Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Bật mí những thông tin hữu ích của khái niệm chế độ thủ trưởng

Tác giả: Trần Quỳnh Trang

Theo dõi timviec365 tại google new

Chế độ thủ trưởng là thuật ngữ được sử dụng trong pháp lý để chỉ ra những trách nhiệm và quyền lực của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Để có thể tìm ra được đáp án cho câu hỏi chế độ thủ trưởng là gì? Cùng với đó nghiên cứu những thông tin liên quan về vấn đề này, hãy cùng timviec365.vn theo dõi qua bài viết dưới đây.

1. Khám phá khái niệm chế độ thủ trưởng

1.1. Chế độ thủ trưởng là gì?

Chế độ thủ trưởng là chế độ lãnh đạo làm việc, người thủ trưởng cũng là một công chức nhà nước. Khi người đứng đầu cơ quan hoặc tổ chức đó nắm trong tay toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi phương diện trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan, tổ chức do chính mình quản lý.

Khám phá khái niệm chế độ thủ trưởng
Khám phá khái niệm chế độ thủ trưởng

Thuật ngữ chế độ thủ trưởng được áp dụng rất nhiều trong cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn những các bộ, các cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Những chức vụ như Bộ trưởng, giám đốc cơ sở, …. được coi là thủ trưởng của những cơ quan đó, họ có quyền tự quyết và quyết những những vấn đề liên quan đến việc hoạt động của cơ quan, tổ chức, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cấp trên về những quyết định mà bản thân mình đưa ra.

1.2. Những chế độ thủ trưởng được nhà nước quy định hiện nay

1.2.1. Bộ trưởng, thủ trưởng của các cơ quan ngang bộ

Những người nắm giữ chức vụ này là thành viên của Chính phủ nắm giữ chức vụ đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo chỉ đạo những công tác của bộ, của các cơ quan ngang bộ. Cùng với đó, họ cũng là người chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về các ngành hoặc lĩnh vực được cấp trên phân công. Ngoài ra còn tổ chức thi hành, tham gia theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, đến lĩnh vực đang phụ trách trên phạm vi toàn quốc.

 Những chế độ thủ trưởng được nhà nước quy định hiện nay
 Những chế độ thủ trưởng được nhà nước quy định hiện nay

Các bộ và cơ quan ngang bộ của Việt Nam hiện nay gồm có:

Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Văn hóa thể thao du lịch, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và công nghệ.

Các cơ quan ngang bộ: Ủy ban dân tộc, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Những người đứng đầu các cơ quan trên sẽ là: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng thanh tra Chính phủ và chủ nhiệm văn phòng Chính phủ.

1.2.2. Thủ trưởng của đơn vị

Họ là những người công chức đang thực hiện công tác tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Những cơ quan này thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang bộ hoặc các công chức đang thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ, những cơ quan ngang bộ nắm vị trí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân.

2. Người nắm giữ chức vụ thủ trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

2.1. Thủ trưởng với tư cách là một thành viên của Chính phủ

Với tư cách là một thành viên của Chính phủ, thủ trưởng có nhiệm vụ tham gia giải quyết các vấn đề, các công việc chung của Chính phủ. Tham gia, quyết định và chịu trách nhiệm liên đới liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ.

Cùng với đó, tạo đề xuất với Chính phủ, với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chính sách, văn bản cơ chế pháp luật thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ công việc của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ khi cần. Đồng thời, tham gia làm việc một cách chủ động với Thủ tướng và Phó thủ tướng về những công việc của Chính phủ và các công việc, dự án liên quan được giao phó trách nhiệm. Là thành viên của Chính phủ, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm về những nội dung và tiến độ trình liên quan đến các đề án, dự án, và các văn bản pháp luật liên quan đến bộ, cơ quan mà mình lãnh đạo.

Người nắm giữ chức vụ thủ trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Người nắm giữ chức vụ thủ trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Tham dự và biểu quyết tại những phiên họp của Chính phủ.

Hoàn thiện, triển khai các công việc theo ngành và lĩnh vực được Chính phủ giao nhiệm vụ và ủy quyền phân công. Tham gia, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thi hành pháp luật, thực hiện kế hoạch chiến lược theo chương trình và quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ban ngành, lĩnh vực được phân công giao phó.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của thủ trưởng khi là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ.

Những nhiệm vụ và quyền hạn của thủ trưởng với tư cách này đã được Nhà nước quy định vô cùng rõ ràng tại điều 34, Luật tổ chức Chính phủ 2015.

Có thể khái quát qua những nhiệm vụ và quyền hạn đó như sau:

Người là thủ trưởng của bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ công tác của bộ, cơ quan ngang bộ. Có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, dự án hay những nhiệm vụ quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt và giao phó.

Người nắm giữ chức vụ thủ trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Người nắm giữ chức vụ thủ trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Cùng với đó, thủ trưởng có quyền đưa ra những quyết định theo thẩm quyền hoặc qua quá trình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của bộ, cơ quan ngang bộ mà mình đang đứng đầu. Thủ trưởng được đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các vị trí từ Thứ trưởng/ Phó Thủ trưởng của các cơ quan ngang bộ.

Đồng thời, có quyền ban hành những văn bản pháp luật dựa theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc trình Chính phủ, thủ tướng các chính sách phát triển mới với các ngành, các lĩnh vực được phân công.

3. Trách nhiệm của thủ trưởng

Theo điều 37 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 đã quy định rất rõ trách nhiệm của thủ trưởng của các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và thủ trưởng đơn vị.

Người nắm giữ chức vụ thủ trưởng phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, trước Chính phủ và quốc hội về ngành, lĩnh vực mà bản thân mình được phân công giao phó trách nhiệm về kết quả làm việc, hiệu quả hoạt động của những cơ quan đó.

Trách nhiệm của thủ trưởng
Trách nhiệm của thủ trưởng

Thực hiện những quyết định và báo cáo quá trình thực hiện các quyết định của mình trong nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Có trách nhiệm cùng Chính phủ và các thành viên khác trong Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về quá trình hoạt động của Chính phủ.

Đảm nhận vai trò, nhiệm vụ báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc Hội và Ủy ban thường vụ quốc hội.

Cùng với đó thực hiện báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm mà bản thân quản lý.

Đối với cương vị là một người thủ trưởng đơn vị,  người lãnh đạo phải trực tiếp chịu trách nhiệm với các lãnh đạo Bộ, các cơ quan ngang bộ và pháp luật trong việc thực hiện phạm vi nghiên cứu và thực hiện quyền hạn được giao phó.

Hy vọng, qua bài viết này, timviec365.vn có thể cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích và giải đáp được cho bạn thắc mắc liên quan đến câu hỏi Chế độ thủ trưởng là gì? Mong rằng, những thông tin này có thể hỗ trợ trong quá trình học tập, làm việc hay thu thập thêm kiến thức cho bản thân mình.

Khái niệm bồi thẩm đoàn là gì? Vai trò của bồi thẩm đoàn

Bồi thẩm đoàn là gì? Những tiêu chí nào để chọn ra bồi thẩm đoàn? Vai trò của bồi thẩm đoàn? Để có thể giải đáp những thắc mắc trên, hãy cùng timviec365.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bồi thẩm đoàn là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý