Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Giúp bạn hiểu rõ hóa đơn tiếp khách hợp lệ là gì chi tiết nhất

Tác giả: Vi Thùy

Hóa đơn tiếp khách hợp lệ được hiểu là gì? Những thông tin có liên quan và những lưu ý cần phải nắm bắt về tới hóa đơn tiếp khách mới nhất. Hãy cùng dành thời gian với chuyên mục tham khảo bài viết. Đây cũng là những thông tin cần mà một người làm nhân viên kế toán hay ứng tuyển kế toán không thể bỏ qua!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

Hóa đơn tiếp khách hợp lệ được hiểu là gì?

Hóa đơn tiếp khách hợp lệ còn được gọi là chi phí tiếp khách. Trong các công ty, có rất nhiều loại chi phí phát sinh. Và chi phí tiếp khách chính là loại chi phí mà bạn thường hay gặp nhiều nhất.

Hóa đơn tiếp khách hợp lệ được hiểu là gì?

Việc làm Truyền thông

Thông tin có liên quan tới hóa đơn tiếp khách hợp lệ mới nhất

Những quy định về chi phí tiếp khách 2021 cần biết

- Trước tiên, hãy xem năm 2013 nói gì về chi phí này:

Cơ sở: Căn cứ vào Điều 06: TT số 123/2012 / TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012

Hóa đơn tiếp khách hợp lệ cũng được hạch toán vào trong chi phí quản lý và chi phí được kiểm soát bởi Đạo luật thuế TNDN.

Với các công ty được thành lập: 10% (632 + 641 + 642 + 811 + 635)

Với các công ty mới thành lập: 15% (632 + 641 + 642 + 811 + 635)  nhận được ưu ái trong vòng 3 năm đầu tiên kể từ khi thành lập.

* Lưu ý: Tổng khoản phí được khấu trừ theo quy định của pháp luật sẽ không bao gồm các khoản tiền là chi phí kiểm soát có ghi rõ trong mục này; Riêng với những hoạt động thương mại, tổng chi phí được khấu trừ sẽ không tính cả giá hàng hóa được bán ra ngoài.

- Thứ Hai: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, phí tiếp khách đã tăng lên 15% mà không kiểm soát số năm hoạt động:

Theo điểm m, khoản 2, Điều 9 của Luật Quốc hội số 32/2013/ QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi và bổ sung một số điều trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định những khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định mức thuế thu nhập cần nộp.

Dựa trên thông tư 78/2014 / TT-BTC, thông tư 119/2014 / TT-BTC, thông tư 151/2014 / TT-BTC, thông tư 26/2015 / TT-BTC và thông tư gần đây 96/2015 / TT-BTC

Phí quảng cáo, tiếp khách = 15% (Tổng số chi phí phát sinh - Tổng số CP không được khấu trừ - Tổng chi phí quảng cáo và khuyến mãi) = 15% (Tài khoản TK632 + TK641 + 642 + TK635 + TK811)

* Lưu ý: Tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm chi phí kiểm soát được quy định trong mục này;   Đối với hoạt động thương mại, tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm giá mua hàng hóa bán ra.

Các chi phí cho hoa hồng quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi và môi giới không bao gồm: Những khoản không bị khống chế.

+ Hoa hồng môi giới bảo hiểm theo Luật Hoạt động bảo hiểm

+ Phí trả cho thương nhân bán hàng đúng giá

+ Các chi phí được tạo ra trong nước hoặc quốc tế (nếu có) bao gồm: Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, điều tra, bảo trì, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin.

+ Chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường

+ Chi phí thuê tư vấn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển và nghiên cứu thị trường.

+ Chi phí giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ triển lãm: chi phí mở showroom hoặc showroom và ra mắt sản phẩm

+ Chi phí thuê mặt bằng để trưng bày và giới thiệu sản phẩm

+ Chi phí nguyên vật liệu, giúp trình bày và giới thiệu sản phẩm

+ Chi phí vận chuyển giới thiệu và trưng bày sản phẩm

Xem thêm: Chi phí chung là gì? Những thông tin liên quan đến chi phí chung

- Thứ ba: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015

Theo khoản 4, điều 1 của luật 71/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội XIII sửa đổi và bổ sung một số điều của luật sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp. 14/2008 / QH12 Thêm một vài điều theo luật số 32/2013 / QH13 có quy định:

Những quy định về chi phí tiếp khách 2019 cần biết

"Xóa điểm m, khoản 2, điều 9".

