Quay lại

Luật lao động mới nhất 2021 và những thông tin cần biết

Tác giả: Vi Thùy Thursday , 21/01/21

Những thông tin có trong bộ luật lao động mới nhất 2021 là gì? Để giúp bạn có thể nắm được những thông tin cơ bản và cần thiết mời bạn đọc tham khảo và tìm hiểu thêm thông tin cung cấp dưới đây để đảm bảo mọi quyền lợi khi tham gia thị trường tuyển dụng lao động phổ thông hiện nay.

Việc làm Luật - Pháp lý

1. Ý nghĩa của bộ luật lao động mới nhất 2021

Phiên bản mới nhất của Bộ luật Lao động 2021 hiện nay dựa trên số 10/2012 / QH13, theo nghị định của chính phủ, giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền của họ khi ký hợp đồng lao động theo mẫu hợp đồng lao động chuẩn mới nhất với các công ty. Luật lao động là luật điều chỉnh tiêu chuẩn lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, đại diện lao động tập thể,... theo quy định của nhà nước. Để giúp nhân viên và người tìm việc hiểu rõ hơn về những thay đổi trong luật lao động gần đây nhất, mời các bạn tiếp tục theo dõi thông tin cung cấp dưới đây.

Ý nghĩa của bộ luật lao động mới nhất 2019

Việc làm Nhân sự

2. Những thông tin liên quan tới luật lao động mới nhất 2021

Những quy định về luật lao động mới nhất 2021

2.1. Phạm vi áp dụng của bộ luật lao động mới nhất 2021

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, đại diện lao động tập thể, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các mối quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; hoặc những quy định quản lý của nhà nước về lao động.

2.2. Đối tượng hướng tới trong luật lao động lao động 2021

1. Công nhân Việt Nam, người học việc, những người được quy định trong bộ luật mới này

2. Người đang sử dụng trực tiếp lao động

3. Lao động  đến từ nước ngoài hiện đang làm việc trong lãnh thổ Việt Nam.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có mối quan hệ trực tiếp nhất tới người lao động

Giải thích:

Những từ ngữ xuất hiện trong bộ luật được giải thích và được hiểu như sau:

1. Công nhân là những đối tượng lớn hơn 15 tuổi có khả năng làm việc theo hợp đồng lao động, chịu sự quản lý và giám sát từ người sử dụng lao động.

2. Chủ sử dụng lao động là các công ty, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân thuê hoặc sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Nếu là cá nhân thì người này cần phải có hành vi dân sự đầy đủ nhất.

3. Nhóm lao động là một nhóm nhân viên có tổ chức làm việc cho một chủ lao động hay một tập thể có sử dụng lao động.

4. Các tổ chức đại diện của các công đoàn ở cấp địa phương là các ủy ban điều hành của các công đoàn thuộc cấp trên hoặc ủy ban điều hành của cấp trên trực tiếp tại các địa phương nơi mà các công đoàn cơ bản chưa được thành lập.

5. Các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động là các tổ chức được thành lập hợp pháp đại diện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

6. Quan hệ lao động là các mối quan hệ xã hội phát sinh từ việc làm, thực hiện thanh toán tiền lương giữa người lao động với chủ lao động.

7. Tranh chấp lao động là những thứ phát sinh có liên quan tới quyền, lợi ích, phát sinh trong quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động.

8. Tranh chấp quyền lao động tập thể là tranh chấp giữa nhóm làm việc và người sử dụng lao động do việc giải thích và thực hiện các quy định khác nhau của Đạo luật Lao động và thỏa thuận tập thể, quy tắc lao động, quy định và thỏa thuận pháp lý khác.

9. Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp lao động phát sinh từ nhu cầu của cộng đồng lao động nhằm thiết lập các điều kiện làm việc mới liên quan đến Đạo luật Lao động và thỏa ước tập thể, quy định lao động, thỏa thuận pháp lý khác trong quá trình thương lượng giữa công đoàn và người sử dụng lao động.

10. Cưỡng bức lao động chính là việc tiến hành dùng vũ lực để de dọa hoặc bắt người lao động thực hiện theo ý muốn từ chính học.

