu trong việc thực hiện các quyền đại diện chủ sở hữu vốn Tổng công ty, quyền cổ đông, thành viên góp vốn tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty; Nghiên cứu, đề xuất các phương án quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp. - Công tác đầu tư và kinh doanh vốn của Tổng công ty: Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án tái cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp, nhằm bảo toàn và tối đa hóa giá trị vốn đầu tư của Tổng công ty; Xây dựng và trình Ban Lãnh đạo phê duyệt phương án đầu tư mới, đầu tư thêm, bán một phần hoặc bán hết phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp theo thẩm quyền; Tham mưu cho Ban lãnh đạo Tổng công ty và phối hợp với đơn vị liên quan trong việc xác định giá trị cổ phần, giá trị doanh nghiệp. - Công tác Người đại diện: Là đầu mối liên hệ, tiếp xúc làm việc với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp; Theo dõi, đôn đốc và phối hợp với Người đại diện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện.

xem thêm Xem thêm

Nttc Group - Tổ Chức Tư Vấn Làm Việc, Đầu Tư & Định Cư Quốc Tế

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu tư & Định Cư Nước Ngoài

Nttc Group - Tổ Chức Tư Vấn Làm Việc, Đầu Tư & Định Cư Quốc Tế

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

- Hỗ trợ văn phòng Canada tư vấn khách hàng trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tại văn phòng Việt Nam và chốt sales - Giải đáp thắc mắc của khách hàng về chương trình - Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới - Tìm kiếm khách hàng qua mối quan hệ bạn bè, mạng xã hội, diễn đàn..... - Làm việc với đối tác trong và ngoài nước ( khả năng tiếng Anh trung bình khá là một lợi thế) - Biết sử dụng vi tính văn phòng ( word, Excel, Email) - Lập báo cáo tuần và tháng cho cấp trên

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư chứng khoán

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

• Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại; • Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,… • Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng. • Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch. • Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng. • Địa điểm làm việc: vị trí tuyển dụng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ. (Ϲhi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

xem thêm Xem thêm

Mitaholding

Chuyên viên tư vấn đầu tư Bất Động Sản

Mitaholding

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

 Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm của gói Đầu tư đến khách hàng thông qua các kênh nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.  Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng, chương trình ưu đãi nhằm duy trì hệ thống khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng.  Tìm kiếm nguồn khách hàng mới và khai thác khách hàng tiềm năng được công ty giao.  Trao đổi, tư vấn cho khách hàng về giải pháp quản trị tài chính và các gói đầu tư để tối ưu lơi nhuận cho khách hàng.  Trực tiếp đàm phán và thương thảo thực hiện hợp đồng.  Lập kế hoạch hoạt động cho cá nhân trong ngắn hạn và ác chính sách phát triển mạng lưới khách hàng theo tháng, quý.

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH BHNT PRUDENTIAL VIETNAM

[TP.HCM] - CHUYEN VIÊN ĐẦU TƯ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH PLANNER & MILLENNIALS

Công Ty TNHH BHNT PRUDENTIAL VIETNAM

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Làm việc tại VP. Công ty với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất. - Sử dụng Data được cung cấp để đặt cuộc hẹn, tư vấn, chăm sóc khách hàng về Kế hoạch Tài chính, giải pháp và chương trình Bảo hiểm.

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH BHNT PRUDENTIAL VIETNAM

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH PLANNER & MILLENNIALS

Công Ty TNHH BHNT PRUDENTIAL VIETNAM

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Làm việc tại VP. Cty với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất. - Sử dụng Data được cung cấp để đặt cuộc hẹn, tư vấn, chăm sóc khách hàng về Kế hoạch Tài chính, giải pháp và chương trình Bảo hiểm.

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH BHNT PRUDENTIAL VIETNAM

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH PLANNER

Công Ty TNHH BHNT PRUDENTIAL VIETNAM

mức lương 3 - 5 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Làm việc tại VP. Cty với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất. - Sử dụng Data được cung cấp để đặt cuộc hẹn, tư vấn, chăm sóc khách hàng về Kế hoạch Tài chính, giải pháp và chương trình Bảo hiểm.

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại