Quay lại

Download ngay mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn nhất 2022

Tác giả: Hồng Nguyễn - 12/06/2020

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một loại văn bản, tài liệu có vai trò hết sức quan trọng trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp. Vậy làm sao để lập được một mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng chuẩn nhất theo quy định mà Bộ Tài chính đưa ra? Câu trả lời sẽ được timviec365.vn cung cấp ngay trong bài viết dưới đây, cùng theo dõi nhé!

Việc làm Tài chính

1. Bạn hiểu như thế nào về mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiểu một cách đơn giản nhất chính là một bộ phận quan trọng nằm trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Báo cáo này sẽ cung cấp đến cho người sử dụng những thông tin cần thiết để họ có thể từ đó đánh giá được cụ thể về các thay đổi diễn ra đối với các tài sản thuần của doanh nghiệp.

Bạn hiểu như thế nào về mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bạn hiểu như thế nào về mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Bên cạnh đó, mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được sử dụng trong doanh nghiệp cũng thể hiện một cách rõ ràng nhất về cơ cấu của nguồn tài chính, các khả năng mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi các tài sản ở dạng tiền tệ, các khả năng về quá trình thanh toán cũng như việc doanh nghiệp có thể tạo ra được các luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh của mình.

Hiện nay, việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ góp phần giúp cho các doanh nghiệp có thể gia tăng về các khả năng đánh giá khách quan quá trình hoạt động và kinh doanh của các doanh nghiệp, tăng khả năng về việc so sánh giữa nhiều doanh nghiệp với nhau. Bởi thực tế, dựa theo mẫu báo cáo này thì doanh nghiệp sẽ có thể loại trừ bớt được khá nhiều ảnh hưởng của việc áp dụng theo các phương pháp kế toán trong cùng một giao dịch tài chính nào đó.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được dùng làm gì
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được dùng làm gì?

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng được các doanh nghiệp sử dụng để xem xét về các vấn đề trong hoạt động, đồng thời có thể dự đoán về các khả năng gia tăng hay giảm đi về số lượng, thời gian của các quá trình, cũng có thể là mức độ tin cậy của các luồng tiền nhất định nào đó trong doanh nghiệp trong tương lai. Qua mẫu báo cáo này, doanh nghiệp có thể kiểm tra các đánh giá trước đó, dự đoán về các luồng tiền cũng như kiểm tra về các mối quan hệ tích cực, giúp sinh lời theo lượng tiền thuần được lưu chuyển cùng các tác động liên quan của nó.

Tìm kiếm việc làm

2. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập một mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ là yêu cầu cần thiết đối với các nhân viên kế toán trong doanh nghiệp. Mặc dù công việc có thể không quá khó nhưng lại cần tuân theo một nguyên tắc cơ bản của quy định từ Bộ Tài chính như sau:

- Việc lập ra các mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ và trình bày theo các năm, các kỳ tại doanh nghiệp cần phải tuân thủ về các chuẩn mực kế toán nhất định. Các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến mà các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào bản chất của các giao dịch khác nhau và trình bày về các nguồn tiền sao cho phù hợp. Đối với các chỉ tiêu mà không cập nhật được số liệu thì sẽ không cần phải trình bày vào mẫu báo cáo. Đặc biệt, các doanh nghiệp có thể thay đổi về vị trí, số thứ tự của các chỉ tiêu nhưng tuyệt đối không được phép thay đổi mã số của chúng.

Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Đối với các khoản đầu tư ngắn hạn thì sẽ được xem là tương đương với tiền trình bày trên báo cáo và chỉ bao gồm những khoản đầu tư ngắn hạn (thời hạn thu hồi hoặc không quá 3 tháng) thì sẽ có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền có thể xác định được, đồng thời cũng không có rủi ro trong vấn đề chuyển đổi này khi tính từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

- Các doanh nghiệp cần phải trình bày các thông tin về luồng tiền theo 3 hoạt động sau đúng với chuẩn mực báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

+ Các hoạt động kinh doanh có luồng tiền phát sinh từ các hoạt động liên quan đến việc tạo ra nguồn doanh thu cho doanh nghiệp cùng các hoạt động khác mà không phải là đầu tư hoặc tài chính.