>>> Xem thêm: Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Đối tượng hướng tới trong luật lao động lao động 2019

2.3. Những chính sách mới nhất của nhà nước trong luật lao động mới nhất 2021 là gì?

1. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; khuyến khích các thỏa thuận để đảm bảo cho nhân viên các điều khoản có lợi hơn so với Luật Lao động; có chính sách cho nhân viên mua cổ phần, góp vốn phát triển sản xuất kinh doanh.  

2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý công việc hợp pháp, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

3. Tạo điều kiện thuận lợi để tạo việc làm, đào tạo nghề cũng như đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng cũng như thu hút nguồn lực lao động

4. Có chính sách phát triển và phân phối nguồn nhân lực; đào tạo nghề, đào tạo lại và nâng cao các kỹ năng chuyên môn của người lao động, khuyến khích những người lao động có kỹ thuật và trình độ cao để đáp ứng các yêu cầu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng hóa các hình thức liên kết giữa cung và cầu cho công việc.

6. Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thương lượng, và xây dựng mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên để cùng tiến bộ phát triển.

7. Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; quy định về mô hình công việc và chính sách xã hội để bảo vệ lao động nữ, người lao động lớn tuổi, người khuyết tật và trẻ vị thành niên.

Quyền cùng nghĩa vụ người lao động được quy định trong luật lao động mới nhất 2021 là gì?

- Quyền nhận được của người lao động

a) Được làm việc, tự do lựa chọn một công việc, một nghề nghiệp, học nghề, để cải thiện nghề nghiệp của một người và không bị phân biệt đối xử;

b) Mức lương phù hợp với trình độ năng lực chuyên môn dựa trên thỏa thuận với người sử dụng lao động; bảo vệ công việc, làm việc trong điều kiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc; nhận các chế độ phúc lợi xã hội và nghỉ phép hàng năm.

(c) Thành lập công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện các quy định dân chủ và tham khảo ý kiến tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; tham gia quản lý theo quy định của người sử dụng lao động;  

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

d) Được phép đình công

- Nghĩa vụ của người lao động quy định trong luật lao động 2021

Nghĩa vụ của người lao động quy định trong luật lao động 2019

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

b) để tuân thủ kỷ luật lao động, các quy định lao động, để tuân thủ quản lý pháp lý của người sử dụng lao động;

(c) Thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế.

Quyền và nghĩa vụ của chủ lao động trong luật lao động 2021 là gì?

Quyền của chủ lao động gồm:

(a) Tuyển dụng, tổ chức và điều hành lực lượng lao động theo sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

(b) Tiến hành thành lập và tham gia các tổ chức chuyên nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu lao động tập thể đối thoại, đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công; thảo luận về các vấn đề quan hệ lao động với công đoàn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;  

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

- Những nghĩa vụ chính của chủ lao động

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận tập thể và các thỏa thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người lao động;

(b) Thiết lập các cơ chế và đối thoại với tập thể của công nhân trong các doanh nghiệp và thực thi nghiêm túc các quy tắc của nền dân chủ cơ bản;

(c) thiết lập nhật ký quản lý nhân lực, bảng lương và nộp theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

d) Mở việc trong vòng 30 ngày kể từ ngày vận hành và báo cáo định kỳ về những thay đổi trong lực lượng lao động trong quá trình hoạt động với Cơ quan Quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm làm việc địa phương;

e) Áp dụng các quy định khác của luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế.

Việc làm Startup

3. Một số thay đổi về quyền của người lao động năm 2021 mới nhất hiện nay.

Theo bộ luật lao động mới nhất 2021 quyền người lao động nhận sẽ có một vài chỗ thay đổi trong năm nay.

3.1. Tăng mức lương tối thiểu vùng

Tăng mức lương tối thiểu vùng

Theo Nghị định 157/2018 / ND-CP, mức lương tối thiểu khu vực sẽ tăng từ 160.000 lên 200.000 đồng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Lương tối thiểu vùng 2021 ở Vùng 1 là 4.180.000 đồng / tháng; Khu 2 là 3.710.000 đồng / tháng; Khu 3 là 3.250.000 đồng / tháng; Vùng 4 tương ứng với 2.920. 000 đồng/tháng.      

