Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Sĩ quan thông tin làm gì? Thi tuyển vào trường sĩ quan thông tin

Tác giả: Nguyễn Nhung

Lần cập nhật gần nhất: ngày 21 tháng 05 năm 2024

Theo dõi timviec365 tại google new

Với các bạn sinh viên đang có ý vào các ngành sĩ quan quân đội và phụng sự cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vấn đề sĩ quan thông tin làm gì luôn được quan tâm hàng đầu. Vì đây là một ngành quan trọng cho nên có thể nói, ngành học này cũng vô cùng được quan tâm.

1. Đôi nét chung về sĩ quan thông tin - sĩ quan thông tin làm gì

1.1. Sĩ quan thông tin là gì?

Đôi nét chung về sĩ quan thông tin - sĩ quan thông tin làm gì

Thông tin là một nguồn tài nguyên có giá trị cho nhiều tổ chức, đặc biệt là đối với một quốc gia. Do đó, nó cần phải được quản lý, lưu trữ một cách bảo mật. Những người sĩ quan thông tin chính là để đảm bảo này. Những cá nhân có đầy đủ điều kiện phẩm chất chính trị và kiến thức về thông tin đều có khả năng theo học và trở thành các sĩ quan thông tin. Chịu trách nhiệm về quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu, danh mục thông tin và tài nguyên web, các sĩ quan thông tin phải  sử dụng chuyên môn của mình để đảm bảo rằng thông tin họ quản lý là an toàn, bảo mật và dễ dàng truy cập.

Sĩ quan thông tin cũng như các chiến sĩ công an, quân đội khác đều là những cán bộ, lực lượng quân sự của một quốc gia. Họ đều làm việc để phụng sự cho tổ quốc thân yêu. Mỗi người sĩ quan thông tin đều có một sứ mệnh và trọng trách đăt nặng trên vai. Nếu như các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang khác có nhiệm vụ bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ thì người sĩ quan thông tin sẽ bảo vệ trọn vẹn Quốc tin mật của đất nước. 

1.2. Vai trò của sĩ quan thông tin 

Sĩ quan thông tin chỉ có trách nhiệm lưu trữ, phân loại và duy trì cơ sở dữ liệu; họ cũng chịu trách nhiệm xác định và mua các thông tin sẽ đặc biệt có giá trị cho quốc gia. Kiến thức máy tính rất cần thiết cho các sĩ quan thông tin, vì phần lớn thời gian của họ sẽ được dành cho việc làm việc với các tài nguyên số, như hệ thống quản lý nội dung (CMS), hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử (EDRMS) và các cơ sở dữ liệu khác. Để đảm bảo rằng tính bảo mật luôn luôn được ổn định, khả năng tiếp cận và chất lượng của thông tin vẫn nhất quán, nhân viên thông tin cũng có trách nhiệm thực hiện kiểm toán thông tin theo thời gian.

Sĩ quan thông tin thậm chí có thể chịu trách nhiệm quản lý dự án thiết kế, phát triển và triển khai các hệ thống quản lý thông tin mới theo thời gian. Họ thường đóng vai trò là điểm liên lạc chính cho những người khác muốn truy cập thông tin, trong đó những người này là các quan chức cấp cao của nhà nước được cấp phép và quy định rõ trong nhiệm vụ, quyền hạn mới có thể truy cập. Thật vậy, các sĩ quan thông tin đóng vai trò là người gác cổng thông tin: đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước, chọn ra những thông tin phù hợp với quốc gia hoặc đào tạo mọi người cách sử dụng cơ sở dữ liệu và danh mục nội bộ của tổ chức.

2. Phân loại sĩ quan thông tin

2.1. Sĩ quan thông tin Lục quân 

2.1.1. Nhiệm vụ 

Các viên chức thông tin trong quân đội là những người phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một viên chức quân đội nói chung và một viên chức thông tin nói riêng. Đây là những chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng về quản lý thông tin mật cấp nhà nước. Những sĩ quan thông tin Lục quân có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, giữ bí mật cho nguồn cơ sở dữ liệu, thông tin trong phạm vi của Lục quân ( quân chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hoạt động trên mặt đất ). Để có thể có được đảm nhiệm trọng trách này, các quân nhân sẽ phải qua đào tạo và tốt nghiệp cấp bằng đại học về ngành Chỉ huy - Tham mưu Thông tin Lục Quân của trường Sĩ quan Thông tin. 

2.1.2. Nghiệp vụ 

Tất cả các sĩ quan thông tin Lục quân đều bắt buộc phải thành thạo các khẩu lệnh về tiểu đội bộ binh, có khả năng quản lý và xử lý tình huống, tham mưu và thực hiện nghiêm ngặt và hoàn thành thành các nhiệm vụ của đơn vị Lục quân. Cụ thể như sau:

- Khả năng truyền đạt, tuyên truyền các kiến thức về khoa học xã hội, chính sách Đảng với bộ đội lục quân  nhằm quản lý và sẵn sàng chống phá các luận điệu sai trái, phản động, chiến tranh tâm lý của địch.

- Khả năng tổ chức và xây dựng các chiến lược kế hoạch về bảo đảm thông tin liên lạc, xử lý dữ liệu thông tin, duy trì hệ thống thông tin liên lạc giữa các đơn vị. 

- Khả năng tiếp thu và đón đầu các nguồn thông tin cũng như các sáng chế mới hữu ích về công nghệ thông tin và liên lạc điện tử mặt đất của nhân loại. 

2.2. Sĩ quan thông tin Phòng không - không quân 

2.2.1. Nhiệm vụ

Phân loại sĩ quan thông tin

Sĩ quan thông tin Phòng không - không quân quân là những người có đầy đủ tiêu chuẩn của một sĩ quan thông tin và những yêu cầu căn bản của quân đội Phòng không - không quân. Đây là những chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng về quản lý thông tin mật cấp nhà nước. Những sĩ quan thông tin Phòng không - không quân có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, giữ bí mật cho nguồn cơ sở dữ liệu, thông tin trong phạm vi của Phòng không - không quân ( quân chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hoạt động các lĩnh vực liên quan đến bảo đảm an toàn quốc gia trên trời ). Để có thể có được đảm nhiệm trọng trách này, các quân nhân sẽ phải qua đào tạo và tốt nghiệp cấp bằng đại học về ngành Chỉ huy - Tham mưu Thông tin Phòng không - không quân của trường Sĩ quan Thông tin. 

2.2.2. Nghiệp vụ 

Sĩ quan thông tin Phòng không - không quân  bắt buộc phải có những kiến thức cơ bản về phòng không - không quân. Điều này nhằm đảm bảo nhiệm vụ bao đảm thông tin không phận. Chính vì vậy, các sĩ quan trong bộ phận này phải có quá trình đào tạo và bồi dưỡng những nghiệp vụ sau:

- Khả năng tổ chức, xây dựng và thực hiện kế hoạch về thông tin liên lạc trong đơn vị phòng không - không quân.

- Khả năng vận dụng các kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông và các phương tiện liên lạc điện tử phục vụ cho quân đội 

- Khả năng điều hành hệ thống thông tin và chiến đấu với tin tặc nhằm giữ bí mật cao nhất cho nguồn thông tin quốc gia 

2.3. Sĩ quan thông tin Hải quân

2.3.1. Nhiệm vụ và yêu cầu 

Tương tự như lực lượng sĩ quan thông tin của Lục quân và Phòng không - không quân, sĩ quan thông Hải quân cũng có nhiệm vụ về giữ gìn nguồn thông tin dữ liệu quốc gia và đảm bảo sự kết nối liên lạc liên tục, ổn định trong hải phận. Khác với 2 lực lượng trước đó, lực lượng sĩ quan thông tin Hải quân ngoài yêu cầu những phẩm chất trên cần thêm đó là sự “lì” và khả năng thích ứng với môi trường, chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt trong môi trường biển và hải đảo. Việc truyền giữ thông tin về vùng biển và đảo xa vô cùng quan trọng và cũng rất khó khăn hơn trong đất liền cho nên trách nhiệm trên đôi vai những chiến sĩ thông tin Hải quân này càng thêm nặng hơn. 

2.3.2. Nghiệp vụ 

Với sự khó khăn và trọng trách cao cả như vậy buộc các sĩ quan thông tin Hải quân cũng phải có những nghiệp vụ tốt và bài bản. Bao gồm:

- Khả năng xây dựng kế hoạch, huấn luyện sử dụng phương tiện thông tin dành riêng cho đơn vị hải quân. 

- Khả năng nghiên cứu các phương tiện thông tin mới nhằm khắc phục sự khó khăn về duy trì liên lạc vùng hải đảo

- Khả năng triển khai các kế hoạch thông tin theo nhiệm vụ của các đơn vị hải quân

- Khả năng nghiên cứu tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành hệ thống thông tin

- Khả năng ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ thông - truyền thông vào đơn vị hải quân của mình 

3. Tuyển sinh vào trường sĩ quan thông tin 

3.1. Tình hình đầu vào trường sĩ quan thông tin

Trường Sĩ quan Thông tin là trường đại học hàng đầu chuyên đào tạo các cán bộ sĩ quan thông tin, phục vụ cho Binh chủng Thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.  Đây là cái nôi để sản sinh ra lực lượng chiến sĩ có nhiệm vụ giữ gìn bí mật thông tin và nguồn dữ liệu quốc gia, ngoài ra bảo đảm hệ thống viễn thông và thông tin liên lạc giữa các đơn vị trực thuộc. Tỉ lệ cạnh tranh vào trường sĩ quan thông tin không quá cao, với năm 2024 rồi, tỉ lệ chọi vào trường là 1 chội 3. Tuy nhiên yêu cầu để xét duyệt hồ sơ thi thì vô cùng nghiêm ngặt cho nên đây cũng chính là một lý do khiến tỉ lệ chọi thấp mà chất lượng thí sinh vẫn cao đối với tuyển sinh tại trường sĩ quan thông tin. 

Thí sinh dự thi vào trường Sĩ quan thông tin sẽ bắt buộc phải thi 1 trong 2 khối là A ( tổ hợp môn toán, lý, hóa ) và A1 ( toán, lý, anh ). Điểm chuẩn trong 5 năm trở lại đây của trường sĩ quan thông tin trung bình từ 18 điểm trở lên, băm 2024 có số điểm đầu vào là 19,4 điểm đối với khu vực miền Bắc và 18,75 điểm với khu vực miền Nam. 

3.2. Yêu cầu đối với sinh viên trường sĩ quan thông tin

- Có phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị đúng đắn phù hợp với đường lối của Đảng 

- Đã là đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lý lịch nhân thân rõ ràng, không có tiền án tiền sự, đầy đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Không có hình xăm trên cơ thể 

- Có quá trình hoạt động Đoàn tốt và đời sống tinh thần lành mạnh 

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc các trường trung cấp, dạy nghề 

- Đối với thanh niên chưa từng nhập ngũ có độ tuổi từ 17 - 21 tuổi, với quân nhân đang tại ngũ hoặc xuất ngũ có độ tuổi từ 18 - 23 tuổi. 

- Đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe, không có các bệnh tật gì về ngũ quan, riêng nam phải cao từ 1m65 trở lên và cân nặng trên 50kg. 

3.3. Quá trình học tập tại trường sĩ quan thông tin

Để có thể đào tạo ra một sĩ quan thông tin giỏi, đầy đủ khả năng để phụng sự cho sự nghiệp đất nước, trường Sĩ quan thông tin đã một giáo trình cụ thể, bài bản và chuyên sâu dành cho các sinh viên, quân nhân của mình. Trong quá trình theo học, các sinh viên sẽ được tiếp thu các kiến thức và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn lẫn kĩ năng bên ngoài. Cụ thể như sau:

- Hệ thống kiến thức chung về Chủ nghĩa Mác - Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối, xây dựng Đảng, Luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

- Kiến thức về quân đội, quân sự, đặc biệt là các ngành

- Hệ thống kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông điện tử

Tuyển sinh vào trường sĩ quan thông tin

4. Cơ hội phát triển sự nghiệp của sĩ quan thông tin

Bạn có thể bắt đầu sự nghiệp như một sĩ quan thông tin với bằng đại học ở trường đào tạo sĩ quan liên quan. Tuy nhiên, bằng cấp là một chuyện, buộc bạn phải có những kiến thực sự và khả năng về quản lý thông tin, khoa học thông tin hoặc quản trị lưu trữ mới có thể tăng cơ hội của bạn để đảm bảo vị trí công việc. Hoàn thành bằng cấp sau đại học có liên quan sau khi bạn hoàn thành văn bằng đầu tiên là một cách tuyệt vời khác để bước chân vào công việc này, đặc biệt là nếu bạn có kiến ​​thức chuyên môn trong lĩnh vực khác sẽ giúp bạn phát triển trong lĩnh vực quản lý thông tin mà bạn đã chọn.

Sau khi vào làm việc, phần lớn đào tạo ban đầu của bạn sẽ liên quan đến việc nắm bắt các hệ thống và quy trình nội bộ. Tuy nhiên, khi bạn đã ổn định được vai trò của mình, bạn có thể có cơ hội tham dự các khóa đào tạo do các nhà nước và đơn vị của bản cung cấp. Sau khi có được nhiều năm kinh nghiệm và kết quả làm việc tốt, các sĩ quan sẽ được xét duyệt vào các ngạch từ thấp đến cao hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ với trọng trách tăng dần. Sự chuyên nghiệp được tôi luyện từng ngày này là rất quan trọng để tiến lên các nấc thang trong sự nghiệp.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý