Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

Marital Status là gì? Những vấn đề liên quan đến Marital Status

Tác giả: Nguyễn Loan

Bạn có biết Marital Status là gì hay không? Các tình trạng của hôn nhân hiện nay như thế nào? Marital Status thường được đề cập đến trong các loại giấy tờ nào? Các thông tin cần thiết về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết này, bạn đừng bỏ lỡ những thông tin bổ ích cho bản thân.

Muốn tìm việc làm

1. Đi lý giải ý nghĩa của Marital Status là gì?

 Đi lý giải ý nghĩa của Marital Status là gì?
 Đi lý giải ý nghĩa của Marital Status là gì?

Marital Status là cụm từ tiếng Anh để chỉ đến tình trạng hôn nhân của một. Và nói đến mối quan hệ của một người này với một người khác rất quan trọng. Thông thường tình trạng hôn nhân thường được chỉ với những cụm từ như kết hôn, độc thân, đã ly di hoặc góa bụa.

Tình trạng hôn nhân -  Marital Status là các thuật ngữ được sử dụng trong các biểu mẫu , trong các bộ hồ sơ quan trọng và các tài liệu khác để hỏi hoặc cho biết một người đã kết hôn hay độc thân, Đặc biệt tình trạng hôn nhân của bạn cũng có thể là một phần thông tin trong CV xin việc. Trong bối cảnh đơn giản nhất, không có sự phân biệt nào nữa được thực hiện.

Các câu hỏi về tình trạng hôn nhân của bạn cũng được đưa vào trong các bảng hỏi nghiên cứu định lượng, để giúp bạn điều tra về một vấn đề hay một điều kiện để bạn nghiên cứu chẳng hạn như nghiên cứu về thị trường, nghiên cứu về dân số, tình trạng hôn nhân ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội như thế nào. Tình trạng hôn nhân là sự thể hiện trách nhiệm của người với gia đình của mình hiện nay như thế nào.

Thông thường ngày nay tình trạng hôn nhân của con người rất đa dạng và thường được đề cập đến trong các văn bản hoặc giấy tờ có liên quan đến viên kê khai thông tin cá nhân của mình. Một người có thể ở tình trạng hôn nhân khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ và trách nhiệm xã hội của họ với một người khách như thế nào. Để phân this rõ hơn về các biểu hiện của tình trạng hôn nhân bạn có thể đọc phần tiếp theo của bài viết này để có thêm thông tin cho bản thân.

Việc làm cơ khí - chế tạo

2. Tình trạng hôn nhân hiện nay như thế nào?

2.1. Đã kết hôn

Đã kết hôn
Đã kết hôn

Kết hôn là việc xác lập nên mối quan hệ ràng buộc giữa nam và nữ mà chúng ta hay gọi đó là vợ chồng. Để trở thành vợ chồng hợp pháp bạn cần đáp ứng được các điều kiện của kết hôn và thực hiện việc đăng ký kết hôn tại các cơ quan có thẩm quyền được quy định bởi quy định của pháp luật để giúp bạn có được sự ràng buộc pháp lý và trách nhiệm với nhau trong mối quan hệ này.

Thông qua việc kết hôn giữa hai người làm phát sinh quan hệ hôn nhân mà hi người cần đảm bảo cho mối quan hệ này. Theo luật hôn nhân và gia đình thì khi kết hôn giữa nam và nữ cần đảm bảo các điều kiện cơ bản để kết hôn và thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì việc kết hôn mới được pháp luật công nhân là hợp pháp.

2.2. Đã ly hôn

Ly hôn là việc chấm dứt mối quan hệ ràng buộc vợ chồng giữa nam và nữ khi hai bên xảy ra những mâu thuẫn và sự bất đồng khiến việc ở chung của hai người không thể tiếp tục được nữa. Để chấm dứt mối quan hệ cho cả hai thì họ thường quyết định ly hôn khi hết “yêu”.

Lý hôn sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, và tòa án là cơ quan có thẩm quyền duy nhất tại nước ta có quyền thụ lý các vụ ly hôn hiện nay. Toà án cũng chính là người sẽ đưa ra quyết định ly hôn cho hai người để chấm dứt hôn nhân dưới hình thức bản án và quyết định. Sau khi làm thủ tục ly hôn và có quyết định ly hôn, hai người chính thức không còn mối quan hệ ràng buộc  trong như trước.

2.3. Ly thân

Ly thân là tình trạng gặp phải của không ít cặp vợ chồng hiện nay, đây là vấn đề mà họ không ly hôn với nhau nhưng lại không ở chung với nhau. Trên mặt pháp lý và danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng và có nghĩa vụ vợ chồng với nhau, tuy nhiên về mặt tình cảm và địa lý thì họ không còn nên quyết định ly thân vì nhiều lý do khác nhau.

2.4. Độc thân

Độc thân
Độc thân

Độc thân là tình trạng mà một người không bị ràng buộc trong các mối quan hệ ràng buộc vợ chồng. Độc thân bạn có thể hiểu đơn giản là một mình, làm những giừ bản thân thích và thường chỉ có trách nhiệm với gia đình của mình. Độc thân khá thoải mái trong các mối quan hệ cũng như trong cách sống của mình vì họ không bị ràng buộc bởi bất kỳ một mối quan hệ pháp lý nào hiện nay.

2.5. Góa bụa

Góa bụa là tình trạng nam hoặc nữ đã kết hôn nhưng một nửa còn lại của bạn đã chết do một nguyên nhân nào đó.