Do đó, những người lao động có mức lương dưới mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh ít nhất bằng mức lương tối thiểu của khu vực đối với những công việc đơn giản hoặc cũng có thể nhận được mức tăng lên tới 7% với những công việc phải thực hiện qua đào tạo. Bạn cần phải nắm bắt thật kỹ những thông tin về lương tối thiểu vùng để khi nộp các mẫu CV xin việc đến nhà tuyển dụng để biết được bản thân bạn sẽ nhận được mức lương nào. 

3.2. Được đóng góp ý kiến về việc xây dựng thang bảng lương

Nghị định 149/2018 / ND-CP của Chính phủ về việc thực hiện các quy định dân chủ tại nơi làm việc cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Theo quy định mới của nghị định này, kể từ năm 2019, nhân viên có quyền nhận xét về việc xây dựng, sửa đổi và bổ sung thang lương và tiền lương; đề xuất nội dung về việc thương lượng tập thể.

Người lao động theo đó cũng có thể tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thanh toán bảo hiểm xã hội, y tế, hợp đồng lao động,…

3.3. Nhận mức tăng trợ cấp thai sản bắt đầu từ ngày 1/7/2019

Công nhân nữ sinh con cần phải hết sức lưu ý tới vấn đề này. Chi tiết hơn chính là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, lương cơ bản sẽ tăng lên là 1,49 triệu / tháng , thông tin được ghi rõ theo nghị quyết số 70/2018 / QH14.

Đồng thời, Đạo luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định rằng lao động nữ sinh con được hưởng một khoản bồi thường một lần bằng 2 lần mức lương cơ bản. Như vậy, tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2019, trợ cấp thai sản cho lao động nữ là 2,98 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với kỳ trước.

Tương tự, số tiền ốm đau và các lợi ích chăm sóc và phục hồi sau sinh cũng sẽ tăng thêm 30.000 đồng / ngày.

3.4. Quy định về mức lương nhận được theo ngày lễ, tết

Năm 2021, các quy định mới về tiền lương và nghỉ phép sẽ được thực hiện theo Nghị định 148/2018 / ND-CP của Chính phủ.

Chính xác hơn:

Tiền lương được sử dụng làm cơ sở cho việc thanh toán của người lao động trong các kỳ nghỉ hàng năm, ngày lễ theo luật định, ngày lễ năm mới và ngày lễ được trả như tiền lương quy định trong hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng nhân với số ngày nhân viên nghỉ hưu.

Trong những năm trước, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động  sẽ là tiền lương nhận của tháng  trước.

Ngoài một số lợi ích nêu trên, nhiều thay đổi khác trong chính sách của bảo hiểm xã hội tự nguyện hay bắt buộc và chính sách bảo hiểm y tế cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trong năm 2021.

 Trên đây là những thông tin có liên quan tới bộ luật lao động mới nhất 2020. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đọc sẽ nhận được nhiều thông tin hữu ích đồng thời có nhiều những trải nghiệm hữu ích cùng với chuyên mục tuyển dụng.

