Nghị lực là gì? Món quà vô giá của tạo hóa

Tác giả: Kim Thu Phương Đăng ngày 26/12
Ngay tại thời điểm này, bạn có đang tự trách cứ bản thân mình rằng bất lực với cuộc sống không? Bạn đã bao giờ tự vấn bản thân khi bạn là một con người trọn vẹn và nghị lực của bạn đang ở nơi đâu trước cuộc...
2
Liên hệ qua skype Liên hệ qua skype