3. Marital Status thường được đề cập đến trong các loại văn bản nào?

3.1. Trong các tờ kê khai pháp lý

Trong các tờ kê khai pháp lý
Trong các tờ kê khai pháp lý

Tình trạng hôn nhân là một thông tin rất nhỏ trong rất nhiều các thông tin bạn cần kê khai trong một số giấy tờ pháp lý nào đó yêu cầu bạn kê khai các thông tin cá nhân của bản thân. Trong các giấy từ này yêu cầu bạn kê khai về tình trạng hôn nhân để biết được bạn đã kết hôn, ly hôn, độc thân, ly thân hay là góa bụa để giúp họ có thể biết bạn đang trong mối quan hệ ràng buộc pháp lý như thế nào.

Thông qua thông tin bạn cung cấp về tình trạng hôn nhân của bản thân trong các giấy tờ pháp lý bạn kê khai về thông tin cá nhân bạn cần đề cập đến và chịu trách nhiệm với những thông tin mình cung cấp là đúng với sự thật và đúng theo quy định của pháp luật.

3.2. Trong hồ sơ xin việc cá nhân

Trong hồ sơ xin việc lúc nào cũng có một mục thông tin là tình trạng hôn nhân của bạn. Các thông tin bạn cung cấp đến nhà tuyển dụng đều mang một ý nghĩa nhất định. Đặc biệt là hồ sơ xin việc cũng chính  là bộ hồ sơ để các nhà tuyển dụng lưu giữ thông tin của bạn khi trở thành thành viên của doanh nghiệp hoặc công ty họ.

Tình trạng hôn nhân - Marital Status đề cập trong hồ sơ xin việc hoặc trong CV xin việc của bạn để cung cấp thông tin rừng bạn có mối quan hệ pháp lý ràng buộc với một người khác như thế nào và điều đó không làm ảnh hưởng đến công việc của bạn. Bên cạnh đó bạn cung cấp thông tin về tình trạng hôn nhân của bản thân cũng giúp cho bộ phận nhân sự có thể nắm rõ về thông tin của bạn. Trong trường hợp bạn có vấn đề gì xảy ra thì sẽ liên lạc với người thân của bạn trong mối ràng buộc quan hệ hôn nhân đó.

3.2. Trong các tài liệu khác

Trong các tài liệu khác
Trong các tài liệu khác

Tình trạng hôn nhân còn được đề cập đến trong các tài liệu khác có liên quan đến pháp lý hoặc không liên quan đến pháp lý mà chỉ mang tính chất kê khai thông tin cá nhân. Không chỉ vậy, rong rất nhiều nghiên cứu, khi điều tra thông tin của cá nhân và mối quan hệ tình trạng hôn nhân ảnh hướng đến các khía cạnh nghiên cứu như thế nào cũng trở thành một thông tin được đưa vào trong các nghiên cứu xã hội hiện nay.

Thông qua tình trạng  hôn nhân được điều tra trong các nghiên cứu sẽ giúp bạn biết được tình trạng hôn nhân ảnh hưởng như thế nào đến các vấn đề khác trong xã hội, từ đó có thể đưa ra được kết luận và các giải pháp cụ thể cho các vấn đề xã hội đang gặp phải.

Việc làm KD bất động sản

4. Một số thông tin về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

4.1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Marital Status là gì?

Giấy xác nhận tình trạng Marital Status – tình trạng hôn nhân là tiwf giấy cam kết về tình trạng hôn nhân của bản thân cá nhân người nào đó. Và thường xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bản thân khi muốn thực hiện giao dịch hoặc thủ tục pháp lý nào đó chẳng hạn như việc đi vay thế chấp ngân hàng thì cũng cần có tờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, khi đi đăng ký kết hôn bạn cũng cần có giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của bản thân,….

Một số thông tin về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Một số thông tin về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

4.2. Giá trị pháp lý của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng tại các cơ quan có thẩm quyền thuộc nhà nước Việt Nam, hoặc các nước khác để cam kết và thực hiện việc kết hôn của bản thân cũng như có thể sử dụng cho các mục đích khác của mình.

Như vậy, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị sử dụng vào các danh mục khác hay tài liệu khác, nó chỉ là thông tin cần thiết và được yêu cầu xác nhân trong một số các trường hợp cụ thể để bạn thân có đủ điều kiện để kết hôn hoặc thông tin cung cấp cho ngân hàng để vay vốn,…

4.3. Ai là người có thẩm quyền cấp giấy xác nhận Marital Status?

Khi bạn muốn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bản thân thì cần đến các cơ quan cụ thể sau đây:

Thứ nhất, bạn có thể xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại các Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi bạn đang đăng ký thường trú của công dân Việt Nam.

Thứ hai, bạn đang sống ở một nơi khác thì cần đến ủy ban nhân dân nơi bạn đăng ký tạm trú để xin xác nhận về tình trạng hôn nhân của bản thân.

Thứ ba, trong trường hợp bạn là công dân nước ngoài cư trú tại Việt Nam hợp pháp thì cũng chỉ cần đến nơi bạn đăng ký thường trú hoặc tạm trú để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bản thân mình.

4.4. Các thủ tục cần thiết để được cấp giấy xác nhận Marital Status

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi bạn định đi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bản thân bao gồm:

+ Tờ tự khai của bản thân về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định của pháp luật.

+ Nếu bạn đã ly hôn thì cần phải có các bản án lý hôn và các quyết định có hiệu lực của tòa án.

+ Trong trường hợp một nửa của bạn không còn thì cần phải  nộp bản sao giấy chứng tử.

+ Nếu trước đó bạn đã được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng hết hạn thì cần xin lại.

Qua chia sẻ về Marital Status là gì giúp bạn có được những thông tin quan trong và bổ ích cho bản thân như các tình trạng hôn nhân hiện nay như thế nào, tình trạng hôn nhân được đề cập ở đâu, và thông tin cần thiết về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cá nhân.

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý