Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập
Quay lại

Những thông tin về mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mới nhất

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Dự án trong quá trình xây dựng là những công việc, mục tiêu, kế hoạch đã được xác định từ trước và cần xác định rõ thời gian tiến hành dự án, đảm bảo đạt yêu cầu về cả thời gian hoàn thành và nguồn nhân lực. Chủ đầu tư trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành cần phải lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Vậy báo cáo quyết toán dự án này được viết ra sao và nội dung thế nào? Cùng timviec365.vn tìm hiểu các thông tin về mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành qua bài viết dưới đây nhé!

1. Một số thông tin về mẫu quyết toán dự án hoàn thành

1.1. Tìm hiểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là mẫu báo cáo do chủ đầu tư tổng hợp quyết toán sau khi hoàn thành dự án xây dựng về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí trong dự án. Đồng thời, mẫu báo cáo này còn thông tin về dự án và một số văn bản pháp lý được ban hành kèm theo Thông tư 10 năm 2020 của Bộ Tài chính.

Tìm hiểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Tìm hiểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu báo cáo được ban hành về việc quyết toán dự án hoàn thành dùng nguồn vốn của nhà nước và chủ đầu tư, kế toán trưởng cùng người lập biểu khi hoàn thành lập biên bản, cần ký và ghi rõ họ tên của mình trên báo cáo để nó có giá trị trên thực tế.

1.2. Mục tiêu và yêu cầu của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

1.2.1. Mục tiêu công tác quyết toán

Khi quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư và các bên chịu trách nhiệm cần phải đảm bảo được mục tiêu về năng lực sản xuất, kết quả của quá trình đầu tư, đầu tư đó mang lại giá trị tài sản mới nào hay không. Đồng thời, công tác quyết toán dự án giúp đánh giá quá trình thực hiện trong quá trình đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước, xác định rõ ràng trách nhiệm của các bên liên quan như chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, cơ quan cho vay, cơ quan cấp vốn, các cơ quản quản lý Nhà nước có liên quan và cơ quan kiểm soát thanh toán.

Mục tiêu công tác quyết toán
Mục tiêu công tác quyết toán

Trong quá trình công tác thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, các cơ quản quản lý Nhà nước cần hoàn thiện các cơ chế về chính sách nhà nước, cơ quan quản lý cần rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng trên toàn quốc.

1.2.2. Yêu cầu khi thực hiện báo cáo quyết toán

Khi lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, các thông tin cần đảm bảo chính xác và đầy đủ như chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư khi thực hiện dự án; trong quá trình đầu tư có số chi phí thiệt hại là bao nhiêu; tổng các chi phí đầu tư đề nghị quyết toán được thực hiện chi tiết theo từng có cấu như (xây dựng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, quản lý dự án, thiết bị, tư vấn cùng một số khoản phí khác); giá trị tài sản hình thành sau khi đầu tư và chi phí được phép không tính vào các giá trị của tài sản.

Yêu cầu khi thực hiện báo cáo quyết toán
Yêu cầu khi thực hiện báo cáo quyết toán

2. Hướng dẫn điền mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chuẩn

2.1. Một số biểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Với những dự án công trình xây dựng đã hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn và có lắp đặt thiết bị nghiệm thu, khối lượng thi công xây dựng, hạng mục công trình độc lập hoàn thành gồm các mẫu số như 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA và kèm theo Thông tư 09 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành.

Với những dự án ngừng sử dụng vĩnh viễn nhưng không lắp đặt thiết bị nghiệm thu và không có khối lượng thi công xây dựng, dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có) thì được thực hiện theo các mẫu số là 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư 09 năm 2016 của  Bộ Tài chính ban hành.

Địa điểm nộp báo cáo quyết toán như sau: Cơ quan phê duyệt, thẩm tra quyết toán; Cơ quan kiểm soát thanh toán đối với dự án, kiểm soát thanh toán để có thể xác nhận được số vốn đã kiểm soát cho vay hay cơ quan kiểm soát cho vay.

Một số biểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Một số biểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

2.2. Cách soạn thảo mẫu quyết toán dự án hoàn thành

Trước tiên, bạn cần tiến hành tải mẫu số 09/QTDA ngay dưới đây và điền theo hướng dẫn, mẫu này ban hành kèm TT 10/2020/TT-BTC ban hành.

Tải ngay mẫu quyết toán dự án hoàn thành tại đây!

Tải xuống ngay

Trong phần đầu tiên, bạn ghi đầy đủ các thông tin về chủ đầu tư, quốc hiệu tiêu ngữ, thời gian và địa điểm thực hiện mẫu báo cáo quyết toán. Tên của mẫu báo cáo quyết toán này là “Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án”.

Trong phần nội dung, bạn cần nêu đầy đủ các mục nội dung như sau: Thông tin dự án, văn bản pháp lý, thực hiện đầu tư, thực hiện thuyết minh báo cáo quyết toán về thuận lợi, khó khăn và nhận xét dự án, kiến nghị giải pháp mới.

