Quay lại

Tâm lý người là gì? Đi tìm lời giải bí ẩn cho tâm lý người

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng - 09/11/2019

Bạn có bao giờ tự hỏi và tò mò về tâm lý con người đầy bí ẩn hay chưa? Tâm lý người là gì bạn có biết không? Các kiến thức liên quan đến tâm lý người là gì? Tâm lý người có vai trò như thế nào trong cuộc sống? Cùng tìm lời giải cho những thắc mắc trên của bạn tại bài viết này.

1. Câu trả lời về tâm lý người là gì?

1.1. Khái niệm tâm lý người là gì?

Tâm lý người là gì?
Tâm lý người là gì?

Tâm lý người là một hiện tượng về tâm lý của con người xảy ra khi họ phản ứng lại với các hiện tượng xã hội. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về hiện tượng tâm lý con người. Mỗi một nhà nghiên cứu xã hội, và một nhà tâm lý học đều có những quan điểm riêng của mình về tâm lý con người trong sự phát triển của xã hội.

Theo quan điểm duy tâm của các nhà nghiên cứu theo trường phái duy tâm cho rằng: Tâm lý con người không phải do bản thân người đó tạo ra, mà tâm lý của một người được thượng đế xác tạo ra và nhập vào con người. Qua đó các nhà nghiên cứu cho rằng tâm lý người không bị phụ thuộc bởi các yếu tố khách quan bên ngoài, đặc biệt là điều kiện sống, môi trường sống của họ không ảnh hưởng đến tâm lý của họ.

Theo quan điểm duy vật tầm thường của các nhà khoa học, và tâm lý học theo trường phái này lại định nghĩa rằng: Tâm lý con người, hay tâm hồn con người được cấu thành từ vật chất, một thực thể hiện hữu, và do một vật chất cụ thể tạo ra. Từ đó họ đồng nhất và đưa ra quan điểm về tâm lý người là sự đồng nhất của vật lý, sinh lý và tâm lý với nhau. Và họ phủ nhận bản chất xã hội của tâm lý, họ cho rằng tâm lý người mang bản chất cá nhân chứ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội bên ngoài, họ phủ nhận đi tích tích cực và năng động của tâm lý, ý thức con người.

Theo quan điểm của các nhà duy vật biện chứng thì các nhà tâm lý học cho rằng tâm lý con người là sự phản ánh khách quan các yếu tố bên ngoài vào não bộ con người, qua đó con người thể hiện các hoạt động cá nhân của mình. Và họ cho rằng tâm lý người mang bản chất của xã hội thông qua các hoạt động và sự biến đổi của xã hội ảnh hưởng đến tâm lý và thể hiện tính lịch sử của xã hội ảnh hưởng đến tâm lý người.

Từ các quan điểm trên bạn có thể thấy được rằng quan điểm của các nhà tâm lý theo chủ nghĩa duy vật biện chứng đã đưa ra được quan điểm chính xác nhất cho tâm lý người. Và bản chất trong tâm lý con người, điểm xuất phát của hiện tượng tâm lý trong mỗi con người trong xã hội là sự biểu hiện tâm lý cá nhân chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài xã hội và mang tính lịch sử.

1.2. Bản chất của hiện tượng tâm lý người là gì?

Bản chất của hiện tượng tâm lý người được thể hiện cụ thể như sau:

+ Tâm lý người là sự phản ánh khách quan của thế giới bên ngoài vào não bộ, và thông qua xử lý của não bộ con người có những hoạt động tác động lại xã hội với các phản ứng của mình. Hiện thực khách quan có ảnh hưởng đến não bộ con người vào tạo ra tâm lý của họ. Tất cả các hoạt động trong quá trình tâm lý lý con người từ đơn giản đến phức tạp đều dựa trên cơ sở hoạt động của não bộ, não bộ chính là nơi để tạo và hình thành nên hiện tượng tâm lý con người. Hiện tượng tâm lý con người có nguồn gốc là thế giới khác quan bên ngoài nên khi nghiên cứu về hiện tượng tâm lý con người cần nghiên cứu đến hoàn cảnh sống và hoạt động trong xã hội của người đó.

+ Tâm lý người mang tính chủ thể, với mỗi một hiện tượng trong xã hội con người sẽ hình thành nên các hình ảnh tâm lý khác nhau. Từ đó cho thấy với mỗi vấn đề gặp phải thì mỗi cá nhân đều phản ánh khác nhau thông qua lăng kính riêng của mình. Bởi hoàn cảnh sống, và điều kiện sống, cùng với cấu tạo não của mỗi người là khác nhau nên khi gặp cùng vấn đề thì mỗi người sẽ có những phản ứng khác nhau về tâm lý.

+ Tâm lý người thể hiện bản chất xã hội và tính lịch sử: 1, Tâm lý người thể hiện bản chất xã hội bởi tâm lý người có nguồn gốc từ xã hội, với môi trường sống và điều kiện sống của mình sẽ hình thành nên tâm lý của cá nhân bạn. Tâm lý người còn là sự thể hiện các mối quan hệ của bạn trong xã hội và thể hiện mối quan hệ giai cấp, đạo đức trong xã hội; 2, Tâm lý người mang bản chất lịch sử xã hội, xã hội là sự vận động không ngừng nên khi thay đổi, hay có những biến đổi trong xã hội sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý con người của mỗi cá nhân, và tâm lý người là kết quả của hoạt động giao tiếp và sản xuất trong việc phát triển xã hội và sự vận động phát triển xã hội không ngừng.

Qua đó ta thấy được bản chất hiện tượng tâm lý con người thể hiện 3 khía cạnh đó là: Là sự phản ánh hiện thực khác quan, mang tính chủ thể, phản ánh bản chất xã hội và mang tính lịch sử phát triển xã hội con người.

1.3. Các loại của phản ảnh trong tâm lý con người là gì?

Phản ánh tâm lý con người thể hiện như sau:

+ Phản ánh cơ học được hình thành các hiện tượng cơ học trong cuộc sống và phản ảnh lại bộ não của con người giúp con người có những nhận thức cụ thể về các hiện tượng xã hội và thu hình ảnh vào bộ não về các hoạt động cơ học trong xã hội.

+ Phản ánh vật lý của não bộ giống như việc bản thân nhìn mình trong gương và nhận lại hình ảnh của mình. Nó thể hiện việc bản thân thường có hiện tượng mô phỏng lại các hoạt động mà mình nhìn thấy, hoặc tiếp xúc với nó.

+ Phản ánh xã hội, hiện tượng tâm lý con người là sự phản ánh của các mối quan hệ và các hiện tượng biến chuyển trong xã hội và thể hiện ra bên ngoài tâm lý con người.

+ Phản ánh tâm lý là phản ánh của não bộ với các tác động từ môi trường khác quan bên ngoài với mỗi cá nhân.

2. Phân loại các hiện tượng tâm lý người

Để phân loại các hiện tượng tâm lý con người có rất nhiều cách chia khác nhau và tùy thuộc vào nghiên cứu thì sẽ chia hiện tượng tâm lý người phù hợp với nghiên cứu. Thông thường hiện tượng tâm lý sẽ được phân loại như sau:

Phân loại hiện tượng tâm lý người là gì?
Phân loại hiện tượng tâm lý người là gì?

2.1. Hiện tượng tâm lý xã hội với hiện tượng tâm lý cá nhân

Vì cá nhân là chủ thể trong trong một cộng đồng và phát triển song hành với nhóm xã hội cụ thể nền khi nhóm xã hội có những biến động sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân. Tâm lý nhóm người hay tâm lý nhóm xã hội cũng sẽ ảnh hướng đến tâm lý cá nhân của một người. Khi sống trong xã hội để phát triển đồng nhất với số đông bạn cũng sẽ có những phản ứng giống với nhóm xã hội mình hoạt động để phát triển phù hợp với nhóm xã hội đó.

Ví dụ khi một người nhìn lên trời không biết là vấn đề gì bạn cũng sẽ có phản ứng là nhìn theo để biết được trên đó có gì và mọi thấy vậy cũng sẽ nhìn theo dù họ không biết có hiện tượng hay không và nó có ảnh hưởng đến mình hay không. Người ta hay gọi đó là hiện tượng đám đông. Hay các phong tục, tập quán của địa phương cũng là một trong những giá trị văn hóa xã hội mà số đồng cần làm theo.

2.2. Hiện tượng tâm lý chưa có ý thức và hiện tượng tâm lý có ý thức

Trong hiện tượng tâm lý của con người có hiện tượng tâm lý gọi là vô thức, hay chính là hiện tượng tâm lý chưa ý thức và nó mang tính bẩm sinh là phản ứng không điều kiện của con người. Lấy vị dụ cho bạn dễ hình dung đó là khi sinh ra trẻ em đều khóc đó là hiện tượng tâm lý bình thường và không có điều kiện.

Còn ngược là là hiện tượng tâm lý có ý thức, tức bạn nhận thức được vấn đề và phản ứng lại các vấn đề và hiện tượng của xã hội. Nó giống như phản xạ có điều kiện của con người. Ví dụ cho bạn dễ hình dung đó là khi bạn gặp cướp thì sẽ hình thành một tâm lý sợ hãi đó là tâm lý có ý thức và được hình thành trong điều kiện bản không thể phản ứng lại các vấn đề bạn gặp phải nền hình thành cho bạn tâm lý sợ hãi.

2.3. Phân chia hiện tượng tâm lý người theo thời gian tồn tại và tương quan với nhân cách con người

Với cách phân chia này thì hiện tượng tâm lý con người được chia làm 3 loại chính như sau:

+ Chia theo quá trình tâm lý thì con người sẽ chia thành quá trình nhận thức, quá trình cảm xúc và quá trình ý chí của tâm lý con người.

+ Chia theo trạng thái tâm lý con người, quá trình tạo thành tâm lý và hình thành hiện tượng tâm lý kéo dài trong một khoảng thời gian dài của con người.

+ Chia theo thuộc tính của tâm lý như tính tình con người, tính nết của các cá nhân, thói quen của họ, lý tượng sống,… Tâm lý này được hình thành trong một khoảng thời gian rất dài và nó tạo nên những nét riêng trong nhân cách của mỗi cá nhân.

3. Các chức năng của hiện tượng tâm lý

Hiện tượng tâm lý thể hiện các chức năng cụ thể như sau:

Các chức năng của hiện tượng tâm lý người là gì?
Các chức năng của hiện tượng tâm lý người là gì?

+ Chức năng định hướng hoạt động, tâm lý con người chính là thức được tạo ra để tạo động lực cho sự phát triển của xã hội. Với những mục tiêu bản thân đặt ra thì bản thân sẽ đề ra các hoạt động cụ thể để hoàn thành các mục tiêu mà mình đã định ra, như vậy ta thấy được tâm lý con người có vai trò định hướng.

+ Chức năng điều khiển các hoạt động và kiểm soát các hoạt động, với bất kỳ một vấn đề nào xảy ra tâm lý con người sẽ điều khiển để con người có những hoạt động tác động lại vấn đề xảy ra đó một cách cụ thể và kiểm soát các hoạt động của bản thân trong các trường hợp cụ thể để bản thân biết và nên làm gì trong các trường hợp cụ thể.

+ Có chức năng điều chỉnh hoạt động, thông qua việc hình thành tâm lý của bản thân thì bạn thân sẽ tự điều chỉ tâm lý của mình cho phù hợp với hoàn cảnh và phù hợp với môi trường sống, cũng như các hiện tượng xã hội.

Qua đó ta thấy được chức năng của hiện tượng tâm lý con người có 3 chức năng chính là định hướng cho hoạt động, điều khiển và kiểm soát các hoạt động của bản thân, điều chỉnh các hoạt động sao cho phù hợp với hoàn cảnh sống bên ngoài và môi trường sống của mình.

Với những thông tin chia sẻ về hiện tượng tâm lý người là gì? Những bí ẩn về hiện tượng tâm lý con người cùng với những thông tin cần thiết cung cấp thêm cho bạn kiến thức về tâm lý con người.

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý