Quay lại

Trọn bộ mẫu hợp đồng nhân viên kinh doanh chuẩn xác nhất

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

Trọn bộ mẫu hợp đồng nhân viên kinh doanh – bản hợ đồng lao động được ký kết với nhân viên kinh doanh, công tác viên kinh doanh chính xác nhất. Bên cạnh đó còn mẫu hợp đồng kinh doanh cho bạn.

Việc làm Nhân viên kinh doanh

1. Hợp đồng nhân viên kinh doanh – hợp đồng ký kết lao động

1.1. Khái niệm chung về hợp đồng nhân viên kinh doanh

Hợp đồng nhân viên kinh doanh là một loại hợp đồng lao động được ký kết giữa nhân viên kinh doanh và ông chủ của mình. Một hợp đồng lao động kinh doanh  hay hợp đồng lao động là một loại hợp đồng sử dụng trong pháp luật lao động đối với quyền và trách nhiệm thuộc tính giữa các bên tham gia là quy định những gì hai bên được nhận từ đối phương và nghĩa vụ của họ. Hợp đồng là bản giao ước giữa "nhân viên" và "ông chủ". Nó được sử dụng trước thế kỷ 20 và tính đến nay ngày càng trở nên phổ biến.

Trọn bộ mẫu hợp đồng kinh doanh – tải ngay
Trọn bộ mẫu hợp đồng kinh doanh – tải ngay

Hợp đồng lao động là một thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về một công việc được trả lương, điều kiện làm việc và các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ công nghiệp.

1.2. Các hình thức hợp đồng nhân viên kinh doanh

Hợp đồng lao động dành cho nhân viên kinh doanh phải được lập thành văn bản và được lập thành hai bản, một bản do người lao động giữ và bản còn lại của người sử dụng lao động, ngoại trừ các công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, các bên có thể tham gia hợp đồng lao động bằng lời nói.

Các hình thức hợp đồng nhân viên kinh doanh
Các hình thức hợp đồng nhân viên kinh doanh

1.3. Các loại hợp đồng nhân viên kinh doanh

Hợp đồng lao động dành cho nhân viên thường phải được ký kết theo một trong các loại sau:

- Hợp đồng lao động không có thời hạn: là hợp đồng trong đó hai bên không xác định thời hạn và thời gian chấm dứt hợp đồng.

- Hợp đồng lao động có thời hạn: là hợp đồng trong đó hai bên xác định thời hạn và thời gian chấm dứt hợp đồng trong khoảng thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng.

- Hợp đồng lao động thời vụ hoặc theo công việc cụ thể có thời hạn dưới 12 tháng.

Các loại hợp đồng nhân viên kinh doanh
Các loại hợp đồng nhân viên kinh doanh

Khi hợp đồng lao động nhân viên kinh doanh có thời hạn và hợp đồng lao động thời vụ hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn và nhân viên tiếp tục làm việc, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên sẽ hết hạn ký hợp đồng lao động mới; nếu không có hợp đồng lao động mới được ký kết, hợp đồng được ký kết theo loại hợp đồng lao động có thời hạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng được ký kết theo loại hợp đồng lao động thời vụ hoặc công việc cụ thể có thời hạn dưới 12 tháng sẽ trở thành hợp đồng lao động có thời hạn với thời hạn 24 tháng.

Trong trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới với thời hạn xác định, chỉ có thể ký thêm 1 hợp đồng lao động có thời hạn xác định; sau đó, nếu nhân viên tiếp tục làm việc, phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Nghiêm cấm ký hợp đồng lao động thời vụ hoặc lao động cụ thể dưới 12 tháng đối với một công việc thường xuyên có thời hạn hơn 12 tháng, trừ trường hợp thay thế tạm thời một nhân viên đã nghỉ làm nghĩa vụ quân sự, mang thai và thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc lá tạm thời khác.

