Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

Ẩn

CAREER GOALS

- I look forward to finding a working environment suitable to my expertise and competence with a good remuneration so I can devote myself to my work.
- Learning and researching more about the electrical engineering industry with new technologies as well as applying the knowledge gained in the work, achieving the goal of becoming an expert in electronic engineering.

Ẩn

PERSONAL SKILLS

Add
Edit
Delete

Office Informatics

Add
Edit
Delete

English for Communication

Add
Edit
Delete

Proficiently using of Auto Cad

Add
Edit
Delete

Logical and creative thinking

Ẩn

AWARDS 

- Certificate of Merit for Top 5 Trainees with good achievements in the process of studying and working at Timviec365.vn Electrical Industrial Company
- Certificate of merit for the school team for outstanding achievements in the union work in 2017
- Certificate of merit for " Good people and good deeds" of the university

Ẩn

CERTIFICATES

- Auto Cad Certificate
- Certificate of electromechanical supervision

Ẩn

Hobbies 

- Sports: Soccer, swimming ...
- Participating in social activities
- Learning new technology, new technology products

Ẩn

References 

Nguyen Van B - Chief Engineer
Timviec365.vn Electromechanical Joint Stock Company
Telephone: 0123456789

Ẩn

EDUCATION

Add
Delete

Timviec365.vn University

Major: Electrical – Electronics

Classification: Distinction
Ẩn

WORKING EXPERIENCE

Add
Delete

Timviec365.vn Electromechanical Joint Stock Company

Position: Electromechanical technical staff

- Programming and designing the building management interface of Timviec365.vn: Electrical building system.
- Designing and assembling of electrical cabinets, DDC (control cabinets)
- Supervising of construction of Timviec365.vn: Electrical building system.
- Managing quality records;  material inputs records
- Reporting work daily
Add
Delete

Timviec365.vn Electrical Industry Company

Position: Trainee

- Learning the working environment of mechatronics engineers, electrical and electronic equipment in the company.
- Making internship report
Ẩn

ACTIVITIES

Add
Delete

Participating in volunteer activities in the university

Volunteer (09/2013 - 08/2014)

Warm towel project for children, donating and organizing of giving gifts for poor children
Giving added strength in the entrance exam
Participating in extracurricular activities at the company
Team building - Colleagues cohesion
Participating in seminars on electric - electronic topic technology.
Ẩn

PROJECT PARTICIPATION

Add
Delete

Project: Building an anti-theft warning system

Final year project

Work: giving ideas for warning systems, hardware designing and programming, testing runs and upgrading warning systems. Reporting Final year project
Ẩn

Further information

Add
Delete

Add other information (if needed):

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng giảm dung lượng ảnh trước khi tải lên.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
CAREER GOALS
PERSONAL SKILLS
AWARDS 
CERTIFICATES
Hobbies 
References 
EDUCATION
WORKING EXPERIENCE
ACTIVITIES
PROJECT PARTICIPATION
Further information

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm

  • Sơ yếu lý lịch tự thuật
  • Đơn xin việc
  • CV xin việc
  • Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
  • Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
  • Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
  • Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).


Những giấy tờ khác giúp bạn hoàn thiện hồ sơ xin việc

Mẫu thư xin việc
Mẫu thư xin việc

Cách viết thư xin việc ấn tượng nhất để thu hút nhà tuyển dụng. Tổng hợp mẫu thư xin việc chuẩn 2022 tại timviec365.vn

Sơ yếu lý lịch
Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch 365 được thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với các ngành nghề khác nhau và theo đúng mong muốn của người tìm việc!

Đơn xin việc
Đơn xin việc

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN XIN VIỆC 365 HAY & CHUẨN 2022!