Những gợi ý hay khi viết mail xin nghỉ việc

Tác giả: Vũ Bích Phượng - Đăng ngày 03/10/2019
Bất cứ ai cũng phải thay đổi công việc. Rất hiếm khi có người nào có một công việc đầu tiên cũng đồng thời là công việc cuối cùng trong độ tuổi lao động. Vấn đề thay đổi công việc là hết sức bình...