Hotline: 1900633682 - phím 1
Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

Ẩn

CAREER GOALS

Short-term goal: Finding a suitable working environment to promote professional competence as well as gaining experience.
Long-term goal: Becoming an expert in estimation, bidding with professional skills that bring economic benefits that contribute to the success of the company.

Ẩn

PERSONAL SKILLS

Add
Edit
Delete

Basic using of AUTOCAD

Add
Edit
Delete

English for communication

Add
Edit
Delete

Basic using of REVIT

Add
Edit
Delete

Being proficient in estimating software GXD, G8

Ẩn

AWARDS 

Certificate of merit of the school delegation
Excellent scholarship of the school year 2015, 2016

Ẩn

CERTIFICATES

Certificate of informatics in degree B
Professional certificate: Construction valuation - Volume extraction - Project appraisal - Project management

Ẩn

Hobbies 

Reading books on construction industry
Listening to music
Climbing the mountain                             

Ẩn

References 

Nguyen Van B - Head of Division
CV365 company
Mobile phone: 0123456789

Ẩn

EDUCATION

Add
Delete

CV365 University
From….to…..

Major: Construction economics

Classification: Good
Ẩn

WORKING EXPERIENCE

Add
Delete

CV365 Construction Joint Stock Company
From….to now

Position: Economic construction engineer

Reading the drawing, extracting the volume of construction drawings.
Putting in an estimate for construction of works: Materials, progress of supplying materials and equipment for the construction
Controlling the volume of materials and unit prices.
Working directly with the Supervisory Consultant, project management on issues within the field work in the construction site
Reporting on work in each phase
Add
Delete

CV365 Company
From….to….

Position: Economic - technical employee

+ Monitoring contracts with contractors and other partners
+ Extracting the volume, checking the volume of payment and settlement with contractors, monitoring the construction progress,
+ Making the payment and settlement profile
Ẩn

ACTIVITIES

Add
Delete

Volunteer activities at the university

Volunteer

+/ Participating in voluntary blood donation
+/ Volunteers in supporting the 2015 and 2016 exam season
Add
Delete

Other activities

Volunteer

+/ Donating to support the poor in the process of going to work in Bac Ninh
+/ Participating in Teambuilding activities of the company
Ẩn

PROJECT PARTICIPATION

Add
Delete

Construction: 365 Factory, 365 School

Customer: CV365 production company

Job description: Building cost estimate in constructing construction, supervision and acceptance, payment & settlement of construction.
Ẩn

Further information

Add
Delete

Add other information (if needed):

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng giảm dung lượng ảnh trước khi tải lên.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
CAREER GOALS
PERSONAL SKILLS
AWARDS 
CERTIFICATES
Hobbies 
References 
EDUCATION
WORKING EXPERIENCE
ACTIVITIES
PROJECT PARTICIPATION
Further information

MỘT BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC ĐẦY ĐỦ GỒM

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

Những giấy tờ khác giúp bạn hoàn thiện hồ sơ xin việc

miễn phí Mẫu thư xin việc

Các mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Các mẫu đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

skype