Saturday , 30/03/19
NEWS

Luật lao động mới nhất 2019 và những thông tin cần biết

Những thông tin có trong luật lao động mới nhất 2019 là gì? Để giúp bạn có thể nắm được những thông tin cơ bản và cần thiết mời bạn đọc tham khảo và tìm hiểu thêm thông tin cung cấp dưới đây để đảm bảo mọi quyền lợi khi tham gia thị trường tuyển dụng lao động phổ thông hiện nay.

Ý nghĩa của bộ luật lao động mới nhất 2019

Phiên bản mới nhất của Bộ luật Lao động 2019 số 10/2012 / QH13, theo nghị định của chính phủ, giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền của họ khi ký hợp đồng lao động với các công ty. Luật lao động là luật điều chỉnh tiêu chuẩn lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, đại diện lao động tập thể,... theo quy định của nhà nước. Để giúp nhân viên và người dùng hiểu rõ hơn về những thay đổi trong luật lao động gần đây nhất, mời các bạn tiếp tục theo dõi thông tin cung cấp dưới đây.

Ý nghĩa của bộ luật lao động mới nhất 2019

Những thông tin liên quan tới luật lao động mới nhất 2019

Những quy định về luật lao động mới nhất 2019

Phạm vi áp dụng của luật lao động 2019

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, đại diện lao động tập thể, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các mối quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; hoặc những quy định quản lý của nhà nước về lao động.

Đối tượng hướng tới trong luật lao động lao động 2019

1. Công nhân Việt Nam, người học việc, những người được quy định trong bộ luật mới này

2. Người đang sử dụng trực tiếp lao động

3. Lao động  đến từ nước ngoài hiện đang làm việc trong lãnh thổ Việt Nam.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có mối quan hệ trực tiếp nhất tới người lao động

Giải thích:

Những từ ngữ xuất hiện trong bộ luật được giải thích và được hiểu như sau:

1. Công nhân là những đối tượng lớn hơn 15 tuổi có khả năng làm việc theo hợp đồng lao động, chịu sự quản lý và giám sát từ người sử dụng lao động.

2. Chủ sử dụng lao động là các công ty, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân thuê hoặc sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Nếu là cá nhân thì người này cần phải có hành vi dân sự đầy đủ nhất.

3. Nhóm lao động là một nhóm nhân viên có tổ chức làm việc cho một chủ lao động hay một tập thể có sử dụng lao động.

4. Các tổ chức đại diện của các công đoàn ở cấp địa phương là các ủy ban điều hành của các công đoàn thuộc cấp trên hoặc ủy ban điều hành của cấp trên trực tiếp tại các địa phương nơi mà các công đoàn cơ bản chưa được thành lập.

5. Các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động là các tổ chức được thành lập hợp pháp đại diện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

6. Quan hệ lao động là các mối quan hệ xã hội phát sinh từ việc làm, thực hiện thanh toán tiền lương giữa người lao động với chủ lao động.

7. Tranh chấp lao động là những thứ phát sinh có liên quan tới quyền, lợi ích, phát sinh trong quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động.

8. Tranh chấp quyền lao động tập thể là tranh chấp giữa nhóm làm việc và người sử dụng lao động do việc giải thích và thực hiện các quy định khác nhau của Đạo luật Lao động và thỏa thuận tập thể, quy tắc lao động, quy định và thỏa thuận pháp lý khác.

9. Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp lao động phát sinh từ nhu cầu của cộng đồng lao động nhằm thiết lập các điều kiện làm việc mới liên quan đến Đạo luật Lao động và thỏa ước tập thể, quy định lao động, thỏa thuận pháp lý khác trong quá trình thương lượng giữa công đoàn và người sử dụng lao động.

10. Cưỡng bức lao động chính là việc tiến hành dùng vũ lực để de dọa hoặc bắt người lao động thực hiện theo ý muốn từ chính học.

>>> Xem thêm: Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Đối tượng hướng tới trong luật lao động lao động 2019

Những chính sách mới nhất của nhà nước trong luật lao động mới nhất 2019 là gì?

1. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; khuyến khích các thỏa thuận để đảm bảo cho nhân viên các điều khoản có lợi hơn so với Luật Lao động; có chính sách cho nhân viên mua cổ phần, góp vốn phát triển sản xuất kinh doanh.  

2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý công việc hợp pháp, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

3. Tạo điều kiện thuận lợi để tạo việc làm, đào tạo nghề cũng như đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng cũng như thu hút nguồn lực lao động

4. Có chính sách phát triển và phân phối nguồn nhân lực; đào tạo nghề, đào tạo lại và nâng cao các kỹ năng chuyên môn của người lao động, khuyến khích những người lao động có kỹ thuật và trình độ cao để đáp ứng các yêu cầu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng hóa các hình thức liên kết giữa cung và cầu cho công việc.

6. Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thương lượng, và xây dựng mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên để cùng tiến bộ phát triển.

7. Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; quy định về mô hình công việc và chính sách xã hội để bảo vệ lao động nữ, người khuyết tật, người lao động lớn tuổi và trẻ vị thành niên.

Quyền cùng nghĩa vụ người lao động được quy định trong luật lao động mới nhất 2019  là gì?

- Quyền nhận được của người lao động

a) Được làm việc, tự do lựa chọn một công việc, một nghề nghiệp, học nghề, để cải thiện nghề nghiệp của một người và không bị phân biệt đối xử;

b) Mức lương phù hợp với trình độ năng lực chuyên môn dựa trên thỏa thuận với người sử dụng lao động; bảo vệ công việc, làm việc trong điều kiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc; nhận các chế độ phúc lợi xã hội và nghỉ phép hàng năm.

(c) Thành lập công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện các quy định dân chủ và tham khảo ý kiến tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; tham gia quản lý theo quy định của người sử dụng lao động;  

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

d) Được phép đình công

- Nghĩa vụ của người lao động quy định trong luật lao động 2019

Nghĩa vụ của người lao động quy định trong luật lao động 2019

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

b) để tuân thủ kỷ luật lao động, các quy định lao động, để tuân thủ quản lý pháp lý của người sử dụng lao động;

(c) Thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế.

Quyền và nghĩa vụ của chủ lao động trong luật lao động 2019 là gì?

Quyền của chủ lao động gồm:

(a) Tuyển dụng, tổ chức và điều hành lực lượng lao động theo sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

(b) Tiến hành thành lập và tham gia các tổ chức chuyên nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu lao động tập thể đối thoại, đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công; thảo luận về các vấn đề quan hệ lao động với công đoàn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;  

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

- Những nghĩa vụ chính của chủ lao động

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận tập thể và các thỏa thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người lao động;

(b) Thiết lập các cơ chế và đối thoại với tập thể của công nhân trong các doanh nghiệp và thực thi nghiêm túc các quy tắc của nền dân chủ cơ bản;

(c) thiết lập nhật ký quản lý nhân lực, bảng lương và nộp theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

d) Mở việc trong vòng 30 ngày kể từ ngày vận hành và báo cáo định kỳ về những thay đổi trong lực lượng lao động trong quá trình hoạt động với Cơ quan Quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm làm việc địa phương;

e) Áp dụng các quy định khác của luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế.

Một số thay đổi về quyền của người lao động năm 2019 mới nhất hiện nay.

Theo bộ luật lao động mới nhất 2019 quyền người lao động nhận sẽ có một vài chỗ thay đổi trong năm nay.

Tăng mức lương tối thiểu vùng

Tăng mức lương tối thiểu vùng

Theo Nghị định 157/2018 / ND-CP, mức lương tối thiểu khu vực sẽ tăng từ 160.000 lên 200.000 đồng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Mức lương tối thiểu ở Vùng 1 là 4.180.000 đồng / tháng; Khu 2 là 3.710.000 đồng / tháng; Khu 3 là 3.250.000 đồng / tháng; Vùng 4 tương ứng với 2.920. 000 đồng / tháng.      

Do đó, những người lao động có mức lương dưới mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh ít nhất bằng mức lương tối thiểu của khu vực đối với những công việc đơn giản hoặc cũng có thể nhận được mức tăng lên tới 7% với những công việc phải thực hiện qua đào tạo.

Được đóng góp ý kiến về việc xây dựng thang bảng lương

Nghị định 149/2018 / ND-CP của Chính phủ về việc thực hiện các quy định dân chủ tại nơi làm việc cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Theo quy định mới của nghị định này, kể từ năm 2019, nhân viên có quyền nhận xét về việc xây dựng, sửa đổi và bổ sung thang lương và tiền lương; đề xuất nội dung về việc thương lượng tập thể.

Người lao động theo đó cũng có thể tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thanh toán bảo hiểm xã hội, y tế, hợp đồng lao động,…

Nhận mức tăng trợ cấp thai sản bắt đầu từ ngày 1/7/2019

Công nhân nữ sinh con cần phải hết sức lưu ý tới vấn đề này. Chi tiết hơn chính là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019,  lương cơ bản sẽ tăng lên là 1,49 triệu / tháng , thông tin được ghi rõ theo nghị quyết số 70/2018 / QH14.

Đồng thời, Đạo luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định rằng lao động nữ sinh con được hưởng một khoản bồi thường một lần bằng 2 lần mức lương cơ bản. Như vậy, tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2019, trợ cấp thai sản cho lao động nữ là 2,98 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với kỳ trước.

Tương tự, số tiền ốm đau và các lợi ích chăm sóc và phục hồi sau sinh cũng sẽ tăng thêm 30.000 đồng / ngày.

Quy định về mức lương nhận được theo ngày lễ, tết

Năm 2019, các quy định mới về tiền lương và nghỉ phép sẽ được thực hiện theo Nghị định 148/2018 / ND-CP của Chính phủ.

Chính xác hơn:

Tiền lương được sử dụng làm cơ sở cho việc thanh toán của người lao động trong các kỳ nghỉ hàng năm, ngày lễ theo luật định, ngày lễ năm mới và ngày lễ được trả như tiền lương quy định trong hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng nhân với số ngày nhân viên nghỉ hưu.

Trong những năm trước, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động  sẽ là tiền lương nhận của tháng  trước.

 

Ngoài một số lợi ích nêu trên, nhiều thay đổi khác trong chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm y tế cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trong năm 2019.

 Trên đây là những thông tin có liên quan tới luật lao động mới nhất 2019. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đọc sẽ nhận được nhiều thông tin hữu ích đồng thời có nhiều những trải nghiệm hữu ích cùng với chuyên mục tuyển dụng.

Tác giả: Vi ThùyChủ đề có thể bạn quan tâm