1.4. Nội dung của hợp đồng nhân viên kinh doanh

Hợp đồng lao động phải có các nội dung chính sau:

 - Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp của người sử dụng lao động

- Họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp pháp khác của nhân viên

- Công việc và nơi làm việc

- Thời hạn hợp đồng lao động;

- Tiền lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản thanh toán bổ sung khác

Nội dung của hợp đồng nhân viên kinh doanh
Nội dung của hợp đồng nhân viên kinh doanh

- Chế độ thăng tiến và tăng lương

- Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

- Thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

- Đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

“Khi một nhân viên kinh doanh thực hiện một công việc liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh hoặc công nghệ theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có thể đạt được thỏa thuận bằng văn bản với nhân viên về nội dung và thời gian bảo vệ bí mật kinh doanh hoặc công nghệ, và lợi ích và bồi thường trong trường hợp vi phạm của nhân viên” – Trích khoản 2 Điều 23, Bộ luật Lao động 2012 quy định.

1.5. Trọn bộ mẫu hợp đồng nhân viên kinh doanh

Tải miễn phí Mẫu hợp đồng nhân viên kinh doanh tại đây, click ngay!

File mẫu hợp đồng nhân viên kinh doanh

Tải xuống ngay

 

2. Hợp đồng kinh doanh – hợp đồng ký kết dành cho nhân viên kinh doanh

2.1. Hợp đồng kinh doanh là gì?

Hợp đồng kinh doanh là một thỏa thuận trong đó mỗi bên đồng ý những trao đổi liên quan và thường liên quan đến tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ. Hợp đồng kinh doanh bảo vệ cả người mua và người bán, bằng thực tế hóa, công nhận hóa các thỏa thuận thành văn bản. Hợp đồng kinh doanh có thể dài hoặc ngắn khi cần thiết cũng như có thể bao gồm các chi tiết quan trọng của hợp đồng hay một số chú ý thông thường.

Hợp đồng kinh doanh là gì?
Hợp đồng kinh doanh là gì?

Hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên ký kết chúng. Trong kinh doanh, các hợp đồng thường là thỏa thuận bán hàng, để bán hàng hóa, hoặc thỏa thuận dịch vụ, để bán dịch vụ. Một lời đề nghị là cơ sở cho hợp đồng. Ví dụ bên A sẽ cung cấp cho bên B một số tiền vốn là … tỷ đồng.

Cân nhắc là trao đổi, trong trường hợp này là quan trọng, những trao đổi này là thông tin liên quan đến tiền cho các dịch vụ sau khi kí kết hợp đồng cũng như khi thỏa thuận thương mại được đề ra. Cả hai bên phải đồng ý với các điều khoản của đề nghị và chấp nhận. Việc cụ thể hóa các thỏa thuận thành văn bản không phải lúc nào cũng cần thiết cho một hợp đồng kinh doanh ràng buộc về mặt pháp lý, tuy nhiên, khi các thỏa thuận không được cụ thể hóa rõ ràng, một số nhầm lẫn có thể xảy ra.

Nhìn chung, hợp đồng kinh doanh sẽ bao gồm những thông tin sau:

- Hiệp định dịch vụ: Thỏa thuận dịch vụ là hợp đồng kinh doanh được sử dụng khi một người đang bán dịch vụ. Thỏa thuận dịch vụ cung cấp các chi tiết cần thiết, chẳng hạn như dịch vụ được cung cấp, dòng thời gian mà dịch vụ sẽ được cung cấp, chi phí dịch vụ, khi đến hạn thanh toán và các chi tiết khác cần thiết để chi trả cho thỏa thuận giữa các bên.

- Thỏa thuận bán hàng: Khi một người tham gia bán hàng hóa, một hợp đồng kinh doanh được gọi là hợp đồng mua bán được sử dụng. Thỏa thuận bán hàng chi tiết thỏa thuận giữa các bên. Nó có thể bao gồm các mặt hàng được bán, giá mua cho mặt hàng đó và số lượng mặt hàng mà người mua sẽ mua. Nó cũng có thể bao gồm ngày các mặt hàng sẽ được giao, cách chúng sẽ được giao và khi đến hạn thanh toán.

2.2. Tại sao nhân viên kinh doanh cần nắm rõ về hợp đồng kinh doanh

Hợp đồng kinh doanh được sử dụng phổ biến bất cứ khi nào chủ doanh nghiệp đồng ý cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa cho người khác hoặc bất cứ khi nào chủ doanh nghiệp đồng ý thanh toán cho dịch vụ hoặc hàng hóa. Nói cách khác, nếu tiền được trao đổi, thỏa thuận dịch vụ hoặc thỏa thuận bán hàng là cách thực hành tốt nhất.

Tại sao nhân viên kinh doanh cần nắm rõ về hợp đồng kinh doanh
Tại sao nhân viên kinh doanh cần nắm rõ về hợp đồng kinh doanh

Chủ doanh nghiệp sử dụng thỏa thuận bán hàng khi bán sản phẩm của họ. Họ cũng sử dụng các thỏa thuận bán hàng khi mua vật tư để tạo ra sản phẩm cho chính mình. Cuối cùng, các thỏa thuận bán hàng cũng được sử dụng khi mua vật tư cho văn phòng, ăn trưa cho nhân viên, bảo hành sản phẩm ... Chủ doanh nghiệp sử dụng các thỏa thuận dịch vụ khi bán dịch vụ của họ. Họ cũng sử dụng các thỏa thuận dịch vụ khi mua dịch vụ, từ vệ sinh văn phòng, bảo dưỡng dụng cụ và máy móc, đến các dịch vụ xe hơi.

Đừng quên sử dụng hợp đồng cả khi bạn là người bán và khi bạn là người mua. Hợp đồng bảo vệ bạn khi bán hàng hóa và dịch vụ của bạn, cũng như khi bạn mua hàng hóa và dịch vụ cho doanh nghiệp của bạn.

2.3. Nên bao gồm những gì trong hợp đồng kinh doanh?

Khi soạn thảo hợp đồng kinh doanh, sẽ bao gồm mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng. Nếu nó không được ghi vào hợp đồng, nó không được coi là một phần của hợp đồng. Nhìn chung, một mẫu hợp đồng kinh doanh cơ bản sẽ bao gồm các phần cơ bản sau:

- Phần mở đầu

- Giải trình

- Những quy định và điều khoản liên quan

- Cam kết của các bên liên quan trong hợp đồng

Ngoài ra, trong mỗi phần chi tiết này, bản hợp đồng của bạn cũng sẽ bao gồm các thông tin quy định chung như:

- Ngày giao hàng

- Tình trạng của hàng hóa

- Ngày thanh toán đến hạn

Nên bao gồm những gì trong hợp đồng kinh doanh?
Nên bao gồm những gì trong hợp đồng kinh doanh?

- Hình thức thanh toán

- Quy định những trục trặc có thể sảy ra.

- Quy định về đền bù

- Ngày hết hạn của hợp đồng.

- Chữ ký

Cả hai bên tham gia hợp đồng phải ký hợp đồng, thể hiện sự đồng ý với các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2.4. Trọn bộ mẫu hợp đồng kinh doanh – tải ngay

Download mẫu hợp đồng kinh doanh ngay tại đây

Tải xuống ngay

 

Hợp đồng nhân viên kinh doanh là một loại hợp đồng lao động được ký kết giữa nhân viên kinh doanh và ông chủ của mình. Một hợp đồng lao động kinh doanh  hay hợp đồng lao động là một loại hợp đồng sử dụng trong pháp luật lao động đối với quyền và trách nhiệm thuộc tính giữa các bên tham gia là quy định những gì hai bên được nhận từ đối phương và nghĩa vụ của họ. Hợp đồng nhân viên kinh doanh cũng có thể là hợp đồng kinh doanh, bản hợp đồng mà nhân viên kinh doanh nào cũng phải nắm rõ để hỗ trợ soản thảo cho ông chủ của mình. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ thông tin về hợp đồng nhân viên kinh doanh cũng như tải ngay những mẫu hợp đồng chuẩn xác nhất hiện nay.

>>> Thị trường việc làm, tuyển dụng bảo hiểm hiện nay phần lớn là các tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh, với những yêu cầu không cao về bằng cấp và mức lương hấp dẫn đã thu hút được rất nhiều người quan tâm. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm ngay nhé!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý