Quay lại

Nghiên cứu về công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp

Tác giả: Nga Nguyễn

Công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp là một nghiệp vụ quan trọng mang tính ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Vậy đặc điểm của công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp hiện nay như thế nào?

1. Vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhất thiết sẽ có rất nhiều tài liệu, văn thư quan trọng phát sinh được tổng hợp để có thể hoạt động, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Do vậy về cơ bản Doanh nghiệp sẽ cần thực hiện công tác lưu trữ văn thư nhằm mục đích quản lý hồ sơ, sắp xếp các văn bản tài liệu đi và đến trong hoạt động của mình.

Mục tiêu của công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp

1.1. Lưu trữ những văn thư tài liệu quan trọng của doanh nghiệp

Thực hiện lưu trữ văn thư quản lý các văn bản liên quan đến tính pháp lý của hoạt động doanh nghiệp như: Giấy phép kinh doanh, các văn bản pháp lý quy định của doanh nghiệp, quản lý sử dụng con dấu, số hiệu, lập hồ sơ trong doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó việc lưu trữ còn áp dụng cho những tài liệu thông tin hoạt động doanh nghiệp như: Các văn bản về báo cáo tài chính, hồ sơ nội bộ, tài liệu liên quan đến phí, thuế của doanh nghiệp và rất nhiều văn thư khác.

1.2. Dễ dàng truy xuất thông tin, tài liệu

Việc lưu trữ văn thư có vai trò góp phần đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời cho hoạt động của doanh nghiệp. Khi có một hệ thống lưu trữ văn thư hoạt động tốt thì doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm, quản lý những văn thư quan trọng. 

Khi cần các cấp quản lý cũng có thể tham khảo những kế hoạch hoạt động đã thực hiện thông qua văn thư được lưu trữ từ đó có thể xây dựng được nhiều chiến lược hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp.

Với những văn thư có các văn bản gốc, bản chính, bản sao nếu được lưu trữ một cách có hệ thống cũng giúp doanh nghiệp giảm thiểu được thời gian tìm kiếm, xuất trình trong những trường hợp đặc biệt.

Công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp rất quan trọng

1.3. Lưu hành và thông báo quyết định 

Quản lý văn thư cũng giúp cho các nhà quản lý có thể dễ dàng bổ sung, thay đổi các quy chế phù hợp với từng khoảng thời gian hoạt động cho doanh nghiệp. Công tác lưu trữ này có thể giúp tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả trong việc chuyển giao các văn bản đến các phòng ban một cách kịp thời để có thể đẩy nhanh hoạt động của doanh nghiệp.

Việc quản lý tài liệu sẽ mang tính quyết định trong hoạt động pháp lý của doanh nghiệp. Khi thực hiện nghiệp vụ này một cách hiệu quả doanh nghiệp có thể tối ưu hóa được các khâu trong quy trình ban hành quy chế, quản lý dây chuyền hoạt động cũng như dữ liệu doanh nghiệp.

2. Quy định về công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp

Việc quyết định quản lý công tác văn thư lưu trữ của các doanh nghiệp nhà nước phải tuân theo quy định, thông tư, quy chế ban hành của nhà nước và việc lưu trữ văn thư là bắt buộc.

Đối với doanh nghiệp tư nhân thì quyết định có lưu trữ văn thư hay không do chủ doanh nghiệp quyết định. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo tập thể như công ty TNHH hay công ty Cổ Phần thì do bộ phận quản lý điều hành quyết định và thường có một bộ phận quản lý về công tác văn thư lưu trữ.

Chú ý về công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp

Công tác lưu trữ văn thư trong doanh nghiệp cần đảm bảo được hoạt động không trái với quy định của nhà nước thông qua những văn bản có cơ sở pháp lý như: Luật Doanh nghiệp, luật kế toán, các quyết định của Bộ Tài Chính về chế độ lưu trữ tài liệu kế toán và mới nhất là Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

3. Một số giải pháp lưu trữ văn thư hiệu quả cho doanh nghiệp

Nghiệp vụ lưu trữ văn thư thường được thực hiện với những quy trình nhất định từ việc thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ, chỉnh lý tài liệu, xác định giá trị tài liệu lưu trữ đến hoạt động thống kê tài liệu, bảo quản tài liệu lưu trữ.

Thêm nữa những hoạt động cần thiết về xây dựng công cụ tra cứu tìm tài liệu hay tổ chức khai thác để sử dụng tài liệu lưu trữ cũng được chú trọng quan tâm.

3.1. Sử dụng các phương thức quản lý văn thư khác nhau

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra một cách suôn sẻ thì mỗi doanh nghiệp cần xây dựng thực hiện công tác văn thư lưu trữ một cách khoa học và mang tính logic. Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp lưu trữ văn thư khác nhau hoặc dùng các phần mềm văn thư lưu trữ để phù hợp với nguồn lực cũng như mục đích của doanh nghiệp mình.

3.1.1. Ứng dụng công nghệ trong lưu trữ văn thư

Việc quản lý lưu trữ văn thư bằng công nghệ không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Các công ty hiện nay thường hoạt động qua các thiết bị điện tử và sử dụng dữ liệu trên máy tính hoặc các công cụ công nghệ do đó việc lưu trữ văn thư bằng công nghệ mang nhiều tính khả thi và đem lại hiệu quả.

Phương thức để lưu trữ văn thư trong doanh nghiệp

Với rất nhiều phần mềm quản lý văn thư lưu trữ được cài đặt và sử dụng miễn phí, các doanh nghiệp có thể xem xét để áp dụng phương thức quản lý tiện ích vào nghiệp vụ lưu trữ văn thư của mình.

Một số phần mềm quản lý văn thư lưu trữ miễn phí mà doanh nghiệp có thể tham khảo để sử dụng như: Access, eBizOffice, EZY-DOC, CloudOffice, C-Office và những ứng dụng quản lý tài liệu văn phòng khác.

3.1.2. Kết hợp phương thức lưu trữ thông thường với công nghệ số

Việc có một kho lưu trữ các tài liệu chính thống, các văn bản, tài liệu bằng giấy cũng cần thiết đối với doanh nghiệp. Những văn bản quan trọng, văn thư bản gốc đã được sử dụng có thể sắp xếp, phân loại và lưu trữ trong kho nhờ đó doanh nghiệp cũng có thể tiết kiệm chi phí cũng như có thể dễ dàng tận dụng tài liệu thực một cách nhanh chóng.

Việc sử dụng phương thức lưu trữ văn thư truyền thống kết hợp với các phần mềm quản lý văn thư công nghệ sẽ mang tới hiệu quả và tiện ích cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có nhiều dữ liệu, thông tin, văn bản để quản lý.

3.2. Tuyển chọn nhân lực phù hợp để quản lý văn thư

Các doanh nghiệp lớn cần có một bộ phận thực hiện quản lý văn thư riêng, bộ phận này sẽ đảm nhiệm tất cả các công việc liên quan đến lưu trữ, truy xuất văn thư, đề xuất các phương án liên quan tới hoạt động bảo quản lưu trữ thông tin cho doanh nghiệp.

Nhân lực thực hiện công tác lưu trữ văn thư trong doanh nghiệp

Không có quy chuẩn nào về nhân viên quản lý văn thư của doanh nghiệp, tuy nhiên các việc lựa chọn được cá nhân, bộ phận phù hợp để thực hiện quản lý văn thư sẽ giúp cho doanh nghiệp tận dụng được nguồn nhân lực một cách phù hợp.

Cần đánh giá cá nhân thực hiện công việc này thông qua trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và thời hạn làm việc để giao trọng trách quản lý nguồn thông tin của doanh nghiệp thông qua việc lưu trữ văn thư.

3.3. Xây dựng sẵn các quy định, quy chế quản lý văn thư

Các doanh nghiệp nên ban hành các hướng dẫn, quy chế, quy định và lộ trình về công tác quản lý văn thư để dễ dàng kiểm soát và hoạt động. Cần tham khảo những quy định hiện hành của nhà nước để xây dựng các phương án lưu trữ văn thư hợp lý cho doanh nghiệp.

Các quy chế, quy định về công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp có thể thay đổi qua các thời kỳ tùy theo định hướng phát triển của doanh nghiệp. Với những quy định cụ thể thì doanh nghiệp sẽ tránh được nhiều rủi ro và có hệ thống quản lý dữ liệu văn thư lưu trữ phù hợp và mang tính hiệu quả.

Công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp cần có quy trình cụ thể

Với những vấn đề cần quan tâm về công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp mà timviec365.vn đã cung cấp trên đây hy vọng bạn có thể hiểu cụ thể hơn về đặc điểm của hoạt động này trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Báo cáo công tác văn thư lưu trữ

Thông tư 30 về văn thư lưu trữ

Tham khảo thông tư mới nhất về văn thư lưu trữ để cập nhật thông tin cần thiết cho mình bạn nhé.

Thông tư 30 về văn thư lưu trữ

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-