>>>  Có thể bạn quan tâm: Bạn đã biết gì về biên bản thanh lý hợp đồng đây là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu mà bạn cần lưu ý trong quá trình tìm và làm việc, click để tìm hiểu ngay nhé!!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV -Tâm sự Nghề nghiệp -Cẩm Nang Tìm Việc -Kỹ Năng Tuyển Dụng -Cẩm nang khởi nghiệp -Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm -Kỹ năng ứng xử văn phòng -Quyền lợi người lao động -Bí quyết đào tạo nhân lực -Bí quyết lãnh đạo -Bí quyết làm việc hiệu quả -Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép -Bí quyết viết thư xin thôi việc -Cách viết đơn xin việc -Bí quyết thành công trong công việc -Bí quyết tăng lương -Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên -Kỹ năng đàm phán lương -Kỹ năng phỏng vấn -Kỹ năng quản trị doanh nghiệp -Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội -Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng -Mẹo viết hồ sơ xin việc -Mẹo viết thư xin việc -Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng -Định hướng nghề nghiệp -Top việc làm hấp dẫn -Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông -Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng -Tư vấn việc làm ngành Báo chí -Tư vấn tìm việc làm thêm -Tư vấn việc làm ngành Bất động sản -Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin -Tư vấn việc làm ngành Du lịch -Tư vấn việc làm ngành Kế toán -Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật -Tư vấn việc làm ngành Sư phạm -Tư vấn việc làm ngành Luật -Tư vấn việc làm thẩm định -Tư vấn việc làm vị trí Content -Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn -Tư vấn việc làm quản lý -Kỹ năng văn phòng -Nghề truyền thống -Các vấn đề về lương -Tư vấn tìm việc làm thời vụ -Cách viết Sơ yếu lý lịch -Cách gửi hồ sơ xin việc -Biểu mẫu phục vụ công việc -Tin tức tổng hợp -Ý tưởng kinh doanh -Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing -Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương -Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh -Mẹo viết Thư cảm ơn -Góc Công Sở -Câu chuyện nghề nghiệp -Hoạt động đoàn thể -Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch -Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự -Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics -Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng -Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng -Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật -Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe -Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất -Cẩm nang kinh doanh -Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất -Mô tả công việc ngành Kinh doanh -Mô tả công việc ngành Bán hàng -Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng -Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng -Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán -Mô tả công việc ngành Marketing - PR -Mô tả công việc ngành Nhân sự -Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin -Mô tả công việc ngành Sản xuất -Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải -Mô tả công việc Kho vận - Vật tư -Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics -Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn -Mô tả công việc ngành Hàng không -Mô tả công việc ngành Xây dựng -Mô tả công việc ngành Y tế - Dược -Mô tả công việc Lao động phổ thông -Mô tả công việc ngành Kỹ thuật -Mô tả công việc Nhà nghiên cứu -Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo -Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính -Mô tả công việc Biên - Phiên dịch -Mô tả công việc ngành Thiết kế -Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình -Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh -Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực -Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo -Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern -Mô tả công việc ngành Freelancer -Mô tả công việc Công chức - Viên chức -Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý -Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận -Hồ sơ doanh nhân -Việc làm theo phường - Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý
 • timviec365
  Xương rồng - 09:00 30/10/2020
  Mọi ngươi ơi cho e hỏi. Nếu cty láy lí do thu hẹp sx mà cho công nhân nghỉ viêc ko báo trước va hỗ trợ mỗi nguoi 6.5tr đúng hay sai ah
  • timviec365
   Admin Timviec365 - 09:19 30/10/2020
   Chào bạn. Bạn đang truy cập bài BLOG . Bài viết mang tính chất tham khảo. Web chỉ hỗ trợ các vấn đề vè tìm việc và tuyển dụng ạ.
 • timviec365
  Tâm - 15:10 05/09/2020
  Cho e hỏi e làm tư nhân E và đồng nghiệp có chút xíc míc cãi nhau Thì chủ đứng ra bênh cho nhỏ kia sau hồi cãi nhau thì ông đuổi e , lúc đó e mới nói h a đuổi thì a tính tiền cho tui đi , ông ko nói ji xong đi sang chỗ e và đấm vào tráng e từ phía sau , xong e có đánh trả qua lại 1 hồi thì hàng xóm can ra , h bên đó trả cho e 1tr8 còn 4tr nữa có hẹn 1 tuần sau tới lấy Vậy cho e hỏi nếu h e lên
  • timviec365
   Admin Timviec365 - 16:14 05/09/2020
   Chào bạn, cảm ơn bạn đã bình luận, bạn liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp nhé.
 • timviec365
  Nguyễn Văn Cường - 07:20 24/07/2020
  Sau khi viết đơn xin nghỉ việc (viết đơn trước 1tháng), thì CTY không giải quyết nghỉ phép cho công nhân. Vậy công tý đúng hay sai vậy ?
  • timviec365
   Admin Timviec365 - 08:19 24/07/2020
   Chào bạn. Bạn đang truy cập bài BLOG . Bài viết mang tính chất tham khảo. Web chỉ hỗ trợ các vấn đề vè tìm việc và tuyển dụng ạ.
 • timviec365
  kim màu - 12:34 13/06/2020
  có thể giải thích giúp e không cty áp lực quá e mới làm 10 ngày e với sếp tranh cải rồi e xin nghĩ ông bảo cho e nghĩ liền vậy mà không trả lương cho e
  • timviec365
   Admin Timviec365 - 13:53 13/06/2020
   Chào bạn, web hỗ trợ tuyển dụng nên bạn tham khảo bài viết và tìm cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ chi tiết nhé
 • timviec365
  Nguyen ngọc sơn - 12:35 09/06/2020
  Chi ơi du em dang lam thi bi cty cho nghi lam ma khong biet tai sao nguoi ta cho minh nghi như day co dung hay khong day chi
  • timviec365
   Admin Timviec365 - 13:42 09/06/2020
   chào bạn, có nhiều lí do bạn nhé, để biết chi tiết bạn trao đổi trực tiếp người có thẩm quyền tại đó ạ
 • timviec365
  Le thi dao - 12:40 29/05/2020
  Em có làm thời vụ tại cty bảo vệ từ ngày 26/3 nhưng trong thời gian làm e có vc e xin nghỉ và họ bảo e viết đơn trước một tháng e cũng làm theo và ngày 12/4 e viết đơn trong thời gian viết đơn e bị đau mắt có nghỉ 1 tuần và rồi đến ngày nghỉ là ngày 12/5 nhưng hơn ko cho e nghỉ họ bắt em làm thêm 2 tuần nữa tức này 25/5 ms đk nghỉ nếu nghỉ sẽ ko đk lương , Add giúp e e lm sai hay đúng ạ e có đ
  • timviec365
   Admin Timviec365 - 13:19 29/05/2020
   Chào bạn, đây là bài viết tham khảo về luật lao động, để giải đáp thông tin chuyên môn bạn liên hệ bộ phận chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ nhé
 • timviec365
  Quân - 10:40 22/05/2020
  Mình kí hợp đồng vô thời hạn với cty. Bây giờ cty đơn phương chấm dứt hợp đồng. Theo luật thì mình đc bồi thường những gì admin
  • timviec365
   admin - 14:29 22/05/2020
   Chào bạn, bài viết tham khảo về luật lao động nên bạn tìm kiếm thông tin chi tiết về thắc mắc của bạn tại cơ quan có thẩm quyền nhé
 • timviec365
  Trần văn chung - 22:16 23/04/2020
  Dạ ! Cho e hỏi 1 chút vần đề mà hiện tại e đang rất bức xúc.e làm công nhân cho 1cty doanh nghiệp tên cty là TNHH sakura hong minh vn.e công tác và công hiến cho cty đc hơn 10 năm và làm quản lý bên bộ phận hàn rất nâu nhưng đến ngày hnay e đến cty.bên cty có gọi e nên phòng họp thông báo cho e nghỉ việc lí do vì dịch bệnh k co đơn hàng nv có đc k ạ !