Cách soạn thảo mẫu quyết toán dự án hoàn thành
Cách soạn thảo mẫu quyết toán dự án hoàn thành

Trong phần cuối biểu mẫu, bạn cần ghi rõ thời gian và địa điểm lập báo cáo, các thành viên như người lập biểu mẫu, kế toán trưởng và chủ đầu tư cần ký và ghi rõ họ tên để báo cáo có giá trị. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần đóng dấu xác nhận vào báo cáo này.

3. Quy định về quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTC vào ngày 20/02/2020 về quyết định dự án hoàn thành trong quá trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư của nhà nước. Cụ thể, Thông tư quy định quyết toán với dự án hoàn thành, nhiệm vụ của dự án và chi phí để đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch hay còn gọi là dự án sử dụng vốn do nhà nước cấp phép khi đã hoàn thành công trình xây dựng hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn dự án theo văn bản cho phép chấm dứt hoặc cho phép dừng thực hiện dự án do người có thẩm quyền có quyền quyết định phê duyệt dự án ban hành.

Theo đó, nguồn vốn của nhà nước bao gồm các nguồn vốn sau đây: Vốn đầu tư công; Vốn vay do tài sản nhà nước đảm bảo; vốn tín dụng được Chính phủ bảo lãnh; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước
Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước

Trong trường hợp các công trình, dự án, hạng mục công trình sử dụng toàn bộ hoặc một phần các nguồn vốn của nhà nước kể trên sẽ phải thực hiện thống nhất theo thông tư ban hành, trừ các dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định riêng.

Các dự án có nguồn góp vốn bằng ngày công lao động và hiện vật hay các công trình hoàn thành: Cần thực hiện căn cứ theo giá trị công trình hoàn thành, giá trị ngày công lao động hoặc các nguồn đóng góp bằng hiện vật để thực hiện hạch toán vào giá trị dự án, công trình theo dõi, quản lý.

Với những dự án đầu tư thuộc vào các chương trình trong mục tiêu của quốc gia: Thực hiện các quy định về quyết toán, thanh toán khi thực hiện theo Thông tư do Bộ Tài chính quy định về các nguồn vốn đầu tư thực hiện theo các Chương trình mục tiêu quốc gia từ ngân sách nhà nước.

Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành theo vốn vay ưu đãi đã ký kết và Điều ước quốc tế về ODA, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn riêng, nếu không có quy định về Thông tư hướng dẫn riêng và quy định tại Điều ước quốc tế thì thực hiện theo Thông tư này.

Các thông tư quy định các nội dung cụ thể như: Việc quyết toán đối với các tiểu dự án, dự án thành phần, hạng mục công trình, công trình, hỗ trợ, bồi thường tái định cư; thẩm quyền phê duyệt quyết toán, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, thuế kiểm toán độc lập với những dự án hoàn thành. Thông tư còn quy định rõ trình tự, quy trình thẩm tra quyết toán, chi phí thẩm tra, chi phí thuê kiểm toán độc lập, phê duyệt quyết toán, nếu là chủ đầu tư cần thời gian lập hồ sơ quyết toán, đối với cơ quan chủ trì thẩm tra cần có thời gian thẩm tra quyết toán, đối với người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán cần thời gian thẩm tra quyết toán.

Quy định mới về quyết toán dự án hoàn thành hạn chế được bất cập
Quy định mới về quyết toán dự án hoàn thành hạn chế được bất cập

Với việc ban hành quy định mới về việc quyết toán dự án hoàn thành đã hạn chế được những bất cập, vướng mắc về việc quyết toán dự án hoàn thành trong thời gian trước, giúp cơ quan thẩm tra quyết toán, chủ đầu tư và người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán đẩy mạnh công tác lập, phê duyệt, thẩm tra quyết toán này và giúp vốn nhà nước được quản lý hiệu quả hơn.

Để quản lý các công tác trong quá trình xây dựng hiệu quả, bao gồm cả thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, bạn nên sử dụng phần mềm quản lý đầu tư hoàn toàn miễn phí là phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và quản lý dễ dàng.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được các thông tin về mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chuẩn nhất. Trong quá trình thực hiện dự án, sau khi hoàn thành dự án xây dựng cần tổng kết các chi phí phí và các khối lượng về tính đúng đắn, giá trị và tính hợp lệ của toàn bộ các công việc đã thực hiện trong quá trình xây dựng, đây là biểu mẫu vô cùng quan trọng. Sau khi hoàn thành, người lập báo cáo, kế toán trưởng và chủ đầu tư cần ký, đóng dấu (đối với chủ đầu tư) để đảm bảo báo cáo có tính giá trị.

Xin giấy chứng nhận đầu tư

Để đầu tư vào Việt Nam thì các công ty, chủ đầu tư nước ngoài cần xin giấy chứng nhận đầu tư. Click bài viết dưới đây để tìm hiểu các thông tin về xin giấy chứng nhận đầu tư nhé!

Xin giấy chứng nhận đầu tư

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý