Account Payable là gì?

Account Payable là gì? Account Payable Account là gì?... là những thuật ngữ...
Đăng ngày 06/12/2018