  • timviec365
   Nga - 11:41 11/05/2020
   Cho em hỏi:em làm công nhân được 10 năm nhưng cty đột ngột cắt hợp đồng thì em được bồi thường hợp đồng như thế nào?
 • timviec365
  Huyen - 16:44 11/02/2020
  Cho em hoi.em lam viet theo gio.em co đuoc tham gia cac che đo khen thuong nhu nguoi lam viet 8g moi ngay ko.hien tai bay gio em ko đuoc tham bao hiem y te hay tu nguyen j ca.cung ko co thuong thang
  • timviec365
   huỳnh - 17:00 17/12/2019
   Một luật đề ra gây khốn khổ cho người lao động và cố tình làm cho xã hội nghèo mạt. Nếu như người lao động không muốn làm nữa thì hãy giải quyết cho họ, Nay giam chế độ bảo hiểm xã hội, quỹ sắp bể vỡ
   • timviec365
    huỳnh - 17:00 17/12/2019
    Một luật đề ra gây khốn khổ cho người lao động và cố tình làm cho xã hội nghèo mạt. Nếu như người lao động không muốn làm nữa thì hãy giải quyết cho họ, Nay giam chế độ bảo hiểm xã hội, quỹ sắp bể v
    • timviec365
     Nam - 15:41 16/11/2019
     Em vào làm cty hàn quốc đc 35 ngày khi đó em kí hợp đồng thử việc 30 ngày đến hôm nay công tuy bảo ko có hàng ko kí hợp đồng cho e vậy e xin bên luật chỉ e cách để đc kí hợp đồng ak
     • timviec365
      Tiên - 08:05 16/11/2019
      Khi em vào làm việc tại doanh nghiệp mà không có hợp đồng lao động tới nay đã 8 tháng rồi thì e có thể tố giác được không ạ ???
      • timviec365
       Nam - 15:38 16/11/2019
       Em
     • timviec365
      lan - 18:33 21/10/2019
      cho e hỏi đối với việc tăng ca của người lao động nếu như giờ hành chánh làm đến 4h30 nhưng do hàng hóa công ty cận ngày xuất gấp nên phía bên cty có yêu cầu tăng ca đêm và làm đến 6h sáng hôm sau t
      • timviec365
       Hùng - 21:31 14/10/2019
       Mình nghỉ ốm nằm viện 10 ngày. Tháng này mình k đk xét thưởng. Mình muốn hỏi cuối năm xét thưởng lao động tiên tiến liệu mình có đk xét k. Vì Cty mình quy định phải đk 6 tháng công a và k có tháng
       • timviec365
        Lyly - 12:08 14/09/2019
        cho mình hỏi: khi mới vào làm cty lúc đầu ko có ai bàn giao công việc cho mình ạ. Cty có làm hợp đồng thử việc 2 tháng và hợp đồng đó đã hết hạn. Tới hợp đồng chính thức nhưng chưa có hợp đồng thì m
        • timviec365
         Trọng Dũng - 05:39 29/08/2019
         CTY tôi biết điều thì được ở lại làm,ko biết điều thì bị cho thôi việc. Thiệt là bá đạo
         • timviec365
          K trang - 15:05 09/08/2019
          Dạ. Cho mình hỏi: Công ty bắt nhân viên mua hàng của cty( xe máy điện) trị giá khoảng 30tr và có cho hỗ trợ trả góp. Nhưng đa số nó đã có xe và k co nhu cầu mua nữa Mà Cty bắt ép. Nếu như k mua th
          • timviec365
           Hai - 22:09 02/08/2019
           Công ty mình bắt đi 1 tuần hành chánh và 1 tuần ca 2 vậy có đúng không ạ Hành chanh: 7h30-17h18 Ca 2 : 15h00-23h00 Thứ 7: tuần đi làm 4 tiếng, tuần nghĩ Mình ký hợp đồng 44h trên tuần
           • timviec365
            Hai - 22:09 02/08/2019
            Công ty mình bắt đi 1 tuần hành chánh và 1 tuần ca 2 vậy có đúng không ạ Hành chanh: 7h30-17h18 Ca 2 : 15h00-23h00 Thứ 7: tuần đi làm 4 tiếng, tuần nghĩ Mình ký hợp đồng 44h trên tuần
            • timviec365
             Nguyen van cuong - 10:46 03/04/2020
             Cho tôi hỏi. Tôi đã có hộp đồng lao động năm nếu cty cho tôi nghĩ việc do không có nguyên liệu sản xuất thì tôi có được nhận lương không? Nhận như thế nào và nhận bao nhiêu nế
            • timviec365
             cao - 13:36 28/08/2019
             hợp đồng lao động ký 3 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động khong được lấy chồng và sinh con và làm việc được 2 năm thì kết hôn vậy có sai không
           Đăng bình luận.
           captcha
           Đăng bình luận thành công!
           Liên hệ qua skype Liên hệ qua skype