+ Các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có luồng tiền phát sinh chủ yếu là từ các hoạt động như nhượng bán tài sản, hoạt động mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu, xây dựng các công trình,...

+ Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp có luồng tiền phát sinh từ các hoạt động chủ yếu là sự thay đổi lớn về quy mô hoạt động hay kết cấu nhất định của các nguồn vốn từ chủ sở hữu, các nguồn vốn mà doanh nghiệp vay để sử dụng trong quá trình kinh doanh, phát triển.

- Nguyên tắc thứ 4 của báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó là các doanh nghiệp sẽ cần phải trình bày cụ thể về các luồng tiền có được sau hoạt động kinh doanh, đầu tư cùng hoạt động tài chính theo một cách thức nhất định nhưng cần đảm bảo sự phù hợp so với các đặc điểm kinh doanh mà doanh nghiệp hiện đang triển khai.

- Toàn bộ các luồng tiền phát sinh từ 3 hoạt động của doanh nghiệp đều cần phải được báo cáo theo cơ sở thuần như sau:

+ Cần phải báo cáo về việc thu tiền cũng như các khoản chi trả hộ cho khách hàng.

+ Cần báo cáo về việc thu tiền cũng như chi tiền cho các khoản có vòng quay nhanh, có thời gian ngắn không quá 3 tháng.

- Đối với các nguồn tiền phát sinh thông qua các giao dịch có liên quan đến ngoại tệ và được quy đổi thành tiền đang được sử dụng trong sổ kế toán thì cần phải báo cáo theo đúng tỷ giá hối đoái ở thời điểm phát sinh đó.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo một nguyên tắc nhất định
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo một nguyên tắc nhất định

- Trong các giao dịch liên quan đến các hoạt động đầu tư, tài chính mà không sử dụng tiền trực tiếp hoặc các khoản tương đương thì không cần phải trình bày trong báo cáo.

- Nếu như các khoản tiền ở đầu kỳ, cuối kỳ mà có ảnh hưởng để sự thay đổi của tỷ giá hối đoái thì phải được trình bày thành chỉ tiêu riêng trong mẫu báo cáo.

- Các doanh nghiệp khi lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì cần phải ghi rõ cả các lý do sử dụng các khoản tiền hay số tiền dư ở cuối kỳ.

- Trong trường hợp mà doanh nghiệp đi vay bên ngoài để thanh toán các khoản nhất định thì cũng cần phải trình bày rõ ràng trong báo cáo.

- Còn với các trường hợp mà luồng tiền của doanh nghiệp có sự phát sinh bởi các khoản thanh toán nhưng lại có thể mang ra để bù trừ được thì sẽ thực hiện báo cáo cụ thể theo nguyên tắc sau:

+ Nếu như các khoản thanh toán của doanh nghiệp mà có thể bù trừ được và có liên quan đến các giao dịch được sắp xếp ở cùng một luồng tiền nhất định thì sẽ phải trình bày một cách rõ ràng, cụ thể dựa trên cơ sở thuần.

+ Nếu như các khoản thanh toán bù trừ đó có liên quan đến nhiều luồng tiền khác nhau thì sẽ phải trình bày riêng từng chỉ tiêu.

- Riêng đối với những luồng tiền liên quan đến các hoạt động mua bán trái phiếu hay các giao dịch về chứng khoán thì sẽ trình là luồng tiền từ hoạt động tài chính (đối với bên bán) và từ hoạt động đầu tư (đối với bên mua).

Tìm việc làm chuyên viên phân tích tài chính

3. Cách lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất 2021

Cách lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất 2021
Cách lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất 2021

3.1. Lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Đối với mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo luồng tiền từ hoạt động kinh doanh thì sẽ được lập theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp như sau:

- Các luồng tiền ở đây sẽ bao gồm đầu vào và đầu ra từ các hoạt động kinh doanh. Theo đó, nó sẽ được xác định, đồng thời trình bày rõ ràng, cụ thể trong báo cáo này thông qua việc phân tích về các khoản tiền thu vào, các khoản chi ra qua các nội dung chi tiết từ sổ sách kế toán trong doanh nghiệp.

- Phương pháp cụ thể để lập mẫu báo cáo sẽ bao gồm các mục chính như sau:

+ Tiền thu vào từ hoạt động bán hàng hay cung cấp các dịch vụ, doanh thu khác của doanh nghiệp (mã số là 01). Và các số liệu về chỉ tiêu này sẽ đều có ở sổ kế toán của doanh nghiệp và các nhân viên kế toán cần lấy ra một cách chính xác để đưa vào báo cáo.

+ Tiền doanh nghiệp chi ra cho những người cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh (mã số là 02). Tuy nhiên, chỉ tiêu này sẽ không bao gồm các khoản về mua sắm, xây dựng,... và  số liệu cũng được lấy từ sổ kế toán của doanh nghiệp.

Lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
Lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

+ Tiền lãi vay của doanh nghiệp và đã được trả (mã số là 04). Các số liệu của chỉ tiêu này cũng được cập nhật theo sổ kế toán của doanh nghiệp.

+ Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (mã số là 05) và chỉ tiêu này sẽ căn cứ vào tổng số tiền đã được doanh nghiệp nộp cho nhà nước theo quy định về thuế.

+ Các khoản tiền mà doanh nghiệp thu được thông qua các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác (mã số là 06).

+ Tiền chi mà doanh nghiệp ra cho các hoạt động kinh doanh khác (mã số là 07).

+ Cuối cùng đó là thông tin về việc lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mã số là 20).

Tìm việc làm tư vấn tài chính

3.2. Lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

- Nguyên tắc lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp này chính là sẽ dựa vào các luồng tiền vào cùng các luồng tiền ra của các hoạt động kinh doanh được thực hiện tại doanh nghiệp. Luồng tiền này sẽ được xác định thông qua việc điều chỉnh về các lợi nhuận thuế của doanh nghiệp, các thay đổi về hàng hóa tồn kho, các khoan thu, chi,...

Nguyên tắc lập mẫu báo cáo theo phương pháp gián tiếp
Nguyên tắc lập mẫu báo cáo theo phương pháp gián tiếp

- Phương pháp lập báo cáo cụ thể sẽ được thực hiện theo các chỉ tiêu sau:

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận thuế doanh nghiệp (mã số là 01).

+ Các khoản khấu hao của doanh nghiệp liên quan đến các tài sản cố định hay các bất động sản đầu tư (mã số là 02).

+ Các khoản tiền sử dụng cho việc dự phòng các hoạt động phát sinh (mã số là 03).

+ Các khoản tiền thể hiện về vấn đề lãi/lỗ hay sự chênh lệch về tỷ giá hối đoái (mã số 04).

+ Các khoản tiền về vấn đề lãi/lỗ qua các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp (mã số là 05).

+ Các khoản chi phí lãi từ hoạt động vay vốn của doanh nghiệp (mã số là 06).

+ Một số khoản có sự điều chỉnh khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp (mã số là 07).

+ Các khoản liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp khi có sự thay đổi về vốn lưu động (mã số là 08).

+ Các vấn đề về tăng hay giảm các khoản thu của doanh nghiệp (mã số là 09).

+ Các vấn đề liên quan đến việc tăng hay giảm về số lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp (mã số là 10).

Cách lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
Cách lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

+ Các vấn đề liên quan đến việc tăng hay giảm các khoản mà doanh nghiệp phải trả (mã số là 11).

+ Các khoản chi phí phải trả trước có thay đổi tăng hay giảm (mã số là 12).

+ Các khoản về chứng khoán kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi tăng hay giảm (mã số là 13).

+ Các khoản tiền lãi vay mà doanh nghiệp đã trả (mã số là 14).

+ Các khoản liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (mã số là 15).

+ Các khoản tiền thu mà doanh nghiệp có được từ một số hoạt động khác (mã số là 16).

+ Một số khoản tiền chi khác mà doanh nghiệp sử dụng cho các hoạt động kinh doanh (mã số là 17).

+ Cuối cùng là các thông tin về lưu chuyển tiền tệ thuần qua các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mã số là 20).

Các bạn có thể tham khảo và download ngay mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn nhất theo các file word và excel dưới đây:

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Hy vọng những thông tin trên đây mà timviec365.vn cung cấp sẽ giúp các bạn nắm được các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Từ đó có thể áp dụng một cách chính xác nhất vào công việc của mình trong doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những ai đang làm công việc kế toán nhé!

Việc làm tài chính tại Hồ Chí Minh

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý