Quay lại

Giá trị quyết toán là gì và quy trình quyết toán hợp đồng xây dựng

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Trong ngành xây dựng, giá trị quyết toán đóng vai trò nhất định trong hợp đồng xây dựng. Giá trị quyết toán đảm bảo tất cả các dữ liệu liên quan đến công việc đều được kiểm tra kỹ càng, đảm bảo tính đúng đắn cùng với hợp lệ. Đối với nhà thầu và chủ đầu tư, hiểu được cũng như thực hiện đúng quyết toán xây dựng có vai trò vô cùng quan trọng, đảm bảo các công việc đều được thực hiện minh bạch. Vậy giá trị quyết toán là gì? Tìm hiểu khái niệm giá trị quyết toán và quy trình quyết toán trong hợp đồng xây dựng qua bài viết dưới đây nhé!

1. Bạn hiểu giá trị quyết toán là gì?

1.1. Giá trị quyết toán là gì?

Giá trị quyết toán, có thể hiểu theo nghĩa đơn giản, đây là quá trình trong hợp đồng xây dựng được xác định tổng giá trị do bên chủ đầu tư dự án của công trình có trách nhiệm thanh toán cho đơn vị trực tiếp thi công xây dựng.

Giá trị quyết toán là gì

Khi đơn vị thi công hoàn tất hết những công việc theo như cam kết trong hợp đồng xây dựng sẽ được thực hiện quá trình quyết toán, quá trình này thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng do 2 bên ký kết trước đó. Ngày nay, đơn vị thi công sẽ lập hồ sơ quyết toán sao cho phù hợp với những nội dung của loại hợp động nhất định.

1.2. Nội dung của hợp đồng quyết toán trong xây dựng

1.2.1. Hợp đồng quyết toán xây dựng có nội dung nào?

Nội dung của quyết toán trong hợp đồng xây dựng cần có những thủ tục như sau:

Khi đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ những công việc cần thiết, họ cần thực hiện biên bản để nghiệm thu công trình. Các công việc phát sinh bên ngoài hợp đồng cần phải liệt kê đầy đủ nếu có.

Hợp đồng quyết toán xây dựng có nội dung nào

Trong quyết toán hợp đồng xây dựng, bảng tính giá trị sẽ gồm có: Giá trị công việc đã hoàn thành, giá trị đã thanh toán hay tạm thanh toán, giá trị khối lượng công việc phát sinh thêm và một số giá trị còn lại chủ đầu tư cần thực hiện tiến hành thanh toán cho đơn vị thi công công trình xây dựng. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị một số thủ tục cùng nhật ký thi công công trình kèm theo hồ sơ hoàn công, để quá trình quyết toán diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

1.2.2. Khi làm quyết toán trong xây dựng cần lưu ý những gì?

Như vậy là đến đây bạn đã hiểu được quyết toán là gì? Vậy cụ thể khi làm quyết toán trong xây dựng cần lưu ý những gì?

Đáp án cho câu hỏi này có liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị chịu trách nhiệm thi công.

Quyết toán hợp đồng sẽ được thực hiện bởi đơn vị thi công và đơn vị này cũng sẽ thanh toán những chi phí cho hợp đồng theo đúng giá trị được ghi nhận khi làm quyết toán. Bên cạnh đó, nội dung làm quyết toán cũng cần phải khớp với những điều khoản trong hợp đồng xây dựng mà những bên liên quan đã ký kết trước đó.

Quyết toán trong xây dựng cần nắm rõ thời gian

Mặt khác, các bên liên quan cũng cần phải nắm rõ về thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng. Hiện nay chưa có điều luật nào quy định cụ thể về thời gian hạn định cho thủ tục quyết toán hợp đồng xây dựng. Trên thực tế, mốc thời gian này sẽ được quyết định bởi các bên tham gia ký kết hợp đồng.

Có một trường hợp cần phải nhắc đến đó là thời hạn quyết toán đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách Nhà nước. Tuy vậy, thời hạn quyết toán hợp đồng xây dựng nghiệm thu các công trình đã hoàn thành cần được thực hiện trong vòng 60 ngày, đối với những công trình xây dựng sử dụng ngân sách của nhà nước.

Xem thêm: Dự toán gói thầu là gì?Lưu ý về giá gói thầu và dự toán gói thầu?

2. Quy trình quyết toán trong hợp đồng xây dựng chi tiết

Quy trình thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng chỉ hoàn thiện sau khi ký hợp đồng thực hiện nhập ngay số liệu được phục vụ thành thanh toán khối lượng hoàn thiện, các giai đoạn được kiểm soát chi phí, tầm nhìn được đặt hướng đến mục tiêu quyết toán hợp đồng xây dựng.

Quy trình quyết toán trong hợp đồng xây dựng chi tiết

Tuy vậy, các hợp đồng và gói thầu hầu hết không chú ý đến điều này, khi quyết toán hợp đồng xảy ra ách tắc,vướng mắc do thiếu căn cứ, không đủ số liệu hay thiếu chữ ký.

Vì vậy, các nhà thầu và chủ đầu tư cần thực hiện quyết toán trong hợp đồng xây dựng theo quy trình dưới đây:

Bước 1: Các loại công tác cần được tính toán khối lượng thực tế trong xây dựng, dựa theo bản vẽ hoàn công, để làm căn cứ và theo đơn giá của thị trường về chi phí máy móc, vật tư, nhân công để có thể tính ra chi phí trực tiếp.

Bước 2: Chủ đầu tư, nhà thầu và bên liên quan cần dựa theo các hướng dẫn, thông báo về cách lập dự toán và quy định về những hệ thống điều chỉnh (nếu có), theo những chi phí trong thời gian làm quyết toán (nếu có) thay đổi các hệ số, thay đổi giá cả vật liệu hoặc thay đổi các tỷ lệ theo các quy định. Chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công cần phải thống nhất về thời gian áp dụng các hệ số, đơn giá và tỷ lệ theo quy định, sau đó tổng hợp dựa theo những vấn đề sau:

- Tổng số vốn thực tế đã thực hiện đầu tư cho công trình cần được xác định rõ ràng gồm các chi phí như thực hiện đầu tư hay quá trình chuẩn bị đầu tư.

- Các khoản thiệt hại không tính vào giá thành trong công trình xây dựng cần được xác định rõ như dịch bệnh, thiên tai…

Xác định rõ các khoản chi phí

- Tổng số vốn thực tế đầu tư vào trong công trình xây dựng công trình cần được xác định rõ.

- Giá trị tài sản cố định cùng với phân loại tài sản cố định cần xác định rõ.

- Giá trị của tài sản lưu động, tài sản cố định trong công trình đã thực hiện chuyển giao cho đơn vị khác dùng để hạch toán việc tăng giảm vốn đầu tư cần được xác định đầy đủ.

Do đó, tùy theo quy mô và tính chất của công trình xây dựng và quy trình quyết toán và hồ sơ quyết toán cần được chuẩn bị để phù hợp với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng các phần mềm quản lý công trình để dễ dàng thực hiện quyết toán. Chúng tôi đề xuất cho bạn phần mềm quản lý công trình 365, đây là phần mềm hỗ trợ bạn quyết toán trong xây dựng, lập nên các biểu thanh toán khối lượng và hệ thống hóa toàn bộ dữ liệu, giúp hạn chế tình trạng chưa kịp giải quyết đã vội dời đi và đi đến thanh toán, quyết toán hợp đồng thuận lợi.

3.  Thủ tục quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

3.1. Thủ tục quyết toán hợp đồng xây dựng có gì?

Các bên liên quan thực hiện quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng đó là bên nhận thầu và bên giao thầu. Khi đến thời hạn quy định trong hợp đồng, bên giao thầu sẽ nhận quyết toán hợp đồng xây dựng từ bên nhận thầu. Quyết toán cần phải dựa trên cơ sở loại hợp đồng đã ký và giá trị quyết toán sẽ tương đương với giá trị ghi trong hợp đồng. Bên cạnh đó, bên giao thầu cũng cần kiểm tra lại nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng để đảm bảo có sự nhất quán với những điều khoản trong hợp đồng đã ký trước đó.

Thủ tục quyết toán hợp đồng xây dựng có gì

Ngoài ra, bên nhận thầu và bên giao thầu cũng sẽ thỏa thuận đi đến thống nhất về thời hạn quyết toán hợp đồng xây dựng. Riêng trường hợp công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước thì thời hạn quyết toán tối đa là 120 ngày đối với công trình có quy mô lớn và không quá 60 ngày đối với công trình quy mô nhỏ hơn.

3.2. Quy định về thanh lý hợp đồng xây dựng ra sao?

Hợp đồng xây dựng chỉ có thể được thanh lý khi tất cả những bên liên quan đã hoàn thành hết nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, hoặc trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt hay hủy bỏ vì lý do nào đó.

Tương tự như quyết toán, thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng cũng sẽ được thống nhất bởi các bên liên quan. Trường hợp thanh lý hợp đồng xây dựng cho công trình sử dụng vốn là nước thì hợp đồng sẽ được thanh lý  trong thời hạn là 45 ngày. Những công trình có quy mô lớn hơn có thời gian thanh lý dài hơn, tuy nhiên ko vượt quá 90 ngày.

Quy định về thanh lý hợp đồng xây dựng

Như vậy là qua những chia sẻ trong bài viết, bạn đã hiểu biết thêm về giá trị quyết toán là gì và những quy định liên quan đến việc quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng. Hợp đồng xây dựng cần được các bên liên quan thực hiện việc quyết toán hoặc thanh lý theo đúng quy định của Nhà nước. Một bên có quyền khởi kiện nếu một hay những bên liên quan còn lại vi phạm quy định về quyết toán hay thanh lý hợp đồng xây dựng.

Công trình xây dựng có mấy cấp

Bạn đã biết công trình xây dựng có mấy cấp hay chưa? Liệu có 5 cấp hay nhiều hơn thế? Cùng khám phá những thông tin bổ ích về các cấp của công trình trong bài viết dưới đây nhé!

Công trình xây dựng có mấy cấp

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-