Cụ thể: m) Với những hoạt động về quảng cáo, các hoạt động về tiếp thị, khai trương, trưng bày, hội nghị, hỗ trợ marketing, hay các chi phí hỗ trợ liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh lớn hơn 15 % tổng chi phí được xét khấu trừ. Tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm các chi phí được quy định tại thời điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm giá mua hàng hóa đã bán;

Tóm lại: Chi phí hóa đơn tiếp khách hợp lệ sẽ không bị khống chế về khoản định mức chi phí

Chi phí: chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môi giới, tiếp nhận, lễ hội, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất và thương mại. Nếu hóa đơn và tài liệu đủ, chúng phải được đưa vào chi phí hợp lý và hợp lệ.

 Xem thêm: Hướng dẫn áp dụng công thức tính thuế tncn excel.

Điều kiện đảm bảo chi phí tiếp khách hợp lý 2021 là gì?

Nếu muốn hóa đơn tiếp khách hợp lệ  thì lúc này cần phải cung cấp đầy đủ các chứng từ để có thể chứng minh được mục đích sử dụng chúng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Biên lai, hồ sơ hóa đơn tiếp khách hợp lệ  hiện tại bao gồm:

- Hóa đơn thanh toán hoặc hóa đơn (dưới dạng bất kỳ hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng dịch vụ)

- Hóa đơn VAT hoặc hóa đơn bán các loại hàng hóa, dịch vụ

- Danh sách chi tiết các món ăn, chi phí phát sinh.

- Có xác nhận về các dịch vụ hay là hợp đồng giao dịch nào đó nếu như đã đặt trước

- Có giấy xác nhận, biên lai khi thanh lý hợp đồng

- Cần có hóa đơn, biên lai với những trường hợp thanh toán qua thẻ hay tiền mặt

Hồ sơ hóa đơn tiếp khách hợp lệ bao gồm những gì?

+ Hóa đơn thanh toán + đơn đặt hàng kèm theo (dưới dạng không có hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng dịch vụ)

+ Hóa đơn VAT hoặc hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp)

+ Bảng thống kê chi tiết các món ăn

+ Mẫu xác nhận dịch vụ hoặc hợp đồng kinh tế nếu đặt trước

+ Biên bản về các hợp đồng đã thanh lý

Biên lai thanh toán nếu bạn thanh toán ngay bằng tiền mặt và bằng thẻ (bạn truyền thẻ của mình qua khe cắm của đầu đọc thẻ, nhập mã cá nhân và số tiền cần thanh toán, máy sẽ in hóa đơn và khách hàng sẽ ký và hoàn tất quy trình của giao dịch thanh toán).

Hồ sơ hóa đơn tiếp khách hợp lệ bao gồm những gì?

Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn tiếp khách hợp lệ

+ Theo Quyết định 48, hóa đơn tiếp khách hợp lệ  sẽ được hạch toán như sau:

Tài khoản phải thu 6421/6422: Phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản ghi nợ 1331: Thuế VAT đầu vào

Tài khoản có  111/112/331: Tổng số tiền thanh toán

+ Theo Thông tư 200, hóa đơn tiếp khách hợp lệ sẽ được hạch toán như sau:

Tài khoản phải thu 642/641: Phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản ghi nợ 1331: Thuế VAT đầu vào

Tài khoản có 111/112/331: Tổng số tiền thanh toán

 Xem thêm: Mẫu bảng cân đối kế toán ngân hàng mới nhất hiện nay

 Bạn đọc có thể quan tâm tìm hiểu thêm: phiếu đề nghị thanh toán khi chi một khoản kinh phí phục vụ cho công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý cần biết về hạch toán chi phí tiếp khách, quảng cáo

Sau đây bài viết sẽ chia sẻ một vài lưu ý về việc hạch toán chi phí tiếp khách, quảng cáo chính thức áp dụng từ năm 2015 như sau:

- Chi phí quảng cáo, các hoạt động tiếp thị, hoạt động khuyến mãi, hoa hồng môi giới, tiếp nhận, tổ chức hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất và thương mại kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 hiện tại có còn khống chế mức %?

- Những tài liệu cần thiết để xác nhận thuế thu nhập doanh nghiệp?

- Các bước tính chi phí hiện nay như thế nào?

Mức phí quảng cáo, tiếp khách

Quy định về khoản phí này trong những năm 2013 trở về trước:

+ Chi phí của khách cũng được bao gồm trong phí quản lý và chi phí được kiểm soát theo Đạo luật thuế TNDN

- Với các công ty được thành lập: 10% (632 + 641 + 642 + 811 + 635)

- Với các công ty mới thành lập: 15% (632 + 641 + 642 + 811 + 635) được ưa tiên trong vòng ba năm đầu tiên khởi nghiệp

Lưu ý: Tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm chi phí kiểm soát được quy định trong mục này; Đối với hoạt động thương mại, tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm giá mua hàng hóa bán ra.

- Theo Điều 06: Thông tư số 123/2012 / TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012

+ Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, chi phí chào đón của khách đã được tăng lên 15% mà không kiểm soát số năm hoạt động:

+ Chi phí quảng cáo và tiếp tân ...   = 15% (tổng số psinh CP - không thể khấu trừ tổng CP - tổng CPQC, KM) = 15% (TK632 + TK641 + tài khoản 642 + TK635 + TK811)

* Lưu ý: Tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm chi phí kiểm soát được quy định trong mục này; Đối với hoạt động thương mại, tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm giá mua hàng hóa bán ra.

* Theo điểm m, khoản 2, Điều 9 của Luật Quốc hội số 32/2013/ QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập trong doanh nghiệp sẽ quy định những khoản chi được khấu trừ và không được khấu trừ khi xác định mức thu nhập chịu thuế.

- Thông tư loại 78/2014 / TT-BTC, Thông tư 119/2014 / TT-BTC, Thông tư 151/2014 / TT-BTC, Thông tư 26/2015 / TT-BTC và gần đây là Thông tư 96/2015 / TT-BTC

Một số lưu ý về hóa đơn tiếp khách hợp lệ, quảng cáo

Một số lưu ý về hóa đơn tiếp khách hợp lệ, quảng cáo

Quy định áp dụng về chi phí tiếp nhận và tiêu chuẩn cho phí tiếp nhận

- Áp dụng điểm 4 điều 1 của luật 71/2014 / QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội XIII sửa đổi và bổ sung một số điều của luật sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo số  14/2008/QH12 sửa đổi và hoàn thành một số điều nhất định theo luật số 32/2013 / QH13 quy định:

"Hoàn toàn bãi bỏ điểm m, khoản 2, điều 9".

Kết luận:

- Chi phí tiếp khách sẽ không bị định mức về chi phí

- Những khoản chi phí có liên quan tới việc quảng cáo, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh,…nếu có chứng từ đầy đủ thì sẽ được tính vào khoản chi phí hợp lý.

Nguồn thông tin tham khảo về hóa đơn tiếp khách hợp lệ

- Thông tư loại 78/2014 / TT-BTC, Thông tư 119/2014 / TT-BTC, Thông tư 151/2014 / TT-BTC, Thông tư 26/2015 / TT-BTC và gần đây là Thông tư 96/2015 / TT-BTC

- Luật số 32/2013 / QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi và bổ sung một số điều của luật về thuế doanh nghiệp

- Thông tư số 123/2012 / TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012

Có quá nhiều loại hóa đơn tên gọi khác nhau, để phân biệt và tránh trường hợp hóa đơn giả, bạn có thể đọc thêm về hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Trên đây là một số thông tin có liên quan tới hóa đơn tiếp khách hợp lệ  và cách hạch toán hóa đơn tiếp khách hợp lệ chi tiết nhất. Mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho bạn đọc được nhiều thông tin hữu ích đồng thời có nhiều những trải nghiệm thú vị cùng với chuyên mục bài viết.

Đồng hành thường xuyên cùng chuyên mục để nhận được thật nhiều những thông tin hãy và hữu ích hơn nữa.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất 2021.

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý